EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_045_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 45

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 045

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 221

8

 

 

32002D0657

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor [notificată cu numărul C(2002) 3044] (1)

3

2002

L 224

23

 

 

32002R1490

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1490/2002 al Comisiei din 14 august 2002 de stabilire a normelor suplimentare de aplicare a etapei a treia a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 451/2000 (1)

32

2002

L 293

9

 

 

32002R1921

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1921/2002 al Comisiei din 28 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

58

2002

L 293

11

 

 

32002R1922

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1922/2002 al Comisiei din 28 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1454/2001 al Consiliului privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Canare și a Regulamentului (CE) nr. 21/2002 de stabilire a bilanțurilor estimative de aprovizionare și a ajutoarelor comunitare pentru regiunile ultraperiferice

60

2002

L 297

3

 

 

32002R1937

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1937/2002 al Comisiei din 30 octombrie 2002 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

63

2002

L 297

6

 

 

32002R1938

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1938/2002 al Comisiei din 30 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

66

2002

L 299

17

 

 

32002R1947

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1947/2002 al Comisiei din 31 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 privind normele de aplicare a regimului importurilor de fructe și legume

68

2002

L 299

18

 

 

32002R1948

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1948/2002 al Comisiei din 31 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 584/75 de instituire a normelor de aplicare a sistemului de licitații privind restituirile la export în sectorul orezului

69

2002

L 301

1

 

 

32002D0854

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor speciale pentru importurile de produse pescărești originare din Costa Rica [notificată cu numărul C(2002) 4088] (1)

70

2002

L 301

6

 

 

32002D0855

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Noua Caledonie [notificată cu numărul C(2002) 4090] (1)

75

2002

L 301

11

 

 

32002D0856

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Groenlanda [notificată cu numărul C(2002) 4091] (1)

80

2002

L 301

19

 

 

32002D0857

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Surinam [notificată cu numărul C(2002) 4092] (1)

88

2002

L 301

24

 

 

32002D0858

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Mozambic [notificată cu numărul C(2002) 4094] (1)

93

2002

L 301

33

 

 

32002D0859

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Papua Noua Guinee [notificată cu numărul C(2002) 4096] (1)

102

2002

L 301

38

 

 

32002D0860

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Elveția [notificată cu numărul C(2002) 4097] (1)

107

2002

L 301

43

 

 

32002D0861

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor speciale pentru importurile de produse pescărești originare din Honduras [notificată cu numărul C(2002) 4098] (1)

112

2002

L 301

48

 

 

32002D0862

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2002 de stabilire a condițiilor specifice pentru importurile de produse pescărești originare din Kazahstan [notificată cu numărul C(2002) 4099] (1)

117

2002

L 305

57

 

 

32002D0878

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2002 de stabilire a planurilor de prelevare a probelor și a metodelor de diagnosticare pentru depistarea și confirmarea prezenței celor două boli ale moluștelor, respectiv bonamioza (Bonamia ostreae) și marteilioza (Marteilia refringens) [notificată cu numărul C(2002) 4327] (1)

122

2002

L 308

11

 

 

32002R1999

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1999/2002 al Comisiei din 8 noiembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2019/93 al Consiliului privind regimul de ajutoare specifice acordate insulelor mici din Marea Egee cu privire la plantațiile viticole

125

2002

L 308

22

 

 

32002R2004

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2004/2002 al Comisiei din 8 noiembrie 2002 privind procedura de determinare a conținutului de carne și grăsime al anumitor produse din carne de porc

127

2002

L 309

8

 

 

32002D0887

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 noiembrie 2002 de autorizare a derogărilor la anumite dispoziții din Directiva 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Japonia și a căror creștere este inhibată natural sau artificial [notificată cu numărul C(2002) 4348]

130

2002

L 310

3

 

 

32002R2010

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2010/2002 al Comisiei din 12 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1799/2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru citrice

135

2002

L 315

14

 

 

32002L0033

 

 

 

Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2002 de modificare a Directivelor 90/425/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului privind condițiile de sănătate care se aplică în cazul subproduselor de origine animală

137

2002

L 317

20

 

 

32002R2060

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2060/2002 al Comisiei din 20 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2019/94 cu privire la certificatele necesare pentru importul de reziduuri provenite din obținerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii

139

2002

L 318

4

 

 

32002R2066

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2066/2002 al Comisiei din 21 noiembrie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen – Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)

141

2002

L 319

3

 

 

32002R2076

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2076/2002 al Comisiei din 20 noiembrie 2002 de prelungire a perioadei menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului și privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la respectiva directivă, precum și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin aceste substanțe (1)

144

2002

L 321

8

 

 

32002R2086

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2086/2002 al Comisiei din 25 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

153

2002

L 321

47

 

 

32002D0919

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 2001/765/CE de autorizare a statelor membre de a permite comercializarea temporară a unor materiale forestiere de reproducere care nu satisfac cerințele Directivelor 66/404/CEE și 71/161/CEE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 4525] (Test cu relevanță pentru SEE)

154

2002

L 321

49

 

 

32002D0920

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 1999/710/CE în ceea ce privește Australia, Lituania și Slovenia pentru carnea tocată și preparatele din carne [notificată cu numărul C(2002) 4536] (1)

157

2002

L 322

4

 

 

32002R2090

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2090/2002 al Comisiei din 26 noiembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 386/90 al Consiliului privind controlul la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire

159

2002

L 322

11

 

 

32002R2091

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2091/2002 al Comisiei din 26 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase

167

2002

L 322

47

 

 

32002D0925

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 1999/120/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de membrane de animale în ceea ce privește Oman [notificată cu numărul C(2002) 4538] (1)

