EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_021_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 21

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 021

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1997

L 058

38

 

 

31997R0345

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 345/97 al Comisiei din 26 februarie 1997 de modificare a articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 207/93 de stabilire a conținutului anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind producția ecologică a produselor agricole și indicațiile privind efectul acesteia asupra produselor agricole și produselor alimentare și de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 5 alineatul (4) din regulamentul respectiv

3

1997

L 059

50

 

 

31997D0152

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 1997 privind informațiile care trebuie introduse în fișierele computerizate pentru evidența loturilor de animale sau produse animale provenind din țări terțe și reexpediate (Text cu relevanță pentru SEE)

5

1997

L 062

39

 

 

31997D0160

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 februarie 1997 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului și a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei privind condițiile de sănătate animală pentru admiterea temporară, reintroducerea și importurile în Comunitate de cai înregistrați din Liban (Text cu relevanță pentru SEE)

8

1997

L 067

1

 

 

31997R0434

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 434/97 al Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

10

1997

L 076

30

 

 

31997D0182

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 februarie 1997 de modificare a anexei la Directiva 91/629/CEE a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind protecția vițeilor

11

1997

L 076

32

 

 

31997D0183

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 februarie 1997 de modificare a Deciziei 96/659/CEE privind măsurile de protecție cu privire la febra hemoragică Crimeea-Congo în Africa de Sud (Text cu relevanță pentru SEE)

13

1997

L 084

44

 

 

31997D0199

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 1997 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară pentru importul de hrană pentru animale de companie în containere sigilate ermetice din unele țări terțe care folosesc sisteme alternative de tratament termic și de modificare a Deciziei 94/309/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

15

1997

L 087

3

 

 

31997R0577

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 577/97 al Comisiei din 1 aprilie 1997 de stabilire a unor anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor folosite în comercializarea laptelui și a produselor lactate

21

1997

L 096

4

 

 

31997R0629

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 629/97 al Comisiei din 10 aprilie 1997 de modificare pentru a treia oară a Regulamentului (CE) nr. 785/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 603/95 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul furajelor uscate

25

1997

L 098

15

 

 

31997D0248

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 1997 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea eventualei includeri a Pseudomonas chlororaphis în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

26

1997

L 101

46

 

 

31997D0252

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 1997 de stabilire a unor liste provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de lapte și produse lactate destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

28

1997

L 106

10

 

 

31997R0716

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 716/97 al Comisiei din 23 aprilie 1997 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

87

1997

L 108

47

 

 

31997R0738

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 738/97 al Comisiei din 24 aprilie 1997 de derogare temporară de la Regulamentul (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

90

1997

L 108

53

 

 

31997D0276

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 aprilie 1997 de modificare a Deciziei 93/437/CEE de stabilire a anumitor condiții speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din Argentina (Text cu relevanță pentru SEE)

91

1997

L 109

1

 

 

31997L0012

 

 

 

Directiva 97/12/CE a Consiliului din 17 martie 1997 de modificare și actualizare a Directivei 64/432/CEE privind problemele de sănătate animală care afectează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine

94

1997

L 110

21

 

 

31997R0748

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 748/97 al Comisiei din 25 aprilie 1997 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

131

1997

L 110

24

 

 

31997R0749

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 749/97 al Comisiei din 25 aprilie 1997 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

134

1997

L 110

77

 

 

31997D0278

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 aprilie 1997 de modificare a Deciziilor 95/160/CE, 95/161/CE și 95/168/CE cu privire la metodele care urmează să fie utilizate pentru testarea microbiologică (Text cu relevanță pentru SEE)

138

1997

L 114

45

 

 

31997D0284

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 aprilie 1997 de înlocuire a Deciziei 96/536/CE a Comisiei de stabilire a listei produselor pe bază de lapte pentru care statele membre sunt autorizate să acorde derogări individuale sau generale în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 92/46/CEE, precum și natura derogărilor care se aplică fabricării acestor produse

140

1997

L 117

10

 

 

31997R0822

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 822/97 al Comisiei din 6 mai 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a vinului

142

1997

L 119

13

 

 

31997R0831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 831/97 al Comisiei din 7 mai 1997 de stabilire a standardelor de comercializare care se aplică pentru fructele de avocado

145

1997

L 119

17

 

 

31997R0832

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 832/97 al Comisiei din 7 mai 1997 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2275/96 al Consiliului de introducere a unor măsuri specifice în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură

149

1997

L 122

21

 

 

31997D0296

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 aprilie 1997 de stabilire a listei țărilor terțe din care provin produse pescărești al căror import este autorizat pentru consumul uman (Text cu relevanță pentru SEE)

157

1997

L 126

11

 

 

