EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_004_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1980

L 365

1

 

 

31980R3485

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3485/80 al Consiliului din 22 decembrie 1980 de modificare, ca urmare a aderării Greciei, a Regulamentului (CEE) nr. 2782/75 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă

3

1980

L 365

15

 

 

31980R3491

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3491/80 al Comisiei din 30 decembrie 1980 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 584//75 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licitații privind restituirile la export în sectorul orezului

4

1980

L 375

75

 

 

31980L1274

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 decembrie 1980 de modificare, ca urmare a aderării Greciei, a Directivei 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine și a Directivei 80/217/CEE de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a pestei porcine clasice

6

1981

L 015

4

 

 

31981R0139

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 139/81 al Comisiei din 16 ianuarie 1981 de stabilire a condițiilor pentru admiterea anumitor sortimente de carne congelată de vită și mânzat la subpoziția 02.01 A II b) 4 bb) 22 din Tariful Vamal Comun

7

1981

L 046

33

 

 

31981L0036

 

 

 

Directiva Consiliului din 9 februarie 1981 de modificare a anexei II la Directiva 76/895/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume

12

1981

L 058

39

 

 

31981D0091

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 ianuarie 1981 privind lista unităților din Republica Argentina autorizate pentru importul în Comunitate de carne proaspătă de bovine și ovine, precum și de solipede domestice

14

1981

L 058

43

 

 

31981D0092

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 ianuarie 1981 privind lista unităților din Republica Uruguay autorizate pentru importul de carne proaspătă de vită și de oaie, precum și de solipede domestice în Comunitate

18

1981

L 064

13

 

 

31981D0109

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 1981 de modificare a Deciziei 80/755/CEE de autorizare a tipăririi de neșters a indicațiilor prescrise pe ambalajele semințelor de cereale

21

1981

L 067

36

 

 

31981L0126

 

 

 

Directiva Comisiei din 16 februarie 1981 de modificare a anexelor la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere, de cereale și respectiv de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor 78/386/CEE și 78/388/CEE

22

1981

L 123

3

 

 

31981R1208

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 al Consiliului din 28 aprilie 1981 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte

24

1981

L 129

38

 

 

31981R1292

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1292/81 al comisiei din 12 mai 1981 de stabilire a standardelor de calitate pentru praji, pătlăgele vinete și dovlecei

29

1981

L 137

8

 

 

21981A0515(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind comerțul cu carne de oaie și de capră

39

1981

L 183

10

 

 

31981R1842

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1842/81 al Comisiei din 3 iulie 1981 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1188/81 privind normele generale de acordare a unor restituiri ajustate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

44

1981

L 186

20

 

 

31981L0476

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 iunie 1981 de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE, 77/96/CEE, 77/99/CEE, 77/391/CEE, 80/215/CEE, 80/217/CEE și 80/1095/CEE în ceea ce privește procedurile Comitetului permanent veterinar

48

1981

L 186

22

 

 

31981D0477

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 iunie 1981 de modificare a Deciziilor 73/88/CEE, 77/97/CEE, 79/509/CEE, 79/510/CEE, 80/877/CEE, 80/1096/CEE și 80/1097/CEE în ceea ce privește procedurile Comitetului veterinar permanent

50

1981

L 197

32

 

 

31981R1946

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1946/81 al Consiliului din 30 iunie 1981 privind unele restricții la ajutoarele pentru investiții în sectorul producției de lapte

51

1981

L 208

7

 

 

31981R2120

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2120/81 al Comisiei din 27 iulie 1981 de modificare a Regulamentului nr. 467/67/CEE de stabilire a cursurilor de schimb, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape din procesul de prelucrare a orezului

52

1981

L 210

1

 

 

31981R2143

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2143/81 al Consiliului din 27 iulie 1981 de modificare a Regulamentului nr. 79/65/CEE privind crearea unei rețele de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole din Comunitatea Economică Europeană

53

1981

L 211

28

 

 

