EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_034_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 34

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 034

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 174

7

 

 

32000R1509

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1509/2000 al Comisiei din 12 iulie 2000 de modificare a elementelor caietelor de sarcini pentru mai multe denumiri care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

3

2000

L 174

32

 

 

32000L0045

 

 

 

Directiva 2000/45/CE a Comisiei din 6 iulie 2000 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E și a triptofanului din furaje (1)

7

2000

L 175

55

 

 

32000R1526

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1526/2000 al Comisiei din 13 iulie 2000 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate

26

2000

L 175

64

 

 

32000R1528

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1528/2000 al Comisiei din 13 iulie 2000 de modificare a anexei B la Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului privind organizarea comună a pieței orezului

30

2000

L 175

78

 

 

32000R1534

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1534/2000 al Comisiei din 13 iulie 2000 de stabilire a zonelor de producție sensibile și/sau a grupelor de soiuri de calitate superioară, scutite de aplicarea programului de răscumpărare a cotelor pentru tutun brut

33

2000

L 179

6

 

 

32000R1557

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1557/2000 al Comisiei din 17 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la exportul de produse agricole

34

2000

L 179

10

 

 

32000R1560

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1560/2000 al Comisiei din 17 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2771/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind măsurile de intervenție pe piața untului și smântânii

36

2000

L 181

35

 

 

32000R1576

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1576/2000 al Comisiei din 19 iulie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

37

2000

L 182

4

 

 

32000R1593

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1593/2000 al Consiliului din 17 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3508/92 de stabilire a unui sistem integrat de gestionare și control pentru anumite scheme de ajutoare comunitare

39

2000

L 183

21

 

 

32000D0463

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iulie 2000 privind recunoașterea în principiu a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a MKH 65 61 (propoxicarbazon de sodiu) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată sub numărul C(2000) 2006]

43

2000

L 185

17

 

 

32000R1607

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1607/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în special a titlului privind vinurile produse în regiuni determinate

45

2000

L 187

11

 

 

32000R1628

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1628/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 de corectare, pentru a treia oară, a Regulamentului (CE) nr. 1802/95 de modificare a regulamentelor din sectorul laptelui și produselor lactate care au stabilit înainte de 1 februarie 1995 anumite prețuri și sume totale a căror valoare în ECU a fost adaptată ca urmare a eliminării factorului de corecție a cursului de schimb agricol

54

2000

L 187

24

 

 

32000R1630

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1630/2000 al Comisiei din 25 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2131/93 de stabilire a procedurii și condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de agențiile de intervenție

55

2000

L 187

25

 

 

32000R1631

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1631/2000 al Comisiei din 25 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) 2077/85 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de ajutor pentru producția de ananas conservat și de stabilire, pentru anul de comercializare 2000/2001, a cuantumului ajutorului pentru producția de conserve de ananas și a prețului minim care trebuie plătit producătorilor de ananas

56

2000

L 189

15

 

 

32000R1651

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1651/2000 al Comisiei din 26 iulie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

58

2000

L 192

19

 

 

32000R1659

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1659/2000 al Comisiei din 26 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

60

2000

L 193

3

 

 

32000R1667

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1667/2000 al Consiliului din 17 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3072/95 privind organizarea comună a pieței orezului

62

2000

L 193

10

 

 

32000R1670

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1670/2000 al Consiliului din 20 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate

65

2000

L 193

16

 

 

32000R1673

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și al cânepei pentru fibre

66

2000

L 194

1

 

 

32000R1622

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice

73

2000

L 194

45

 

 

32000R1623

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 al Comisiei din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței

120

2000

L 197

26

 

 

32000L0048

 

 

 

Directiva 2000/48/CE a Comisiei din 25 iulie 2000 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale și unele produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

175

2000

L 200

39

 

 

32000D0496

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 2000 de modificare a Deciziei 97/467/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de vânat de crescătorie [notificată cu numărul C(2000) 1997] (1)