31997R0888

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 888/97 al Comisiei din 16 mai 1997 de modificare a anumitor dispoziții ale standardelor pentru fructe și legume proaspete

160

1997

L 135

1

 

 

31997R0931

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 931/97 al Comisiei din 26 mai 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 832/97 cu privire la datele cererilor de asistență în sectorul floriculturii

165

1997

L 139

10

 

 

31997R0956

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 956/97 al Comisiei din 29 mai 1997 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului cu privire la măsurile specifice aplicabile sparanghelului prelucrat

166

1997

L 145

16

 

 

31997R1007

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1007/97 al Comisiei din 4 iunie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1429/95 privind normele de aplicare a restituirilor la export pentru produsele prelucrate din fructe și legume

172

1997

L 148

15

 

 

31997D0345

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 februarie 1997 privind încheierea unui protocol privind problemele veterinare pentru completarea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Principatul Andorra

175

1997

L 148

16

 

 

21997A0606(01)

 

 

 

Protocol privind probleme veterinare, de completare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Principatul Andorra

176

1997

L 148

27

 

 

31997D0348

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 mai 1997 privind achiziționarea de către Comunitate a unor antigeni antiaftoși și prepararea, producerea, îmbutelierea și distribuirea de vaccinuri antiaftoase (Text cu relevanță pentru SEE)

179

1997

L 152

15

 

 

31997D0361

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 mai 1997 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor de băuturi spirtoase

181

1997

L 152

16

 

 

21997A0611(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor de băuturi spirtoase

182

1997

L 152

27

 

 

21997A0611(02)

 

 

 

Schimb de scrisori cu privire la Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor de băuturi spirtoase

193

1997

L 152

31

 

 

31997D0362

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 mai 1997 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii etil-carfentrazonei, fostiazatului și flutiamidei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

197

1997

L 154

41

 

 

31997D0365

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 1997 de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țări terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine (Text cu relevanță pentru SEE)

199

1997

L 155

60

 

 

31997D0360

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 martie 1997 privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite băuturi spirtoase

208

1997

L 155

61

 

 

21997A0612(02)

 

 

 

Acord sub forma unui memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind băuturile spirtoase

209

1997

L 156

5

 

 

31997R1065

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1065/97 al Comisiei din 12 iunie 1997 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

218

1997

L 164

42

 

 

31997D0394

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 iunie 1997 privind datele minime care trebuie introduse în bazele de date destinate evidenței animalelor și produselor animale introduse în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

220

1997

L 164

44

 

 

31997D0395

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 iunie 1997 de modificare pentru a patra oară a Deciziei 92/486/CEE de stabilire a modalităților de cooperare între centrul comun de gestionare a datelor Animo și statele membre (Text cu relevanță pentru SEE)

222

1997

L 165

13

 

 

31997D0397

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iunie 1997 de modificare a Deciziei 86/414/CEE privind lista întreprinderilor din Argentina aprobate pentru importul de preparate din carne în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

223

1997

L 166

14

 

 

31997D0401

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1997 de modificare a Deciziei 94/324/CE de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Indonezia (Text cu relevanță pentru SEE)

225

1997

L 170

19

 

 

31997R1199

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1199/97 al Comisiei din 27 iunie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

229

1997

L 174

1

 

 

31997R1255

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE

232

1997

L 174

7

 

 

31997R1256

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1256/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 79/65/CEE de creare a unei rețele de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană

238

1997

L 174

10

 

 

31997R1259

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1259/97 al Comisiei din 1 iulie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1501/95 de stabilire a unor norme metodologice de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și măsurile care trebuie luate în caz de perturbare pe piața cerealelor

239

1997

L 175

6

 

 

31997R1278

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1278/97 al Comisiei din 2 iulie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/97 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor folosite în comercializarea laptelui și a produselor lactate (Text cu relevanță pentru SEE)

241

1997

L 180

21

 

 

31997L0040

 

 

 

Directiva 97/40/CE a Consiliului din 25 iunie 1997 de modificare a Directivei 93/113/CE privind utilizarea și comercializarea enzimelor, a microorganismelor și a preparatelor lor în hrana pentru animale

243

1997

L 183

21

 

 

31997D0426

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iunie 1997 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Australia (Text cu relevanță pentru SEE)

244

1997

L 183

38

 

 

31997D0427

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iunie 1997 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii originare din Australia (Text cu relevanță pentru SEE)

261

1997

L 184

33

 

 

31997L0041

 

 

 

Directiva 97/41/CE a Consiliului din 25 iunie 1997 de modificare a directivelor 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din fructe și legume, cereale, produse alimentare de origine animală și unele produse de origine vegetală, inclusiv fructele și legumele

264

Top