EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_051_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 51

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 051

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 270

78

 

 

32003R1784

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor

3

2003

L 270

96

 

 

32003R1785

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului

21

2003

L 307

1

 

 

32003R2032

 

 

 

Regulamentul nr. 2032/2003 al Comisiei din 4 noiembrie 2003 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1896/2000 (1)

39

2003

L 308

1

 

 

32003R2059

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2059/2003 al Consiliului din 17 noiembrie 2003 de modificare a Regulamentului nr. 79/65/CEE de creare a unei rețele de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană

135

2003

L 309

9

 

 

32003D2066

 

 

 

Decizia nr. 2066/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind continuarea aplicării tehnicilor de anchetă areolară și de teledetecție la statisticile agricole pentru perioada 2004-2007 și de modificare a Deciziei nr. 1445/2000/CE

137

2003

L 311

12

 

 

32003L0111

 

 

 

Directiva 2003/111/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de modificare a anexei II la Directiva 92/34/CEE privind comercializarea materialului de înmulțire pentru plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe (1)

138

2003

L 312

1

 

 

32003D0803

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici [notificată cu numărul C(2003) 4359] (1)

140

2003

L 313

61

 

 

32003D0831

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 noiembrie 2003 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE ale Comisiei în ceea ce privește modificările și completările aduse listei punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul C(2003) 4234] (1)

153

2003

L 316

20

 

 

32003D0833

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2003 de aprobare în numele Comunității Europene a modificărilor aduse anexelor la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii cu privire la măsurile sanitare pentru protejarea sănătății publice și animale în comerțul cu animale vii și produse de origine animalăAcord sub forma unui schimb de scrisori privind modificările anexelor la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile sanitare de protecție a sănătății publice și animale aplicabile în comerțul cu animale vii și cu produse de origine animală (1)

171

2003

L 317

5

 

 

32003R2111

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2003 al Comisiei din 1 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 al Consiliului de instituire a unui regim de ajutor pentru producătorii de anumite fructe citrice

175

2003

L 317

22

 

 

32003R2112

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2112/2003 al Comisiei din 1 decembrie 2003 de corectare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2003 de modificare a condițiilor pentru autorizarea unui număr de aditivi, ce aparțin grupei oligoelemente, în furaje (1)

193

2003

L 321

32

 

 

32003L0112

 

 

 

Directiva 2003/112/CE a Comisiei din 1 decembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței active paraquat (1)

195

2003

L 321

36

 

 

32003L0116

 

 

 

Directiva 2003/116/CE a Comisiei din 4 decembrie 2003 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind organismul dăunător Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

199

2003

L 321

58

 

 

32003D0843

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 92/452/CEE cu privire la echipele de colectare de embrioni din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2003) 4524] (1)

204

2003

L 321

60

 

 

32003D0844

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/613/CE cu privire la centrele autorizate de colectare de material seminal de animale din specia porcină din Canada [notificată cu numărul C(2003) 4525] (1)

206

2003

L 321

61

 

 

32003D0845

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2003 de instituire a măsurilor de protecție contra bolii limbii albastre privind importurile anumitor animale, ale materialului seminal, ale embrionilor și ale ovulelor acestora din Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia și Muntenegru [notificată cu numărul C(2003) 4526] (1)

207

2003

L 324

1

 

 

32003R2152

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind supravegherea pădurilor și interacțiunile ecologice în cadrul Comunității (Forest Focus)

208

2003

L 324

11

 

 

32003R2154

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2154/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003 de autorizare temporară a anumitor microorganisme în furaje (Enterococcus faecium și Lactobacillus acidophilus) (1)

216

2003

L 324

24

 

 

32003L0113

 

 

 

Directiva 2003/113/CE a Comisiei din 3 decembrie 2003 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale, produse alimentare de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

219

2003

L 324

37

 

 

32003D0858

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2003 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a cerințelor de certificare care se aplică importului de pești de acvacultură vii, de icre și gameți ai acestora destinați creșterii, precum și de pești vii de acvacultură și de produse derivate destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2003) 4219] (1)

232

2003

L 324

55

 

 

32003D0859

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/106/CE în ceea ce privește elaborarea unui test de discriminare pentru pesta porcină clasică [notificată cu numărul C(2003) 4522] (1)

250

2003

L 325

1

 

 

32003R2160

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară

252

2003

L 325

31

 

 

32003L0099

 

 

 

Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului

267

2003

L 325

41

 

 

32003L0119

 

 

 

Directiva 2003/119/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active mezosulfuron, propoxicarbazon și zoxamidă (1)

278

2003

L 325

46

 

 

32003D0863

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 decembrie 2003 privind certificatele sanitar-veterinare pentru importul de produse animale din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2003) 4444] (1)

281

2003

L 325

62

 

 

32003D0865

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2003 de stabilire a procedurilor de încercări și analize comparative comunitare privind materialul de înmulțire pentru Pelargonium l'Hérit. și Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch și Rosa L. în conformitate cu Directiva 98/56/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 4626]

294

2003

L 326

4

 

 

32003R2170

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2170/2003 al Comisiei din 12 decembrie 2003 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 701/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului în ceea ce privește regimul aplicabil importului de anumite produse din sectorul cărnii de pasăre și ouălor originare din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP)

297

2003

L 326

8

 

 

32003R2172

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2172/2003 al Comisiei din 12 decembrie 2003 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 2273/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește evidența prețurilor anumitor bovine înregistrate pe piețele reprezentative ale Comunității

299

2003

L 326

10

 

 

32003R2173

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2003 al Comisiei din 12 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1799/2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru citrice

301

2003

L 327

15

 

 

32003R2187

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2003 al Comisiei din 15 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 în ceea ce privește primul loc de descărcare din țara terță de destinație finală în cazul transportului rutier

303

2003

L 327

25

 

 

32003L0118

 

 

 

Directiva 2003/118/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de acefat, 2,4-D și paration-metil (1)

304

2003

L 328

20

 

 

32003R2198

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2198/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 464/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului cu privire la sistemul de ajutor pentru prune uscate

312

2003

L 328

26

 

 

32003D0881

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2003 privind condițiile referitoare la sănătatea animală și la certificare în cazul importului de albine (Apis mellifera și Bombus spp.) din unele țări terțe și de abrogare a Directivei 2000/462/CE [notificată cu numărul C(2003) 4623] (1)

313

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top