EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_018_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 18

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 018

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1995

L 234

30

 

 

31995D0388

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 septembrie 1995 de stabilire a modelului de certificat pentru schimburile intracomunitare de material seminal, ovule și embrioni de la speciile ovină și caprină (1)

3

1995

L 241

12

 

 

31995R2362

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2362/95 al Comisiei din 9 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului care a stabilit înainte de 1 februarie 1995 valoarea ajutorului pentru producția de miere în insulele mici din Marea Egee a căror valoare în ECU a fost adaptată datorită eliminării factorului de corecție a cursului agricol de schimb

6

1995

L 242

1

 

 

31995R2370

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2370/95 al Comisiei din 10 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2280/95 privind livrarea de cereale ca ajutor alimentar

8

1995

L 243

1

 

 

31995L0022

 

 

 

Directiva 95/22/CE a Consiliului din 22 iunie 1995 de modificare a Directivei 91/67/CEE privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură

9

1995

L 243

25

 

 

31995D0410

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 iunie 1995 de stabilire a normelor de testare microbiologică prin prelevarea de mostre în unitatea de origine a păsărilor pentru sacrificare destinate Finlandei și Suediei

15

1995

L 244

60

 

 

31995R2390

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2390/95 al Comisiei din 11 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1538/91 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 privind unele norme de comercializare a cărnii de pasăre

19

1995

L 246

6

 

 

31995R2401

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2401/95 al Comisiei din 12 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1274/91 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind unele norme de comercializare a ouălor

20

1995

L 248

39

 

 

31995R2417

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2417/95 al Comisiei din 13 octombrie 1995 de actualizare și modificare a regulamentelor din sectorul cărnii de vită și mânzat prin care se stabilesc înainte de 1 februarie 1995 unele prețuri și tarife a căror valoare în ECU a fost adaptată ca urmare a suprimării coeficientului de corecție pentru ratele de conversie agricole

22

1995

L 254

28

 

 

31995D0427

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 octombrie 1995 privind lista unităților din Republica Namibia autorizate în scopul importului de produse din carne în Comunitate (1)

24

1995

L 256

9

 

 

31995R2480

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2480/95 al Comisiei din 25 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1501/95 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și măsurile care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor

26

1995

L 258

3

 

 

31995R2506

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2506/95 al Consiliului din 25 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 referitor la instituirea unui regim de protecție comunitară a soiurilor de plante

27

1995

L 258

48

 

 

31995R2526

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2526/95 al Comisiei din 27 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1439/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3013/89 al Consiliului în ceea ce privește importul și exportul de produse din sectorul cărnii de oaie și de capră

29

1995

L 260

3

 

 

31995R2535

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2535/95 al Consiliului din 24 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3730/87 de stabilire a normelor generale aplicabile furnizării către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din cadrul Comunității

30

1995

L 264

35

 

 

31995D0453

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 octombrie 1995 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii originare din Republica Coreea (1)

32

1995

L 264

37

 

 

31995D0454

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 octombrie 1995 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Republica Coreea (1)

35

1995

L 269

3

 

 

31995R2625

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2625/95 al Comisiei din 10 noiembrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1591/95 prin adăugarea anumitor modalități de monitorizare a sistemului de restituiri la export pentru glucoză și sirop de glucoză folosite la anumite produse prelucrate pe bază de fructe și legume

41

1995

L 269

5

 

 

31995R2626

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2626/95 al Comisiei din 10 noiembrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1014/90 privind normele de aplicare cu privire la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase

43

1995

L 269

7

 

 

31995R2627

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2627/95 al Comisiei din 10 noiembrie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

45

1995

L 275

30

 

 

31995D0483

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 1995 de stabilire a modelului de certificat pentru schimburile intracomunitare cu ovule și embrioni de animale din specia porcină (1)

46

1995

L 280

24

 

 

31995R2700

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2700/95 al Comisiei din 22 noiembrie 1995 privind rectificarea Regulamentului (CE) nr. 1802/95 de ajustare și modificare a regulamentelor din sectorul laptelui și produselor lactate care au stabilit înainte de 1 februarie 1995 anumite prețuri și sume a căror valoare în ECU a fost adaptată ca rezultat al eliminării factorului de corecție a cursului de schimb agricol

48

1995

L 290

1

 

 

