EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_069_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 69

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 069

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 010

16

 

 

32005L0094

 

 

 

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE

3

2006

L 010

66

 

 

32006D0014

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 ianuarie 2006 de modificare a apendicelui B din anexa XII la Actul de aderare din 2003 privind anumite unități din sectoarele cărnii, laptelui și peștelui din Polonia [notificată cu numărul C(2005) 6023] (1)

53

2006

L 011

21

 

 

32006D0016

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 ianuarie 2006 de modificare a anexei B la Directiva 88/407/CEE a Consiliului și a anexei II la Decizia 2004/639/CE privind condițiile de efectuare a importului de material seminal de animale domestice din specia bovină [notificată cu numărul C(2005) 5840] (1)

57

2006

L 011

33

 

 

32006D0017

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 ianuarie 2006 de modificare a apendicelui A din anexa V la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Republica Cehă [notificată cu numărul C(2005) 6052] (1)

69

2006

L 012

17

 

 

32006L0005

 

 

 

Directiva 2006/5/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active warfarină (1)

72

2006

L 012

21

 

 

32006L0006

 

 

 

Directiva 2006/6/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active tolilfluanid (1)

76

2006

L 014

8

 

 

32006R0081

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 81/2006 al Comisiei din 18 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1538/91 în ceea ce privește denumirile care pot fi utilizate în comercializarea cărnii de pasăre în caz de restricții ale accesului păsărilor la mișcarea în aer liber

79

2006

L 015

30

 

 

32006R0089

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 89/2006 al Comisiei din 19 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2295/2003 în ceea ce privește denumirile care pot fi utilizate în comercializarea ouălor în caz de restricții ale accesului găinilor la mișcarea în aer liber

81

2006

L 017

6

 

 

32006R0103

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 103/2006 al Comisiei din 20 ianuarie 2006 de stabilire a unor dispoziții suplimentare pentru aplicarea grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte

83

2006

L 019

30

 

 

32006D0027

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 ianuarie 2006 privind condițiile speciale care reglementează carnea și produsele din carne de ecvidee importate din Mexic și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2006) 16] (1)

87

2006

L 019

32

 

 

32006D0028

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 ianuarie 2006 privind prelungirea termenului maxim prevăzut pentru aplicarea de crotalii pe anumite bovine [notificată cu numărul C(2006) 43] (1)

89

2006

L 022

24

 

 

32006L0009

 

 

 

Directiva 2006/9/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2006 de modificare a Directivei 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri stabilite pentru diquat (1)

91

2006

L 023

11

 

 

32006R0133

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 133/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente provenite din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

99

2006

L 023

69

 

 

32006L0004

 

 

 

Directiva 2006/4/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2006 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de carbofuran (1)

101

2006

L 025

24

 

 

32006L0010

 

 

 

Directiva 2006/10/CE a Comisiei din 27 ianuarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active forclorfenuron și indoxacarb (1)

110

2006

L 026

20

 

 

32006D0048

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 ianuarie 2006 de modificare a Deciziei 2004/233/CE de autorizare a unor laboratoare pentru controlul eficacității vaccinării antirabice la unele carnivore domestice [notificată cu numărul C(2006) 122] (1)

114

2006

L 029

3

 

 

32006R0178

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 178/2006 al Comisiei din 1 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin întocmirea anexei I în care sunt prevăzute produsele alimentare și hrana pentru animale al căror conținut de reziduuri de pesticide face obiectul unor limite maxime (1)

115

2006

L 029

37

 

 

32006D0053

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 ianuarie 2006 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind cheltuielile în domeniul sanitar-veterinar

138

2006

L 031

24

 

 

32006D0060

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 februarie 2006 de modificare a anexei C la Directiva 89/556/CEE cu privire la modelul de certificat de sănătate privind schimburile intracomunitare de embrioni de animale domestice din specia bovină [notificată cu numărul C(2006) 193] (1)

140

2006

L 032

13

 

 

32006R0197

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 197/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 privind măsurile tranzitorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 cu privire la colectarea, transportul, tratarea, utilizarea și eliminarea alimentelor vechi (1)

143

2006

L 032

44

 

 

32006L0013

 

 

 

Directiva 2006/13/CE a Comisiei din 3 februarie 2006 de modificare a anexelor I și II la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind substanțele nedorite din furaje în ceea ce privește dioxinele și PCB de tipul dioxinelor (1)

145

2006

L 032

91

 

 

32006D0064

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 februarie 2006 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele reglementate stabilite pentru febra catarală ovină în Spania și Portugalia [notificată cu numărul C(2006) 180] (1)

155

2006

L 032

93

 

 

