EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1962

P 030

993

 

 

31962R0026

 

 

 

Regulamentul nr. 26 de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției și comercializării de produse agricole

3

1962

P 053

1571

 

 

31962R0049

 

 

 

Regulamentul nr. 49 al Consiliului de modificare a datei de intrare în vigoare a unor acte referitoare la politica agricolă comună

5

1962

P 136

2892

 

 

31962D1217(02)

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 1962 privind coordonarea politicilor structurale agricole

7

1964

P 121

1977

 

 

31964L0432

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine

10

1965

P 109

1859

 

 

31965R0079

 

 

 

Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană

32

1966

P 125

2289

 

 

31966D0399

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 iunie 1966 de înființare a unui Comitet permanent pentru semințe și material de înmulțire agricol, horticol și forestier

39

1966

P 125

2298

 

 

31966L0401

 

 

 

Directiva Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere

40

1966

P 125

2309

 

 

31966L0402

 

 

 

Directiva Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale

53

1967

P 204

1

 

 

31967R0467

 

 

 

Regulamentul nr. 467/67/CEE al Comisiei din 21 august 1967 de stabilire a ratelor de conversie, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape de transformare a orezului

65

1967

P 204

20

 

 

31967R0474

 

 

 

Regulamentul CEE nr. 474/67 al Comisiei din 21 august 1967 privind fixarea în avans a restituirii la exportul orezului și al brizurii

68

1967

P 258

2

 

 

31967R0741

 

 

 

Regulamentul nr. 741/67/CEE al Consiliului din 24 octombrie 1967 privind contribuția Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare

70

1967

P 314

17

 

 

31967R1043

 

 

 

Regulamentul nr. 1043/67/CEE al Comisiei din 22 decembrie 1967 privind normele de aplicare pentru stabilirea cotelor de bază în sectorul zahărului

73

1968

L 055

1

 

 

31968R0234

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 234/68 al Consiliului din 27 februarie 1968 de stabilire a organizării comune a piețelor în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură

75

1968

L 071

1

 

 

31968R0315

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 315/68 al Consiliului din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru bulbi, cepe și tuberculi de flori

79

1968

L 071

8

 

 

31968R0316

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 316/68 al Consiliului din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate și frunzișul ornamental proaspăt

86

1968

L 080

5

 

 

31968R0391

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 391/68 al Comisiei din 1 aprilie 1968 de stabilire a normelor detaliate pentru achizițiile prin intervenție în sectorul cărnii de porc

94

1968

L 093

15

 

 

31968L0193

 

 

 

Directiva Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie

97

1968

L 149

46

 

 

31968R0821

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei din 28 iunie 1968 privind definirea semințelor de cereale decorticate și a celor lustruite, aplicabilă regimului restituirii la export

108

1968

L 151

16

 

 

31968R0827

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a pieței pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat

110

1968

L 222

6

 

 

31968R1397

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1397/68 al Comisiei din 6 septembrie 1968 de modificare a Regulamentului nr. 474/67/CEE privind fixarea în avans a restituirii la exportul orezului și al brizurii

115

1968

L 226

17

 

 

31968R1431

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1431/68 al Comisiei din 13 septembrie 1968 de completare a Regulamentului nr. 1043/67/CEE cu definiția noțiunii de întreprindere producătoare de zahăr

116

1968

L 271

7

 

 

31968R1767

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1767/68 al Comisiei din 6 noiembrie 1968 privind regimul prețurilor minime la exportul către țările terțe al cepelor, bulbilor și tuberculilor de flori

117

1969

L 048

1

 

 

31969L0060

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 februarie 1969 de modificare a Directivei Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale

119

1969

L 048

8

 

 

31969L0063

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 februarie 1969 de modificare a Directivei Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere

122

1969

L 061

1

 

 

31969R0448

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 448/69 al Consiliului din 11 martie 1969 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 315/68 de stabilire a standardelor de calitate pentru bulbi, cepe și tuberculi de flori

