EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_030_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 30

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 030

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 316

32

 

 

31999R2605

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2605/1999 al Comisiei din 9 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3846/87 de stabilire a unui nomenclator al produselor agricole pentru restituiri la export

3

1999

L 325

10

 

 

31999R2654

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2654/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2921/90 de acordare de ajutoare pentru laptele degresat în vederea fabricării cazeinei și cazeinaților

7

1999

L 325

12

 

 

31999R2655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2655/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2221/95 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 386/90 al Consiliului în ceea ce privește controalele fizice efectuate la exportul de produse agricole care beneficiază de restituiri și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3122/94 de stabilire a criteriilor pentru evaluarea riscurilor în ceea ce privește produsele agricole care beneficiază de o restituire

9

1999

L 326

16

 

 

31999R2680

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2680/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 de aprobare a unui sistem de identificare pentru taurii destinați evenimentelor culturale și sportive

11

1999

L 326

33

 

 

31999R2690

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2690/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 privind autorizarea de noi aditivi în hrana animalelor

13

1999

L 327

5

 

 

31999R2701

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2701/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume

19

1999

L 327

7

 

 

31999R2702

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2702/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 privind acțiunile de informare și promovare a produselor agricole în țări terțe

21

1999

L 327

11

 

 

31999R2703

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2703/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2596/97 de extindere a perioadei prevăzute la articolul 149 alineatul (1) din Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei

25

1999

L 328

23

 

 

31999R2728

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2728/1999 al Comisiei din 20 decembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

26

1999

L 331

45

 

 

31999R2757

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2757/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

38

1999

L 331

49

 

 

31999R2758

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2758/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

42

1999

L 331

55

 

 

31999R2760

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2760/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

44

1999

L 331

71

 

 

31999D0879

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 1999 de introducere pe piață și administrare a somatotropinei bovine (STB) și de abrogare a Deciziei 90/218/CEE

46

1999

L 332

1

 

 

31999D0837

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 1999 de modificare a Deciziei 97/132/CE privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

48

1999

L 332

3

 

 

21999A1223(01)

 

 

 

Schimb de scrisori privind modificarea anexelor la acordul între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare care se aplică în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

50

1999

L 333

11

 

 

31999R2771

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind măsurile de intervenție pe piața untului și smântânii

88

1999

L 336

13

 

 

31999R2789

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2789/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil strugurilor de masă

121

1999

L 338

1

 

 

31999R2765

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2765/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 de stabilire a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export

129

1999

L 340

3

 

 

31999R2799

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2799/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind acordarea de ajutoare pentru laptele degresat și laptele praf degresat pentru hrana animalelor și vânzarea acestui tip de lapte praf degresat

184

1999

L 340

109

 

 

31999D0874

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/70/CEE privind codificarea mesajului Animo pentru a include anumite tipuri de proteine prelucrate de la mamifere [notificată cu numărul C(1999) 4251] (1)

209

2000

L 001

17

 

 

32000D0002

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, carne proaspătă și produse din carne și de abrogare a Deciziei 1999/301/CE [notificată cu numărul C(1999) 4844] (1)

211

2000

L 003

29

 

 

32000D0006

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 decembrie 1999 de modificare pentru a doua oară a Deciziei 1999/507/CE privind anumite măsuri de protecție față de anumiți lilieci de fructe, câini și pisici provenind din Malaezia (Peninsula) și Australia [notificată cu numărul C(1999) 4249] (1)

214

2000

L 006

60

 

 

32000D0020

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 decembrie 1999 de stabilire a certificatelor de sănătate pentru importurile din țări terțe de gelatină destinată consumului uman și de materii prime destinate producției de gelatină pentru consumul uman [notificată cu numărul C(1999) 3989] (1)

215

2000

L 009

27

 

 

32000D0025

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 9 din Directiva 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește transbordarea produselor la un punct de control la frontieră în cazul în care transporturile sunt destinate unui eventual import în Comunitatea Europeană și de modificare a Deciziei 93/14/CEE a Comisiei [notificată cu numărul C(1999) 4506] (1)

220

2000

L 011

17

 

 

31999L0105

 

 

 

Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere

222

2000

L 013

21

 

 

32000D0039

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 1999 de modificare a anexei B la Directiva 90/429/CEE a Consiliului de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină [notificată cu numărul C(1999) 4507] (1)

246

2000

L 019

51

 

 

32000D0050

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru inspecția exploatațiilor de creștere a animalelor [notificată cu numărul C(1999) 4534] (1)

247

2000

L 019

54

 

 

32000D0051

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listelor echipelor de recoltare de embrioni și echipelor de producție de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate [notificată cu numărul C(1999) 4535] (1)

