EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_042_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 42

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 042

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 030

44

 

 

32002L0004

 

 

 

Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului

3

2002

L 031

55

 

 

32002R0192

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 192/2002 al Comisiei din 31 ianuarie 2002 privind modalitățile de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM

6

2002

L 123

30

 

 

32002R0778

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 778/2002 al Comisiei din 7 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2799/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare pentru laptele degresat și laptele praf degresat pentru hrana animalelor și vânzarea acestui tip de lapte praf degresat

10

2002

L 123

32

 

 

32002R0780

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 780/2002 al Comisiei din 8 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3063/93 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de ajutor pentru producția de miere de calitate specifică

11

2002

L 132

14

 

 

32002R0812

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 812/2002 al Comisiei din 16 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe

13

2002

L 134

24

 

 

32002R0843

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 843/2002 al Comisiei din 21 mai 2002 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil căpșunilor și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 899/87

14

2002

L 134

29

 

 

32002L0042

 

 

 

Directiva 2002/42/CE a Comisiei din 17 mai 2002 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide (bentazonă și piridat) din și de pe cereale, alimente de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

19

2002

L 137

6

 

 

32002R0868

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 868/2002 al Comisiei din 24 mai 2002 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

27

2002

L 137

10

 

 

32002R0869

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 869/2002 al Comisiei din 24 mai 2002 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

31

2002

L 139

30

 

 

32002R0886

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 886/2002 al Comisiei din 27 mai 2002 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare și de modificare a regulamentului menționat anterior

35

2002

L 140

10

 

 

32002L0032

 

 

 

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje

42

2002

L 142

27

 

 

32002R0905

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 905/2002 al Comisiei din 30 mai 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (Calçot de Valls)

54

2002

L 148

19

 

 

32002L0048

 

 

 

Directiva 2002/48/CE a Comisiei din 30 mai 2002 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului, privind înscrierea substanțelor active iprovalicarb, prosulfuron și sulfosulfuron

56

2002

L 149

1

 

 

32002R0962

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 962/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 de instituire a unui sistem de contingente privind producția de amidon din cartofi

61

2002

L 152

14

 

 

32002R0996

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 996/2002 al Comisiei din 11 iunie 2002 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului referitoare la ajutoarele suplimentare în sectorul cărnii de vită și de mânzat pentru insulele mici din Marea Egee

63

2002

L 152

16

 

 

32002R0997

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 998/2002 al Comisiei din 11 iunie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind acordarea unei contribuții financiare din partea Comunității statelor membre pentru consolidarea infrastructurilor de inspecție fitosanitară a plantelor și produselor din plante provenind din țări terțe

65

2002

L 155

25

 

 

32002R1018

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1018/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (Fagiolo di Sorana)

68

2002

L 155

27

 

 

32002R1019

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

70

2002

L 155

32

 

 

32002R1020

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1020/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2958/93 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului referitor la regimul specific pentru aprovizionarea cu anumite produse agricole

75

2002

L 155

60

 

 

32002D0456

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 iunie 2002 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listei echipelor de recoltare de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate, în ceea ce privește Ungaria [notificată cu numărul C(2002) 2117] (1)

78

2002

L 157

38

 

 

32002R1040

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1040/2002 al Comisiei din 14 iunie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind alocarea unei contribuții financiare din partea Comunității pentru controlul fitosanitar și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2051/97

80

2002

L 157

41

 

 

32002R1041

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1041/2002 al Comisiei din 14 iunie 2002 privind autorizarea temporară a unui aditiv nou în hrana animalelor (1)

83

2002

L 159

27

 

 

32002D0459

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 iunie 2002 de stabilire a listei unităților din rețeaua informatizată ANIMO și de abrogare a Deciziei 2000/287/CE [notificată cu numărul C(2002) 2026] (1)

85

2002

L 163

16

 

 

32002D0469

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 de modificare a Deciziei 97/20/CE de stabilire a listei țărilor terțe care îndeplinesc condițiile de echivalență pentru producerea și introducerea pe piață a moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicierilor și gasteropodelor marine, în scopul includerii Japoniei în această listă [notificată cu numărul C(2002) 2194] (1)

109

2002

L 163

19

 

 

