EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_059_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 059

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 179

4

 

 

32004R0966

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 966/2004 al Comisiei din 13 mai 2004 de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorii drepturilor adiționale la importul de melasă în sectorul zahărului, aplicabile de la 14 mai 2004

3

2004

L 209

9

 

 

32004R1092

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1092/2004 al Comisiei din 10 iunie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2003 privind definirea categoriilor de orez în sensul Regulamentului (CE) nr. 1291/2000

5

2004

L 211

3

 

 

32004R1101

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1101/2004 al Comisiei din 10 iunie 2004 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

6

2004

L 217

10

 

 

32004R1118

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1118/2004 al Comisiei din 16 iunie 2004 de adaptare a mai multor regulamente privind sectorul cărnii de vită și mânzat ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

9

2004

L 219

3

 

 

32004R1132

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1132/2004 al Comisiei din 18 iunie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1764/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1535/2003 în ceea ce privește produsul tradițional kunserva

28

2004

L 221

18

 

 

32004D0517

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 iunie 2004 de modificare a Deciziei 2001/881/CE a Comisiei de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele sanitar-veterinare ale animalelor și produselor animale din țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 2185] (1)

30

2004

L 228

18

 

 

32004D0522

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 de modificare a Directivei 2001/32/CE de identificare a zonelor comunitare protejate expuse la riscuri fitosanitare deosebite [notificată cu numărul C(2004) 1582] (1)

32

2004

L 232

21

 

 

32004R1215

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1215/2004 al Comisiei din 30 iunie 2004 de modificare a elementelor din caietul de sarcini ale unei denumiri incluse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice (Scotch Beef)

35

2004

L 234

7

 

 

32004R1233

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1233/2004 al Comisiei din 2 iulie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 privind regimul de prelevări în sectorul laptelui și produselor lactate ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la Uniunea Europeană

39

2004

L 237

13

 

 

32004R1250

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1250/2004 al Comisiei din 7 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 în ceea ce privește prima pentru produsele lactate

41

2004

L 237

14

 

 

32004R1251

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1251/2004 al Comisiei din 7 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2799/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind acordarea de ajutoare pentru laptele degresat și laptele praf degresat pentru hrana animalelor și vânzarea acestui tip de lapte praf degresat

42

2004

L 237

21

 

 

32004D0539

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 iulie 2004 de stabilire a unei măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie [notificată cu numărul C(2004) 2365] (1)

43

2004

L 239

5

 

 

32004R1258

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1258/2004 al Comisiei din 8 iulie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

45

2004

L 239

8

 

 

32004R1259

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1259/2004 al Comisiei din 8 iulie 2004 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi deja autorizați pentru hrana animalelor (1)

48

2004

L 240

7

 

 

32004D0542

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iunie 2004 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește lista țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de carne proaspătă [notificată cu numărul C(2004) 1954] (1)

56

2004

L 241

8

 

 

32004R1275

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1275/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2692/89 de stabilire a normelor de aplicare privind exporturile de orez spre Réunion în ceea ce privește ajustarea care trebuie adusă valorii subvenției în cazul variației prețului de intervenție al orezului nedecorticat la încheierea anului de comercializare

63

2004

L 241

21

 

 

32004D0544

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 2004 privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită)

64

2004

L 241

22

 

 

22004A0713(01)

 

 

 

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

65

2004

L 241

44

 

 

22004A0713(02)

 

 

 

Convention Européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

87

2004

L 243

10

 

 

32004R1288

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1288/2004 al Comisiei din 14 iulie 2004 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor și autorizarea provizorie a unei noi utilizări în hrana animalelor a unui aditiv deja autorizat (1)

109

2004

L 243

15

 

 

32004R1289

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1289/2004 al Comisiei din 14 iulie 2004 privind autorizarea pe o perioadă de zece ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului Deccox® aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (1)

114

2004

L 245

11

 

 

32004R1319

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1319/2004 al Comisiei din 16 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 214/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat

117

2004

L 246

23

 

 

32004R1327

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1327/2004 al Comisiei din 19 iulie 2004 privind o invitație permanentă de participare la licitație pentru anul de comercializare 2004/2005 pentru stabilirea prelevărilor și/sau restituirilor la exportul de zahăr alb