31995R2796

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2796/95 al Comisiei din 4 decembrie 1995 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

49

1995

L 291

3

 

 

31995R2801

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2801/95 al Consiliului din 29 noiembrie 1995 de modificare a Regulamentului nr. 79/65/CEE de creare a unei rețele de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană

53

1995

L 291

8

 

 

31995R2804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2804/95 al Comisiei din 5 decembrie 1995 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

56

1995

L 291

10

 

 

31995R2805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2805/95 al Comisiei din 5 decembrie 1995 de stabilire a restituirilor la export în sectorul vitivinicol și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2137/93

59

1995

L 292

27

 

 

31995L0061

 

 

 

Directiva 95/61/CE a Consiliului din 29 noiembrie 1995 de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume

63

1995

L 302

37

 

 

31995D0531

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 1995 de modificare, ca urmare a aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a Deciziei 77/144/CEE de stabilire a codului standard și a regulilor care reglementează transcrierea într-o formă care poate fi interpretată electronic a datelor anchetelor privind plantațiile de anumite specii de pomi fructiferi și de stabilire a limitelor zonelor de producție pentru aceste anchete

67

1995

L 304

17

 

 

31995R2898

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2898/95 al Comisiei din 15 decembrie 1995 privind verificarea conformității cu standardele de calitate pentru banane

69

1995

L 304

49

 

 

31995D0536

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 decembrie 1995 de modificare a Deciziilor 92/160/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei privind regionalizarea Egiptului în ceea ce privește importul de ecvidee înregistrate (1)

74

1995

L 304

52

 

 

31995D0538

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 decembrie 1995 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Japonia (1)

76

1995

L 307

10

 

 

31995R2931

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2931/95 al Comisiei din 19 decembrie 1995 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 804/68, (CEE) nr. 2730/75, (CEE) nr. 776/78, (CEE) nr. 570/88, (CEE) nr. 584/92, (CEE) nr. 2219/92, (CE) nr. 2883/94, (CE) nr. 1466/95, (CE) nr. 1598/95, (CE) nr. 1600/95 și (CE) nr. 1713/95, ca urmare a modificării Nomenclaturii Combinate pentru anumite produse lactate

81

1995

L 312

25

 

 

31995R2993

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2993/95 al Comisiei din 19 decembrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1518/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1418/76 al Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind sistemul de import și export pentru produsele transformate din cereale și orez și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/95 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de certificate de import și export pentru cereale și orez

89

1995

L 332

33

 

 

31995L0070

 

 

 

Directiva 95/70/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 privind introducerea unor măsuri comunitare minime de control al anumitor boli ale moluștelor bivalve

90

1996

L 009

6

 

 

31996D0031

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 decembrie 1995 de modificare a Deciziilor 93/387/CEE, 93/436/CEE, 93/437/CEE, 93/494/CEE, 93/495/CEE, 94/198/CE, 94/200/CE, 94/269/CE, 94/323/CE, 94/324/CE, 94/325/CE, 94/448/CE, 94/766/CE, 94/777/CE și 94/778/CE de stabilirea a cerințelor speciale care se aplică importurilor de produse pescărești și de acvacultură originare din anumite țări terțe (1)

98

1996

L 010

6

 

 

31996R0040

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 40/96 al Comisiei din 12 ianuarie 1996 de actualizare și de modificare a regulamentelor din sectorul cărnii de oaie și de capră care stabilesc înainte de 1 februarie 1995 anumite prețuri și sume a căror valoare în ECU a fost adaptată ca urmare a eliminării factorului de corecție a cursurilor de schimb agricole

101

1996

L 014

13

 

 

31996R0069

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 69/96 al Comisiei din 18 ianuarie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2676/90 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a vinului

103

1996

L 015

46

 

 

31996D0077

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 ianuarie 1996 de stabilire a condițiilor de recoltare și transformare a anumitor moluște bivalve provenite din zonele unde nivelul de toxină paralizantă din crustacee depășește limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului (1)

104

1996

L 018

10

 

 

31996R0095

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 95/96 al Comisiei din 23 ianuarie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1501/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și măsurile care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor

107

1996

L 019

39

 

 

31996D0078

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 ianuarie 1996 de stabilire a criteriilor privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul reproducției (1)

108

1996

L 019

41

 

 

31996D0079

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 1996 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru materialul seminal, ovulele și embrionii de ecvidee înregistrate (1)

