EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_010_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 010

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1997

L 082

1

 

 

31997R0515

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

3

1997

L 091

13

 

 

31997D0225

 

 

 

Decizia Consiliului din 10 aprilie 1995 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană referitor la modificarea Convenției din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

19

1997

L 091

14

 

 

21997A0405(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană referitor la modificarea Convenției din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

20

1997

L 098

2

 

 

31997R0641

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 641/97 al Comisiei din 14 aprilie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor

35

1997

L 101

1

 

 

31997R0669

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 669/97 al Consiliului din 14 aprilie 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor și plafoanelor tarifare comunitare, de stabilire a unei supravegheri comunitare pentru anumiți pești și anumite produse pescărești originare din insulele Feroe și de definire a anumitor norme de modificare și de adaptare a măsurilor menționate respective, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1983/95

42

1997

L 105

13

 

 

31997D0269

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1997 privind încheierea acordului de cooperare vamală sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei

53

1997

L 105

15

 

 

21997A0423(01)

 

 

 

Acord de cooperare vamală sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei

55

1997

L 105

17

 

 

21997A0423(02)

 

 

 

Acord de cooperare vamală între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei

57

1997

L 121

13

 

 

31997D0291

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind încheierea acordului de cooperare și asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal între Comunitatea Europeană și Republica Coreea

61

1997

L 121

14

 

 

21997A0513(01)

 

 

 

Acord de cooperare și asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal între Comunitatea Europeană și Republica Coreea

62

1997

L 137

10

 

 

31997R0936

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 936/97 al Comisiei din 27 mai 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

67

1997

L 144

6

 

 

31997R0996

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 996/97 al Comisiei din 3 iunie 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat ce intră sub incidența codului NC 02062991

75

1997

L 144

11

 

 

31997R0997

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 997/97 al Comisiei din 3 iunie 1997 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1431/94, (CE) nr. 1474/95 și (CE) nr. 1251/96 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor contingente tarifare în sectoarele ouălor și cărnii de pasăre și de prelungire a perioadei de valabilitate a anumitor certificate în acest domeniu

80

1997

L 154

14

 

 

31997R1054

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1054/97 al Comisiei din 11 iunie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

82

1997

L 158

1

 

 

31997R1087

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1087/97 al Consiliului din 9 iunie 1997 privind autorizarea importului în Insulele Canare de produse textile și de confecții, precum și al anumitor produse supuse contingentării, originare din China, fără restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent

88

1997

L 169

76

 

 

31997D0403

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 iunie 1997 privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană, care adaugă acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană un protocol adițional referitor la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

90

1997

L 169

77

 

 

21997A0627(01)

 

 

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind adăugarea unui protocol adițional privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal la acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană

91

1997

L 170

13

 

 

31997R1196

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1196/97 al Comisiei din 27 iunie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

99

1997

L 196

31

 

 

31997R1427

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1427/97 al Comisiei din 23 iulie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

101

1997

L 199

11

 

 

31997R1458

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1458/97 al Comisiei din 25 iulie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

110

1997

L 200

46

 

 

31997R1482

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1482/97 al Comisiei din 28 iulie 1997 de stabilire, pentru zona liberă Madeira, a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 122/96 al Consiliului de stabilire a unui tratament tarifar favorabil pentru importul anumitor mărfuri în zonele libere Madeira și Azore, datorită destinației lor

114

1997

L 204

8

 

 

31997R1509

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1509/97 al Comisiei din 30 iulie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

124

1997

L 204

16

 

 

31997R1514

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1514/97 al Comisiei din 30 iulie 1997 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 903/90, (CEE) nr. 2699/93, (CE) nr. 1431/94, (CE) nr. 1559/94, (CE) nr. 1474/95, (CE) nr. 1866/95, (CE) nr. 1251/96, (CE) nr. 2497/96 și (CE) nr. 509/97, în sectoarele ouălor, ovalbuminei și cărnii de pasăre

126

1997

L 222

16

 

 

31997D0541

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 mai 1997 privind încheierea acordului de cooperare vamală și asistență reciprocă în domeniul vamal între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

129

1997

L 222

17

 

 

21997A0812(01)

 

 

 

Acord de cooperare vamală și asistență reciprocă în domeniul vamal între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

130

1997

L 224

5

 

 

21997A0814(01)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Turcia privind adaptarea regimului la importul în Comunitate de concentrate de tomate originare din Turcia

138

1997

L 242

1

 

 

31997R1713

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/97 al Comisiei din 3 septembrie 1997 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 privind definirea conceptului de produse originare utilizat în programul de preferințe generalizate de luare în calcul a situației speciale din Laos pentru anumite exporturi textile în Comunitate

144

1997

L 242

10

 

 

31997R1714

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1714/97 al Comisiei din 3 septembrie 1997 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 privind definirea conceptului de produse originare utilizat în programul de preferințe generalizate de luare în calcul a situației speciale din Cambodgia pentru anumite exporturi textile în Comunitate

153

1997

L 242

19

 

 

31997R1715

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1715/97 al Comisiei din 3 septembrie 1997 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 privind definirea conceptului de produse originare utilizat în programul de preferințe generalizate de luare în calcul a situației speciale din Nepal pentru anumite exporturi textile în Comunitate