31981R2180

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2180/81 al Comisiei din 30 iulie 1981 privind normele de aplicare a restricțiilor la subvențiile pentru investiții în sectorul producției de porcine

57

1981

L 242

5

 

 

31981R2429

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2429/81 al Comisiei din 21 august 1981 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2191/81 și (CEE) nr. 2192/81 privind acordarea unui ajutor la cumpărarea untului

59

1981

L 246

26

 

 

31981D0675

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 1981 de constatare a faptului că anumite sisteme de închidere sunt sisteme de închidere de unică folosință în înțelesul Directivelor 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE și 70/458/CEE ale Consiliului

60

1981

L 246

32

 

 

31981L0680

 

 

 

Directiva comisiei din 30 iulie 1981 de modificare a Directivelor 71/250/CEE, 71/393/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE și 78/633/CEE privind introducerea metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

62

1981

L 257

28

 

 

31981D0713

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 1981 privind lista întreprinderilor din Republica Federativă a Braziliei desemnate pentru importul de carne proaspătă de vită și carne de imparicopitate domestice în Comunitate

66

1981

L 257

38

 

 

31981L0715

 

 

 

A noua directivă a comisiei din 31 iulie 1981 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

70

1981

L 325

25

 

 

31981R3237

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3237/81 al Comisiei din 12 noiembrie 1981 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1842/81 privind modalitățile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1188/81 referitor la normele generale de acordare a restituirilor ajustate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

79

1981

L 359

14

 

 

31981R3582

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3582/81 al Comisiei din 14 decembrie 1981 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2973/79 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de asistență la export pentru produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat care beneficiază de tratament special la importul într-o țară terță

81

1981

L 367

3

 

 

31981R3671

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3671/81 al Consiliului din 15 decembrie 1981 privind importul în Comunitatea Europeană al anumitor produse agricole originare din Turcia

82

1981

L 373

5

 

 

31981R3719

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3719/81 al Consiliului din 21 decembrie 1981 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 357/79 privind anchetele statistice pentru suprafețele viticole

83

1982

L 004

11

 

 

31982R0032

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 32/82 al Comisiei din 7 ianuarie 1982 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru carnea de vită și mânzat

86

1982

L 067

23

 

 

31982R0563

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 563/82 al Comisiei din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1208/81 de stabilire a prețurilor de piață pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor

88

1982

L 086

50

 

 

31982R0752

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 752/82 al Comisiei din 31 martie 1982 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 32/82 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru carnea de vită și mânzat

91

1982

L 106

7

 

 

31982R0897

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 897/82 al Comisiei din 20 aprilie 1982 de modificare pentru a treia oară a Regulamentului (CEE) nr. 1842/81 privind acordarea unor restituiri ajustate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

93

1982

L 131

24

 

 

31982L0287

 

 

 

Directiva Comisiei din 13 aprilie 1982 de modificare a anexelor la Directivele 66/401/CEE și 69/208/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor 78/386/CEE și 78/388/CEE

95

1982

L 148

47

 

 

31982L0331

 

 

 

Directiva comisiei din 6 mai 1982 de modificare a Directivei 68/193/CEE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței de vie

98

1982

L 173

18

 

 

31982L0400

 

 

 

Directiva Consiliului din 14 iunie 1982 de modificare a Directivei 77/391/CEE și de instituire a unei acțiuni suplimentare a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine

99

1982

L 205

5

 

 

31982R1859

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 al comisiei din 12 iulie 1982 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

101

1982

L 212

48

 

 

31982R1964

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de bovine dezosată

106

1982

L 213

8

 

 

31982L0471

 

 

 

Directiva consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor

111

1982

L 213

27

 

 

31982L0475

 

 

 

Directiva comisiei din 23 iunie 1982 de stabilire a categoriilor de ingrediente care pot fi utilizate pentru etichetarea furajelor combinate pentru animalele de companie

118

1982

L 219

52

 

 

31982D0495

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 iulie 1982 privind încheierea unui Acord de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc

120

1982

L 219

53

 

 

21982A0728(01)

 

 

 

Acord de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc

121

1982

L 234

1

 

 

31982L0528

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 iulie 1982 de modificare a anexei II la Directiva 76/895/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume

124

1982

L 246

9

 

 

31982R2304

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2304/82 al Comisiei din 20 august 1982 de modificare pentru a doua oară a Regulamentului (CEE) nr. 32/82 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru carnea de vită și mânzat

128

1982

L 308

12

 

 

31982R2938

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2938/82 al Comisiei din 3 noiembrie 1982 de modificare pentru a cincea oară a Regulamentului (CEE) nr. 1842/81 privind acordarea restituirilor ajustate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

131

1982

L 311

13

 

 

31982D0734

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 octombrie 1982 privind lista întreprinderilor din Confederația elvețiană autorizate pentru exportul de carne proaspătă în Comunitate

133

1982

L 343

24

 

 

31982D0814

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 1982 privind lista unităților din Regatul Swaziland autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

136

1982

L 347

10

 

 

31982R3272

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3272/82 al comisiei din 6 decembrie 1982 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2237/77 privind fișa exploatației ce urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole

138

1982

L 350

8

 

 

31982R3303

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3303/82 al Comisiei din 9 decembrie 1982 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1235/82 în ceea ce privește unii coeficienți care se aplică produselor lactate încorporate în furajele combinate

139

1982

L 378

57

 

 

31982L0893

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1982 de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 72/461/CEE în ceea ce privește anumite măsuri referitoare la febra aftoasă și boala veziculoasă a porcului

140

1982

L 378

58

 

 

31982L0894

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității

141

1982

L 381

28

 

 

31982D0913

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 decembrie 1982 privind lista întreprinderilor din Republica Sud Africană și din Namibia autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

146

1982

L 386

48

 

 

31982D0960

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 1982 de modificare a Deciziei 82/734/CEE a Consiliului privind lista unităților din Confederația Elvețiană autorizate pentru exportul de carne proaspătă în Comunitate

149

1983

L 013

5

 

 

31983R0084

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 84/83 al comisiei din 14 ianuarie 1983 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1391/78 privind normele de aplicare modificate de regimul de prime de necomercializare a laptelui și produselor lactate și de reconversie a șeptelului de vaci pentru lapte

152

1983

L 014

5

 

 

31983R0095

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 95/83 al Comisiei din 17 ianuarie 1983 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3303/82 în ceea ce privește unii coeficienți care se aplică produselor lactate încorporate în furajele combinate

154

1983

L 031

5

 

 

31983R0269

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 269/83 al comisiei din 1 februarie 1983 privind a patra modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2191/81 și (CEE) nr. 2192/81 în ceea ce privește măsurile de control legate de acordarea unui ajutor pentru achiziționarea untului de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ, precum și de către armată și unitățile similare din statele membre

155

1983

L 076

21

 

 

31983L0116

 

 

 

Directiva Comisiei din 8 martie 1983 de modificare a Directivei 82/287/CEE de modificare a anexelor la Directivele 66/401/CEE și 69/208/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor 78/386/CEE și 78/388/CEE

157

1983

L 091

35

 

 

31983L0131

 

 

 

Directiva Comisiei din 14 martie 1983 de modificare a anexei la Directiva 79/117/CEE a Consiliului privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

158

1983

L 121

31

 

 

31983D0222

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 aprilie 1983 privind controalele la fața locului referitoare la aplicarea planurilor naționale de eradicare a pestei porcine clasice

159

1983

L 126

23

 

 

31983L0228

 

 

 

Directiva consiliului din 18 aprilie 1983 de stabilire a orientărilor pentru evaluarea anumitor produse utilizate în hrana animalelor

160

1983

L 127

20

 

 

31983D0234

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 1983 privind unitățile din Republica Turcia de la care statele membre pot autoriza importul de carne proaspătă

165

1983

L 143

36

 

 

