EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_052_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 52

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 052

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 330

13

 

 

32003R2206

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2206/2003 al Comisiei din 17 decembrie 2003 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

3

2003

L 332

53

 

 

32003D0886

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 decembrie 2003 de stabilire a criteriilor privind informațiile care trebuie comunicate în conformitate cu Directiva 64/432/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 4606] (1)

5

2003

L 333

28

 

 

32003R2245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2245/2003 al Comisiei din 19 decembrie 2003 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește supravegherea unor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la ovine și caprine

14

2003

L 333

34

 

 

32003R2246

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2246/2003 al Comisiei din 19 decembrie 2003 privind condițiile de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

20

2003

L 333

37

 

 

32003R2247

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2247/2003 al Comisiei din 19 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare, în sectorul cărnii de vită și de mânzat, a Regulamentului (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului de stabilire a regimului aplicabil produselor agricole și mărfurilor care rezultă din transformarea lor, originare din statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP)

23

2003

L 333

49

 

 

32003L0117

 

 

 

Directiva 2003/117/CE a Consiliului din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivelor 92/79/CEE și 92/80/CEE în vederea autorizării Republicii Franceze să prelungească aplicarea unor rate reduse ale accizelor pentru produsele din tutun puse în consum în Corsica

27

2003

L 333

88

 

 

32003D0894

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2003 de stabilire a măsurilor de efectuare a probelor și analizelor comparative comunitare privind materialul săditor de Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. și Rubus idaeus L. în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 92/34/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 4628]

29

2003

L 333

92

 

 

32003D0895

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/251/CE pentru revocarea măsurilor de protecție privind anumite loturi de carne de pasăre importate din Thailanda [notificată cu numărul C(2003) 4846] (1)

33

2003

L 333

94

 

 

32003D0896

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2003 de autorizare a statelor membre în vederea acordării unei prelungiri a duratei autorizațiilor provizorii pentru noile substanțe active tiacloprid, tiametoxam, quinoxifen, flazasulforon, virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua, spinosad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis și inoxacarb [notificată cu numărul C(2003) 4851] (1)

35

2003

L 336

44

 

 

32003R2275

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2275/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Spressa delle Giudicarie)

37

2003

L 336

99

 

 

32003D0898

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 iulie 2003 privind încheierea unui acord de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Australia privind comerțul cu vin

39

2003

L 336

100

 

 

22003A1223(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Australia de modificare a acordului privind comerțul cu vin

40

2003

L 339

36

 

 

32003R2235

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2235/2003 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor comune de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 1868/94 ale Consiliului privind amidonul din cartofi

41

2003

L 339

45

 

 

32003R2236

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2236/2003 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 al Consiliului de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi

50

2003

L 339

78

 

 

32003L0126

 

 

 

Directiva 2003/126/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 privind metoda analitică de determinare a componentelor de origine animală pentru controlul oficial al furajelor (1)

57

2003

L 340

16

 

 

32003R2295

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2295/2003 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor

64

2003

L 340

69

 

 

32003D0904

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2003 de aprobare a programelor în scopul obținerii statutului de zone autorizate și de ferme autorizate în zonele neautorizate cu privire la febra hemoragică virală (FHV) și necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) la pești și de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/634/CE [notificată cu numărul C(2003) 4727] (1)

83

2003

L 340

74

 

 

32003D0905

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/862/CE de stabilire a unor condiții speciale de import pentru produsele pescărești originare din Kazahstan [notificată cu numărul C(2003) 4890] (1)

88

2003

L 342

5

 

 

32003R2303

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2303/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 privind regulile specifice de etichetare a vinurilor importate din Statele Unite ale Americii

91

2003

L 342

7

 

 

32003R2305

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importurile de orz din țările terțe

92

2003

L 342

10

 

 

32003R2306

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2306/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 280/98 de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 2597/97 al Consiliului de stabilire a unor reguli suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum produs în Finlanda și Suedia

96

2003

L 345

17

 

 

32003R2319

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2319/2003 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut

97

2003

L 345

24

 

 

32003R2324

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2324/2003 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1037/2001 de autorizare a ofertei și livrării pentru consumul uman direct a anumitor vinuri importate care ar fi putut face obiectul unor procese oenologice neprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

98

2003

L 346

19

 

 

32003R2336

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2336/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă

99

2003

L 346

28

 