250

2000

L 022

62

 

 

32000D0061

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/436/CEE de stabilire a anumitor condiții speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Chile [notificată cu numărul C(1999) 4749] (1)

258

2000

L 023

72

 

 

32000D0068(01)

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/623/CEE a Comisiei și de stabilire a identificării ecvideelor destinate reproducției și producției [notificată cu numărul C(1999) 5004] (1)

261

2000

L 026

8

 

 

32000R0251

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 251/2000 al Comisiei din 1 februarie 2000 de stabilire a normelor de aplicare în ceea ce privește importul de ulei de măsline provenind din Tunisia

265

2000

L 026

13

 

 

32000D0083

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Pakistan [notificată cu numărul C(1999) 4754] (1)

267

2000

L 026

18

 

 

32000D0084

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 1999/276/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Mauritius [notificată cu numărul C(1999) 4755] (1)

272

2000

L 026

26

 

 

32000D0086

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din China și de abrogare a Deciziei 97/368/CE [notificată cu numărul C(1999) 4761] (1)

275

2000

L 030

33

 

 

32000D0076

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 97/468/CE de stabilire a listelor provizorii de unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de vânat sălbatic [notificată cu numărul C(1999) 4675] (1)

291

2000

L 030

37

 

 

32000D0078

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 97/365/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine [notificată cu numărul C(1999) 4688] (1)

293

2000

L 030

39

 

 

32000D0079

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 1999/710/CE de elaborare a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de carne tocată și preparate din carne [notificată cu numărul C(1999) 4685] (1)

295

2000

L 030

41

 

 

32000D0080

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 1999/120/CE de elaborare a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de membrane de animale [notificată cu numărul C(1999) 4697] (1)

297

2000

L 031

79

 

 

32000R0285

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 285/2000 al Comisiei din 4 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

299

2000

L 033

19

 

 

32000D0111

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1999 de desemnare a unei noi bănci de antigeni și de prevedere a dispozițiilor pentru transferul și depozitarea antigenilor în cadrul acțiunii comunitare privind rezervele de vaccinuri contra febrei aftoase (notificată cu numărul C(1999) 4782)

301

2000

L 033

21

 

 

32000D0112

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2000 de detaliere a distribuirii între băncile de antigen a rezervelor de antigen instituite în cadrul acțiunii comunitare privind rezervele de vaccinuri împotriva febrei aftoase și de modificare a deciziilor 93/590/CE și 97/348/CE ale Comisiei [notificată cu numărul C(2000) 1] (1)

303

2000

L 033

23

 

 

32000D0113

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2000 de modificare a Deciziei 1999/246/CEE de aprobare a unor planuri de urgență pentru controlul pestei porcine clasice în situații neprevăzute (Text cu relevanță SEE)

305

2000

L 036

43

 

 

32000D0127

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2000 de modificare a Deciziei 1999/253/CE a Comisiei privind măsurile de protecție referitoare la anumite produse pescărești din sau având originea în Kenya și Tanzania și de modificare a certificatului de sănătate pentru produsele pescărești originare sau provenind din Tanzania [notificată cu numărul C(2000) 211] (1)

307

2000

L 037

19

 

 

32000R0329

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 329/2000 al Comisiei din 11 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Varietăți Vegetale

309

2000

L 038

1

 

 

32000D0115

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 1999 privind definițiile caracteristicilor, lista produselor agricole, excepțiile de la definiții, precum și regiunile și districtele care au legătură cu anchetele privind structura exploatațiilor agricole [notificată cu numărul C(1999) 3875]

311

2000

L 043

19

 

 

32000R0341

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/2000 al Comisiei din 15 februarie 2000 de fixare a cursului de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe și măsuri de natură structurală și ecologică

368

2000

L 045

41

 

 

32000D0136

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 februarie 2000 de modificare a Deciziei 2000/2/CE de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, carne proaspătă și produse din carne și de abrogare a Deciziei 1999/301/CE [notificată cu numărul C(2000) 412] (1)

373

2000

L 046

36

 

 

32000D0138

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 februarie 2000 de modificare a Deciziei 87/257/CEE privind lista unităților din Statele Unite ale Americii autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate [notificată cu numărul C(2000) 380] (1)

375

2000

L 050

7

 

 

32000R0398

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 398/2000 al Comisiei din 22 februarie 2000 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 659/97 și (CE) nr. 921/1999 privind calculul cantității comercializate de organizațiile de producători, prețurile de producție și lista piețelor reprezentative și a acordurilor de distribuire gratuită în sectorul fructelor și al legumelor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1559/70

380

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top