EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_009_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 009

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1990

L 276

37

 

 

31990D0495

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 septembrie 1990 de introducere a unei măsuri financiare comunitare de eradicare a necrozei hematopoietice infecțioase a salmonidelor în Comunitate

3

1990

L 279

22

 

 

31990R2921

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 al Comisiei din 10 octombrie 1990 de acordare de ajutoare pentru laptele degresat în vederea fabricării cazeinei și cazeinaților

6

1990

L 286

29

 

 

31990D0514

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 septembrie 1990 privind recunoașterea faptului că regimul de control medical al personalului prezentat de Danemarca oferă garanții echivalente

13

1990

L 296

63

 

 

31990L0533

 

 

 

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1990 de modificare a anexei la Directiva 79/117/CEE privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

17

1990

L 302

52

 

 

31990R3151

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3151/90 al Consiliului din 29 octombrie 1990 privind întărirea, în Portugalia, a controlului cheltuielilor suportate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

18

1990

L 303

6

 

 

31990L0539

 

 

 

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație

20

1990

L 317

24

 

 

31990R3301

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3301/90 al Comisiei din 15 noiembrie 1990 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 429/90 privind acordarea prin achiziție publică a unui ajutor pentru untul concentrat destinat consumului direct în Comunitate

44

1990

L 333

22

 

 

31990R3444

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3444/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

45

1990

L 333

39

 

 

31990R3446

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3446/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de oaie și de capră

54

1990

L 333

46

 

 

31990R3447

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3447/90 al Comisiei din 28 noiembrie 1990 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată de carne de oaie și de capră

62

1990

L 333

65

 

 

31990L0623

 

 

 

Directiva Comisiei din 7 noiembrie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale

64

1990

L 337

1

 

 

31990R3491

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind importurile de orez originare din Bangladesh

65

1990

L 347

23

 

 

31990D0637

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 octombrie 1990 privind încheierea unui Protocol de reînnoire a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc

67

1990

L 347

27

 

 

31990D0638

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a criteriilor comunitare pentru eradicarea și controlul anumitor boli ale animalelor

68

1990

L 350

71

 

 

31990L0642

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe și legume 90/642/CEE

71

1990

L 353

23

 

 

31990R3577

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3577/90 al Consiliului din 4 decembrie 1990 privind măsurile de tranziție și adaptările necesare în sectorul agricol ca urmare a unificării Germaniei

80

1990

L 358

29

 

 

31990R3713

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3713/90 al Comisiei din 19 decembrie 1990 privind modalitățile de executare a deciziilor de acordare a subvențiilor din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea Orientare, pentru proiectele de îmbunătățire a condițiilor de transformare și comercializare a produselor agricole și a produselor pescărești menționate în Regulamentul (CEE) nr. 355/77 al Consiliului

104

1990

L 362

35

 

 

31990R3657

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3657/90 al Consiliului din 11 decembrie 1990 privind aplicarea prețului comun la carcasele de porc în Portugalia

111

1991

L 009

15

 

 

31991R0075

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 75/91 al Comisiei din 11 ianuarie 1991 de stabilire a procedurilor și condițiilor de comercializare a orezului nedecorticat de către agențiile de intervenție

112

1991

L 012

21

 

 

31991R0104

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 104/91 al Comisiei din 16 ianuarie 1991 privind importul anumitor măsline în Comunitate

117

1991

L 014

29

 

 

31991R0128

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 128/91 al Comisiei din 18 ianuarie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3792/90 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

119

1991

L 023

29

 

 

31991D0042

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 ianuarie 1991 de stabilire a criteriilor care se aplică elaborării planurilor de intervenție destinate combaterii febrei aftoase, în aplicarea articolului 5 din Directiva 90/423/CEE a Consiliului

121

1991

L 041

15

 

 

31991R0344

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 344/91 al Comisiei din 13 februarie 1991 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1186/90 al Consiliului de extindere a domeniului de aplicare al grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte

123

1991

L 046

1

 

 

31991L0067

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură

126

1991

L 046

19

 

 

31991L0068

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine

144

1991

L 062

26

 