31983L0253

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 mai 1983 de modificare a Directivei 82/400/CEE de modificare a Directivei 77/391/CEE și de instituire a unei acțiuni suplimentare a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine

166

1983

L 190

25

 

 

31983R1915

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 al comisiei din 13 iulie 1983 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole

167

1983

L 195

37

 

 

31983R1981

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1981/83 al Comisiei din 18 iulie 1983 de modificare pentru a șasea oară a Regulamentului (CEE) nr. 1842/81 privind acordarea restituirilor ajustate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

170

1983

L 199

12

 

 

31983R2026

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2026/83 al Consiliului din 18 iulie 1983 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 565/80 privind plata anticipată a restituirilor la export pentru produsele agricole

172

1983

L 213

13

 

 

31983R2213

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2213/83 al Comisiei din 28 iulie 1983 de stabilire a standardelor de calitate pentru ceapă și andive

174

1983

L 222

36

 

 

31983D0384

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1983 privind lista întreprinderilor din Australia autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

183

1983

L 233

24

 

 

31983D0402

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1983 privind lista întreprinderilor din Noua Zeelandă autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

187

1983

L 259

30

 

 

31983D0471

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 septembrie 1983 privind Comitetul de inspecție comunitară pentru aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine adulte

192

1983

L 351

13

 

 

31983R3514

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3514/83 al Comisiei din 13 decembrie 1983 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2191/81 și (CEE) nr. 2192/81 privind acordarea unui ajutor la achiziționarea untului de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ și de către armată și unitățile similare din statele membre

194

1984

L 015

28

 

 

31984L0004

 

 

 

Directiva Comisiei din 20 decembrie 1983 de modificare a Directivelor 71/393/CEE, 72/199/CEE și 78/633/CEE de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

195

1984

L 020

21

 

 

31984D0024

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 1983 privind lista întreprinderilor din Islanda autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

206

1984

L 091

71

 

 

31984R0896

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 896/84 al comisiei din 31 martie 1984 privind instituirea unor dispoziții suplimentare în ceea ce privește acordarea restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

209

1984

L 112

9

 

 

31984R1159

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1159/84 al comisiei din 27 aprilie 1984 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 315/68 în ceea ce privește standardele de calitate pentru bulbii de anumite soiuri de iris și de lalele

211

1984

L 120

1

 

 

31984R1243

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1243/84 al Consiliului din 27 aprilie 1984 privind încheierea acordului sub forma de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica India privind restabilirea în favoarea ultimei țări a unei cantități convenite de zahăr preferențial

213

1984

L 120

2

 

 

21984A0505(01)

 

 

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica India privind restabilirea în favoarea ultimei țări a unei cantități convenite de zahăr preferențial

214

1984

L 125

58

 

 

31984D0247

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 aprilie 1984 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru bovinele reproducătoare de rasă pură

215

1984

L 150

4

 

 

31984R1555

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1555/84 al Consiliului din 4 iunie 1984 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3671/81 privind importul în Comunitate al anumitor produse agricole originare din Turcia

217

1984

L 154

36

 

 

31984D0309

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 mai 1984 privind punctul 2 din Acordurile de autolimitare referitoare la carnea de oaie, miel și capră între Comunitatea Economică Europeană și Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Islanda, Polonia, Uruguay și Iugoslavia

218

1984

L 154

43

 

 

21984A0609(04)

 

 

 

Schimb de scrisori privind punctul 2 din Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind comerțul cu carne de oaie și de capră

219

1984

L 163

1

 

 

31984R1716

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1716/84 al Consiliului din 18 iunie 1984 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1883/78 privind normele generale referitoare la finanțarea intervențiilor de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare (FEOGA)

221

1984

L 166

1

 

 

31984R1763

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1763/84 al consiliului din 19 iunie 1984 privind încheierea unui acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Barbados, Belize, Republica Populară Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Malgașă, Republica Malawi, Insula Mauritius, Republica Uganda, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Trinidad și Tobago, Republica Zimbabwe și Saint Kitts și Nevis privind aderarea celei din urmă țări la Protocolul nr. 7 privind zahărul ACP, anexat la a doua convenție ACP-CEE

