EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_019_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 19

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 019

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1996

L 130

3

 

 

31996R0956

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 956/96 al Comisiei din 30 mai 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2883/94 privind bilanțul previzional de aprovizionare a Insulelor Canare cu anumite produse agricole aflate sub incidența măsurilor speciale prevăzute la articolele 2-5 din Regulamentul (CEE) nr. 1601/92 al Consiliului

3

1996

L 130

20

 

 

31996D0341

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1996 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii flurtamonului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

5

1996

L 134

9

 

 

31996R1000

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1000/96 al Comisiei din 4 iunie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1538/91 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind unele norme de comercializare a păsărilor de curte

7

1996

L 137

24

 

 

31996D0355

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 mai 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Senegal (Text cu relevanță pentru SEE)

8

1996

L 144

12

 

 

31996L0032

 

 

 

Directiva 96/32/CE a Consiliului din 21 mai 1996 de modificare a anexei II la Directiva 76/895/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume, precum și a anexei II la Directiva 90/642/CEE de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume, precum și de stabilire a unei prime liste de conținuturi maxime

15

1996

L 144

35

 

 

31996L0033

 

 

 

Directiva 96/33/CE a Consiliului din 21 mai 1996 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 86/363/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și din cereale și produsele alimentare de origine animală

38

1996

L 146

1

 

 

31996R1095

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute în articolul XXIV.6 din GATT

42

1996

L 148

1

 

 

31996R1107

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

44

1996

L 151

6

 

 

31996R1140

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1140/96 al Comisiei din 25 iunie 1996 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

54

1996

L 151

26

 

 

31996R1147

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1147/96 al Comisiei din 25 iunie 1996 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

57

1996

L 162

1

 

 

31996L0043

 

 

 

Directiva 96/43/CE a Consiliului din 26 iunie 1996 de modificare și codificare a Directivei 85/73/CEE privind asigurarea finanțării inspecțiilor și controalelor veterinare ale animalelor vii și ale anumitor produse animaliere și de modificare a Directivei 90/675/CEE și a Directivei 91/496/CEE

61

1996

L 162

14

 

 

31996D0411

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 iunie 1996 privind îmbunătățirea statisticilor agricole comunitare

74

1996

L 163

10

 

 

31996R1259

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1259/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1883/78 privind normele generale de finanțare a intervențiilor de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

82

1996

L 163

19

 

 

31996R1263

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1263/96 al Comisiei din 1 iulie 1996 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92

84

1996

L 165

40

 

 

31996D0405

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 iunie 1996 de modificare a capitolului 7 din anexa I la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute în capitolul I din anexa A la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

87

1996

L 167

58

 

 

31996D0414

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 iulie 1996 privind măsurile de protecție cu privire la importurile de animale și de produse de origine animală provenind din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, datorită apariției focarelor de febră aftoasă (Text cu relevanță pentru SEE)

90

1996

L 170

4

 

 

31996R1311

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1311/96 al Comisiei din 8 iulie 1996 de modificare a anexelor I, II, III, IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

92

1996

L 170

8

 

 

31996R1312

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1312/96 al Comisiei din 8 iulie 1996 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

96

1996

L 171

1

 

 

31996R1323

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1323/96 al Consiliului din 26 iunie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1784/77 privind certificarea hameiului

99

1996

L 175

25

 

 

31996D0424

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1996 privind introducerea pe piață a cicorii sterile masculine modificate genetic (Chicorium intybus L.) cu toleranță parțială la erbicidul glufosinat de amoniu, în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului (Text cu relevanță SEE)

101

1996

L 175

27

 

 

31996D0425

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Mauritania (Text cu relevanță pentru SEE)

103

1996

L 179

6

 

 

31996R1381

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1381/96 al Comisiei din 17 iulie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

109

1996

L 184

21

 

 

31996R1433

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1433/96 al Comisiei din 23 iulie 1996 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

115

1996

L 187

18

 

 

31996R1460

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1460/96 al Comisiei din 25 iulie 1996 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a regimurilor comerciale preferențiale aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

118

1996

L 189

79

 

 

31996R1505

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1505/96 al Comisiei din 29 iulie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare și de stabilire a drepturilor de import suplimentare în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă

133

1996

L 189

99

 

 

31996R1516

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1516/96 al Comisiei din 29 iulie 1996 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2771/75 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor

134

1996

L 189

112

 

 

31996D0457

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iunie 1996 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii chinoxifenului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

136

1996

L 192

19

 

 

31996D0463

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură

138

1996

L 193

1

 

 

31996R1555

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1555/96 al Comisiei din 30 iulie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a drepturilor de import suplimentare în sectorul fructelor și legumelor

141

1996

L 196

13

 

 

31996D0482

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 1996 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării veterinare cerute la importul de păsări și ouă destinate incubației, cu excepția ratitelor și a ouălor lor, provenind din țările terțe, precum și măsurile de protecție a sănătății animale care trebuie aplicate după un astfel de import (Text cu relevanță pentru SEE)

145

1996

L 198

30

 

 

31996R1610

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru produsele fitosanitare

160

1996

L 206

38

 

 

31996R1596

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1596/96 al Consiliului din 30 iulie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 privind organizarea unui registru comunitar al culturilor de viță de vie

166

1996

L 210

47

 

 

