EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_035_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 35

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 035

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 251

1

 

 

32000D0585

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 septembrie 2000 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și a certificării veterinare necesare pentru importurile de carne de vânat sălbatic, de vânat de crescătorie și de carne de iepure de crescătorie din țări terțe și de abrogare a Deciziilor 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE și 97/220/CE ale Comisiei [notificată cu nr. C(2000) 2492] (1)

3

2000

L 253

16

 

 

32000R2224

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2224/2000 al Comisiei din 6 octombrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

41

2000

L 258

49

 

 

32000D0609

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2000 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală și de certificare veterinară pentru importul cărnii de ratite de crescătorie și de modificare a Deciziei 94/85/CE de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre [notificată cu numărul C(2000) 2885] (1)

49

2000

L 259

27

 

 

32000R2266

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 al Comisiei din 12 octombrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

57

2000

L 263

1

 

 

32000D2298

 

 

 

Decizia nr. 2298/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2000 de modificare a Deciziei 96/411/CE a Consiliului privind îmbunătățirea statisticilor agricole comunitare (1)

59

2000

L 263

32

 

 

32000D0626

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2000 privind neincluderea clozolinatului ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 3007] (1)

61

2000

L 265

10

 

 

32000R2311

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2311/2000 al Comisiei din 18 octombrie 2000 de stabilire a listei de măsuri pentru care nu se aplică Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului și de abrogare a Deciziei 96/284/CE

63

2000

L 269

21

 

 

32000R2338

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2338/2000 al Comisiei din 20 octombrie 2000 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

65

2000

L 276

5

 

 

32000R2391

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2391/2000 al Comisiei din 27 octombrie 2000 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

72

2000

L 276

85

 

 

32000D0660

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2000 de modificare a Deciziei 94/323/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești provenite din Singapore [notificată cu numărul C(2000) 3000] (1)

76

2000

L 278

3

 

 

32000R2409

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2409/2000 al Comisiei din 30 octombrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

80

2000

L 278

26

 

 

32000D0666

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 octombrie 2000 de stabilire a cerințelor de sănătate animală și de certificare sanitar-veterinară pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte, și a condițiilor de carantină [notificată cu numărul C(2000) 3012] (1)

82

2000

L 280

28

 

 

32000R2437

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2437/2000 al Comisiei din 3 noiembrie 2000 privind autorizarea permanentă a unui aditiv și autorizarea provizorie de noi aditivi în hrana animalelor (1)

92

2000

L 280

46

 

 

32000D0672

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2000 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești originare din Venezuela [notificată cu numărul C(2000) 3056] (1)

101

2000

L 280

52

 

 

32000D0673

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2000 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești originare din Namibia [notificată cu numărul C(2000) 3063] (1)

107

2000

L 280

63

 

 

32000D0675

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2000 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul produselor pescărești originare din Republica Islamică Iran [notificată cu numărul C(2000) 3066] (1)

114

2000

L 281

12

 

 

32000R2446

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2446/2000 al Comisiei din 6 noiembrie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

120

2000

L 281

16

 

 

32000D0678

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 octombrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru înregistrarea exploatațiilor în baze de date naționale pentru porcine astfel cum se prevede în Directiva 64/432/CEE a Consiliului [notificată sub numărul C(2000) 3075] (1)

122

2000

L 282

7

 

 

32000R2451

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2451/2000 al Comisiei din 7 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a Codului comunitar de practici și procedee oenologice, referitor la anexa XIV

124

2000

L 282

9

 

 

32000R2452

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2452/2000 al Comisiei din 7 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar pentru moneda euro în sectorul agricol

126

2000

L 283

14

 

 

32000R2461

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2461/2000 al Comisiei din 8 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

127

2000

L 286

37

 

 

32000D0691

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 octombrie 2000 de modificare a Deciziei 97/467/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de vânat de crescătorie [notificată cu numărul C(2000) 3093] (1)

128

2000

L 289

38

 

 

32000D0707

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2000 privind asistența financiară din partea Comunității pentru stocarea în Franța, Italia și Regatul Unit a antigenilor destinați producerii de vaccinuri antiaftoase și de modificare a Deciziei 2000/112/CE [notificată cu numărul C(2000) 3175]

129

2000

L 289

41

 

 

32000D0708

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2000 de modificare pentru a treia oară a Deciziei 1999/507/CE privind anumite măsuri de protecție față de anumiți lilieci de fructe, câini și pisici provenind din Malaezia (Peninsula) și Australia [notificată cu numărul C(2000) 3178] (1)

132

2000

L 291

9

 

 

32000R2535

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2535/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

133

2000

L 292

30

 

 

