EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_062_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 62

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 062

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 003

1

 

 

32005R0001

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

3

2005

L 004

15

 

 

32005D0010

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2004/666/CE în ceea ce privește reintroducerea vaccinării în anumite părți ale Italiei afectate de gripa aviară cu patogenitate redusă și extinderea măsurilor de control al circulației [notificată cu numărul C(2004) 5541] (1)

47

2005

L 006

8

 

 

32005D0013

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2001/881/CE de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele veterinare ale animalelor și produselor animale din țări terțe și de actualizare a normelor detaliate privind controalele care trebuie efectuate de specialiștii Comisiei [notificată cu numărul C(2004) 5598] (1)

49

2005

L 010

9

 

 

32005R0036

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 36/2005 al Comisiei din 12 ianuarie 2005 de modificare a anexelor III și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește supravegherea epidemiologică a encefalopatiilor spongiforme transmisibile la bovine, ovine și caprine (1)

51

2005

L 015

3

 

 

32005R0075

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 75/2005 al Comisiei din 18 ianuarie 2005 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală în ceea ce privește moxidectina, acizii liniari alchil benzen sulfonici ale căror lanțuri alchil au o lungime de la C9 la C13, care conțin mai puțin de 2,5 % de lanțuri mai mari decât C13 și acetilisovaleriltilozina (1)

60

2005

L 015

30

 

 

32005D0028

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 93/52/CEE în ceea ce privește declararea anumitor provincii din Italia indemne de bruceloză (Brucella melitensis) și a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce privește declararea anumitor provincii din Italia indemne de tuberculoză bovină, bruceloză bovină și leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2004) 5548] (1)

63

2005

L 015

34

 

 

32005D0029

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de colectare a embrionilor din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2005) 32] (1)

67

2005

L 016

46

 

 

32005R0079

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 79/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea laptelui, a produselor lactate și a produselor derivate din lapte considerate ca materii din categoria 3 în regulamentul menționat anterior (1)

69

2005

L 016

52

 

 

32005R0081

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 81/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3077/78 privind constatarea echivalenței atestatelor care însoțesc importurile de hamei din țări terțe cu certificatele comunitare

74

2005

L 016

59

 

 

32005D0033

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2001/556/CE în ceea ce privește includerea unor unități din India pe listele provizorii ale unităților din țări terțe din care statele membre sunt autorizate să importe gelatină destinată consumului uman [notificată cu numărul C(2004) 4543] (1)

77

2005

L 019

27

 

 

32005R0092

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 92/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală și de modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea generatoare de biogaz și prelucrarea grăsimilor topite (1)

79

2005

L 019

34

 

 

32005R0093

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 93/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transformarea subproduselor de origine animală provenite din pești și documentele comerciale destinate transportului subproduselor de origine animală (1)

87

2005

L 020

15

 

 

32005L0002

 

 

 

Directiva 2005/2/CE a Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active Ampelomyces quisqualis și Gliocladium catenulatum (1)

93

2005

L 020

19

 

 

32005L0003

 

 

 

Directiva 2005/3/CE a Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active imazosulfuron, laminarină, metoxifenozidă și s-metolaclor (1)

97

2005

L 020

34

 

 

32005D0043

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 95/388/CE în ceea ce privește actualizarea modelelor de certificate de sănătate pentru schimburile intracomunitare cu material seminal, ovule și embrioni din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2004) 5544] (1)

102

2005

L 021

21

 

 

32005D0051

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 ianuarie 2005 de autorizare a statelor membre să prevadă temporar derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește importul de pământ contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți în scopul decontaminării [notificată cu numărul C(2005) 92]

109

2005

L 022

16

 

 

32005D0054

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 92/34/CEE a Consiliului în vederea prelungirii derogării referitoare la condițiile de import al materialului de înmulțire a plantelor fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2005) 114]

113

2005

L 022

17

 

 

32005D0055

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 92/33/CEE a Consiliului în vederea prelungirii derogării referitoare la condițiile de import al răsadurilor de legume și al materialului de înmulțire a legumelor provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2005) 115]

114

2005

L 024

15

 

 

32005R0118

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 118/2005 al Comisiei din 26 ianuarie 2005 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului și de stabilire a unor plafoane bugetare pentru punerea în aplicare parțială sau facultativă a schemei de plată unică și pentru pachetele financiare anuale ale schemei de plată unică prevăzute de acel regulament

115

2005

L 024

33

 

 

32005L0006

 

 

 

Directiva 2005/6/CE a Comisiei din 26 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 71/250/CEE în ceea ce privește prezentarea și interpretarea rezultatelor analizei cerute în conformitate cu Directiva 2002/32/CE (1)

123

2005

L 025

64

 

 

32005D0060

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2003/881/CE a Comisiei privind condițiile referitoare la sănătatea animală și la certificare în cazul importului de albine (Apis mellifera și Bombus spp.) din unele țări terțe în ceea ce privește Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2004) 5567] (1)

125

2005

L 027

41

 

 

32005L0007

 

 

 

Directiva 2005/7/CE a Comisiei din 27 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 2002/70/CE de stabilire a cerințelor pentru determinarea conținutului de dioxine și de PCB de tip dioxină din furaje (1)

130

2005

L 027

44

 

 

32005L0008

 

 

 

Directiva 2005/8/CE a Comisiei din 27 ianuarie 2005 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1)

