EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_004_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 04

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1987

L 256

1

 

 

31987R2658

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

3

1987

L 332

108

 

 

31987R3443

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3443/87 al Consiliului din 19 octombrie 1987 privind încheierea Acordului sub forma unui de schimb de scrisori referitor la modificarea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar și privind aplicarea în Comunitate a Deciziei nr. 1/87 a Comisiei mixte CEE-Elveția Tranzit comunitar de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar, precum și a apendicelor la acord

8

1987

L 336

14

 

 

31987R3534

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3534/87 al Comisiei din 24 noiembrie 1987 privind clasificarea anumitor produse în cadrul subpoziției 16.04 E din Tariful Vamal Comun

9

1987

L 347

8

 

 

31987R3691

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3691/87 al Comisiei din 9 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutire de la plata drepturilor vamale

10

1987

L 347

16

 

 

31987R3692

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3692/87 al Comisiei din 9 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2288/83 de stabilire a listei substanțelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

18

1987

L 362

1

 

 

31987D0593

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a anexei E.5 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

20

1987

L 362

8

 

 

31987D0594

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a anexei F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

27

1987

L 362

22

 

 

31987D0595

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a Recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din 22 mai 1984 privind utilizarea codurilor pentru reprezentarea elementelor de informație, împreună cu patru dintre anexele la aceasta

41

1987

L 376

1

 

 

31987R3985

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3985/87 al Comisiei din 22 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

47

1987

L 377

49

 

 

31987R4006

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4006/87 al Comisiei din 23 decembrie 1987 de modificare a Protocolului nr. 4 privind bumbacul

53

1988

L 123

2

 

 

31988R1315

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 al Consiliului din 3 mai 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

54

1988

L 161

3

 

 

31988D0355

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a anexei B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

60

1988

L 161

12

 

 

31988D0356

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a Anexei E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

69

1988

L 162

4

 

 

31988R1811

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1811/88 al Consiliului din 23 iunie 1988 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/88 a Comisiei mixte CEE-AELS Tranzit comun de modificare a apendicelor I, II și III la Convenția din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

73

1988

L 200

10

 

 

31988R2275

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2275/88 al Comisiei din 25 iulie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

74

1988

L 301

8

 

 

31988R3417

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3417/88 al Comisiei din 31 octombrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

77

1988

L 306

18

 

 

31988R3491

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3491/88 al Comisiei din 9 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

79

1988

L 311

23

 

 

31988R3564

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3564/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

81

1988

L 311

25

 

 

31988R3565

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3565/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

83

1988

L 346

32

 

 

31988R3893

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3893/88 al Comisiei din 14 decembrie 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

85

1988

L 347

54

 

 

31988R3914

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3914/88 al Comisiei din 14 decembrie 1988 privind procedurile analitice care trebuie utilizate pentru determinarea conținutului de zaharuri, materie grasă și substanță uscată a produselor de la codul 19059030 din Nomenclatura Combinată

87

1988

L 347

55

 

 

31988R3915

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3915/88 al Comisiei din 15 decembrie 1988 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolului 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

88

1988

L 351

21

 

 

31988R3974

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3974/88 al Comisiei din 20 decembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

90

1988

L 373

1

 

 

31988R4235

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 al Consiliului din 21 decembrie 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

92

1989

L 023

19

 

 

31989R0184

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 184/89 al Comisiei din 25 ianuarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

94

1989

L 025

70

 

 

31989R0213

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 213/89 al Comisiei din 27 ianuarie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2288/83 de stabilire a listei substanțelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

96

1989

L 029

11

 

 

31989R0226

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 226/89 al Comisiei din 26 ianuarie 1989 privind procedura de determinare a conținutului de carne din produsele care intră sub incidența codurilor NC 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930 și 16024950

97

1989

L 049

18

 

 

31989R0424

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 424/89 al Comisiei din 20 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

99

1989

L 051

8

 

 

31989R0440

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 440/89 al Comisiei din 22 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

101

1989

L 057

16

 

 

31989R0489

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 489/89 al Comisiei din 24 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

103

1989

L 060

31

 