32000D0725

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 noiembrie 2000 privind neînscrierea tecnazenului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 3354] (1)

135

2000

L 298

5

 

 

32000R2580

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 al Consiliului din 20 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole

137

2000

L 303

34

 

 

32000D0754

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 2000 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2000) 3552] (1)

140

2000

L 309

14

 

 

32000L0080

 

 

 

Directiva 2000/80/CE a Comisiei din 4 decembrie 2000 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare în scopul consolidării acestei anexe și al includerii unei substanțe active (lambda-cihalotrin)

142

2000

L 309

37

 

 

32000D0782

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 decembrie 2000 de modificare a Deciziei 2000/609/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică și de certificare veterinară pentru importurile de carne de ratite de crescătorie și de modificare a Deciziei 94/85/CE de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre [notificată cu numărul C(2000) 3700] (1)

152

2000

L 311

9

 

 

32000R2699

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2699/2000 al Consiliului din 4 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor, a Regulamentului (CE) 2201/96 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume și a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 de introducere a unui plan de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice

153

2000

L 311

25

 

 

32000R2703

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2703/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de modificare a unor elemente din caietele de sarcini referitoare la mai multe denumiri care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

162

2000

L 311

35

 

 

32000R2706

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2706/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1455/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru ardei grași

164

2000

L 311

37

 

 

32000R2707

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

166

2000

L 311

47

 

 

32000D0784

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 decembrie 2000 privind recunoașterea în principiu a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2000) 3648] (1)

172

2000

L 316

16

 

 

32000R2729

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2729/2000 al Comisiei din 14 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare privind controalele în sectorul vitivinicol

174

2000

L 316

42

 

 

32000R2731

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2731/2000 al Comisiei din 14 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2543/95 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licențe de export pentru uleiul de măsline

188

2000

L 316

45

 

 

32000R2734

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2734/2000 al Comisiei din 14 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1627/89 privind achiziția de carne de vită prin licitație și de derogare de la sau de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește regimurile de achiziție prin intervenție publică în sectorul cărnii de vită

189

2000

L 321

35

 

 

32000R2772

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2772/2000 al Comisiei din 18 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1964/82 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de bovine dezosată

193

2000

L 323

4

 

 

32000R2786

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2786/2000 al Comisiei din 19 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

195

2000

L 324

42

 

 

32000D0801

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2000 privind neincluderea lindanului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 4014] (1)

196

2000

L 326

56

 

 

32000L0081

 

 

 

Directiva 2000/81/CE a Comisiei din 18 decembrie 2000 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale, alimente de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

198

2000

L 327

74

 

 

32000L0075

 

 

 

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine

205

2000

L 328

2

 

 

32000R2826

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului din 19 decembrie 2000 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă

215

2000

L 332

112

 

 

32000D0816

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 decembrie 2000 privind neînscrierea chintozenului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 4136] (1)

220

2000

L 332

114

 

 

32000D0817

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 decembrie 2000 privind neînscrierea permetrinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 4140] (1)

222

2000

L 333

20

 

 

32000R2870

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 al Comisiei din 19 decembrie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase

224

2000

L 333

71

 

 

32000R2881

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2881/2000 al Comisiei din 27 decembrie 2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 1859/93 de aplicare a licențelor de import pentru usturoiul importat din țările terțe

251

2000

L 333

72

 

 

32000R2882

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2882/2000 al Comisiei din 27 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2331/97 privind condițiile speciale de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse din carne de porc

252

2000

L 336

72

 

 

32000R2908

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2908/2000 al Comisiei din 29 decembrie 2000 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

254

2001

L 001

6

 

 

32001R0003

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3/2001 al Comisiei din 3 ianuarie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2734/2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1627/89 privind achiziția de carne de vită prin licitație și de derogare de la sau modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește regimurile de achiziție prin intervenție publică în sectorul cărnii de vită

257

2001

L 002

25

 

 

32001D0006

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2000 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru o analiză amănunțită în vederea posibilei includeri a QRD 133 WP (tulpina Bacillus subtilis QST 713) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2000) 3747] (1)

258

2001

L 002

27

 

 

32001D0007

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2000 de modificare a anexei I capitolul 14 la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de anexa A punctul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE [notificată cu numărul C(2000) 3866] (1)

260

2001

L 003

9

 

 

32001R0024

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 24/2001 al Comisiei din 5 ianuarie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

261

2001

L 003

18

 

 

32000L0082

 

 

 

Directiva 2000/82/CE a Comisiei din 20 decembrie 2000 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume, cereale, produse alimentare de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

263

2001

L 003

27

 

 

32001D0012

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2000 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind cheltuielile în domeniul veterinar

272

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top