EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_065_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 65

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 065

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 179

1

 

 

32005R1071

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2005 al Comisiei din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă

3

2005

L 181

1

 

 

32005D0485

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iunie 2005 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul C(2005) 1835] (1)

31

2005

L 182

26

 

 

32005D0494

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iulie 2005 de modificare a Deciziei 2005/363/CE privind anumite măsuri de protecție a sănătății animale împotriva pestei porcine africane în Sardinia (Italia) [notificată cu numărul C(2005) 2110] (1)

61

2005

L 183

84

 

 

32005D0496

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 2005 de modificare a Deciziei 97/757/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Madagascar, în ceea ce privește autoritatea competentă și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 2513] (1)

63

2005

L 183

92

 

 

32005D0498

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 2005 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești din Algeria [notificată cu numărul C(2005) 2533] (1)

67

2005

L 183

99

 

 

32005D0499

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 2005 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești din Bahamas [notificată cu numărul C(2005) 2518] (1)

74

2005

L 183

104

 

 

32005D0500

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 2005 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești din Grenada [notificată cu numărul C(2005) 2545] (1)

79

2005

L 184

64

 

 

32005D0505

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 iulie 2005 de modificare a Deciziei 96/355/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Senegal, în ceea ce privește autoritatea competentă și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 2651] (1)

84

2005

L 184

68

 

 

32005D0506

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 2005 de modificare a Deciziei 1999/120/CE în ceea ce privește includerea unei unități din Albania pe listele provizorii cu unitățile țărilor terțe din care statele membre sunt autorizate să importe intestine de animale [notificată cu numărul C(2005) 2657] (1)

88

2005

L 185

20

 

 

32005R1148

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1148/2005 al Comisiei din 15 iulie 2005 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului privind elaborarea unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor medicamentelor veterinare în alimentele de origine animală referitor la penetamat (1)

90

2005

L 187

11

 

 

32005R1154

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei din 18 iulie 2005 de adaptare a codurilor și denumirii anumitor produse care figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor

92

2005

L 187

25

 

 

32005D0514

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 iulie 2005 de modificare a Deciziei 96/609/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Coasta de Fildeș, în ceea ce privește autoritatea competentă și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 2584] (1)

95

2005

L 187

29

 

 

32005D0515

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 2005 de modificare a Deciziei 2004/292/CE privind punerea în aplicare a sistemului TRACES și de modificare a Deciziei 92/486/CEE [notificată cu numărul C(2005) 2663] (1)

99

2005

L 188

3

 

 

32005R1163

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1163/2005 al Comisiei din 19 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor modalități de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice

100

2005

L 189

26

 

 

32005R1177

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1177/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante

101

2005

L 193

20

 

 

32005R1187

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1187/2005 al Comisiei din 22 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

103

2005

L 193

37

 

 

32005D0572

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 iulie 2005 de modificare a Deciziei 200/86/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din China și de abrogare a Deciziei 97/368/CE, în ceea ce privește autoritatea competentă și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 2751] (1)

107

2005

L 193

41

 

 

32005D0573

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iulie 2005 de modificare a Deciziei 2002/994/CE privind anumite măsuri de protecție cu privire la produsele de origine animală importate din China [notificată cu numărul C(2005) 2764] (1)

111

2005

L 194

8

 

 

32005R1195

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1195/2005 al Comisiei din 25 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 214/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat

114

2005

L 195

6

 

 

32005R1200

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2005 al Comisiei din 26 iulie 2005 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor și autorizarea provizorie a unei noi utilizări în hrana animalelor a unui aditiv deja autorizat (1)

115

2005

L 197

12

 

 

32005R1206

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor (1)

120

2005

L 199

32

 

 

32005R1216

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1216/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1227/2000 privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, cu privire la potențialul de producție

124

2005

L 199

45

 

 

32005R1219

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1219/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței

125

2005

L 200

22

 

 

32005R1238

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1238/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 85/2004 de stabilire a standardelor de comercializare pentru mere

127

2005

L 200

32

 

 

32005R1239

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1239/2005 al Comisiei din 29 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt și a Regulamentului (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

137

2005

L 200

96

 

 

32005D0591

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2005 de modificare a anexei XII apendicele B la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectoarele peștelui, cărnii și laptelui din Polonia [notificată cu numărul C(2005) 2813] (1)

139

2005

L 201

36

 

 

32005R1268

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1268/2005 al Comisiei din 1 august 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2191/81 privind acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ

141

2005

L 205

3

 

 

32005R1292

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1292/2005 al Comisiei din 5 august 2005 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind hrana animalelor (1)

142

2005

L 205

12

 

 

32005R1293

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1293/2005 al Comisiei din 5 august 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

151

2005

L 206

4

 

