EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_011_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 011

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 200

1

 

 

31998R1506

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1506/98 al Consiliului din 13 iulie 1998 de stabilire a unei concesii în favoarea Turciei sub forma unui contingent tarifar comunitar în 1998 pentru alunele de pădure și de suspendare a anumitor concesii

3

1998

L 201

47

 

 

31998R1526

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1526/98 al Comisiei din 16 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 752/93 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale

7

1998

L 202

11

 

 

31998R1541

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1541/98 al Consiliului din 13 iulie 1998 privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura Combinată puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi

16

1998

L 211

3

 

 

31998R1661

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1661/98 al Comisiei din 27 iulie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

21

1998

L 212

18

 

 

31998R1677

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1677/98 al Comisiei din 29 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 privind stabilirea unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1)

23

1998

L 212

36

 

 

31998R1680

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1680/98 al Comisiei din 29 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată și a Regulamentului (CEE) nr. 139/81 de definire a condițiilor pentru includerea anumitor sortimente de carne de vită congelată la subpoziția 02023050 din Nomenclatura Combinată

29

1998

L 215

56

 

 

31998R1718

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1718/98 al Comisiei din 31 iulie 1998 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

30

1998

L 233

1

 

 

31998R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/98 al Consiliului din 14 august 1998 de stabilire a unui drept autonom aplicabil reziduurilor rezultate din fabricarea amidonului din porumb inclus la codurile NC 23031019 și 23099020 și de introducere a unui contingent tarifar pentru importurile de reziduuri rezultate din fabricarea amidonului din porumb (aliment pe bază de gluten de porumb) inclus la codurile NC 23031019 și 23099020, provenind din Statele Unite ale Americii

32

1998

L 241

17

 

 

31998R1858

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1858/98 al Comisiei din 27 august 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

34

1998

L 256

3

 

 

31998R1980

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1980/98 al Comisiei din 17 septembrie 1998 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare și a plafoanelor tarifare și de stabilire a supravegherii comunitare a cantităților de referință pentru anumite produse agricole originare din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP)

36

1998

L 315

3

 

 

31998R2518

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2518/98 al Comisiei din 23 noiembrie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

42

1998

L 315

7

 

 

31998R2519

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2519/98 al Comisiei din 24 noiembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor

46

1999

L 010

1

 

 

31999R0046

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 46/1999 al Comisiei din 8 ianuarie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

49

1999

L 019

6

 

 

31999R0169

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 169/1999 al Comisiei din 25 ianuarie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

129

1999

L 061

16

 

 

31999R0516

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 516/1999 al Comisiei din 9 martie 1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

132

1999

L 061

23

 

 

31999R0517

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 517/1999 al Comisiei din 9 martie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

139

1999

L 065

1

 

 

31999R0502

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 502/1999 al Comisiei din 12 februarie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

141

1999

L 066

8

 

 

31999R0547

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 547/1999 al Comisiei din 12 martie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2802/95 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

184

1999

L 089

23

 

 

31999R0701

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 701/1999 al Comisiei din 31 martie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

186

1999

L 102

8

 

 

31999R0799

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 799/1999 al Comisiei din 16 aprilie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

189

1999

L 117

9

 

 

31999R0936

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 936/1999 al Comisiei din 27 aprilie 1999 de modificare sau abrogare a anumitor regulamente privind clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Combinată

192

1999

L 119

1

 

 

31999R0955

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 955/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului privind regimul de tranzit extern

200

1999

L 119

28

 

 

31999R0964

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 964/1999 al Comisiei din 6 mai 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

204

1999

L 131

15

 

 

31999R1081

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1081/1999 al Comisiei din 26 mai 1999 privind deschiderea și administrarea contingentelor tarifare pentru importurile de tauri, vite și juninci, altele decât cele destinate sacrificării anumitor rase alpine și montane, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1012/98 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1143/98

206

1999

L 135

1

 

 

31999R1110

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1110/1999 al Consiliului din 10 mai 1999 privind admiterea cu scutire de drepturi a anumitor principii active care fac obiectul unei denumiri comune internaționale (DCI) a Organizației Mondiale a Sănătății și a anumitor produse utilizate la fabricarea de produse farmaceutice finite

215

1999

L 148

9

 

 

31999R1218

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1218/1999 al Comisiei din 14 iunie 1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

231

1999

L 151

20

 

 

31999D0400

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 mai 1999 privind încheierea Acordului de cooperare și asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal dintre Comunitatea Europeană și Hong Kong (China)

236

1999

L 151

21

 

 

21999A0618(01)

 

 

 

Acord de cooperare și asistență administrativă reciprocă în probleme vamale între Comunitatea Europeană și Hong Kong, China

237

1999

L 157

31

 

 

31999R1324

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1324/1999 al Comisiei din 23 iunie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

243

1999

L 172

25

 

 

31999R1488

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1488/1999 al Comisiei din 7 iulie 1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

245

1999

L 197

25

 

 

31999R1662

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1662/1999 al Comisiei din 28 iulie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1)

247

1999

L 224

6

 

 

31999R1836

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1836/1999 al Comisiei din 24 august 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

249

1999

L 259

3

 

 

31999R2113

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2113/1999 al Comisiei din 5 octombrie 1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

251

1999

L 268

3

 

 

31999R2197

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2197/1999 al Comisiei din 15 octombrie 1999 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 548/89 și (CEE) nr. 812/89 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

253

1999

L 275

2

 

 

31999R2249

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2249/1999 al Consiliului din 22 octombrie 1999 privind deschiderea unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat, dezosată, uscată

254

1999

L 275

4

 

 

31999R2250

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2250/1999 al Consiliului din 22 octombrie 1999 privind contingentul tarifar de unt de origine neozeelandeză

256

1999

L 287

4

 

 

31999R2376

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2376/1999 al Comisiei din 9 noiembrie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

257

1999

L 301

3

 

 

31999R2471

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2471/1999 al Comisiei din 23 noiembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/97 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare pentru anumite tipuri de pești și de produse pescărești originare din Insulele Feroe

259

1999

L 307

46

 

 

31999R2543

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2543/1999 al Comisiei din 1 decembrie 1999 privind nomenclatorul țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior ale Comunității și statisticile comerțului între state membre (1)

262

1999

L 321

3

 

 

31999R2626

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2626/1999 al Comisiei din 13 decembrie 1999 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

269

1999

L 327

48

 

 

31999R2719

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2719/1999 al Comisiei din 20 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1431/94 de stabilire a normelor de aplicare, în sectorul cărnii de pasăre, a regimului de import prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului

270

1999

L 331

17

 

 

31999R2745

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2745/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96 privind deschiderea și modul de gestionare ale anumitor contingente tarifare comunitare autonome pentru uneleproduse agricole și industriale

271

1999

L 334

20

 

 

31999R2780

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2780/1999 al Comisiei din 27 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2449/96 privind introducerea și modul de gestionare a unor contingente tarifare anuale pentru produsele încadrate la codurile NC 07141091, 07141099, 07149011 și 07149019, originare din anumite țări terțe, altele decât Thailanda

277

1999

L 337

36

 

 

31999R2795

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2795/1999 al Comisiei din 29 decembrie 1999 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top