181

2000

L 201

8

 

 

32000D0505

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iulie 2000 de modificare a anexei IV la Directiva 90/539/CEE a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație și de modificare a Deciziei 96/482/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare cerute la importul de păsări și ouă destinate incubației, cu excepția ratitelor și a ouălor lor, provenind din țări terțe, precum și măsurile de protecție a sănătății animale care trebuie aplicate după un astfel de import [notificată cu numărul C(2000) 2261] (1)

183

2000

L 204

1

 

 

32000R1760

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului

186

2000

L 216

8

 

 

32000R1825

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat

196

2000

L 228

6

 

 

32000R1896

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 privind prima fază a programului prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind produsele biocide (1)

202

2000

L 228

55

 

 

32000R1903

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1903/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

214

2000

L 228

57

 

 

32000R1904

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1904/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

216

2000

L 230

14

 

 

32000D0540

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2000 privind recunoașterea în principiu a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a RH-7281(zoxamidă), B-41; E-187 (milbemectină), BAS500F (piraclostrobină) și AEF130360 (foramsulfuronă) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2000) 2285]

218

2000

L 234

5

 

 

32000R1960

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1960/2000 al Comisiei din 15 septembrie 2000 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

220

2000

L 234

10

 

 

32000R1961

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1961/2000 al Comisiei din 15 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 174/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în cazul laptelui și al produselor lactate

225

2000

L 235

25

 

 

32000D0555

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2000 de modificare a Deciziei 97/569/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne [notificată cu numărul C(2000) 2480] (1)

227

2000

L 235

30

 

 

32000D0557

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 septembrie 2000 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listelor echipelor de recoltare și de producție de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină către Comunitate [notificată cu numărul C(2000) 2497] (1)

229

2000

L 238

26

 

 

32000R1997

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1997/2000 al Comisiei din 21 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

230

2000

L 238

28

 

 

32000R1998

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1998/2000 al Comisiei din 21 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1374/98 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor de import și de deschidere a contingentelor tarifare pentru lapte și produse lactate și a Regulamentului (CE) nr. 174/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în cazul laptelui și produselor lactate

232

2000

L 240

14

 

 

32000D0571

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 septembrie 2000 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare pentru produsele din țări terțe destinate introducerii în zone libere, antrepozite libere, antrepozite vamale sau pentru operatori care aprovizionează mijloace de transport maritim [notificată cu numărul C(2000) 2532] (1)

234

2000

L 240

19

 

 

32000D0572

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 septembrie 2000 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică și de certificare veterinară pentru importurile de carne tocată și preparate din carne din țări terțe și de abrogare a Deciziei 97/29/CE [notificată cu numărul C(2000) 2533] (1)

239

2000

L 241

39

 

 

32000R2020

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2020/2000 al Comisiei din 25 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 207/93 privind stabilirea conținutului anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului și modificarea anexei VI, partea C, la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

245

2000

L 244

76

 

 

32000L0057

 

 

 

Directiva 2000/57/CE a Comisiei din 22 septembrie 2000 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

249

2000

L 244

78

 

 

32000L0058

 

 

 

Directiva 2000/58/CE a Comisiei din 22 septembrie 2000 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și din cereale, produsele alimentare de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (1)

251

2000

L 246

34

 

 

32000R2072

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2072/2000 al Comisiei din 29 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/97 de stabilire a normelor de aplicare, în sectorul cărnii de porc, a regimului prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 3066/95 al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2698/93 și (CE) nr. 1590/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1585/2000 de stabilire a gradului în care pot fi acceptate solicitările de licențe de import pentru anumite produse din carne de porc depuse în iulie 2000 în conformitate cu regimul prevăzut de acordurile încheiate de Comunitate cu Republica Polonă, Republica Ungară, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria și România

257

2000

L 246

67

 

 

32000D0583

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 septembrie 2000 de modificare a Deciziei 94/360/CE privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țările terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2000) 2735] (1)

261

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top