121

2004

L 249

14

 

 

32004R1345

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1345/2004 al Comisiei din 22 iulie 2004 de modificare a elementelor din caietul de sarcini ale unei denumiri incluse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice (Scotch Lamb)

126

2004

L 249

20

 

 

32004D0558

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre [notificată cu numărul C(2004) 2104] (1)

130

2004

L 251

6

 

 

32004R1356

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1356/2004 al Comisiei din 26 iulie 2004 privind autorizarea pentru zece ani a utilizării în hrana animalelor a Elancobanului, aditiv care aparține grupului coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase (1)

137

2004

L 251

14

 

 

32004D0564

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iulie 2004 privind laboratoarele comunitare de referință pentru epidemiologia zoonozelor și pentru salmonella și laboratoarele naționale de referință pentru salmonella [notificată cu numărul C(2004) 2781] (1)

140

2004

L 252

5

 

 

32004D0568

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 iulie 2004 de modificare a Deciziei 92/452/CEE în ceea ce privește echipele de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2004) 2420] (1)

144

2004

L 253

9

 

 

32004R1361

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1361/2004 al Comisiei din 28 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1518/2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc

146

2004

L 255

5

 

 

32004R1388

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1388/2004 al Comisiei din 30 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1915/83 privind anumite dispoziții de punere în aplicare referitoare la contabilitatea în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole

148

2004

L 255

7

 

 

32004R1389

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1389/2004 al Comisiei din 30 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1227/2000 privind stabilirea unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, cu privire la potențialul de producție

150

2004

L 255

41

 

 

32004D0584

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2004 de modificare a Deciziei 2001/651/CE de stabilire a deviației standard în aceleași condiții de producție a conținutului de grăsimi al untului importat din Noua Zeelandă în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1374/98 al Comisiei [notificată cu numărul C(2004) 2962]

151

2004

L 263

3

 

 

32004R1427

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1427/2004 al Comisiei din 9 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice

153

2004

L 263

7

 

 

32004R1428

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1428/2004 al Comisiei din 9 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice

157

2004

L 263

11

 

 

32004R1429

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1429/2004 al Comisiei din 9 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește desemnarea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

161

2004

L 263

21

 

 

32004D0591

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 august 2004 de modificare a Deciziei 97/467/CE în ceea ce privește includerea unei unități din Islanda pentru carne de vânat de crescătorie și a unei unități din Botswana pentru carne de ratite pe listele provizorii ale unităților din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de asemenea produse [notificată cu numărul C(2004) 2681] (1)

171

2004

L 265

3

 

 

32004R1437

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1437/2004 al Comisiei din 11 august 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura și Aceite de Mallorca sau Aceite mallorquín sau Oli de Mallorca sau Oli mallorquí)

175

2004

L 266

11

 

 

32004D0595

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 2004 de stabilire a unui model de certificat sanitar pentru importul în scopuri comerciale de câini, pisici și dihori în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 1947] (1)

177

2004

L 267

31

 

 

32004R1449

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1449/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1609/88 în ceea ce privește termenul de intrare în stoc a untului vândut în conformitate cu regulamentele (CEE) nr. 3143/85 și (CE) nr. 2571/97

181

2004

L 268

1

 

 

32004R1435

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1435/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iunie 2004 de modificare, ca urmare a extinderii, a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului privind organizarea de anchete comunitare privind structura exploatațiilor agricole

182

2004

L 269

3

 

 

32004R1453

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei din 16 august 2004 privind autorizarea permanentă a unor aditivi în hrana animalelor (1)

184

2004

L 269

9

 

 

32004R1454

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1454/2004 al Comisiei din 16 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2090/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 386/90 al Consiliului în ceea ce privește controlul fizic la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire

190

2004

L 269

14

 

 

32004R1455

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1455/2004 al Comisiei din 16 august 2004 privind autorizarea pe o perioadă de 10 ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului Avatec 15 % aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (1)

195

2004

L 270

5

 

 

32004R1463

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1463/2004 al Comisiei din 17 august 2004 privind autorizarea pe o perioadă de zece ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului microgranulat Sacox 120 aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (1)

198

2004

L 270

8

 