162

1997

L 287

10

 

 

31997R2048

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2048/97 al Comisiei din 20 octombrie 1997 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată și (CE) nr. 996/97 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul de vită și mânzat congelat ce intră sub incidența codului NC 02062991

171

1997

L 299

6

 

 

31997R2184

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2184/97 al Comisiei din 3 noiembrie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

172

1997

L 326

1

 

 

31997R2345

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2345/97 al Consiliului din 24 noiembrie 1997 de stabilire a reducerii tarifului ce se aplică la importurile realizate prin aplicarea contingentului tarifar OMC pentru anumite bovine vii

175

1997

L 329

36

 

 

31997R2382

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2382/97 al Comisiei din 28 noiembrie 1997 privind deschiderea pentru un an a contingentelor la importul de orez originar din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1522/96 al Consiliului

177

1997

L 345

45

 

 

31997R2510

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2510/97 al Comisiei din 15 decembrie 1997 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

182

1997

L 345

52

 

 

31997D0833

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 decembrie 1997 de stabilire a procedurii de adoptare a poziției comunitare în cadrul Comitetului mixt al uniunii vamale înființat prin Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale

184

1998

L 007

3

 

 

31998R0075

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 75/1998 al Comisiei din 12 ianuarie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1)

185

1998

L 007

37

 

 

31998D0018

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 1997 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Canada referitor la cooperarea vamală și asistența reciprocă în domeniul vamal

208

1998

L 007

38

 

 

21998A0113(03)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Canada privind cooperarea vamală și asistența reciprocă în probleme vamale

209

1998

L 021

3

 

 

31998R0201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 201/98 al Comisiei din 26 ianuarie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

217

1998

L 025

42

 

 

31998R0260

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 260/98 al Comisiei din 30 ianuarie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 privind normele de aplicare a regimului certificatelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și a Regulamentelor (CE) nr. 589/96, (CE) nr. 935/97, (CE) nr. 936/97, (CE) nr. 995/97, (CE) nr. 996/97, (CE) nr. 1006/97, (CE) nr. 1042/97, (CE) nr. 1376/97, (CE) nr. 1939/97 și (CE) nr. 1940/97

219

1998

L 027

3

 

 

31998R0272

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 272/98 al Comisiei din 2 februarie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

226

1998

L 031

5

 

 

31998R0299

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 299/98 al Comisiei din 5 februarie 1998 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2351/97 de suspendare a dreptului vamal preferențial și de restabilire a dreptului din Tariful Vamal Comun la importurile de trandafiri cu floare mică, originari din Maroc

229

1998

L 037

5

 

 

31998R0327

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 327/98 al Comisiei din 10 februarie 1998 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez

230

1998

L 062

19

 

 

31998R0496

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 496/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

239

1998

L 062

21

 

 

31998R0497

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 497/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

241

1998

L 076

29

 

 

31998R0575

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 575/98 al Comisiei din 12 martie 1998 privind eliberarea certificatelor de import de orez și de brizură de orez pentru cererile prezentate în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 327/98 (tranșă suplimentară din ianuarie 1998)

243

1998

L 088

3

 

 

31998R0648

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 648/98 al Comisiei din 23 martie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 327/98 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare de import de orez și de brizură de orez

245

1998

L 096

22

 

 

31998R0696

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 696/98 al Comisiei din 27 martie 1998 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

249

1998

L 100

49

 

 

31998R0727

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 727/98 al Comisiei din 31 martie 1998 de suspendare a anumitor concesii prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1898/97 și (CE) nr. 1899/97 de stabilire a normelor de aplicare în sectorul cărnii de porc, pe de o parte, și în sectoarele cărnii de pasăre și al ouălor, pe de altă parte, a regimului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 3066/95 al Consiliului

254

1998

L 113

1

 

 

31998R0779

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95

255

1998

L 133

12

 

 

31998R0955

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 955/98 al Comisiei din 29 aprilie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

257

1998

L 137

9

 

 

31998R0981

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 981/98 al Comisiei din 7 mai 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

259

1998

L 160

20

 

 

31998R1160

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1160/98 al Comisiei din 2 iunie 1998 privind clasificarea anumitor produse în Nomenclatura Combinată

261

1998

L 175

4

 

 

31998R1264

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1264/98 al Comisiei din 17 iunie 1998 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

264

1998

L 175

9

 

 

31998R1266

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1266/98 al Comisiei din 18 iunie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 996/97 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat, din codul NC 02062991

267

1998

L 187

41

 

 

31998R1396

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1396/98 al Comisiei din 30 iunie 1998 de stabilire a normelor de aplicare în sectorul cărnii de pasăre a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95

269

1998

L 188

25

 

 

31998R1406

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1406/98 al Comisiei din 1 iulie 1998 de abrogare a măsurilor adoptate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 703/98 al Consiliului privind suspendarea anumitor concesii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 3066/95 de stabilire a anumitor concesii sub formă de contingente tarifare comunitare pentru anumite produse agricole și privind adaptarea autonomă și tranzitorie a anumitor concesii agricole prevăzute de acordurile europene pentru a se ține seama de Acordul privind agricultura încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay

275

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top