EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_029_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 29

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 029

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 188

35

 

 

31999R1594

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1594/1999 al Comisiei din 20 iulie 1999 privind modificarea condițiilor de autorizare a unui aditiv în hrana animalelor

3

1999

L 189

43

 

 

31999R1602

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1602/1999 al Consiliului din 19 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum

5

1999

L 190

14

 

 

31999R1609

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1609/1999 al Comisiei din 22 iulie 1999 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 856/1999 al Consiliului de stabilire a unui cadru special de asistență pentru furnizorii ACP tradiționali de banane

6

1999

L 190

32

 

 

31999D0486

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 iulie 1999 de modificare a Deciziei 94/269/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Columbia [notificată cu numărul C(1999) 1826] (Text cu relevanță pentru SEE)

11

1999

L 190

36

 

 

31999D0487

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 iulie 1999 de modificare a Deciziei 98/568/CE de stabilire a condițiilor speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești și de acvacultură originare din Guatemala [notificată cu numărul C(1999)1828] (Text cu relevanță pentru SEE)

15

1999

L 192

21

 

 

31999R1621

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1621/1999 al Comisiei din 22 iulie 1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la ajutorul acordat pentru cultivarea strugurilor destinați producerii unor soiuri de struguri uscați

18

1999

L 192

33

 

 

31999R1622

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1622/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la sistemul de depozitare care se aplică strugurilor uscați neprelucrați și smochinelor uscate neprelucrate

30

1999

L 194

17

 

 

31999R1636

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1636/1999 al Comisiei din 26 iulie 1999 privind autorizarea unor noi aditivi și a unor noi utilizări ale aditivilor în hrana animalelor

34

1999

L 194

36

 

 

31999L0071

 

 

 

Directiva 1999/71/CE a Comisiei din 14 iulie 1999 de modificare a anexelor la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținutului maxim de reziduuri de pesticide pe și în cereale, produse alimentare de origine animală și unele produse de origine vegetală, inclusiv fructele și legumele (Text cu relevanță pentru SEE)

42

1999

L 195

7

 

 

31999R1645

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1645/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

51

1999

L 197

32

 

 

31999R1666

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1666/1999 al Comisiei din 28 iulie 1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la caracteristicile minime de comercializare a unor varietăți de struguri uscați

53

1999

L 197

43

 

 

31999D0516

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 1999 de modificare cu efect retroactiv a Deciziei 1999/355/CE privind măsurile de urgență împotriva răspândirii de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) în ceea ce privește China (exceptând Hong Kong) [notificată cu numărul C(1999) 2441]

57

1999

L 197

50

 

 

31999D0518

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 1999 de modificare a Deciziei 94/360/CE a Comisiei privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țările terțe, conform Directivei 90/675/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C (1999) 2517] (Text cu relevanță pentru SEE)

59

1999

L 203

16

 

 

31999R1722

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1722/1999 al Consiliului din 29 iulie 1999 privind importul de tărâțe, spărturi și alte reziduuri rezultate în urma cernerii, măcinării sau folosirii altor metode de transformare ale unor cereale provenite din Algeria, Maroc și Egipt și importul de grâu dur originar din Maroc

60

1999

L 203

41

 

 

31999R1727

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1727/1999 al Comisiei din 28 iulie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2158/92 al Consiliului privind protecția pădurilor din Comunitate împotriva incendiilor

62

1999

L 203

53

 

 

31999L0074

 

 

 

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare

74

1999

L 203

58

 

 

31999D0526

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Panama [notificată cu numărul C(1999) 2058] (Text cu relevanță pentru SEE)

79

1999

L 203

63

 

 

31999D0527

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile produselor pescărești și de acvacultură originare din Oman [notificată cu numărul C(1999) 2059] (Text cu relevanță pentru SEE)

84

1999

L 203

68

 

 

31999D0528

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile produselor pescărești și de acvacultură originare din Yemen [notificată cu numărul C(1999) 2060] (Text cu relevanță pentru SEE)

89

1999

L 203

73

 

 

31999D0529

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de modificare a Deciziei 94/766/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Taiwan [notificată cu numărul C(1999) 2061] (Text cu relevanță pentru SEE)

94

1999

L 203

76

 

 

31999D0530

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de modificare a Deciziei 95/453/CE de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii originare din Republica Coreea [notificată cu numărul C(1999) 2062] (Text cu relevanță pentru SEE)

97

1999

L 203

77

 

 

31999D0531

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de modificare a Deciziei 97/427/CE de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii originare din Australia [notificată cu numărul C(1999) 2064] (Text cu relevanță pentru SEE)

98

1999

L 207

13

 

 

31999L0076

 

 

 

Directiva 1999/76/CE a Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unei metode comunitare pentru dozarea de lasalocid–sodiu în furaje (Text cu relevanță pentru SEE)

