EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_038_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 38

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 038

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 156

9

 

 

32001R1148

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1148/2001 al Comisiei din 12 iunie 2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete

3

2001

L 162

5

 

 

32001R1192

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2001 al Comisiei din 18 iunie 2001 de modificare a Regulamentul (CEE) nr. 2219/92 de stabilire a normelor de aplicare a aranjamentelor de aprovizionare specifice pentru Insulele Madeira în ceea ce privește produsele lactate și de stabilire a balanței prognozate de aprovizionare

15

2001

L 164

1

 

 

32001L0036

 

 

 

Directiva 2001/36/CE a Comisiei din 16 mai 2001 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1)

17

2001

L 165

48

 

 

32001D0471

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iunie 2001 de stabilire a normelor care se aplică controalelor regulate de igienă generală efectuate de către operatori în unități în conformitate cu Directiva 64/433/CEE privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete și cu Directiva 71/118/CEE privind problemele de sănătate care afectează schimburile cu carne proaspătă de pasăre [notificată cu numărul C(2001) 1561] (1)

55

2001

L 168

17

 

 

32001R1235

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2001 al Comisiei din 22 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1529/2000 de stabilire a listei soiurilor de Cannabis sativa L. eligibile pentru acordarea de ajutoare în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2358/71 al Consiliului

61

2001

L 171

1

 

 

32001R1239

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume

62

2001

L 173

12

 

 

32001R1248

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1248/2001 al Comisiei din 22 iunie 2001 de modificare a anexelor III, X, XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea epidemiologică și testarea encefalopatiei spongiforme transmisibile

64

2001

L 173

31

 

 

32001R1253

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1253/2001 al Comisiei din 26 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1227/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește potențialul de producție

76

2001

L 175

9

 

 

32001R1271

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1271/2001 al Comisiei din 27 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1443/98 de stabilire a bilanțului de aprovizionare a insulelor Canare cu produse din sectorul orezului

78

2001

L 175

14

 

 

32001R1274

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1274/2001 al Comisiei din 27 iunie 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

80

2001

L 175

21

 

 

32001L0047

 

 

 

Directiva 2001/47/CE a Comisiei din 25 iunie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, prin includerea substanței active Paecilomyces fumosoroseus (tulpina Apopka 97, PFR 97 sau CG 170, ATCC20874)

82

2001

L 176

14

 

 

32001R1282

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 al Comisiei din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește strângerea de informații pentru identificarea produselor vinicole și pentru monitorizarea pieței vitivinicole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000

85

2001

L 176

27

 

 

32001R1285

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1285/2001 al Comisiei din 28 iunie 2001 de respingere a listei de cereri de înregistrare a denumirilor comunicate în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole

95

2001

L 176

61

 

 

32001L0049

 

 

 

Directiva 2001/49/CE a Comisiei din 28 iunie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, prin includerea DPX KE 459 ca substanță activă (metil-flupirsulfuron)

98

2001

L 177

41

 

 

32001R1318

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1318/2001 al Comisiei din 29 iunie 2001 de adoptare a planului și de stabilire a ajutorului pentru aprovizionarea Insulelor Canare cu produse din sectorul ouălor și al cărnii de pasăre în temeiul reglementărilor prevăzute în articolele 2, 3 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1601/92 al Consiliului

101

2001

L 177

52

 

 

32001R1322

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1322/2001 al Comisiei din 29 iunie 2001 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

106

2001

L 177

60

 

 

32001R1326

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1326/2001 al Comisiei din 29 iunie 2001 de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru a permite trecerea la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă și de modificare a anexelor VII și XI la respectivul regulament

109

2001

L 180

18

 

 

32001R1334

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2001 al Comisiei din 2 iulie 2001 cu privire la autorizarea provizorie a unui nou aditiv în hrana pentru animale (1)

118

2001

L 180

26

 

 

32001L0048

 

 

 

Directiva 2001/48/CE a Comisiei din 28 iunie 2001 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale și unele produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

120

2001

L 182

3

 

 

32001R1347

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1347/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

128

2001

L 182

25

 

 

32001R1356

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1356/2001 al Comisiei din 4 iulie 2001 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

131

2001

L 187

47

 

 

32001D0520

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 2001 privind neincluderea parationului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [Notificată cu numărul C(2001) 1772] (1)

133

2001

L 190

24

 

 

32001D0525

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iunie 2001 de modificare a Deciziei 2000/680/CE de aprobare a planurilor de urgență pentru combaterea gripei aviare și a bolii Newcastle [notificată cu numărul C(2001) 1685] (1)

135

2001

L 191

8

 

 

32001R1413

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1413/2001 al Comisiei din 12 iulie 2001 de modificare pentru a șasea oară a Regulamentului (CE) nr. 785/95 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 603/95 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul furajelor uscate

137

2001

L 195

32

 

 

32001R1478

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1478/2001 al Comisiei din 18 iulie 2001 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

138

2001

L 196

9

 

 

