EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_060_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 60

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 060

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 292

21

 

 

32004D0639

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2004 privind stabilirea condițiilor de efectuare a importului de material seminal de animale domestice din specia bovină [notificată cu numărul C(2004) 3364] (1)

3

2004

L 296

5

 

 

32004R1646

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1646/2004 al Comisiei din 20 septembrie 2004 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

13

2004

L 298

3

 

 

32004R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei din 22 septembrie 2004 de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului și sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

18

2004

L 298

22

 

 

32004D0650

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 septembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie pentru a ține seama de aderarea Maltei (1)

21

2004

L 300

5

 

 

32004R1673

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1673/2004 al Comisiei din 24 septembrie 2004 de stabilire a standardelor de comercializare care se aplică fructelor kiwi

22

2004

L 301

42

 

 

32004L0095

 

 

 

Directiva 2004/95/CE a Comisiei din 24 septembrie 2004 de modificare a Directivei 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de bifentrin și famoxadon stabilite prin directivă (1)

28

2004

L 301

53

 

 

32004L0097

 

 

 

Directiva 2004/97/CE a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 2004/60/CE a Comisiei în ceea ce privește termenele (1)

37

2004

L 305

1

 

 

32004R1690

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1690/2004 al Consiliului din 24 septembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001 și (CE) nr. 1454/2001 în ceea ce privește condițiile de reexport și reexpediere a produselor care fac obiectul regimului specific de aprovizionare

38

2004

L 309

6

 

 

32004L0099

 

 

 

Directiva 2004/99/CE a Comisiei din 1 octombrie 2004 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active acetamiprid și tiacloprid (1)

40

2004

L 309

9

 

 

32004L0102

 

 

 

Directiva 2004/102/CE a Comisiei din 5 octombrie 2004 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

43

2004

L 309

26

 

 

32004D0675

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2004 de stabilire a unui suport logistic pentru sistemul Traces [notificată cu numărul C(2004) 3584]

60

2004

L 310

72

 

 

32004D0678

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2004 prin care statele membre sunt autorizate să permită comercializarea temporară a semințelor din speciile Cedrus libani și Pinus brutia și a materialului de reproducere rezultat din aceste semințe, care nu îndeplinesc cerințele Directivei 1999/105/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 3138]

62

2004

L 311

17

 

 

32004R1741

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1741/2004 al Comisiei din 7 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole

66

2004

L 311

23

 

 

32004R1744

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1744/2004 al Comisiei din 7 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1490/2002 în ceea ce privește înlocuirea unui stat membru raportor (1)

67

2004

L 312

7

 

 

32004R1750

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1750/2004 al Comisiei din 8 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

68

2004

L 312

19

 

 

32004D0685

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Deciziei 2004/432/CE privind aprobarea planurilor de supraveghere a reziduurilor prezentate de țările terțe în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 3522] (1)

70

2004

L 313

6

 

 

32004R1756

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de stabilire a condițiilor specifice privind mijloacele de probă solicitate și criteriile referitoare la tipul și nivelul de reducere a controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la anexa V partea B la Directiva 2000/29/CE a Consiliului

75

2004

L 313

16

 

 

32004L0103

 

 

 

Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controale

80

2004

L 313

21

 

 

32004D0686

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2004 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanțelor proquinazid, IKI-220 (flonicamid) și gama-cihalotrin în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 3384] (1)

85

2004

L 315

26

 

 

32004R1765

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1765/2004 al Comisiei din 13 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 în ceea ce privește menținerea utilizării substanțelor enumerate în anexa II (1)

88

2004

L 316

61

 

 

32004R1774

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1774/2004 al Comisiei din 14 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

89

2004

L 317

37

 

 

32004R1800

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei din 15 octombrie 2004 privind autorizarea pe o perioadă de zece ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului Cycostat 66G aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (1)

92

2004

L 318

9

 

 

32004R1805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1805/2004 al Comisiei din 14 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

95

2004

L 318

15

 

 

32004R1808

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1808/2004 al Comisiei din 18 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

