EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_028_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 28

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 028

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 118

36

 

 

31999L0027

 

 

 

Directiva 1999/27/CE a Comisiei din 20 aprilie 1999 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru dozarea de amproliu, diclazuril și carbadox în furaje, de modificare a Directivelor 71/250/CEE, 73/46/CEE și de abrogare a Directivei 74/203/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

3

1999

L 119

23

 

 

31999R0961

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 961/1999 al Comisiei din 6 mai 1999 de stabilire a metodelor de aplicare privind extinderea normelor prevăzute de organizațiile de producători de fructe și legume

20

1999

L 122

24

 

 

31999R0997

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 997/1999 al Comisiei din 11 mai 1999 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

22

1999

L 122

30

 

 

31999R0998

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 998/1999 al Comisiei din 11 mai 1999 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

28

1999

L 125

8

 

 

31999R1024

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1024/1999 al Comisiei din 18 mai 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1595/98 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2603/97 de stabilire a normelor de aplicare privind importurile de orez provenind din țările ACP și din țările și teritoriile de peste mări, precum și de stabilire a normelor speciale privind rambursarea parțială a drepturilor de import percepute pentru orezul provenind din țările ACP

32

1999

L 127

30

 

 

31999D0336

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1999 de modificare a Deciziei 97/569/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne [notificată cu numărul C(1999) 1352] (Text cu relevanță pentru SEE)

33

1999

L 129

24

 

 

31999R1062

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1062/1999 al Comisiei din 21 mai 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1858/93 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului cu privire la schema de ajutoare pentru compensarea pierderii de venituri din comercializare în sectorul bananelor

35

1999

L 130

18

 

 

31999R1070

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1070/1999 al Comisiei din 25 mai 1999 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

36

1999

L 131

70

 

 

31999D0343

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 mai 1999 de modificare a Deciziei 97/468/CE de stabilire a listelor provizorii cu unități din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de vânat [notificată cu numărul C(1999) 1373] (Text cu relevanță pentru SEE)

37

1999

L 131

72

 

 

31999D0344

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 mai 1999 de modificare a Deciziei 97/365/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine [notificată cu numărul C(1999) 1374] (Text cu relevanță pentru SEE)

39

1999

L 135

41

 

 

31999R1125

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1125/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/1999 de stabilire a normelor generale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2802/98 al Consiliului privind programul de aprovizionare cu produse agricole a Federației Ruse

42

1999

L 137

45

 

 

31999D0355

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 mai 1999 privind măsurile de urgență împotriva răspândirii Anoplophora glabripennis (Motschulsky) în ceea ce privește China (exceptând Hong Kong) [notificată cu numărul C(1999) 1346]

48

1999

L 141

4

 

 

31999R1167

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1167/1999 al Comisiei din 3 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 831/97 de stabilire a standardelor de comercializare aplicabile fructului de avocado

51

1999

L 141

5

 

 

31999R1168

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1168/1999 al Comisiei din 3 iunie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru prune

52

1999

L 142

30

 

 

31999L0054

 

 

 

Directiva 1999/54/CE a Comisiei din 26 mai 1999 de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale

58

1999

L 148

44

 

 

31999D0392

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 1999 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanțelor active Mesotrion (ZA 1296), Iodosulfuron-metil-sodiu (AEF 115008), Siltiofam (MON 65500) și Gliocladium catenulatum în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(1999) 1400] (Text cu relevanță pentru SEE)

60

1999

L 150

15

 

 

31999R1245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1245/1999 al Comisiei din 16 iunie 1999 privind autorizarea de noi aditivi în hrana animalelor

62

1999

L 151

27

 

 

31999D0401

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 1999 de modificare a Deciziei 95/454/CE a Comisiei de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din Republica Coreea [notificată cu numărul C(1999) 1403] (Text cu relevanță pentru SEE)

65

1999

L 151

31

 

 

31999D0402

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 1999 de modificare a Deciziei 94/448/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Noua Zeelandă [notificată cu numărul C (1999) 1404] (Text cu relevanță pentru SEE)

69

1999

L 151

35

 

 

31999D0403

 

 

 