126

1969

L 163

1

 

 

31969R1265

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1265/69 al Comisiei din 1 iulie 1969 de stabilire a metodelor de stabilire a calității zahărului achiziționat de agențiile de intervenție

128

1969

L 287

3

 

 

31969R2264

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2264/69 al Comisiei din 13 noiembrie 1969 privind cererile de rambursare a ajutoarelor acordate de către statele membre organizațiilor de producători de fructe și legume

135

1969

L 323

1

 

 

31969L0464

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a cartofului

140

1969

L 323

3

 

 

31969L0465

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea nematodului auriu al cartofului (69/465/CEE)

142

1969

L 323

5

 

 

31969L0466

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea păduchelui verde de San José

144

1969

L 324

23

 

 

31969R2602

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2602/69 al Consiliului din 18 decembrie 1969 privind menținerea procedurii Comitetelor de gestionare

146

1970

L 067

10

 

 

31970R0537

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 537/70 al Comisiei din 23 martie 1970 privind autorizarea statelor membre să ia măsuri derogatorii de la unele criterii ale standardelor de calitate aplicabile exporturilor către țări terțe de bulbi, cepe și tuberculi de flori

148

1970

L 067

12

 

 

31970R0538

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 538/70 al Comisiei din 23 martie 1970 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 315/68 în ceea ce privește calibrul anemonei coronaria

151

1970

L 164

32

 

 

31970R1467

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1467/70 al Consiliului din 20 iulie 1970 de stabilire a unor norme generale care reglementează intervențiile pe piața tutunului brut

153

1970

L 215

15

 

 

31970R1946

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1946/70 al Comisiei din 29 septembrie 1970 de modificare a duratei de valabilitate a Regulamentului (CEE) nr. 1767/68 privind regimul prețurilor minime la exportul către țările terțe al cepelor, bulbilor și tuberculilor de flori

155

1970

L 270

1

 

 

31970L0524

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor

156

1970

L 284

55

 

 

31970R2665

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2665/70 al Comisiei din 29 decembrie 1970 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 391/68 privind normele de aplicare a achizițiilor de intervenție în sectorul cărnii de porc

163

1971

L 071

16

 

 

31971L0140

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 martie 1971 de modificare a Directivei din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței de vie

165

1971

L 087

24

 

 

31971L0162

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 martie 1971 de modificare a Directivelor din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță, a Directivei din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile și a Directivei din 29 septembrie 1970 privind comercializarea semințelor de legume

168

1971

L 088

7

 

 

31971R0801

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 801/71 al Comisiei din 19 aprilie 1971 de autorizare a statelor membre să adopte măsuri derogatorii de la unele criterii ale standardelor de calitate aplicabile exporturilor de flori tăiate proaspete către țări terțe

173

1971

L 088

8

 

 

31971R0802

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 802/71 al Comisiei din 19 aprilie 1971 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 316/68 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate și frunzișul ornamental proaspăt

174

1971

L 098

42

 

 

31971R0912

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 912/71 al Comisiei din 30 aprilie 1971 de modificare a textelor în limbile franceză și italiană ale Regulamentului (CEE) nr. 391/68 privind normele de aplicare a achizițiilor de intervenție din sectorul cărnii de porc

176

1971

L 155

13

 

 

31971L0250

 

 

 

Prima Directivă a Comisiei din 15 iunie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

177

1971

L 170

13

 

 

31971R1634

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1634/71 al Comisiei din 27 iulie 1971 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 821/68 al Comisiei din 28 iunie 1968 privind definirea semințelor de cereale decorticate și lustruite aplicabilă regimului restituirii la export

202

1971

L 271

22

 

 

31971R2622

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2622/71 al Comisiei din 9 decembrie 1971 de stabilire a normelor privind importurile de secară din Turcia

204

1971

L 279

7

 

 

31971L0393

 

 

