EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_055_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 55

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 055

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 094

10

 

 

32004R0593

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 593/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și pentru ovalbumine

3

2004

L 094

17

 

 

32004R0594

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 594/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a faptelor generatoare aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete și în cel al produselor transformate pe bază de fructe și legume

12

2004

L 094

22

 

 

32004R0595

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

17

2004

L 094

33

 

 

32004R0596

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 596/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul ouălor

29

2004

L 094

44

 

 

32004R0599

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de origine animală (1)

39

2004

L 094

63

 

 

32004D0292

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului TRACES și de modificare a Deciziei 92/486/CEE [notificată cu numărul C(2004) 1282] (1)

51

2004

L 097

66

 

 

32004D0297

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 martie 2004 de autorizare a Republicii Cehe, Estoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei a amânării aplicării anumitor dispoziții din Directivele 2002/53/CE și 2002/55/CE ale Consiliului privind comercializarea semințelor anumitor varietăți [notificată cu numărul C(2004) 962] (1)

53

2004

L 098

55

 

 

32004D0301

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 martie 2004 de derogare de la Deciziile 2003/803/CE și 2004/203/CE în ceea ce privește formatul certificatelor și pașapoartelor pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și a dihorilor albi și de modificare a Deciziei 2004/203/CE [notificată cu numărul C(2004) 1068] (1)

55

2004

L 100

8

 

 

32004R0633

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 633/2003 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de pasăre

57

2004

L 100

19

 

 

32004R0634

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 634/2004 al Comisiei din 5 aprilie 2004 privind măsurile tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2111/2003 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

70

2004

L 100

25

 

 

32004R0636

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 636/2004 al Comisiei din 5 aprilie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la Uniunea Europeană

73

2004

L 100

31

 

 

32004R0637

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 637/2004 al Comisiei din 5 aprilie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Agneau de Pauillac și Agneau du Poitou-Charentes)

79

2004

L 100

43

 

 

32004D0315

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 2004 de recunoaștere a sistemului de rețele de monitorizare pentru exploatațiile de bovine, aplicat în statele membre sau în regiuni ale statelor membre în temeiul Directivei 64/432/CEE [notificată cu numărul C(2004) 986] (1)

81

2004

L 102

71

 

 

32004D0318

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 martie 2004 de adaptare a Deciziei 2001/672/CE privind pășunatul de vară în anumite zone din Slovenia ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei [notificată cu numărul C(2004) 1022] (1)

84

2004

L 104

95

 

 

32004R0659

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 659/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

86

2004

L 104

97

 

 

32004R0660

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 660/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de modificare a anexei la Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului privind lista diviziunilor

88

2004

L 104

129

 

 

32004D0328

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 aprilie 2004 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/634/CE de aprobare a programelor destinate obținerii statutului de zone autorizate sau de exploatații de creștere autorizate situate în zone neautorizate în ceea ce privește boli ale peștilor, precum septicemia hemoragică virală (SHV) și necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) [notificată cu numărul C(2004) 1257] (1)

90

2004

L 105

5

 

 

32004R0671

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 671/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

94

2004

L 105

17

 

 

32004R0673

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 673/2004 al Comisiei din 13 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole

106

2004

L 106

10

 

 

32004R0686

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 686/2004 al Comisiei din 14 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor tranzitorii aplicabile organizațiilor de producători de pe piața fructelor și legumelor proaspete ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la Uniunea Europeană

108

2004

L 106

13

 

 

32004R0687

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 687/2004 al Comisiei din 14 aprilie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

111

2004

L 111

21

 

 

32004R0709

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 709/2004 al Comisiei din 16 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul vitivinicol în urma aderării Maltei la Uniunea Europeană

113

2004

L 112

1

 

 

32004R0668

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 668/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind importul de subproduse de origine animală din țări terțe (1)

115

2004

L 113

8

 

 

32004R0730

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 730/2004 al Comisiei din 19 aprilie 2004 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole, ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

202

2004

L 113

48

 

 

32004D0360

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 aprilie 2004 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești din Zimbabwe [notificată cu numărul C(2004) 1328] (1)

208

2004

L 114

13

 

 

32004R0735

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 735/2004 al Comisiei din 20 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1972/2003 privind măsurile tranzitorii care trebuie adoptate în privința schimburilor comerciale de produse agricole ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei

213

2004

L 114

18

 

 

32004L0055

 

 

 

Directiva 2004/55/CE a Comisiei din 20 aprilie 2004 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere (1)

215

2004

L 114

36

 

 

32004D0367

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 95/30/CE în vederea stabilirii condițiilor pentru importurile provenind din Maroc de moluște bivalve din specia Acanthocardia tuberculatum, recoltate și transformate în conformitate cu condițiile prevăzute de Decizia 96/77/CE [notificată cu numărul C(2004) 1386] (1)

216

2004

L 116

5

 

 

32004R0738

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 738/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Peras de Rinćon de Soto și brioche vendéenne)

219

2004

L 116

9

 

 

32004R0740

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 740/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 141/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile tranzitorii de dezvoltare rurală care se aplică Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei

221

2004

L 116

39

 

 

32004D0371

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 aprilie 2004 privind condițiile de introducere pe piață a amestecurilor de semințe destinate utilizării ca plante furajere [notificată cu numărul C(2004) 1429] (1)

227

2004

L 118

3

 

 

32004R0748

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 748/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare, și de derogare de la respectivul regulament

228

2004

L 118

5

 

 

32004R0749

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 749/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește laptele de consum produs în Estonia

231

2004

L 118

6

 

 

32004R0750

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 750/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 ca urmare a aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

232

2004

L 118

45

 

 

32004D0372

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru anumite produse aflate în tranzit prin Comunitate sau depozitate temporar în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 1308] (1)

245

2004

L 120

14

 

 

32004R0763

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 763/2004 al Comisiei din 23 aprilie 2004 de stabilire a derogărilor de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 privind produsele sub formă de mărfuri nereglementate de anexa I la tratat, exportate în țări terțe, altele decât Cipru, Ungaria și Polonia

249

2004

L 120

26

 

 

32004L0058

 

 

 

Directiva 2004/58/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind includerea alfa-cipermetrin, benalaxil, bromoxinil, desmedifam, ioxinil și fenmedifam ca substanțe active (1)

251

2004

L 120

30

 

 

32004L0059

 

 

 

Directiva 2004/59/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 de modificare a Directivei 90/642/CEE a Consiliului privind conținuturile maxime de bromopropilat stabilite prin directiva respectivă (1)

255

2004

L 120

39

 

 

32004L0060

 

 

 

Directiva 2004/60/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind includerea chinoxifenului ca substanță activă (1)

264

2004

L 120

49

 

 

32004D0390

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2004 care permite prelungirea de către statele membre a autorizațiilor provizorii acordate pentru noua substanță activă acetamipridă [notificată cu numărul C(2004) 1479] (1)

267

2004

L 120

50

 

 

32004D0391

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2004 privind funcționarea grupurilor consultative în domeniul politicii agricole comune

268

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top