228

1984

L 166

3

 

 

21984A0626(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Barbados, Belize, Republica Populară Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Democrată Madagascar, Republica Malawi, Mauritius, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Trinidad și Tobago, Republica Uganda, Republica Zimbabwe și Saint Christopher și Nevis, privind aderarea ultimei țări menționate la Protocolul 7 privind zahărul din ACP, anexat la a doua Convenție ACP-CEE

230

1984

L 166

5

 

 

31984R1764

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1764/84 al Consiliului din 19 iunie 1984 privind încheierea unui acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Barbados, Belize, Republica Populară Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Malgașă, Republica Malawi, Insula Mauritius, Republica Uganda, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Trinidad și Tobago, Republica Zimbabwe și Republica Coasta de Fildeș privind aderarea celei din urmă țări la Protocolul nr. 7 privind zahărul ACP, anexat la a doua convenție ACP-CEE

232

1984

L 166

6

 

 

21984A0626(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Barbados, Belize, Republica Populară Congo, Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Democrată Madagascar, Republica Malawi, Mauritius, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Trinidad și Tobago, Republica Uganda, Republica Zimbabwe și Republica Coasta de Fildeș, privind aderarea ultimei țări menționate la Protocolul 7 privind zahărul din ACP anexat la a doua Convenție ACP-CEE

233

1984

L 187

1

 

 

31984R2006

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2006/84 al Consiliului din 9 iulie 1984 privind instituirea unei colaborări directe între serviciile de combatere a fraudelor din statele membre ale Comunității Economice Europene și serviciile competente ale Confederației Elvețiene

234

1984

L 196

46

 

 

31984D0371

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 iulie 1984 privind caracteristicile mărcii speciale pentru carne proaspătă prevăzută la articolul 5 litera (a) din Directiva 64/433/CEE a Consiliului

235

1984

L 196

53

 

 

31984D0375

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 iulie 1984 de modificare a Deciziei 83/471/CEE privind Comitetul comunitar de inspecție a aplicării grilei de clasificare pentru carcasele de bovine adulte

237

1984

L 221

28

 

 

31984R2388

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2388/84 al Comisiei din 14 august 1984 de stabilire a normelor specifice de aplicare a restituirilor la export pentru anumite conserve de carne de vită

238

1984

L 237

11

 

 

31984D0419

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 iulie 1984 de stabilire a criteriilor de înscriere a bovinelor în registrele genealogice

240

1984

L 238

34

 

 

31984L0425

 

 

 

A zecea directivă a comisiei din 25 iulie 1984 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

242

1984

L 245

21

 

 

31984L0443

 

 

 

Directiva comisiei din 26 iulie 1984 de modificare a anexei la Directiva 82/471/CEE a Consiliului privind anumite produse utilizate în hrana animalelor

247

1984

L 272

16

 

 

31984R2881

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2881/84 al comisiei din 12 octombrie 1984 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 896/84 privind dispozițiile suplimentare în ceea ce privește acordarea restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

254

1984

L 301

1

 

 

31984R3220

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc

256

1984

L 308

54

 

 

31984D0560

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 1984 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Australiei referitor la acordul dintre Australia și Comunitate cu privire la brânzeturi

259

1984

L 308

55

 

 

21984A1127(01)

 

 

 

Schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Australiei privind Acordul între Australia și Comunitate privind brânza

260

1984

L 308

59

 

 

31984D0561

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 1984 privind încheierea unui Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Noii Zeelande de modificare a unui Acord de disciplină concertată între Noua Zeelandă și Comunitate privind brânzeturile

264

1984

L 308

60

 

 

21984A1127(02)

 

 

 

Schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Noii Zeelande pentru modificarea Acordului de disciplină concertată între Noua Zeelandă și Comunitate privind brânza

265

Top