32002D0470

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 de stabilire a condițiilor speciale de import de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine originare din Japonia, transformate sau congelate (notificată cu numărul C(2002) 2198) (1)

112

2002

L 163

21

 

 

32002D0471

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 de modificare a Deciziei 95/538/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Japonia (notificată cu numărul C(2002) 2205) (1)

115

2002

L 164

39

 

 

32002D0477

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 de stabilire a cerințelor de sănătate publică pentru carnea proaspătă și carnea de pasăre importate din țări terțe și de modificare a Deciziei 94/984/CE (notificată cu numărul C(2002) 2196) (1)

118

2002

L 164

41

 

 

32002D0478

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 privind refuzul de a înscrie acetatul de fentină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate produselor fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2002) 2199] (1)

120

2002

L 164

43

 

 

32002D0479

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 privind refuzul de a înscrie hidroxidul de fentină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate produselor fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2002) 2207] (1)

122

2002

L 166

8

 

 

32002R1097

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1097/2002 al Comisiei din 24 iunie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (Queso de Murcia al vino – Queso de Murcia)

124

2002

L 166

25

 

 

32002D0483

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 iunie 2002 de modificare a Deciziei 1999/120/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de membrane de animale, în ceea ce privește Ucraina [notificată cu numărul C(2002) 2226] (1)

126

2002

L 168

14

 

 

32002R1112

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1112/2002 al Comisiei din 20 iunie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a etapei a patra a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului (1)

128

2002

L 168

53

 

 

32002D0499

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iunie 2002 de autorizare a derogărilor la anumite dispoziții din Directiva 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Republica Coreea și a căror creștere este inhibată natural sau artificial [notificată cu numărul C(2002) 2251]

145

2002

L 170

13

 

 

32002R1149

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1149/2002 al Consiliului din 27 iunie 2002 privind deschiderea unui contingent autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

150

2002

L 170

46

 

 

32002R1163

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1163/2002 al Comisiei din 28 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1501/95 cu privire la condițiile de plată a restituirilor la export pentru produse cerealiere

151

2002

L 170

48

 

 

32002R1164

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1164/2002 al Comisiei din 28 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1646/2001 în ceea ce privește stabilirea valorii ajutorului de adaptare și a ajutorului suplimentar pentru industria de rafinare în sectorul zahărului pentru anii de comercializare 2002/2003 - 2005/2006

153

2002

L 170

49

 

 

32002R1165

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1165/2002 al Comisiei din 28 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

154

2002

L 170

86

 

 

32002D0527

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iunie 2002 de modificare a Deciziei 97/252/CE de stabilire a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de lapte și de produse lactate destinate consumului uman, în ceea ce privește Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [notificată cu numărul C(2002) 2301] (1)

156

2002

L 172

13

 

 

32002R1181

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1181/2002 al Comisiei din 1 iulie 2002 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

158

2002

L 176

43

 

 

32002D0542

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 iulie 2002 de modificare a Deciziei 96/482/CE în ceea ce privește durata perioadei de izolare la care sunt supuse importurile de păsări vii și de ouă destinate incubației provenind din țări terțe și măsurile de sănătate animală aplicabile după aceste importuri [notificată cu numărul C(2002) 2492] (1)

166

2002

L 179

13

 

 

32002R1226

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1226/2002 al Comisiei din 8 iulie 2002 de modificare a anexei B la Directiva 64/432/CEE a Consiliului

168

2002

L 181

4

 

 

32002R1241

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1241/2002 al Comisiei din 10 iulie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protejarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate ale produselor agricole și alimentare (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero sau Queso de la Palma, ulei de măsline extra virgin Thrapsano, Turrón de Agramunt sau Torró d'Agramunt)

174

2002

L 183

10

 

 

32002R1252

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1252/2002 al Comisiei din 11 iulie 2002 privind autorizarea temporară a unui aditiv nou în hrana animalelor (1)

177

2002

L 183

12

 

 

32002R1253

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1253/2002 al Comisiei din 11 iulie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exportul de produse agricole

179

2002

L 184

7

 

 

32002R1272

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2002 al Comisiei din 12 iulie 2002 de adaptare a codurilor și denumirii anumitor produse menționate în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului privind organizarea comună a pieței pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat

189

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top