 

32004R1464

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1464/2004 al Comisiei din 17 august 2004 privind autorizarea pe o perioadă de zece ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului Monteban aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase

201

2004

L 270

11

 

 

32004R1465

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1465/2004 al Comisiei din 17 august 2004 privind autorizarea permanentă a unui aditiv în hrana animalelor (1)

204

2004

L 271

24

 

 

32004R1471

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1471/2004 al Comisiei din 18 august 2004 de modificare a anexei XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește importul de produse din cervide din Canada și Statele Unite ale Americii (1)

207

2004

L 271

31

 

 

32004R1475

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1475/2004 al Comisiei din 18 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 596/2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul ouălor

210

2004

L 273

3

 

 

32004R1483

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1483/2004 al Comisiei din 20 august 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra sau Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco sau Euskal Okela, Ternera Asturiana și Carne de Cantabria)

212

2004

L 273

5

 

 

32004R1484

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1484/2004 al Comisiei din 20 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind acțiunile de îmbunătățire a condițiilor de producție și de comercializare a produselor apicole

214

2004

L 273

9

 

 

32004R1486

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1486/2004 al Comisiei din 20 august 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice și Noix du Périgord)

216

2004

L 274

3

 

 

32004R1492

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1492/2004 al Comisiei din 23 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de eradicare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile la bovine, ovine și caprine, schimburile și importul de material seminal și de embrioni de ovine și de caprine și de materiale specificate cu grad ridicat de risc (1)

218

2004

L 274

15

 

 

32004D0608

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 august 2004 de modificare a Deciziei 2001/881/CE de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele sanitar-veterinare ale animalelor și produselor animale din țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 3127] (1)

224

2004

L 275

8

 

 

32004R1498

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1498/2004 al Comisiei din 24 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de pasăre

226

2004

L 278

7

 

 

32004R1515

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1515/2004 al Comisiei din 26 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2295/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/1990 al Consiliului privind unele standarde de comercializare a ouălor

228

2004

L 278

64

 

 

32004D0616

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2004 de stabilire a listei centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importurile de material seminal cabalin din țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 2511] (1)

236

2004

L 279

29

 

 

32004D0619

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 august 2004 de modificare a regimului importurilor comunitare de orez

247

2004

L 279

30

 

 

32004D0620

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2004 de modificare a anexelor I și II la Decizia 79/542/CEE în ceea ce privește modelele de certificate utilizate pentru importul de bovine destinate sacrificării și de carne proaspătă de bovine, ovine și caprine [notificată cu numărul C(2004) 2838] (1)

248

2004

L 279

44

 

 

32004D0621

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 august 2004 de modificare a Deciziei 2002/994/CE privind anumite măsuri de protecție cu privire la produsele de origine animală importate din China [notificată cu numărul C(2004) 3256] (1)

262

2004

L 280

11

 

 

32004R1548

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1548/2004 al Comisiei din 30 august 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1722/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 1766/92 și (CEE) nr. 1418/76 ale Consiliului privind restituirile la producție în sectorul cerealelor și al orezului

265

2004

L 280

26

 

 

32004D0623

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 iulie 2004 de modificare a Deciziei 2003/804/CE în ceea ce privește importurile de moluște vii destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2004) 2613] (1)

267

2004

L 283

3

 

 

32004R1557

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1557/2004 al Comisiei din 1 septembrie 2004 de aprobare a controalelor de conformitate cu standardele de comercializare care se aplică anumitor fructe proaspete, efectuate în Noua Zeelandă înainte de importul în Comunitate

275

2004

L 283

17

 

 

32004D0627

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 august 2004 de autorizare a statelor membre de a prelungi autorizațiile provizorii acordate noilor substanțe active etoxazol și carvonă [notificată cu numărul C(2004) 3136] (1)

280

2004

L 284

4

 

 

32004D0628

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 septembrie 2004 privind lista unităților din Noua Caledonie din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 3296] (1)

282

2004

L 291

14

 

 

32004D0637

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 septembrie 2004 de aprobare a fazei a doua a planului tehnic de acțiune pe 2004 pentru îmbunătățirea statisticilor agricole [notificată cu numărul C(2004) 3374]

284

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top