133

2005

L 027

48

 

 

32005D0064

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2005 de punere în aplicare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește condițiile de import pentru pisici, câini și dihori pentru organismele, institutele sau centrele desemnate [notificată cu numărul C(2005) 118] (1)

136

2005

L 028

41

 

 

32005D0070

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 98/695/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Mexic, în ceea ce privește desemnarea autorității competente și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2004) 4564] (1)

140

2005

L 028

49

 

 

32005D0072

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2005 de stabilire a unor condiții speciale pentru importurile de produse pescărești din Antigua și Barbuda [notificată cu numărul C(2004) 4609] (1)

144

2005

L 028

54

 

 

32005D0073

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2005 de stabilire a unor condiții speciale pentru importurile de produse pescărești provenind din Hong Kong [notificată cu numărul C(2004) 4612] (1)

149

2005

L 028

59

 

 

32005D0074

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 ianuarie 2005 de stabilire a unor condiții speciale pentru importurile de produse pescărești provenind din El Salvador [notificată cu numărul C(2004) 4613] (1)

154

2005

L 030

7

 

 

32005R0180

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 180/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1535/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutoare în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume

159

2005

L 030

19

 

 

32005D0086

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2005 de modificare a Deciziei 2003/71/CE cu privire la perioada de valabilitate a acesteia [notificată cu numărul C(2005) 186] (1)

160

2005

L 031

61

 

 

32005D0091

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 februarie 2005 de stabilire a perioadei după care vaccinul antirabic este considerat în curs de valabilitate [notificată cu numărul C(2005) 190] (1)

161

2005

L 033

6

 

 

32005R0205

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 205/2005 al Comisiei din 4 februarie 2005 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Valdemone — [DOP], Queso Ibores — [DOP], Pera de Jumilla — [DOP], Aceite de Terra Alta sau Oli de Terra Alta — [DOP], Sierra de Cádiz — [DOP], Requeijão Serra da Estrela — [DOP], Zafferano dell'Aquila — [DOP], Zafferano di San Gimignano — [DOP], Mantecadas de Astorga — [IGP] și Pan de Cea — [IGP])

162

2005

L 033

30

 

 

32005D0102

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2005 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE privind lista punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul C(2005) 126] (1)

164

2005

L 035

1

 

 

32005R0183

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (1)

199

2005

L 037

9

 

 

32005R0214

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 214/2005 al Comisiei din 9 februarie 2005 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește supravegherea encefalopatiilor spongiforme transmisibile la caprine (1)

221

2005

L 039

17

 

 

32005R0222

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 222/2005 al Comisiei din 10 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1943/2003 în ceea ce privește cursul de schimb care se aplică pentru punerea în aplicare a ajutoarelor acordate grupărilor de producători autorizate în prealabil în sectorul fructelor și legumelor

225

2005

L 042

3

 

 

32005R0239

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 239/2005 al Comisiei din 11 februarie 2005 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționalității, modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

226

2005

L 046

31

 

 

32005R0260

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 260/2005 al Comisiei din 16 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește testele rapide (1)

233

2005

L 048

10

 

 

32005R0284

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 284/2005 al Comisiei din 18 februarie 2005 de stabilire a derogărilor de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 în sectorul produselor exportate sub formă de mărfuri care nu intră sub incidența anexei I la tratat către țări terțe altele decât Elveția și Liechtenstein

236

2005

L 051

19

 

 

32005D0154

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 februarie 2005 de modificare a Deciziei 2003/760/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Polinezia Franceză, în ceea ce privește desemnarea autorității competente și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 356] (1)

238

2005

L 051

23

 

 

32005D0155

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 februarie 2005 de modificare a Deciziei 97/102/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Rusia în ceea ce privește desemnarea autorității competente și modelul de certificat de sănătate [notificată cu numărul C(2005) 357] (1)

242

2005

L 051

26

 

 

32005D0156

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 februarie 2005 de modificare a Deciziei 1999/710/CE în ceea ce privește includerea unor unități din Bulgaria pe listele provizorii cu unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne tocată și preparate din carne [notificată cu numărul C(2005) 364] (1)

245

2005

L 052

9

 

 

32005R0306

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 306/2005 al Comisiei din 24 februarie 2005 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității (1)

247

2005

L 056

3

 

 

32005R0355

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 355/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

249

2005

L 056

12

 

 

32005L0015

 

 

 

Directiva 2005/15/CE a Consiliului din 28 februarie 2005 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

254

2005

L 057

3

 

 

32005R0358

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 358/2005 al Comisiei din 2 martie 2005 privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați (1)

256

2005

L 057

19

 

 

32005L0016

 

 

 

Directiva 2005/16/CE a Comisiei din 2 martie 2005 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

265

2005

L 057

23

 

 

32005L0017

 

 

 

Directiva 2005/17/CE a Comisiei din 2 martie 2005 de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 92/105/CEE privind pașapoartele fitosanitare

269

2005

L 057

25

 

 

32005L0018

 

 

 

Directiva 2005/18/CE a Comisiei din 2 martie 2005 de modificare a Directivei 2001/32/CE privind anumite zone protejate, expuse la anumite pericole fitosanitare în Comunitate

271

 

 

 

31994L0029R(02)

 

 

 

Rectificare la Directiva 94/29/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 86/363/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și în cereale și produsele alimentare de origine animală (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3 vol. 15, p. 132)

274

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top