31996D0509

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 1996 de stabilire a cerințelor genealogice și zootehnice necesare pentru importurile de material seminal provenit de la anumite animale (Text cu relevanță pentru SEE)

167

1996

L 210

53

 

 

31996D0510

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 1996 de stabilire a certificatelor genealogice și zootehnice referitoare la importul animalelor pentru reproducție, materialului seminal, ovulelor și embrionilor acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

172

1996

L 214

18

 

 

31996L0046

 

 

 

Directiva 96/46/CE a Comisiei din 16 iulie 1996 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

184

1996

L 220

21

 

 

31996D0521

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1996 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii clorfenapirului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

191

1996

L 220

25

 

 

31996D0523

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1996 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii azoxistrobinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

193

1996

L 220

27

 

 

31996D0524

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1996 de recunoaștere în principiu a conformității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea includerii izoxaflutolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

195

1996

L 226

5

 

 

31996R1742

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1742/96 al Comisiei din 6 septembrie 1996 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

197

1996

L 230

6

 

 

31996R1756

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1756/96 al Comisiei din 10 septembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1598/95 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea taxelor suplimentare la import în sectorul laptelui și produselor lactate

201

1996

L 230

12

 

 

31996D0536

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1996 de stabilire a listei produselor pe bază de lapte pentru care statele membre sunt autorizate să acorde derogări individuale sau generale în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 92/46/CEE, precum și natura derogărilor care se aplică fabricării acestor produse (Text cu relevanță pentru SEE)

202

1996

L 230

23

 

 

31996D0539

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 1996 de stabilire a cerințelor de sănătate și certificare veterinară necesare pentru importurile de material seminal de animale din specia ecvină (Text cu relevanță pentru SEE)

206

1996

L 230

28

 

 

31996D0540

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 1996 privind cerințele de sănătate animală și certificarea veterinară necesare pentru importurile de ovule și embrioni din specia ecvină în Comunitatea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE)

211

1996

L 236

23

 

 

31996R1798

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1798/96 al Comisiei din 17 septembrie 1996 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

215

1996

L 249

29

 

 

31996R1890

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1890/96 al Comisiei din 30 septembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import al fructelor și legumelor

219

1996

L 257

41

 

 

31996D0586

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 aprilie 1996 privind retragerea omologărilor acordate pentru produsele fitofarmaceutice care conțin profam ca substanță activă (Text cu relevanță pentru SEE)

223

1996

L 262

2

 

 

31996R1974

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1974/96 al Comisiei din 15 octombrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/96 de adoptare a unor măsuri excepționale de susținere pentru piața cărnii de vită din Regatul Unit

225

1996

L 269

5

 

 

31996R2010

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2010/96 al Comisiei din 21 octombrie 1996 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

226

1996

L 269

18

 

 

31996D0606

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 octombrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Uruguay (Text cu relevanță pentru SEE)

228

1996

L 269

23

 

 

31996D0607

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 octombrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Africa de Sud (Text cu relevanță pentru SEE)

233

1996

L 269

32

 

 

31996D0608

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 octombrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Malaezia (Text cu relevanță pentru SEE)

242

1996

L 269

37

 

 

31996D0609

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 octombrie 1996 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Coasta de Fildeș (Text cu relevanță pentru SEE)

247

1996

L 270

2

 

 

31996R2017

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2017/96 al Comisiei din 22 octombrie 1996 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

252

1996

L 272

2

 

 

31996R2034

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2034/96 al Comisiei din 24 octombrie 1996 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

254

1996

L 274

18

 

 

31996R2051

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei din 25 octombrie 1996 de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat, care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95

258

1996

L 277

1

 

 

31996R2061

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 octombrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 de adoptare a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin și a amestecurilor aromatizate pe bază de vin

262

1996

L 277

4

 

 

31996R2063

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2063/96 al Consiliului din 14 octombrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1180/77 cu privire la importul în Comunitate al unor produse agricole originare din Turcia

264

1996

L 277

11

 

 

31996R2067

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2067/96 al Comisiei din 29 octombrie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1000/96 privind unele standarde de comercializare a cărnii de pasăre

265

1996

L 277

25

 

 

31996L0068

 

 

 

Directiva 96/68/CE a Comisiei din 21 octombrie 1996 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

266

1996

L 277

35

 

 

31996D0620

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 octombrie 1996 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Marocului de stabilire, de la 1 ianuarie 1994, a cuantumului suplimentar care trebuie dedus din prelevarea sau din taxele vamale la importurile în Comunitate de ulei de măsline netratat originar din Maroc

276

1996

L 277

36

 

 

21996A1030(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Marocului de stabilire, de la 1 ianuarie 1994, a sumei suplimentare care urmează să fie dedusă din prelevarea sau din taxele vamale la importurile în Comunitate de ulei de măsline netratat originar din Maroc

277

1996

L 277

38

 

 

31996D0621

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 octombrie 1996 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Turcia de stabilire, de la 1 ianuarie 1994, a sumei suplimentare care trebuie dedusă din prelevarea sau din taxele vamale la importurile în Comunitate de ulei de măsline netratat originar din Turcia

279

1996

L 277

39

 

 

21996A1030(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Turcia de stabilire, de la 1 ianuarie 1994, a sumei suplimentare care urmează să fie dedusă din prelevarea sau din taxele vamale la importurile în Comunitate de ulei de măsline netratat originar din Turcia

280

Top