110

1996

L 019

50

 

 

31996D0080

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 1996 de stabilire a modelului de certificat genealogic pentru ovulele animalelor de reproducere din specia bovină și datele pe care acesta trebuie să le conțină (1)

119

1996

L 019

53

 

 

31996D0081

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 1996 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE și 94/467/CE privind categoriile de ecvidee masculi cărora li se aplică cerințele privind arterita virală ecvină (1)

122

1996

L 019

56

 

 

31996D0082

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 1996 de modificare a Deciziilor 93/196/CEE și 93/197/CEE privind certificatele de sănătate animală pentru importurile de ecvidee destinate sacrificării, de ecvidee înregistrate și de ecvidee pentru reproducție și producție, cu privire la piroplasmoză (1)

125

1996

L 021

47

 

 

31996D0088

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 1995 referitoare la aprobarea de către Comunitatea Europeană a Convenției privind comerțul cu cereale și a Convenției privind ajutorul alimentar, care constituie Acordul internațional din 1995 privind cerealele

126

1996

L 021

49

 

 

21996A0127(01)

 

 

 

Acordul internațional din 1995 privind cerealele

128

1996

L 024

28

 

 

31996D0103

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1996 de modificare a capitolului 14 din anexa I la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale menționate în anexa A punctul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE (1)

140

1996

L 024

31

 

 

31996D0104

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 ianuarie 1996 de modificare a Deciziei 94/360/CE privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țări terțe (1)

143

1996

L 027

6

 

 

31996R0205

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 205/96 al Comisiei din 2 februarie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1538/91 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 privind unele norme de comercializare a cărnii de pasăre

144

1996

L 031

31

 

 

31996D0137

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 ianuarie 1996 de modificare a Deciziei 94/86/CE de stabilire a unei liste provizorii a țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de carne de vânat sălbatic (1)

145

1996

L 036

2

 

 

31996R0267

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 267/96 al Comisiei din 13 februarie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

146

1996

L 037

9

 

 

31996R0281

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 281/96 al Comisiei din 14 februarie 1996 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

150

1996

L 037

12

 

 

31996R0282

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 282/96 al Comisiei din 14 februarie 1996 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

153

1996

L 037

30

 

 

31996D0158

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 februarie 1996 privind introducerea pe piață a unui produs care conține un organism modificat genetic, și anume semințe de colză hibridă, tolerantă la erbicide (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn × RF1Bn), în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului (1)

156

1996

L 039

1

 

 

31996R0295

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 295/96 al Comisiei din 16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1892/87 al Consiliului privind înregistrarea prețurilor de pe piață pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor

158

1996

L 044

12

 

 

31996R0315

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 315/96 al Comisiei din 21 februarie 1996 privind normele de acordare a ajutorului pentru creșterea producției de lapte de vacă în departamentele franceze de peste mări și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1756/93

162

1996

L 048

8

 

 

31996R0341

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/96 al Comisiei din 26 februarie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1429/95 privind normele care guvernează cererile de acordare a licenței

164

1996

L 054

22

 

 

31996R0396

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 396/96 al Comisiei din 4 martie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2019/94 privind importul de reziduuri rezultate din producerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii

165

1996

L 061

43

 

 

31996D0193

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 februarie 1996 de modificare a Deciziei 94/198/CE de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Brazilia (1)

167

1996

L 065

5

 

 

31996R0465

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 465/96 al Comisiei din 14 martie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2898/95 privind dispozițiile referitoare la controlul respectării standardelor de calitate în sectorul bananelor

171

1996

L 065

20

 

 

31996L0012

 

 

 

Directiva 96/12/CE a Comisiei din 8 martie 1996 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1)

172

1996

L 076

21

 

 

31996L0018

 

 

 

Directiva 96/18/CE a Comisiei din 19 martie 1996 de modificare a mai multor directive ale Consiliului privind comercializarea semințelor și a materialelor săditoare (1)

190

1996

L 078

27

 

 

31996L0016

 

 

 

Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate

192

1996

L 080

48

 

 

31996R0569

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 569/96 al Comisiei din 29 martie 1996 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1362/87 și (CEE) nr. 1158/91, privind achiziționarea și acordarea ajutoarelor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat, și a Regulamentului (CEE) nr. 1756/93 de stabilire a cazurilor operative pentru cursul de schimb agricol care se aplică laptelui și produselor lactate