32001R1488

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1488/2001 al Comisiei din 19 iulie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește încadrarea anumitor cantități de anumite produse de bază cuprinse în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene în regimul de perfecționare activă fără examinarea prealabilă a condițiilor economice

142

2001

L 198

11

 

 

32001R1452

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1452/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de introducere a unor măsuri specifice pentru anumite produse agricole din departamentele franceze de peste mări, de modificare a Directivei 72/462/CEE și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 525/77 și (CEE) nr. 3763/91 (Poseidom)

150

2001

L 198

26

 

 

32001R1453

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1453 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Azore și Madeira și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1600/92 (Poseima)

165

2001

L 198

45

 

 

32001R1454

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1454/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Canare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/92 (Poseican)

184

2001

L 198

58

 

 

32001R1455

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1455/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

197

2001

L 200

14

 

 

32001R1508

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1508/2001 al Comisiei din 24 iulie 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru ceapă și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2213/83

200

2001

L 200

23

 

 

32001D0556

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 iulie 2001 de întocmire a unor liste provizorii de unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de gelatină destinată consumului uman [notificată cu numărul C(2001) 1788] (1)

205

2001

L 201

1

 

 

32001R1512

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1512/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

210

2001

L 203

9

 

 

32001R1543

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1543/2001 al Comisiei din 27 iulie 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru lăptucă și pentru cicoare creață de grădină și cicoare de grădină cu frunze întregi

213

2001

L 203

16

 

 

32001D0572

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind cheltuielile în domeniul veterinar

217

2001

L 203

27

 

 

32001D0577

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iulie 2001 de stabilire a datei începând cu care Portugalia poate expedia produse derivate din bovine în conformitate cu programul de export bazat pe dată în temeiul articolului 22 alineatul (2) din Decizia 2001/376/CE [notificată sub numărul C(2001) 2363] (1)

219

2001

L 205

16

 

 

32001R1553

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1553/2001 al Comisiei din 30 iulie 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

220

2001

L 205

18

 

 

32001R1554

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1554/2001 al Comisiei din 30 iulie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului cu privire la comercializarea zahărului produs în departamentele franceze de peste mări și egalizarea condițiilor de preț cu cele ale zahărului brut preferențial

222

2001

L 205

21

 

 

32001R1555

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1555/2001 al Comisiei din 30 iulie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

225

2001

L 208

14

 

 

32001R1564

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1564/2001 al Comisiei din 31 iulie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2000 în ceea ce privește ambalarea în vid a anumitor tranșe de carne de vită de intervenție și de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1209/2001

227

2001

L 208

36

 

 

32001L0057

 

 

 

Directiva 2001/57/CE a Comisiei din 25 iulie 2001 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale, alimente de origine animală și unele produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

228

2001

L 209

13

 

 

32001R1578

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1578/2001 al Comisiei din 1 august 2001 de stabilire a zonelor de producție sensibile și/sau a grupelor de soiuri de calitate superioară scutite de aplicarea programului de răscumpărare a cotelor pentru tutunul brut

236

2001

L 210

18

 

 

32001R1592

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1592/2001 al Comisiei din 2 august 2001 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 562/2000 și (CE) nr. 690/2001 în sectorul cărnii de vită

237

2001

L 210

37

 

 

32001D0598

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 iulie 2001 de modificare a Deciziei 94/984/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificatelor sanitar-veterinare obligatorii la importul de carne proaspătă de pasăre provenind din anumite țări terțe și de abrogare a Deciziilor 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE și 97/593/CE [notificată cu numărul C (2001) 1841] (1)

238

2001

L 214

19

 

 

32001R1613

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1613/2001 al Comisiei din 7 august 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 896/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului privind regimul importurilor de banane în Comunitate

247

2001

L 214

20

 

 

32001R1614

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1614/2001 al Comisiei din 7 august 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2771/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de intervenție pe piața untului și a smântânii

248

2001

L 214

21

 

 

32001R1615

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1615/2001 al Comisiei din 7 august 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepeni galbeni și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1093/97

249

2001

L 214

45

 

 

32001D0610

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 2001 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții si evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2001) 1953] (1)

254

2001

L 214

49

 

 

32001D0611

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iulie 2001 de modificare a Deciziei 92/160/CEE privind regionalizarea Mexicului, de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE și 93/197/CEE privind importurile de ecvidee din Mexic și de abrogare a Deciziilor 95/392/CE și 96/486/CE [notificată cu numărul C(2001) 2214] (1)

258

2001

L 215

48

 

 

32001D0618

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 iulie 2001 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci, criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală și de abrogare a Deciziilor 93/24/CEE și 93/244/CEE [notificată cu numărul C(2001) 2236] (1)

260

2001

L 215

55

 

 

32001D0619

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iulie 2001 de modificare a Deciziilor 92/160/CEE, 92/260/CEE și 93/197/CEE privind importul de cai înregistrați din anumite zone din Peru [notificată cu numărul C(2001) 2314] (1)

268

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top