 

31989R0548

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 548/89 al Comisiei din 28 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

105

1989

L 071

17

 

 

31989R0645

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 645/89 al Comisiei din 14 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

108

1989

L 071

20

 

 

31989R0646

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 646/89 al Comisiei din 14 martie 1989 de înlocuire în unele regulamente cu privire la clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

111

1989

L 080

21

 

 

31989R0736

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 736/89 al Comisiei din 16 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

115

1989

L 086

25

 

 

31989R0812

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 812/89 al Comisiei din 21 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

118

1989

L 106

25

 

 

31989R0989

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 989/89 al Comisiei din 17 aprilie 1989 privind criteriile de clasificare a hanoracelor, bluzoanelor și articolelor similare de la codurile NC 6101, 6102, 6201 și 6202

122

1989

L 111

39

 

 

31989D0285

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 aprilie 1989 de acceptare a rezoluției nr. 46 privind conformitatea containerelor cu standardele pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal

123

1989

L 126

12

 

 

31989R1260

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1260/89 al Comisiei din 8 mai 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

125

1989

L 136

9

 

 

31989D0330

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

127

1989

L 136

13

 

 

31989D0331

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

128

1989

L 136

21

 

 

31989D0333

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

129

1989

L 142

7

 

 

31989D0339

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 de acceptare, în numele Comunității, a recomandării din 5 iunie 1962 a Consiliului de Cooperare Vamală privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate cu trenul, astfel cum a fost modificată la 21 iunie 1988

130

1989

L 142

20

 

 

31989D0345

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 de autorizare a statelor membre să accepte o modificare la Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară de mărfuri (Convenția ATA)

133

1989

L 156

15

 

 

31989R1584

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1584/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

134

1989

L 156

18

 

 

31989R1585

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1585/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

137

1989

L 156

20

 

 

31989R1586

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1586/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

139

1989

L 164

7

 

 

31989R1676

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1676/89 al Comisiei din 13 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 22060093 și 691110 00 din Nomenclatura Combinată

141

1989

L 180

22

 

 

31989R1843

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1843/89 al Comisiei din 26 iunie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

143

1989

L 196

5

 

 

31989R2061

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2061/89 al Comisiei din 7 iulie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

145

1989

L 196

18

 

 

31989R2067

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2067/89 al Comisiei din 11 iulie 1989 de stabilire a datei de punere în aplicare în cadrul Comunității a sistemului de certificate de origine prevăzut de Acordul internațional din 1983 privind cafeaua, în condițiile suspendării contingentelor

149

1989

L 205

22

 

 

31989R2141

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2141/89 al Consiliului din 14 iulie 1989 privind clasificarea anumitor bunuri de la codurile 39211100 și 48101200 în Nomenclatura Combinată

150

1989

L 206

7

 

 

31989D0433

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

152

1989

L 206

10

 

 

31989D0434

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

153

1989

L 206

16

 

 

31989D0436

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

154

1989

L 227

30

 

 

31989R2403

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2403/89 al Comisiei din 31 iulie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

155

1989

L 273

27

 

 

31989D0526

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 septembrie 1989 privind acceptarea, în numele Comunității, a rezoluției Comitetului de transporturi interne al Comisiei Economice pentru Europa cu privire la măsurile de asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Convenției internaționale privind armonizarea controlului mărfurilor la frontieră

157

1989

L 295

8

 

 

31989D0545

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

159

1989

L 295

14

 

 

31989D0546

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

160

1989

L 295

28

 

 

31989D0548

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

161

1989

L 310

1

 

 

31989R3171

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3171/89 al Consiliului din 16 octombrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/89 a Consiliului de cooperare CEE-Egipt de modificare, ca urmare a introducerii Sistemului Armonizat, a Protocolului nr. 2 referitor la definirea noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă

162

1989

L 310

49

 

 

31989R3172

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3172/89 al Consiliului din 16 octombrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2/89 a Consiliului de Cooperare CEE-Egipt de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a Protocolului privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

163

1989

L 322

23

 

 

