EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_017_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 017

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 104

50

 

 

32004R0656

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 656/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 752/93 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale

3

2004

L 104

103

 

 

32004R0662

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 662/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește cererile de certificate de import în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 936/97 și (CE) nr. 1279/98 privind gestionarea unor contingente tarifare pentru carnea de vită și mânzat, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei

15

2004

L 111

23

 

 

32004R0710

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 710/2004 al Comisiei din 16 aprilie 2004 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 780/2003 în ceea ce privește un subcontingent tarifar deschis pentru carnea de vită și mânzat congelată de la codul NC 0202 și pentru produsele de la codul NC 02062991

17

2004

L 113

3

 

 

32004R0728

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 728/2004 al Comisiei din 15 aprilie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

18

2004

L 113

5

 

 

32004R0729

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 729/2004 al Comisiei din 15 aprilie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

20

2004

L 118

32

 

 

32004R0754

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 754/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

23

2004

L 143

9

 

 

32004D0804

 

 

 

Decizia nr. 804/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule)

25

2004

L 162

113

 

 

32004D0485

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 2003/231/CE privind aderarea Comunității Europene la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale (Convenția de la Kyoto)

31

2004

L 163

105

 

 

32004R0926

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 926/2004 al Comisiei din 26 aprilie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

32

2004

L 168

68

 

 

32004L0079

 

 

 

Directiva 2004/79/CE a Comisiei din 4 martie 2004 de adaptare a Directivei 2002/94/CE ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană

35

2004

L 238

1

 

 

32004R1241

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1241/2004 al Consiliului din 5 iulie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole și pescărești

37

2004

L 257

4

 

 

32004R1414

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1414/2004 al Comisiei din 28 iulie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

44

2004

L 272

3

 

 

32004R1480

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1480/2004 al Comisiei din 10 august 2004 de stabilire a normelor specifice care se aplică mărfurilor provenind din zone unde Guvernul Ciprului nu exercită un control efectiv și care intră în zone unde acest guvern exercită un control efectiv

46

2004

L 283

9

 

 

32004R1559

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1559/2004 al Comisiei din 24 august 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

54

2004

L 323

3

 

 

32004R1849

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1849/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

56

2004

L 328

16

 

 

32004R1891

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală

58

2004

L 331

1

 

 

32004R1920

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1920/2004 al Consiliului din 25 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 privind deschiderea și modul de gestionare ale contingentelor tarifare comunitare pentru anumite produse agricole și pescărești, originare din Norvegia

92

2004

L 331

5

 

 

32004R1921

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1921/2004 al Consiliului din 25 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 499/96 privind deschiderea și modul de gestionare ale contingentelor tarifare comunitare pentru anumite produse pescărești, precum și pentru cai vii, care provin din Islanda

96

2004

L 343

3

 

 

32004R1982

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 și (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei

99

2004

L 344

5

 

 

32004R1989

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1989/2004 al Comisiei din 19 noiembrie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

116

2004

L 360

12

 

 

32004R2083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2083/2004 al Comisiei din 6 decembrie 2004 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1432/94 și 1458/2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licenței de import în sectorul cărnii de porc

119

2004

L 362

4

 

 

32004R2092

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția

126

2004

L 362

12

 

 

32004R2094

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2094/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de 10000 tone de semințe de ovăz prelucrate diferit, clasificate la codul NC 11042298

132

2004

L 370

19

 

 

32004R2147

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2147/2004 al Comisiei din 16 decembrie 2004 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

135

2004

L 370

70

 

 

32004D0859

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2004 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (1)

140

2004

L 370

72

 

 

22004A1217(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

142

2004

L 373

14

 

 

32004R2186

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2186/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1613/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de produse originare folosit în cadrul sistemului de preferințe generalizate pentru a ține seama de situația specială a Laosului în ceea ce privește anumite produse textile exportate către Comunitate

148

2004

L 373

16

 

 

32004R2187

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1614/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de produse originare folosit în cadrul sistemului de preferințe generalizate pentru a ține seama de situația specială a Cambodgiei în ceea ce privește anumite produse textile exportate către Comunitate

150

2004

L 373

18

 

 

32004R2188

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2188/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1615/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de produse originare folosit în cadrul sistemului de preferințe generalizate pentru a ține seama de situația specială a Nepalului în ceea ce privește anumite produse textile exportate către Comunitate

152

2004

L 381

1

 

 

32004R2243

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2243/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome pentru anumite produse agricole și industriale

154

2004

L 385

24

 

