EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_014_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 14

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 014

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 140

8

 

 

32001R1004

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1004/2001 al Comisiei din 22 mai 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

3

2001

L 141

1

 

 

32001R0993

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1)

5

2001

L 145

24

 

 

32001R1043

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1043/2001 al Comisiei din 30 mai 2001 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1431/94, (CE) nr. 1474/95, (CE) nr. 1866/95, (CE) nr. 1251/96, (CE) nr. 2497/96, (CE) nr. 1899/97, (CE) nr. 1396/98 și (CE) nr. 704/1999 privind normele de aplicare, în sectorul cărnii de pasăre și al ouălor, a anumitor contigente tarifare comunitare

124

2001

L 150

33

 

 

32001R1096

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1096/2001 al Comisiei din 5 iunie 2001 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1143/98, (CE) nr. 1081/1999, (CE) nr. 1128/1999 și (CE) nr. 1247/1999 în sectorul cărnii de vită și mânzat

129

2001

L 163

6

 

 

32001R1200

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2001 al Comisiei din 19 iunie 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

132

2001

L 163

8

 

 

32001R1201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1201/2001 al Comisiei din 18 iunie 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

134

2001

L 165

1

 

 

32001R1207

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1207/2001 al Consiliului din 11 iunie 2001 privind procedurile prevăzute de dispozițiile ce reglementează schimburile preferențiale între Comunitatea Europeană și anumite țări, destinate să faciliteze eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, întocmirea declarațiilor pe factură și a formularelor EUR.2 și eliberarea unor autorizații de exportatori desemnați, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3351/83

136

2001

L 175

17

 

 

32001L0044

 

 

 

Directiva 2001/44/CE a Consiliului din 15 iunie 2001 de modificare a Directivei 76/308/CEE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în sistemul de finanțare al Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, precum și a prelevărilor agricole și drepturilor vamale și privind taxa pe valoarea adăugată și anumite accize

148

2001

L 187

43

 

 

32001L0038

 

 

 

Directiva 2001/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 de modificare a Directivei 93/7/CEE a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (1)

152

2001

L 189

5

 

 

32001R1400

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1400/2001 al Comisiei din 10 iulie 2001 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

154

2001

L 229

3

 

 

32001R1694

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1694/2001 al Comisiei din 24 august 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

157

2001

L 231

6

 

 

32001R1700

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1700/2001 al Comisiei din 28 august 2001 privind suspendarea și deschiderea de contingente tarifare aplicabile la importul în Comunitatea Europeană al anumitor produse agricole transformate, originare din Estonia, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1477/2000

159

2001

L 272

31

 

 

32001R2015

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2015/2001 al Comisiei din 12 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2235/2000 în ceea ce privește perioada de aplicare a unor dispoziții prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1839/95 și (CE) nr. 1249/96

163

2001

L 278

3

 

 

32001R2064

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2064/2001 al Comisiei din 22 octombrie 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

164

2001

L 283

8

 

 

32001R2104

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2104/2001 al Comisiei din 26 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului cu privire la drepturile de import în sectorul cerealelor

167

2001

L 287

12

 

 

32001R2133

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2133/2001 al Comisiei din 30 octombrie 2001 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare și a plafoanelor tarifare din sectorul cerealelor și abrogarea Regulamentelor (CE) nr. 1897/94, (CE) nr. 306/96, (CE) nr. 1827/96, (CE) nr. 1970/96, (CE) nr. 1405/97, (CE) 1406/97, (CE) nr. 2492/98, (CE) nr. 2809/98 și (CE) nr. 778/1999

170

2001

L 288

23

 

 

32001R2147

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2147/2001 al Comisiei din 31 octombrie 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

177

2001

L 293

5

 

 

32001R2180

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2180/2001 al Comisiei din 9 noiembrie 2001 privind clasificarea unor mărfuri în Nomenclatura Combinată

179

2001

L 303

8

 

 

32001R2241

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2241/2001 al Consiliului din 15 noiembrie 2001 de modificare a dreptului autonom din Tariful Vamal Comun care se aplică usturoiului clasificat cu codul NC 07032000

182

2001

L 331

10

 

 

32001R2458

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2458/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 327/98 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare aplicabile la importul de orez și brizură de orez

183

2001

L 335

9

 

 

32001R2487

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2487/2001 al Comisiei din 18 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2000 al Consiliului privind relațiile comerciale cu Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Republica Slovenia

186

2001

L 339

17

 

 

32001R2511

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2511/2001 al Comisiei din 20 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în vederea prelungirii contingentelor tarifare comunitare pentru produsele prelucrate din iută și nucă de cocos

191

2001

L 345

35

 

 

32001R2597

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2597/2001 al Comisiei din 28 decembrie 2001 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare pentru anumite vinuri originare din Croația, din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din Republica Slovenia

192

2002

L 006

3

 

 

32002R0029

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 29/2002 al Comisiei din 19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului privind Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană

198

2002

L 006

36

 

 

32002R0031

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 31/2002 al Comisiei din 9 ianuarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/97 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare pentru anumiți pești și produse pescărești originare din Insulele Feroe

230

2002

L 024

11

 

 

32002R0141

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 141/2002 al Comisiei din 25 ianuarie 2002 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

231

2002

L 024

14

 

 

32002R0142

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 142/2002 al Comisiei din 25 ianuarie 2002 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

234

2002

L 058

5

 

 

32002R0361

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 361/2002 al Comisiei din 27 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

236

2002

L 068

11

 

 

32002R0444

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 444/2002 al Comisiei din 11 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 privind stabilirea unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2787/2000 și (CE) nr. 993/2001 (1)

237

2002

L 075

13

 

 

32002R0471

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 471/2002 al Comisiei din 15 martie 2002 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

245

2002

L 084

41

 

 

32002D0245

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind încheierea Acordului de cooperare și uniune vamală între Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino și a protocolului la acordul menționat anterior ca urmare a extinderii intrate în vigoare la 1 ianuarie 1995

250

2002

L 091

9

 

 

32002R0597

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 597/2002 al Comisiei din 5 aprilie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor

252

2002

L 106

3

 

 

32002R0687

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 687/2002 al Comisiei din 22 aprilie 2002 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

255

2002

L 111

1

 

 

32002R0704

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 704/2002 al Consiliului din 25 martie 2002 privind suspendarea temporară a drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun la importul unui anumit număr de produse industriale, precum și deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare

259

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top