 

32003R2338

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2338/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe

110

2003

L 346

29

 

 

32003R2339

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2339/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de adoptare a normelor de aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

111

2004

L 002

3

 

 

32004R0004

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 4/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

113

2004

L 002

47

 

 

32004D0003

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2003 de autorizare, în ceea ce privește comercializarea cartofilor de sămânță pe întreg teritoriul anumitor state membre sau pe o parte a acestuia, a adoptării, împotriva anumitor boli, a unor măsuri mai stricte decât cele care sunt prevăzute la anexele I și II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 4833] (1)

131

2004

L 002

50

 

 

32004D0004

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2003 de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecție împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt [notificată cu numărul C(2003) 4956]

136

2004

L 003

38

 

 

32004D0011

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a modalităților de efectuare a testelor și analizelor comparative comunitare în ceea ce privește semințele și materialul de înmulțire al anumitor plante agricole, specii de legume și viță de vie conform Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului pentru anii 2004 și 2005 [notificată cu numărul C(2003) 4836] (1)

141

2004

L 005

8

 

 

32004R0021

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE

146

2004

L 005

36

 

 

32004R0027

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 27/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de stabilire a normelor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește finanțarea de către FEOGA, secțiunea Garantare, a măsurilor de dezvoltare rurală pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia

156

2004

L 005

84

 

 

32004D0019

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2003/812/CE de stabilire a listelor cu țările terțe din care statele membre trebuie să autorizeze importul anumitor produse destinate consumului uman prevăzute de Directiva 92/118/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 5046] (1)

162

2004

L 006

38

 

 

32004D0025

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/657/CE în ceea ce privește stabilirea limitelor de performanțe minime cerute (LPMC) pentru anumite reziduuri din alimentele de origine animală [notificată cu numărul C(2003) 4961] (1)

163

2004

L 006

53

 

 

32004D0030

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a condițiilor care reglementează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine congelate sau transformate originare din Peru și de abrogare a Deciziilor 2001/338/CE și 95/174/CE [notificată cu numărul C(2003) 5053] (1)

165

2004

L 007

9

 

 

32004R0050

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 50/2004 al Comisiei din 9 ianuarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1255/1999 privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare și de derogare de la respectivul regulament

168

2004

L 007

40

 

 

32003L0107

 

 

 

Directiva 2003/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate

179

2004

L 008

1

 

 

32004R0055

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 55/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1453/2001 privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Azore și Madeira și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1600/92 (Poseima) în ceea ce privește aplicarea unei prelevări suplimentare în sectorul laptelui și al produselor lactate în Azore

180

2004

L 008

12

 

 

32004D0037

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Serbia și Muntenegru [notificată cu numărul C(2003) 5008] (1)

182

2004

L 008

17

 

 

32004D0038

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Egipt [notificată cu numărul C(2003) 5018] (1)

187

2004

L 008

22

 

 

32004D0039

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Kenya și de abrogare a Deciziei 2000/759/CE [notificată cu numărul C(2003) 5027] (1)

192

2004

L 008

27

 

 

32004D0040

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Guyana [notificată cu numărul C(2003) 5044] (1)

197

2004

L 009

8

 

 

32004R0060

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 60/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

202

2004

L 010

16

 

 

32004R0069

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 69/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 care autorizează derogări de la aplicarea anumitor dispoziții din Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier reproducător obținut din anumite materiale de bază

207

2004

L 013

3

 

 

32004R0085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 85/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru mere

210

2004

L 013

19

 

 

32004R0086

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 86/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pere

226

2004

L 013

32

 

 

32004D0063

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declarația conform căreia unele provincii din Italia sunt indemne de bruceloză și de leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2003) 5063] (1)

235

2004

L 014

10

 

 

32004L0002

 

 

 

Directiva 2004/2/CE a Comisiei din 9 ianuarie 2004 de modificare a Directivelor 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de fenamifos (1)

237

2004

L 015

3

 

 

32004R0096

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 96/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de adaptare a mai multor regulamente privind piața zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

246

2004

L 016

3

 

 

32004R0103

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 103/2004 al Comisiei din 21 ianuarie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește regimul intervențiilor și al retragerilor de pe piață în sectorul fructelor și legumelor

255

2004

L 019

3

 

 

32004R0128

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 128/2004 al Comisiei din 23 ianuarie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

274

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top