EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_020_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 20

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 020

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1996

L 279

33

 

 

31996D0624

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 octombrie 1996 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, carne proaspătă și produse din carne (Text cu relevanță pentru SEE)

3

1996

L 288

14

 

 

31996R2149

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2149/96 al Comisiei din 8 noiembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/96 de adoptare a unor măsuri excepționale de susținere pentru piața cărnii de vită din Regatul Unit

9

1996

L 292

1

 

 

31996R2184

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2184/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind importurile în Comunitate de orez originar din Egipt și provenind din această țară

10

1996

L 292

27

 

 

31996D0640

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 octombrie 1996 privind încheierea acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt referitor la adaptarea regimului de import în Comunitate a orezului originar din Egipt și care provine din această țară

11

1996

L 292

29

 

 

21996A1115(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt privind modificarea înțelegerilor pentru importurile în Comunitate de orez originar și provenind din Egipt

13

1996

L 292

31

 

 

31996D0641

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 octombrie 1996 privind încheierea acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt de adaptare a regimului de import în Comunitate de portocale originare și provenind din Egipt

15

1996

L 292

32

 

 

21996A1115(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt privind adaptarea regimului importurilor în Comunitate de portocale originare și provenind din Egipt

16

1996

L 293

1

 

 

31996R2193

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2193/96 al Comisiei din 15 noiembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2131/93 de stabilire a procedurii și condițiilor pentru vânzarea cerealelor deținute de organismele de intervenție

18

1996

L 293

3

 

 

31996R2194

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2194/96 al Comisiei din 15 noiembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 120/89 de stabilire a normelor comune de aplicare a prelevărilor și impunerilor la export la produsele agricole

20

1996

L 295

33

 

 

31996D0653

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 noiembrie 1996 de autorizare a statelor membre să permită temporar comercializarea materialelor forestiere de reproducere care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de Directivele 66/404/CEE și 71/161/CEE ale Consiliului

22

1996

L 297

1

 

 

31996R2200

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor

29

1996

L 297

29

 

 

31996R2201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume

58

1996

L 297

49

 

 

31996R2202

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2202/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 de instituire a unui regim de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice

79

1996

L 302

22

 

 

31996D0658

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale de autorizare a unităților en-gros (Text cu relevanță pentru SEE)

83

1996

L 302

27

 

 

31996D0659

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 1996 privind măsurile de protecție cu privire la febra hemoragică de Crimeea-Congo în Africa de Sud (Text cu relevanță pentru SEE)

88

1996

L 304

10

 

 

31996L0072

 

 

 

Directiva 96/72/CE a Consiliului din 18 noiembrie 1996 de modificare a Directivelor 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE și 70/458/CEE privind comercializarea semințelor de sfeclă, semințelor de plante furajere, semințelor de cereale, cartofilor de sămânță, semințelor plantelor oleaginoase și de fibre și semințelor de legume

89

1996

L 311

47

 

 

31996R2304

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2304/96 al Comisiei din 29 noiembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

91

1996

L 313

29

 

 

31996D0674

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 1996 de modificare a Deciziei 93/436/CEE de stabilire a condițiilor specifice pentru importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Chile (Text cu relevanță pentru SEE)

92

1996

L 313

38

 

 

31996D0675

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine vii originare din Chile (Text cu relevanță pentru SEE)

101

1996

L 316

11

 

 

31996R2325

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2325/96 al Comisiei din 4 decembrie 1996 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1598/95 și (CE) nr. 1600/95 ca urmare a unei modificări aduse Nomenclaturii Combinate pentru anumite produse lactate

103

1996

L 317

13

 

 

31996R2333

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2333/96 al Comisiei din 5 decembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2051/96 de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95

105

1996

L 318

14

 

 

31996D0689

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 noiembrie 1996 de modificare a Deciziei 77/144/CEE de stabilire a codului standard și a regulilor care reglementează transcrierea într-o formă care poate fi interpretată electronic a datelor anchetelor privind plantațiile de anumite specii de pomi fructiferi și de stabilire a limitelor zonelor de producție pentru aceste anchete (Text cu relevanță pentru SEE)

106

1996

L 325

5

 

 

31996R2375

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2375/96 al Comisiei din 13 decembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import al fructelor și legumelor

114

1996

L 327

11

 

 

31996R2400

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei din 17 decembrie 1996 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

115

1996

L 333

2

 

 

31996R2443

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2443/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 de stabilire a unor măsuri suplimentare pentru susținerea directă a veniturilor producătorilor sau a sectorului cărnii de vită și mânzat