184

2002

L 322

49

 

 

32002D0926

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 2001/556/CE în ceea ce privește Canada pentru gelatina destinată consumului uman [notificată cu numărul C(2002) 4540] (1)

186

2002

L 322

53

 

 

32002D0928

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2002 privind neincluderea benomilului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea omologărilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2002) 4534] (1)

188

2002

L 324

11

 

 

32002R2103

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2103/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 de aprobare a operațiunilor de control de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile fructelor și legumelor proaspete efectuate în Africa de Sud înainte de importul în Comunitate

190

2002

L 325

30

 

 

32002R2137

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2137/2002 al Comisiei din 29 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2789/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru strugurii de masă

194

2002

L 325

45

 

 

32002D0941

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 97/102/CE de stabilire a condițiilor speciale de import al produselor pescărești și de acvacultură originare din Rusia și de abrogare a Deciziei 2002/808/CE [notificată cu numărul C(2002) 4755] (1)

197

2002

L 326

8

 

 

32002R2147

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2147/2002 al Comisiei din 2 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1455/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru ardei (ardei grași)

201

2002

L 328

4

 

 

32002R2154

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2154/2002 al Consiliului din 28 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 privind controalele efectuate de către statele membre asupra operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

203

2002

L 328

23

 

 

32002D0949

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 decembrie 2002 privind neînscrierea substanței azafenidin în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 4781] (1)

205

2002

L 331

11

 

 

32002R2179

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2179/2002 al Comisiei din 6 decembrie 2002 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

207

2002

L 331

14

 

 

32002R2181

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2181/2002 al Comisiei din 6 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1239/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului privind procedura dinaintea Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

210

2002

L 331

16

 

 

32002R2182

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2182/2002 al Comisiei din 6 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Comisiei în ceea ce privește Fondul comunitar al tutunului

212

2002

L 333

5

 

 

32002R2188

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2188/2002 al Comisiei din 9 decembrie 2002 privind autorizarea temporară de noi utilizări de aditivi în hrana animalelor (1)

219

2002

L 333

13

 

 

32002D0957

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind încheierea acordului sub formă de schimb de scrisori cu privire la modificările anexelor la Acordul dîntre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

225

2002

L 333

15

 

 

22002A1210(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori de modificare a anexelor la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile comerțului cu animale vii și cu produse animaliere

227

2002

L 337

21

 

 

32002R2208

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2208/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 814/2000 al Consiliului privind acțiunile de informare în domeniul politicii agricole comune

233

2002

L 341

27

 

 

32002R2244

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2244/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 în ceea ce privește utilizarea acidului tartric în produsele vitivinicole

236

2002

L 341

68

 

 

32002D0982

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 2002 privind continuarea testelor și analizelor comparative comunitare privind materialul de înmulțire pentru plantele ornamentale din speciile Chamaecyparis, Ligustrum vulgare și Euphorbia fulgens în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/56/CE a Consiliului (1)

237

2002

L 341

69

 

 

32002D0983

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 2002 privind continuarea testelor și analizelor comparative comunitare privind materialul săditor de Prunus domestica, în conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului (1)

238

2002

L 341

70

 

 

32002D0984

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 2002 privind continuarea testelor și analizelor comunitare comparative privind semințele și materialul săditor de plante graminee, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus și Allium ascalonicum în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului (1)

239

2002

L 343

23

 

 

32002L0097

 

 

 

Directiva 2002/97/CE a Comisiei din 16 decembrie 2002 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime pentru reziduurile de pesticide (2,4-D, triasulfuron și metil tifensulfuron) de pe și din cereale, produse alimentare de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

240

2002

L 344

20

 

 

32002D0986

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2002 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE de stabilire a listei punctelor de control la frontieră desemnate pentru controalele veterinare ale animalelor și ale produselor animale care provin din țări terțe și 2002/459/CE de stabilire a listei unităților din rețeaua informatizată ANIMO [notificată cu numărul C(2002) 4987] (1)

248

2002

L 344

39

 

 

32002D0987

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2002 privind lista unităților din Insulele Falkland desemnate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate [notificată cu numărul C (2002) 4988] (1)

267

2002

L 347

15

 

 

32002R2273

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2273/2002 al Comisiei din 19 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește evidența prețurilor anumitor bovine înregistrate pe piețele reprezentative ale Comunității

269

2002

L 348

75

 

 

32002R2301

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2301/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce privește definirea expresiei cantități reduse de semințe

277

2002

L 348

78

 

 

32002R2302

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2302/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

280

2002

L 348

154

 

 

32002D0994

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2002 privind anumite măsuri de protecție cu privire la produsele de origine animală importate din China [notificată cu numărul C(2002) 5377] (1)

283

2002

L 349

20

 

 

32002R2332

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2332/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de corectare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

286

2002

L 349

105

 

 

32002D1003

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor minime privind studierea genotipurilor proteinei prion la rasele ovine [notificată cu numărul C(2002) 5102] (1)

290

2002

L 349

108

 

 

32002D1004

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de modificare, pentru a zecea oară, a Deciziei 2001/327/CE privind restricțiile în circulația animalelor din speciile sensibile la febra aftoasă [notificată cu numărul C(2002) 5271] (1)

294

2002

L 355

45

 

 

32002L0089

 

 

 

Directiva 2002/89/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de modificare a Directivei 2000/29/CE privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate

295

2002

L 358

117

 

 

32002R2380

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2380/2002 al Comisiei din 30 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe

311

2002

L 358

124

 

 

32002R2384

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2384/2002 al Comisiei din 30 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2837/93 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului în ceea ce privește menținerea plantațiilor de măslini în zonele tradiționale de cultură

313

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top