 

A doua Directivă a Comisiei din 18 noiembrie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

205

1971

L 280

9

 

 

31971R2706

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2706/71 al Comisiei din 20 decembrie 1971 privind metoda de determinare a peroxidazei în anumite produse prelucrate din cereale

217

1972

L 012

15

 

 

31972R0100

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 100/72 al Comisiei din 14 ianuarie 1972 de stabilire a normelor detaliate privind denaturarea zahărului pentru furaje

219

1972

L 078

1

 

 

31972R0616

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 616/72 al Comisiei din 27 martie 1972 privind normele de aplicare a restituirilor și prelevărilor la export pentru uleiul de măsline

228

1972

L 082

12

 

 

31972R0688

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 688/72 al Comisiei din 28 martie 1972 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1767/68 al Comisiei privind regimul prețurilor minime la exportul către țările terțe a cepelor, bulbilor și tuberculilor de flori

230

1972

L 100

1

 

 

31972R0845

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 845/72 al Consiliului din 24 aprilie 1972 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creșterii viermilor de mătase

232

1972

L 106

1

 

 

31972R0922

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 922/72 al Consiliului din 2 mai 1972 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului pentru viermi de mătase pentru anul de creștere 1972/73

234

1972

L 123

6

 

 

31972L0199

 

 

 

A treia Directivă 72/199/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1972 de stabilire a unor metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

235

1972

L 148

13

 

 

31972R1351

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1351/72 al Comisiei din 28 iunie 1972 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului

259

1972

L 171

37

 

 

31972L0274

 

 

 

Directiva Consiliului din 20 iulie 1972 de modificare a Directivelor din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță, a Directivei din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile și a Directivelor din 29 septembrie 1970 privind, respectiv, comercializarea semințelor de legume și catalogul comun al soiurilor de plante agricole

261

1972

L 179

1

 

 

31972D0279

 

 

 

Decizia Consiliului din 31 iulie 1972 de înființare a unui Comitet permanent pentru statistică agricolă

263

1972

L 253

11

 

 

31972R2351

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2351/72 al Comisiei din 8 noiembrie 1972 de completare a Regulamentului (CEE) nr. 100/72 și a Regulamentului (CEE) nr. 1574/72 în ceea ce privește procedeul de denaturare a zahărului

264

1972

L 287

22

 

 

31972L0418

 

 

 

Directiva Consiliului din 6 decembrie 1972 de modificare a Directivelor din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de sfeclă, a semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a cartofilor de sămânță, a Directivei din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și textile și a Directivelor din 29 septembrie 1970 privind comercializarea semințelor de legume și privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole

265

1972

L 299

4

 

 

31972R2847

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2847/72 al Comisiei din 29 decembrie 1972 de adaptare a Regulamentelor (CEE) nr. 100/72 și (CEE) și 1897/72 ca urmare a aderării unor noi state membre la Comunitate

274

1973

L 023

4

 

 

31973R0199

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 199/73 al Comisiei din 29 decembrie 1972 de completare, în sectorul cerealelor, a Regulamentelor (CEE) nr. 2622/71, (CEE) nr. 837/72 și (CEE) nr. 1053/72 ale Comisiei, în urma aderării la Comunitate a unor noi state membre

275

1973

L 059

85

 

 

31973R0429

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 429/73 al Consiliului din 5 februarie 1973 de stabilire a dispozițiilor speciale aplicate importului în Comunitate a anumitor mărfuri originare din Turcia care intră sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 1059/69

277

1973

L 068

1

 

 

31973R0706

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 706/73 al Consiliului din 12 martie 1973 privind regimurile comunitare aplicabile Insulelor anglo-normande și Insulei Man pentru comerțul produselor agricole

280

1973

L 074

14

 

 

31973R0776

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 776/73 al Comisiei din 20 martie 1973 privind înregistrarea contractelor și transmiterea datelor în sectorul hameiului

282

Top