195

1996

L 086

75

 

 

31996D0254

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 1996 de modificare a Deciziei 94/448/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Noua Zeelandă (1)

198

1996

L 086

81

 

 

31996D0255

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 1996 de modificare a Deciziei 94/766/CE de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Taiwan (1)

204

1996

L 086

83

 

 

31996D0256

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 1996 de modificare a Deciziei 95/190/CE a Comisiei de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Filipine (1)

206

1996

L 089

3

 

 

31996R0620

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 620/96 al Comisiei din 9 aprilie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 785/95 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 603/95 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul furajelor uscate

209

1996

L 089

36

 

 

31996D0262

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 1996 de modificare a Deciziei 93/437/CEE a Comisiei de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de produse pescărești originare din Argentina (1)

214

1996

L 099

14

 

 

31996R0716

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 716/96 al Comisiei din 19 aprilie 1996 de adoptare a unor măsuri excepționale de susținere pentru piața cărnii de vită din Regatul Unit

220

1996

L 102

15

 

 

31996R0745

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 745/96 al Comisiei din 24 aprilie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1469/95 al Consiliului privind măsurile care trebuie luate cu privire la beneficiarii operațiunilor finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare

222

1996

L 104

21

 

 

31996R0774

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 774/96 al Comisiei din 26 aprilie 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/96 al Comisiei de adoptare a unor măsuri excepționale de susținere pentru piața cărnii de vită din Regatul Unit

226

1996

L 107

1

 

 

31996D0279

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 februarie 1996 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului și a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE și 93/197/CEE ale Comisiei (1)

227

1996

L 111

9

 

 

31996R0823

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 823/96 al Comisiei din 3 mai 1996 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/95 de stabilire a normelor speciale de aplicare a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1953/82 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3846/87

230

1996

L 112

5

 

 

31996R0829

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 829/96 al Comisiei din 6 mai 1996 de modificare a unei părți din Regulamentul (CEE) nr. 1727/92 de stabilire a normelor de aplicare a măsurilor specifice privind aprovizionarea cu produse cerealiere a insulelor Azore și Madeira și a bilanțului previzional de aprovizionare și, pe de altă parte, a Regulamentului (CE) nr. 2883/94 privind bilanțului previzional de aprovizionare a Insulelor Canare cu anumite produse agricole aflate sub incidența măsurilor speciale prevăzute la articolele 2-5 din Regulamentul (CEE) nr. 1601/92 al Consiliului

233

1996

L 113

25

 

 

31996D0296

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 aprilie 1996 de modificare a Deciziei 92/486/CEE privind modalitățile de cooperare între centrul comun de gestionare a datelor Animo și statele membre (1)

236

1996

L 114

33

 

 

31996D0298

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 februarie 1996 de modificare a Deciziei 94/984/CE de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară obligatorii la importul de carne proaspătă de pasăre din anumite țări terțe (1)

237

1996

L 118

12

 

 

31996R0874

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 874/96 al Comisiei din 14 mai 1996 privind importurile de animale de reproducere de rasă pură din speciile ovină și caprină provenind din țări terțe

239

1996

L 122

4

 

 

31996R0904

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 904/96 al Comisiei din 21 mai 1996 de corectare, pentru a doua oară, a Regulamentului (CE) nr. 1802/95 de modificare a regulamentelor care au stabilit, înainte de 1 februarie 1995, anumite prețuri și sume totale pe piața laptelui și a produselor lactate a căror valoare în ECU a fost adaptată ca urmare a eliminării factorului de corecție a cursului de schimb agricol

241

1996

L 125

3

 

 

31996L0022

 

 

 

Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE

242

1996

L 125

33

 

 

31996L0024

 

 

 

Directiva 96/24/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 de modificare a Directivei 79/373/CEE privind comercializarea furajelor combinate

249

1996

L 125

35

 

 

31996L0025

 

 

 

Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația materiilor prime pentru furaje, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE și 93/74/CEE și de abrogare a Directivei 77/101/CEE

251

1996

L 129

35

 

 

31996D0340

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 mai 1996 de modificare a anexei II la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a cerințelor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența cerințelor în cauză, stabilite în normele comunitare specifice menționate în punctul I al anexei A la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE (1)

275

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top