 

32004R2256

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2256/2004 al Comisiei din 14 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare pentru anumite produse originare din Egipt, Malta și Cipru și cantitățile de referință pentru anumite produse originare din Malta și Cipru

161

2004

L 396

13

 

 

32004R2271

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2271/2004 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole și pescărești

165

2004

L 396

38

 

 

32004R2279

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2279/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului privind contingentele tarifare comunitare și cantitățile de referință pentru anumite produse agricole originare din Cisiordania și Fâșia Gaza

170

2005

L 006

4

 

 

32005R0025

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 25/2005 al Comisiei din 7 ianuarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului privind prelungirea contingentelor tarifare comunitare pentru produsele manufacturate din iută și nucă de cocos

174

2005

L 025

37

 

 

32005R0129

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 129/2005 al Comisiei din 20 ianuarie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 955/98

175

2005

L 034

6

 

 

32005R0209

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 209/2005 al Comisiei din 7 februarie 2005 de stabilire a listei de produse textile pentru care nu se solicită nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă circulație în cadrul Comunității

179

2005

L 039

18

 

 

32005R0223

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 223/2005 al Comisiei din 10 februarie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

188

2005

L 042

11

 

 

32005R0241

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 241/2005 al Comisiei din 11 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare pentru anumite produse originare din Israel

190

2005

L 047

3

 

 

32005R0266

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 266/2005 al Comisiei din 17 februarie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

196

2005

L 052

6

 

 

32005R0305

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 305/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 312/2003 al Consiliului privind contingentele tarifare care se aplică anumitor produse originare din Chile

199

2005

L 053

28

 

 

32005R0341

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/2005 al Comisiei din 25 februarie 2005 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1432/94 și (CE) nr. 1458/2003 privind cantitatea maximă la care trebuie să se refere cererile de licențe de import al cărnii de porc

202

2005

L 059

1

 

 

32005R0374

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 374/2005 al Consiliului din 28 februarie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 privind introducerea de măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană

203

2005

L 083

13

 

 

32005R0503

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 503/2005 al Comisiei din 31 martie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului privind contingentele tarifare comunitare și o cantitate de referință pentru anumite produse originare din Maroc

205

2005

L 106

7

 

 

32005R0634

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 634/2005 al Comisiei din 26 aprilie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

209

2005

L 106

10

 

 

32005R0635

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 635/2005 al Comisiei din 26 aprilie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

212

2005

L 110

1

 

 

32005R0673

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului din 25 aprilie 2005 de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

215

2005

L 117

13

 

 

32005R0648

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

220

2005

L 118

18

 

 

32005R0705

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 705/2005 al Comisiei din 4 mai 2005 de modificare sau abrogare a anumitor regulamente privind clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Combinată

227

2005

L 139

1

 

 

32005R0837

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 837/2005 al Consiliului din 23 mai 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

234

2005

L 148

5

 

 

32005R0883

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 883/2005 al Comisiei din 10 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1)

236

2005

L 168

1

 

 

32005R0989

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 989/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun la anumite produse industriale, agricole și pescărești

257

2005

L 183

65

 

 

32005R1102

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1102/2005 al Comisiei din 13 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului pentru a putea lua în considerare modificările aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

264

2005

L 185

8

 

 

32005R1139

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1139/2005 al Comisiei din 15 iulie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

266

2005

L 194

9

 

 

32005R1196

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1196/2005 al Comisiei din 22 iulie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

268

2005

L 195

3

 

 

32005R1199

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1199/2005 al Comisiei din 22 iulie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

270

2005

L 203

6

 

 

32005R1282

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1282/2005 al Comisiei din 3 august 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 al Consiliului în scopul luării în considerare a Regulamentului (CE) nr. 1789/2003 al Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 1810/2004 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

273

2005

L 233

11

 

 

32005R1460

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1460/2005 al Comisiei din 8 septembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare și cantitățile de referință pentru anumite produse originare din Algeria

275

2005

L 249

6

 

 

32005R1558

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1558/2005 al Comisiei din 23 septembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1839/95 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia

281

2005

L 266

32

 

 

32005R1653

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1653/2005 al Comisiei din 10 octombrie 2005 privind deschiderea unor contingente tarifare și stabilirea drepturilor aplicabile în cadrul acestor contingente tarifare importului în Comunitatea Europeană al anumitor produse agricole transformate originare din Algeria

283

2005

L 266

50

 

 

32005R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/2005 al Comisiei din 10 octombrie 2005 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

286

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top