 

31991R0560

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 560/91 Comisiei din 7 martie 1991 de modificare a anumitor regulamente în sectorul cerealelor și al orezului în urma aderării Portugaliei

163

1991

L 066

18

 

 

31991D0133

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 martie 1991 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

165

1991

L 067

11

 

 

31991R0595

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 595/91 al Consiliului din 4 martie 1991 privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 283/72

166

1991

L 085

15

 

 

31991R0837

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 837/91 al Comisiei din 4 aprilie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2742/90 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului

171

1991

L 085

37

 

 

31991L0174

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 martie 1991 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează comercializarea animalelor de rasă și care modifică directivele 77/504/CEE și 90/425/CEE

172

1991

L 088

7

 

 

31991R0862

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 862/91 al Comisiei din 8 aprilie 1991 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului privind importurile de orez originare din Bangladesh

174

1991

L 092

42

 

 

31991L0188

 

 

 

Directiva Comisiei din 19 martie 1991 de modificare pentru a cincea oară a anexei la Directiva 79/117/CEE a Consiliului privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

178

1991

L 093

1

 

 

31991D0180

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 februarie 1991 privind anumite metode de analiză și de testare a laptelui crud și a laptelui tratat termic

179

1991

L 100

35

 

 

31991D0229

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 martie 1991 privind cererile de rambursare a ajutoarelor acordate de statele membre organizațiilor de producători de fructe cu coajă lemnoasă și/sau roșcove

227

1991

L 106

2

 

 

31991R1026

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1026/91 al Consiliului din 22 aprilie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1208/81 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte

233

1991

L 107

11

 

 

31991R1057

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1057/91 al Comisiei din 26 aprilie 1991 de modificare a unor regulamente și directive ale Consiliului în domeniul statisticilor agricole în contextul unificării Germaniei

235

1991

L 115

5

 

 

31991R1180

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1180/91 al Comisiei din 6 mai 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1014/90 de stabilire a normelor de aplicare cu privire la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase

237

1991

L 115

15

 

 

31991R1184

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1184/91 al Comisiei din 6 mai 1991 de stabilire a normelor de punere în aplicare a programului de ajutoare pentru producătorii portughezi de cereale

240

1991

L 120

15

 

 

31991R1258

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1258/91 al Comisiei din 14 mai 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3446/90 de stabilire a normelor de aplicare a acordării ajutoarelor financiare pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de oaie și de capră și a Regulamentului (CEE) nr. 3447/90 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de oaie și de capră

242

1991

L 123

27

 

 

31991R1304

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1304/91 al Comisiei din 17 mai 1991 de modificare pentru a doua oară a Regulamentului (CEE) nr. 2159/89 de stabilire a normelor de aplicare a măsurilor specifice pentru fructele cu coajă și roșcove prevăzute la titlul IIa din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 al Consiliului

244

1991

L 126

22

 

 

31991D0261

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 mai 1991 de recunoaștere a Australiei ca fiind indemnă de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. și al.

246

1991

L 140

19

 

 

31991R1497

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1497/91 al Comisiei din 3 iunie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2191/81 privind acordarea ajutorului pentru achiziționarea de unt de către instituții și organizații fără scop lucrativ

247

1991

L 143

11

 

 

31991R1538

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1538/91 al Comisiei din 5 iunie 1991 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind normele de comercializare a păsărilor de curte

248

1991

L 144

40

 

 

31991R1559

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1559/91 al Comisiei din 7 iunie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2077/85 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de ajutor pentru producția de ananas conservat

261

1991

L 149

1

 

 

31991R1601

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

262

1991

L 149

14

 

 

31991R1605

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1605/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1784/77 privind certificarea hameiului

272

1991

L 158

49

 

 

31991R1768

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1768/91 al Comisiei din 21 iunie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2921/90 privind ajutorul pentru producția de cazeină și cazeinați din lapte degresat

273

1991

L 160

5

 

 

31991R1781

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1781/91 al Comisiei din 19 iunie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1014/90 privind normele de aplicare cu privire la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase

275

Top