 

32005R1299

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1299/2005 al Comisiei din 8 august 2005 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului privind elaborarea unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor medicamentelor veterinare în alimentele de origine animală referitor la fenoximetilpenicilină, foxim, norgestomet și tiamfenicol (1)

155

2005

L 206

11

 

 

32005D0603

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2005 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele de restricție privind febra catarală ovină în Italia [notificată cu numărul C(2005) 2929] (1)

159

2005

L 206

12

 

 

32005D0604

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2005 de modificare a Deciziei 93/52/CEE în ceea ce privește declarația conform căreia anumite regiuni din Italia sunt indemne de bruceloză (B. melitensis) și a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce privește declarația conform căreia anumite provincii din Italia sunt indemne de bruceloză bovină, iar regiunea Piemonte este indemnă de leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2005) 2932] (1)

160

2005

L 206

16

 

 

32005D0605

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2005 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2005) 2933] (1)

164

2005

L 211

6

 

 

32005R1335

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1335/2005 al Comisiei din 12 august 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 și a Deciziilor 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE și 2005/303/CE în ceea ce privește perioada prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului și menținerea utilizării anumitor substanțe neincluse în anexa I (1)

169

2005

L 212

13

 

 

32005R1345

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1345/2005 al Comisiei din 16 august 2005 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licențe de import în sectorul uleiului de măsline

174

2005

L 213

14

 

 

32005D0615

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 august 2005 de modificare a anexei XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului în ceea ce privește laboratoarele naționale din anumite state membre [notificată cu numărul C(2005) 3121] (1)

177

2005

L 214

3

 

 

32005R1356

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1356/2005 al Comisiei din 18 august 2005 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare privind stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar din furajele de origine animală pentru următoarele substanțe: acid oxolinic și morantel (1)

179

2005

L 214

6

 

 

32005R1357

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1357/2005 al Comisiei din 18 august 2005 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Chevrotin (DOP)]

182

2005

L 214

55

 

 

32005R1360

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1360/2005 al Comisiei din 18 august 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 817/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală

185

2005

L 216

11

 

 

32005D0620

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 august 2005 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește importurile de carne proaspătă din Argentina și Rusia [notificată cu numărul C(2005) 3147] (1)

187

2005

L 219

29

 

 

32005L0048

 

 

 

Directiva 2005/48/CE a Comisiei din 23 august 2005 de modificare a Directivelor 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri ale anumitor pesticide de pe și din cereale și anumite produse de origine animală și vegetală (1)

195

2005

L 233

3

 

 

32005R1458

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1458/2005 al Comisiei din 8 septembrie 2005 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi și autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați (1)

211

2005

L 233

8

 

 

32005R1459

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1459/2005 al Comisiei din 8 septembrie 2005 de modificare a condițiilor de autorizare a unor aditivi din furaje care aparțin grupei oligoelementelor (1)

216

2005

L 238

18

 

 

32005D0649(01)

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 septembrie 2005 de modificare a Deciziei 2003/63/CE de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare de la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din anumite provincii din Cuba [notificată cu numărul C(2005) 3406]

219

2005

L 241

15

 

 

32005R1512

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1512/2005 al Comisiei din 15 septembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

220

2005

L 241

51

 

 

32005L0053

 

 

 

Directiva 2005/53/CE a Comisiei din 16 septembrie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active clorotalonil, clortoluron, cipermetrin, daminozid și tiofanat-metil (1)

250

2005

L 241

63

 

 

32005D0656

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 septembrie 2005 de modificare a Deciziei 2004/233/CE în ceea ce privește lista laboratoarelor autorizate să controleze eficiența vaccinării antirabice la anumite carnivore domestice [notificată cu numărul C(2005) 3444] (1)

256

2005

L 241

64

 

 

32005D0657

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 septembrie 2005 de modificare a apendicelui B la anexa IX la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește unele unități din sectorul cărnii, al laptelui și cel piscicol din Lituania [notificată cu numărul C(2005) 3441] (1)

257

2005

L 244

11

 

 

32005R1518

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1518/2005 al Comisiei din 19 septembrie 2005 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare în vederea stabilirii limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală privind acetilizovaleriltilozina și fluazuronul (1)

261

2005

L 244

21

 

 

32005L0054

 

 

 

Directiva 2005/54/CE a Comisiei din 19 septembrie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active tribenuron (1)

263

2005

L 246

14

 

 

32005L0057

 

 

 

Directiva 2005/57/CE a Comisiei din 21 septembrie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active MCPA și MCPB (1)

266

2005

L 246

17

 

 

32005L0058

 

 

 

Directiva 2005/58/CE a Comisiei din 21 septembrie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active bifenazat și milbemectină (1)

269

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top