99

1999

L 209

23

 

 

31999L0079

 

 

 

Directiva 1999/79/CE a Comisiei din 27 iulie 1999 de modificare a celei de a treia Directive 72/199/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1972 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)

104

1999

L 210

22

 

 

31999D0555

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 iulie 1999 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanțelor active BAS 656H (p-dimetenamidă), AC 900001 (picolinafen) și ZA 1963 (picoxistrobină) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(1999) 2276] (Text cu relevanță pentru SEE)

109

1999

L 211

53

 

 

31999D0558

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 1999 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului și a Deciziilor 92/160/CEE și 93/195/CEE ale Comisiei cu privire la importurile de cai înregistrați din Ecuador [notificată cu numărul C (1999) 2438] (Text cu relevanță pentru SEE)

111

1999

L 216

13

 

 

31999D0567

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 1999 de stabilire a modelului de certificat prevăzut la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 91/67/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 2425] (Text cu relevanță pentru SEE)

113

1999

L 221

5

 

 

31999R1823

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1823/1999 al Comisiei din 20 august 1999 de stabilire a zonelor de producție sensibile și/sau a grupelor de soiuri de calitate superioară scutite de aplicarea programului de răscumpărare a cotelor de tutun brut

118

1999

L 240

3

 

 

31999R1931

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1931/1999 al Comisiei din 9 septembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

119

1999

L 240

11

 

 

31999R1932

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1932/1999 al Comisiei din 9 septembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole

127

1999

L 241

4

 

 

31999R1942

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1942/1999 al Comisiei din 10 septembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

130

1999

L 241

9

 

 

31999R1943

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1943/1999 al Comisiei din 10 septembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

135

1999

L 242

20

 

 

31999D0608

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 septembrie 1999 de modificare a anexelor la Directiva 90/429/CEE a Consiliului de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică în schimburile intracomunitare și la importurile de material seminal de animale domestice din specia porcină [notificată cu numărul C (1999) 2836] (Text cu relevanță pentru SEE)

139

1999

L 242

28

 

 

31999D0609

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 septembrie 1999 de modificare a Deciziei 94/360/CE a Comisiei privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țările terțe, conform Directivei 97/78/CE a Consiliului [notificată cu numărul C (1999) 2784] (Text cu relevanță pentru SEE)

147

1999

L 242

29

 

 

31999D0610

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 septembrie 1999 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarului transmis pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a L 91105D (carvonă) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(1999) 2799] (Text cu relevanță pentru SEE)

148

1999

L 243

12

 

 

31999D0613

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 septembrie 1999 de modificare a deciziilor 92/260/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei cu privire la condițiile de sănătate animală pentru admiterea temporară și importurile în Comunitate de cai înregistrați provenind din Emiratele Arabe Unite [notificată cu numărul C(1999) 2795] (Text cu relevanță SEE)

150

1999

L 244

41

 

 

31999R1972

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1972/1999 al Comisiei din 15 septembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

152

1999

L 255

38

 

 

31999D0643

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 septembrie 1999 de modificare a Deciziei 1999/507/CE privind anumite măsuri de protecție față de anumiți lilieci de fructe, câini și pisici provenind din Malaezia (Peninsula) și Australia [notificată cu numărul C(1999) 2975] (Text cu relevanță pentru SEE)

153

1999

L 256

48

 

 

31999R2083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2083/1999 al Comisiei din 30 septembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

154

1999

L 258

3

 

 

31999R2107

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2107/1999 al Comisiei din 4 octombrie 1999 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

156

1999

L 261

42

 

 

31999D0661

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 septembrie 1999 de modificare a Deciziilor 79/491/CEE și 80/765/CEE de stabilire a unui cod și a unor reguli standard pentru transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor privind anchetele principale și a datelor privind anchetele statistice intermediare privind suprafețele viticole [notificată cu numărul C(1999) 2703]

158

1999

L 262

3

 

 

31999R2134

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2134/1999 al Comisiei din 7 octombrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 921/1999 privind suportarea costurilor de transport pentru fructele și legumele retrase de pe piață și distribuite persoanelor originare din Kosovo

162

1999

L 270

33

 

 

31999D0685

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 octombrie 1999 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listei echipelor de recoltare de embrioni și echipelor de producție de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină spre Comunitate [notificat cu numărul C (1999) 3108] (Text cu relevanță pentru SEE)

164

1999

L 275

13

 

 

31999R2256

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2256/1999 al Comisiei din 25 octombrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1621/1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la ajutorul acordat pentru cultivarea strugurilor destinați producerii unor soiuri de struguri uscați

173

1999

L 275

33

 

 

31999D0697

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 1999 de modificare a Deciziei 97/467/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de vânat de crescătorie [notificată cu numărul C(1999) 3276] (Text cu relevanță pentru SEE)