32006D0065

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 februarie 2006 de modificare a Deciziei 97/467/CE privind includerea unei unități din Uruguay pe listele provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre sunt autorizate să importe carne de ratite [notificată cu numărul C(2006) 233] (1)

157

2006

L 034

3

 

 

32006R0204

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 204/2006 al Comisiei din 6 februarie 2006 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului și de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei în vederea organizării anchetelor comunitare privind structura exploatațiilor agricole în 2007

159

2006

L 034

21

 

 

32006R0205

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 205/2006 al Comisiei din 6 februarie 2006 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală, cu privire la toltrazuril, dietilen glicol monoetileter și monooleat de polioxietilen sorbitan (1)

177

2006

L 034

24

 

 

32006L0014

 

 

 

Directiva 2006/14/CE a Comisiei din 6 februarie 2006 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

180

2006

L 036

25

 

 

32006R0208

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 208/2006 al Comisiei din 7 februarie 2006 de modificare a anexelor VI și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de transformare care se aplică instalațiilor de biogaz și instalațiilor de compost, precum și cerințele care se aplică gunoiului de grajd (1)

182

2006

L 036

34

 

 

32006R0210

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 210/2006 al Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007, a valorii ajutorului pentru tomatele destinate transformării

189

2006

L 036

37

 

 

32006L0016

 

 

 

Directiva 2006/16/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a înscrie substanța activă oxamil (1)

191

2006

L 038

15

 

 

32006R0216

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 216/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2184/97 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

194

2006

L 038

17

 

 

32006R0217

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 217/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește autorizația acordată statelor membre de a permite comercializarea temporară a semințelor care nu îndeplinesc cerințele referitoare la facultatea germinativă minimă (1)

196

2006

L 039

7

 

 

32006R0228

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 228/2006 al Comisiei din 9 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2257/94 privind stabilirea standardelor de calitate pentru banane

198

2006

L 040

24

 

 

32006D0085

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 2006 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de colectare și producere a embrionilor în unele țări terțe [notificată cu numărul C(2006) 332] (1)

200

2006

L 042

1

 

 

32006R0247

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

202

2006

L 042

22

 

 

32006R0249

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 249/2006 al Comisiei din 13 februarie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2430/1999, (CE) nr. 937/2001, (CE) nr. 1852/2003 și (CE) nr. 1463/2004 privind condițiile de autorizare în hrana animalelor a unor aditivi care aparțin grupei de coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase (1)

221

2006

L 044

3

 

 

32006R0252

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 252/2006 al Comisiei din 14 februarie 2006 privind autorizarea permanentă a unor aditivi și autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați (1)

223

2006

L 044

9

 

 

32006R0253

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 253/2006 al Comisiei din 14 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la testele rapide și măsurile de eradicare a EST la ovine și caprine (1)

229

2006

L 044

15

 

 

32006L0019

 

 

 

Directiva 2006/19/CE a Comisiei din 14 februarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active 1-metilciclopropenă (1)

233

2006

L 046

18

 

 

32006R0261

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 261/2006 al Comisiei din 15 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

236

2006

L 046

22

 

 

32006R0262

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 262/2006 al Comisiei din 15 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2729/2000 de stabilire a normelor de aplicare privind controalele în sectorul vitivinicol

240

2006

L 046

24

 

 

32006R0263

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 263/2006 al Comisiei din 15 februarie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 796/2004 și (CE) nr. 1973/2004 în ceea ce privește fructele cu coajă lemnoasă

242

2006

L 051

19

 

 

32006D0127

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 februarie 2006 de aprobare a planului de acțiune tehnică pe 2006 pentru îmbunătățirea statisticilor agricole [notificată cu numărul C(2005) 6068]

244

2006

L 051

21

 

 

32006D0128

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 februarie 2006 de modificare a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Deciziei 2002/38/CE a Comisiei privind anchetele statistice asupra plantațiilor de anumite specii de pomi fructiferi [notificată cu numărul C(2005) 5963]

246

2006

L 052

22

 

 

32006R0316

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 316/2006 al Comisiei din 22 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

252

2006

L 052

25

 

 

32006D0130

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 2006 de modificare a Deciziei 98/536/CE de stabilire a listei laboratoarelor naționale de referință pentru detectarea reziduurilor [notificată cu numărul C(2006) 330] (1)

255

2006

L 052

32

 

 

32006D0131

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 2006 privind autorizarea prelungirii, de către statele membre, a autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă thiamethoxam [notificată cu numărul C(2006) 337] (1)

262

2006

L 052

34

 

 

32006D0133

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 februarie 2006 privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa [notificată cu numărul C(2006) 345]

263

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top