97

2004

L 319

5

 

 

32004R1813

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1813/2004 al Comisiei din 19 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară

100

2004

L 319

9

 

 

32004L0105

 

 

 

Directiva 2004/105/CE a Comisiei din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însoțesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte reglementate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului, provenind din țări terțe

102

2004

L 320

13

 

 

32004R1819

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1819/2004 al Comisiei din 20 octombrie 2004 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 privind termenul de reflecție pentru eliberarea anumitor certificate de export pentru cereale, orez și produse derivate din cereale

108

2004

L 320

14

 

 

32004R1820

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1820/2004 al Comisiei din 20 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2208/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 814/2000 al Consiliului privind acțiunile de informare în domeniul politicii agricole comune

109

2004

L 321

29

 

 

32004R1831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 930/2000 privind stabilirea regulilor de aplicare legate de eligibilitatea denumirilor varietăților de specii de plante agricole și specii de legume

110

2004

L 322

8

 

 

32004R1842

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1842/2004 al Comisiei din 22 octombrie 2004 de autorizare a coexistenței denumirii de Munster sau Munster-Géromé înregistrată în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2081/92 ca denumire de origine protejată și a denumirii neînregistrate de Münster Käse desemnând un loc din Germania

113

2004

L 322

14

 

 

32004R1845

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1845/2004 al Comisiei din 22 octombrie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana și Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

115

2004

L 323

6

 

 

32004R1851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1851/2004 al Comisiei din 25 octombrie 2004 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

117

2004

L 324

6

 

 

32004R1856

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1856/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Lardo di Colonnata)

120

2004

L 325

10

 

 

32004R1861

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1861/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici și nectarine

128

2004

L 325

17

 

 

32004R1862

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1862/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi

135

2004

L 325

23

 

 

32004R1863

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1863/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură

141

2004

L 326

19

 

 

32004R1875

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1875/2004 al Comisiei din 28 octombrie 2004 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală, în ceea ce privește salicilatul de sodiu și fenvaleratul (1)

148

2004

L 328

65

 

 

32004R1897

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1897/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Cartoceto) – (DOP)

151

2004

L 328

77

 

 

32004R1903

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1903/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

153

2004

L 329

14

 

 

32004D0747

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 93/25/CEE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de ovine și caprine [notificată cu numărul C(2004) 4092] (1)

156

2004

L 333

3

 

 

32004R1931

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1931/2004 al Comisiei din 8 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1609/88 în ceea ce privește data limită de intrare în stoc a untului vândut în conformitate cu Regulamentele (CEE) nr. 3143/85 și (CE) nr. 2571/97

162

2004

L 337

59

 

 

32004D0760

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 93/23/CEE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate asupra efectivului și producției în sectorul porcinelor [notificată cu numărul C(2004) 4090] (1)

163

2004

L 337

64

 

 

32004D0761

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Directivei 93/24/CEE a Consiliului în ceea ce privește anchetele statistice referitoare la șeptelul și producția din sectorul bovin [notificată cu numărul C(2004) 4091] (1)

168

2004

L 341

14

 

 

32004R1969

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1969/2004 al Comisiei din 16 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 96/2004 de adaptare a mai multor regulamente privind piața zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

174

2004

L 341

17

 

 

32004R1970

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1970/2004 al Comisiei din 16 noiembrie 2004 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3515/92 de stabilire a normelor comune de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1055/77 al Consiliului privind depozitarea și transferul produselor cumpărate de o agenție de intervenție, ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

177

2004

L 342

23

 

 

32004R1979

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1979/2004 al Comisiei din 17 noiembrie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export, ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

180

2004

L 344

8

 

 

32004R1990

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1990/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul vitivinicol ca urmare a aderării Ungariei la Uniunea Europeană

182

2004

L 344

9

 

 

32004R1991

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1991/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

183

2004

L 344

12

 

 

32004R1993

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1993/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Portugalia (1)

185

2004

L 345

1

 

 

32004R1973

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

190

2004

L 345

85

 

 

32004R1974

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

274

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top