174

1999

L 279

3

 

 

31999R2278

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2278/1999 al Comisiei din 21 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3528/86 al Consiliului privind protecția pădurilor din Comunitate împotriva poluării atmosferice

175

1999

L 280

66

 

 

31999R2317

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2317/1999 al Comisiei din 29 octombrie 1999 de modificare a unui punct din caietul de sarcini pentru denumirea Idiazábal, inclusă în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

198

1999

L 281

82

 

 

31999D0710

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 octombrie 1999 de elaborare a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de carne tocată și preparate din carne [notificată cu numărul C(1999) 3333] (Text cu relevanță pentru SEE)

199

1999

L 287

6

 

 

31999R2377

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2377/1999 al Comisiei din 9 noiembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel

202

1999

L 288

14

 

 

31999R2385

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2385/1999 al Comisiei din 10 noiembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

208

1999

L 289

1

 

 

31999D0716

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 octombrie 1999 de modificare a Deciziei 92/486/CEE privind modalitatea de cooperare între centrul comun de gestionare a datelor Animo și statele membre [notificată cu nr. C(1999) 3358] (Text cu relevanță pentru SEE)

212

1999

L 290

5

 

 

31999R2393

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2393/1999 al Comisiei din 11 noiembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

213

1999

L 290

32

 

 

31999D0724

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 octombrie 1999 de modificare a anexei II la Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute la anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE [notificată cu numărul C (1999) 3493] (Text cu relevanță pentru SEE)

217

1999

L 291

25

 

 

31999R2419

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2419/1999 al Comisiei din 12 noiembrie 1999 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 privind introducerea anumitor denumiri în Registrul atestatelor de specificitate prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului privind atestatele de specificitate pentru produse agricole și alimentare

226

1999

L 291

28

 

 

31999D0725

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 octombrie 1999 de modificare a Deciziei 85/377/CEE de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatațiile agricole [notificată cu numărul C (1999) 3414]

228

1999

L 296

3

 

 

31999R2430

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2430/1999 al Comisiei din 16 noiembrie 1999 de stabilire a unei asocieri între autorizarea în hrana animalelor a anumitor aditivi aparținând grupei coccidiostaticelor și a altor substanțe medicamentoase și persoanele responsabile cu punerea lor în circulație (Text cu relevanță pentru SEE)

236

1999

L 297

8

 

 

31999R2439

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2439/1999 al Comisiei din 17 noiembrie 1999 privind condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți în hrana animalelor

245

1999

L 300

19

 

 

31999L0090

 

 

 

Directiva 1999/90/CE a Consiliului din 15 noiembrie 1999 de modificare a Directivei 90/539/CEE privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație

250

1999

L 300

25

 

 

31999D0757

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 noiembrie 1999 de modificare a Deciziei 97/467/CE de întocmire a listelor provizorii cu unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de iepure și de carne de vânat de crescătorie [notificată cu numărul C(1999) 3583] (Text cu relevanță pentru SEE)

253

1999

L 301

6

 

 

31999D0762

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 1999 de modificare a Deciziei 91/666/CEE privind constituirea rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva febrei aftoase

255

1999

L 302

26

 

 

31999D0767

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 1999 de abrogare a Deciziei 98/407/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la moluștele bivalve și produsele pescărești originare sau provenind din Turcia și de modificare a deciziilor 94/777/CE și 94/778/CE [notificată cu numărul C(1999) 3761] (Text cu relevanță pentru SEE)

257

1999

L 305

25

 

 

31999D0778

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 1999 de încheiere a unui Protocol referitor la probleme veterinare care completează Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul Național din Insulele Faroe, pe de altă parte

261

1999

L 305

26

 

 

21999A1130(01)

 

 

 

Protocol privind chestiunile veterinare de completare a acordului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

262

1999

L 308

26

 

 

31999R2551

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2551/1999 al Comisiei din 2 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 963/98 de stabilire a standardelor de comercializare care se aplică conopidei și anghinarei

263

1999

L 310

7

 

 

31999R2561

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2561/1999 al Comisiei din 3 decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării

264

1999

L 310

11

 

 

31999R2562

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2562/1999 al Comisiei din 3 decembrie 1999 de stabilire a unei asocieri între autorizarea în hrana animalelor a unor aditivi care fac parte din grupa antibioticelor și persoanele responsabile cu punerea lor în circulație (Text cu relevanță pentru SEE)

268

1999

L 315

26

 

 

31999R2593

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2593/1999 al Comisiei din 8 decembrie 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

274

1999

L 315

39

 

 

31999D0813

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 noiembrie 1999 de stabilire a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești originare din Republica Socialistă Vietnam [notificată cu numărul C(1999) 3758] (Text cu relevanță pentru SEE)

280

Top