Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_061_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 61

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 061

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 346

28

 

 

32004D0785

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2004 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane referitor la modificări ale anexei II la Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor de băuturi spirtoaseAcord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane de modificare a anexei II la Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor de băuturi spirtoase

3

2004

L 354

17

 

 

32004R2045

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2045/2004 al Comisiei din 29 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2131/93 de stabilire a procedurii și condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de organismele de intervenție

7

2004

L 354

32

 

 

32004D0807

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2004 de modificare a Deciziei 97/252/CE în ceea ce privește includerea unei unități din Rusia în listele provizorii de unități din țări terțe din care statele membre sunt autorizate să importe lapte și produse pe bază de lapte destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2004) 4445] (1)

9

2004

L 357

3

 

 

32004R2060

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2060/2004 al Consiliului din 22 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2702/1999 privind acțiunile de informare și promovare a produselor agricole în țări terțe și a Regulamentului (CE) nr. 2826/2000 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă

11

2004

L 358

12

 

 

32004D0824

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 decembrie 2004 de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru circulația necomercială a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici provenind din țări terțe și care intră în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 4421] (1)

17

2004

L 360

6

 

 

32004R2081

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2081/2004 al Comisiei din 6 decembrie 2004 de stabilire a normelor referitoare la comunicarea informațiilor necesare punerii în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2358/71 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul semințelor

23

2004

L 360

30

 

 

32004D0836

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2004 de modificare și amendare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre să ia provizoriu măsuri de urgență în vederea protejării împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenit din Egipt [notificată cu numărul C(2004) 4602]

25

2004

L 361

40

 

 

32004D0839

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 decembrie 2004 de definire a condițiilor aplicabile circulației necomerciale, având ca destinație Comunitatea, a câinilor și pisicilor tinere provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 4546] (1)

27

2004

L 362

14

 

 

32004R2095

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2095/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitații permanente la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

28

2004

L 362

21

 

 

32004D0842

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 decembrie 2004 privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume [notificată cu numărul C(2004) 4493] (1)

30

2004

L 366

8

 

 

32004R2112

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2112/2004 al Comisiei din 10 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 634/2004 privind măsurile tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2111/2003 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

37

2004

L 367

11

 

 

32004R2120

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2120/2004 al Comisiei din 10 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2729/2000 de stabilire a normelor de aplicare privind controalele în sectorul vitivinicol

39

2004

L 368

8

 

 

32004R2125

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2125/2004 al Comisiei din 14 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 890/78 cu privire la normele de certificare a hameiului

45

2004

L 369

26

 

 

32004R2139

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2139/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 de modificare și punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului și de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei în scopul organizării anchetelor comunitare privind structura exploatațiilor agricole din 2005 și 2007

49

2004

L 370

24

 

 

32004R2148

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei din 16 decembrie 2004 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unui aditiv deja autorizat (1)

72

2004

L 371

8

 

 

32004R2167

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2167/2004 al Comisiei din 17 decembrie 2004 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 1848/93 ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei

82

2004

L 371

18

 

 

32004R2169

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2169/2004 al Comisiei din 17 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1535/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutoare în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume

86

2004

L 373

21

 

 

32004R2190

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2190/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară

87

2004

L 373

52

 

 

32004D0882

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 decembrie 2004 de modificare a anexelor I și II ale Deciziei 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește actualizarea condițiilor de import și modelele de certificate de sănătate pentru carnea de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic [notificată cu numărul C(2004) 4554] (1)

89

2004

L 374

36

 

 

32004R2203

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2203/2004 al Comisiei din 21 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

106

2004

L 374

40

 

 

32004R2204

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2204/2004 al Comisiei din 21 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1915/83 privind anumite dispoziții de aplicare referitoare la contabilitatea în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole

110

2004

L 374

64

 

 

32004L0115

 

 

 

Directiva 2004/115/CE a Comisiei din 15 decembrie 2004 de modificare a Directivei 90/642/CEE a Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri stabilite pentru anumite pesticide (1)

112

2004

L 375

1

 

 

32004R2217

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2217/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

120

2004

L 375

9

 

 

32004R2221

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2221/2004 al Comisiei din 22 decembrie 2004 de determinare a atribuirii licențelor de export pentru brânzeturile destinate exportului către Statele Unite ale Americii în 2005 în cadrul anumitor contingente ale GATT

123

2004

L 379

1

 

 

32004R2223

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2223/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală

126

2004

L 379

13

 

 

32004R2229

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2229/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de stabilire a normelor suplimentare de punere în aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (1)

128

2004

L 379

71

 

 

32004R2232

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2232/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală, în ceea ce privește substanțele Altrenogest, Beclometazon dipropionat, Cloprostenol, R-Cloprostenol, Sorbitan sesquioleate și Toltrazuril (1)

179

2004

L 379

81

 

 

32004L0116

 

 

 

Directiva 2004/116/CE a Comisiei din 23 decembrie 2004 de modificare a anexei la Directiva 82/471/CEE a Consiliului privind includerea microorganismului Candida guilliermondii (1)

183

2004

L 381

25

 

 

32004R2250

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2250/2004 al Comisiei din 27 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 429/90, (CE) nr. 2571/97, (CE) nr. 174/1999, (CE) nr. 2771/1999, (CE) nr. 2799/1999, (CE) nr. 214/2001, (CE) nr. 580/2004, (CE) nr. 581/2004 și (CE) nr. 582/2004, în ceea ce privește termenul de prezentare a ofertelor și de comunicare către Comisie

185

2004

L 385

7

 

 

32004R2253

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2253/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2237/77 privind fișa exploatației ce urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole

189

2004

L 385

60

 

 

32004D0914

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2003/858/CE în ceea ce privește importurile de pești vii proveniți din acvacultură și de produse obținute din aceștia, destinate prelucrării sau consumului uman [notificată cu numărul C(2004) 4560] (1)

202

2005

L 002

3

 

 

32005R0006

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 6/2005 al Comisiei din 4 ianuarie 2005 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 46/2003 și (CE) nr. 47/2003 privind amestecurile de fructe și legume proaspete din soiuri diferite în același ambalaj de vânzare

216

2005

L 002

12

 

 

32005D0005

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 decembrie 2004 de stabilire a modalităților aplicabile testelor și analizelor comparative comunitare cu privire la semințele și materialul de înmulțire a anumitor plante aparținând speciilor agricole, de legume și viței de vie, prevăzute de Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, pentru anii 2005-2009 [notificată cu numărul C(2004) 5264] (1)

217

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top