117

1996

L 335

3

 

 

31996R2467

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2467/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 privind organizarea anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole

119

1996

L 335

10

 

 

31996R2470

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2470/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 de prelungire a perioadei de protecție comunitară a soiurilor de plante, în ceea ce privește cartoful

123

1997

L 002

6

 

 

31997D0004

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 decembrie 1996 de stabilire a listelor provizorii ale unităților din țările terțe din care statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre (Text cu relevanță pentru SEE)

124

1997

L 003

9

 

 

31997D0010

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 decembrie 1996 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului și a Deciziilor 92/160/CEE, 92/260/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei privind admiterea temporară și importurile în Comunitate de cai înregistrați din Africa de Sud (Text cu relevanță pentru SEE)

139

1997

L 005

12

 

 

31997R0017

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 17/97 al Comisiei din 8 ianuarie 1997 de modificare a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

155

1997

L 006

46

 

 

31997D0020

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1996 de stabilire a listei țărilor terțe care îndeplinesc condițiile de echivalență pentru producerea și comercializarea moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor și a gasteropodelor marine (Text cu relevanță pentru SEE)

160

1997

L 013

24

 

 

31996L0090

 

 

 

Directiva 96/90/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 de modificare a Directivei 92/118/CEE de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de anexa A punctul la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE

163

1997

L 013

26

 

 

31996L0091

 

 

 

Directiva 96/91/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 de modificare a Directivei 72/462/CEE privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, de carne proaspătă, respectiv de produse din carne provenind din țări terțe

165

1997

L 013

28

 

 

31996L0093

 

 

 

Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere

167

1997

L 014

28

 

 

31997R0060

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 60/97 al Comisiei din 16 ianuarie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

170

1997

L 014

57

 

 

31997D0036

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 1996 de modificare a Deciziilor 93/196/CEE și 93/197/CEE privind importurile de ecvidee din Islanda (Text cu relevanță pentru SEE)

172

1997

L 014

61

 

 

31997D0038

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 1996 de stabilire a cerințelor de sănătate publică pentru importul de produse din ouă destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

174

1997

L 022

19

 

 

31997R0123

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 123/97 al Comisiei din 23 ianuarie 1997 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

178

1997

L 024

26

 

 

31997D0080

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 1996 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Directivei 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și produselor lactate (Text cu relevanță pentru SEE)

180

1997

L 025

24

 

 

31997L0002

 

 

 

Directiva 97/2/CE a Consiliului din 20 ianuarie 1997 de modificare a Directivei 91/629/CEE de stabilire a unor norme minime privind protecția vițeilor

204

1997

L 029

56

 

 

31997D0094

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 ianuarie 1997 privind unele măsuri necesare pentru punerea în aplicare a normelor de certificare a anumitor produse animaliere (Text cu relevanță pentru SEE)

206

1997

L 031

53

 

 

31997R0196

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 196/97 al Comisiei din 31 ianuarie 1997 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2184/96 al Consiliului privind importurile în Comunitate de orez originar din Egipt și provenind din această țară

209

1997

L 035

1

 

 

31997R0211

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 211/97 al Comisiei din 4 februarie 1997 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

211

1997

L 035

23

 

 

31997D0102(01)

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 ianuarie 1997 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Rusia (Text cu relevanță pentru SEE)

214

1997

L 037

2

 

 

31997R0226

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 226/97 al Comisiei din 6 februarie 1997 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2443/96 al Consiliului de stabilire a unor măsuri suplimentare pentru susținerea directă a veniturilor producătorilor sau a sectorului cărnii de vită și mânzat

222

1997

L 045

8

 

 

31997R0270

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 270/97 al Comisiei din 14 februarie 1997 de modificare a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

223

1997

L 048

35

 

 

31997D0125

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 ianuarie 1997 privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor înscrise pe ambalajele de semințe de plante oleaginoase și de fibre, modificând Decizia 87/309/CEE privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor menționate pe ambalajele anumitor specii de plante furajere

227

1997

L 055

13

 

 

31997D0139

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 februarie 1997 de modificare a Deciziei 96/360/CE privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse importate din țările terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

229

1997

L 057

1

 

 

31997D0131

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 1996 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

230

1997

L 057

2

 

 

21997A0226(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a acordului între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

231

1997

L 057

4

 

 

31997D0132

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală

233

1997

L 057

5

 

 

21997A0226(02)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind măsurile sanitare care se aplică comerțului cu animale vii și produse animale

234

Top