Decizia Comisiei din 31 mai 1999 de modificare a Deciziei 97/426/CE a Comisiei de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Australia [notificată cu numărul C(1999) 1405] (Text cu relevanță pentru SEE)

73

1999

L 156

1

 

 

31999R1308

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1308/1999 al Consiliului din 15 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

77

1999

L 160

21

 

 

31999R1254

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

80

1999

L 160

48

 

 

31999R1255

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate

109

1999

L 160

80

 

 

31999R1257

 

 

 

Regulamentul (CE) NR. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente

134

1999

L 162

67

 

 

31999L0061

 

 

 

Directiva 1999/61/CE a Comisiei din 18 iunie 1999 de modificare a anexelor la Directivele 79/373/CEE și 96/25/CE ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

157

1999

L 164

53

 

 

31999R1410

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1410/1999 al comisiei din 29 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar pentru moneda euro în sectorul agricol și de modificare a definiției anumitor fapte generatoare prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 3889/87, (CEE) nr. 3886/92, (CEE) nr. 1793/93, (CEE) nr. 2700/93 și (CE) nr. 293/98

159

1999

L 164

56

 

 

31999R1411

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1411/1999 al Comisiei din 29 iunie 1999 privind autorizarea noilor aditivi și a noilor utilizări ale aditivilor în hrana animalelor

162

1999

L 164

76

 

 

31999L0066

 

 

 

Directiva 1999/66/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 de stabilire a cerințelor referitoare la etichetă sau la alte documente emise de furnizor în conformitate cu Directiva 98/56/CE a Consiliului

169

1999

L 164

78

 

 

31999L0067

 

 

 

Directiva 1999/67/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 de modificare a Directivei 93/49/CEE de stabilire a listei de indicare a condițiilor care trebuie să fie îndeplinite de materialul de înmulțire al plantelor ornamentale și de plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului

171

1999

L 167

15

 

 

31999R1451

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1451/1999 al Comisiei din 1 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1209/98 privind vânzarea la prețuri fixate forfetar a cărnii de vită deținute de Regatul Unit pentru forțele armate

172

1999

L 167

17

 

 

31999R1452

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1452/1999 al Comisiei din 1 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1964/82 de stabilire a condițiilor de acordare de restituiri speciale la export pentru unele bucăți de carne dezosată

174

1999

L 167

19

 

 

31999R1453

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1453/1999 al Comisiei din 1 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2692/89 de stabilire a normelor de aplicare privind exporturile de orez către Réunion, în ceea ce privește perioada de valabilitate a documentului de subvenție

176

1999

L 167

22

 

 

31999R1455

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1455/1999 al Comisiei din 1 iulie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor grași

177

1999

L 170

7

 

 

31999R1467

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1467/1999 al Comisiei din 5 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1858/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului privind schema de ajutoare compensatorii pentru pierderea veniturilor din comercializarea bananelor

182

1999

L 172

40

 

 

31999L0065

 

 

 

Directiva 1999/65/CE a Comisiei din 24 iunie 1999 de modificare a Directivelor 86/362/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale și, respectiv, anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (Text cu relevanță pentru SEE)

185

1999

L 172

42

 

 

31999L0068

 

 

 

Directiva 1999/68/CE a Comisiei din 28 iunie 1999 de stabilire a unor măsuri suplimentare pentru listele de soiuri de plante ornamentale întocmite de furnizori în conformitate cu Directiva 98/56/CE a Consiliului

187

1999

L 178

6

 

 

31999R1526

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1526/1999 al Comisiei din 13 iulie 1999 de stabilire a procentajului cantităților reglementate de cererile de licențe de export acceptabile pentru carnea de porc

189

1999

L 179

1

 

 

31999R1493

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole

190

1999

L 180

9

 

 

31999R1545

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1545/1999 al Comisiei din 14 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1091/94 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3528/86 al Consiliului privind protecția pădurilor împotriva poluării atmosferice

274

1999

L 187

27

 

 

31999R1573

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1573/1999 al comisiei din 19 iulie 1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la caracteristicile smochinelor uscate care beneficiază de sistemul de ajutor pentru producție

298

Top