31989D0579

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 octombrie 1989 de modificare a bazelor juridice ale Deciziilor 87/593/CEE, 87/594/CEE și 87/595/CEE

164

1989

L 337

6

 

 

31989R3470

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3470/89 al Comisiei din 16 noiembrie 1989 privind metoda de analiză care trebuie utilizată pentru aplicarea notei complementare 2 din capitolul 7 din Nomenclatura Combinată

165

1989

L 337

8

 

 

31989R3471

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3471/89 al Comisiei din 17 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

167

1989

L 338

7

 

 

31989R3481

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3481/89 al Comisiei din 20 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

169

1989

L 338

9

 

 

31989R3482

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3482/89 al Comisiei din 20 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

171

1989

L 347

1

 

 

31989R3528

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3528/89 al Consiliului din 23 noiembrie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

173

1989

L 351

34

 

 

31989L0608

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic

174

1989

L 375

1

 

 

31989R3900

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3900/89 al Consiliului din 4 decembrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2/89 a Consiliului de cooperare CEE-Tunisia de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a protocolului referitor la definirea noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă

178

1989

L 390

18

 

 

31989R4060

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

179

1990

L 003

9

 

 

31990R0028

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 28/90 al Comisiei din 4 ianuarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 11081100, 11081200, 11081300 și 11081400 din Nomenclatura Combinată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1463/87

183

1990

L 008

16

 

 

31990R0048

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 48/90 al Comisiei din 9 ianuarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

185

1990

L 035

7

 

 

31990R0313

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 313/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri la codul 27100069 din Nomenclatura Combinată

187

1990

L 035

9

 

 

31990R0314

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 314/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

189

1990

L 056

5

 

 

31990R0542

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 542/90 al Comisiei din 1 martie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

192

1990

L 071

11

 

 

31990R0650

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 650/90 al Comisiei din 16 martie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

194

1990

L 105

5

 

 

31990R1012

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1012/90 al Comisiei din 20 aprilie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

196

1990

L 116

18

 

 

31990D0216

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 aprilie 1990 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană referitor la simplificarea controalelor și a formalităților la transportul de mărfuri

199

1990

L 137

5

 

 

31990R1422

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1422/90 al Comisiei din 23 mai 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

200

1990

L 174

25

 

 

31990R1936

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1936/90 al Comisiei din 4 iulie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

202

1990

L 178

5

 

 

31990R1964

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1964/90 al Comisiei din 6 iulie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

204

1990

L 219

26

 

 

31990R2368

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2368/90 al Comisiei din 9 august 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

207

1990

L 261

24

 

 

31990R2723

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2723/90 al Comisiei din 24 septembrie 1990 de înlocuire în anumite regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

209

1990

L 292

5

 

 

31990R3044

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3044/90 al Comisiei din 22 octombrie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

213

1990

L 293

1

 

 

31990R3037

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană

216

1990

L 295

3

 

 

31990R3070

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3070/90 al Consiliului din 22 octombrie 1990 de modificare din nou a articolelor 6 și 17 din Protocolul privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

220

1991

L 037

25

 

 

31991R0316

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 316/91 al Comisiei din 7 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

221

1991

L 052

7

 

 

31991R0440

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 440/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

223

1991

L 052

9

 

 

31991R0441

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 441/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 17041019, 17041099 și 95021010 din Nomenclatura Combinată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1287/83

225

1991

L 052

11

 

 

31991R0442

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 442/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

227

1991

L 060

12

 

 

31991R0546

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 546/91 al Comisiei din 5 martie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

230

1991

L 100

14

 

 

31991R0964

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 964/91 al Comisiei din 18 aprilie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

232

1991

L 114

27

 

 

31991R1176

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1176/91 al Comisiei din 6 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

234

1991

L 116

44

 

 

31991R1214

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1214/91 al Comisiei din 7 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

237

1991

L 122

11

 

 

31991R1288

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1288/91 al Comisiei din 14 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

239

1991

L 160

40

 

 

31991R1796

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1796/91 al Comisiei din 24 iunie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

241

1991

L 193

6

 

 

31991R2080

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2080/91 al Comisiei din 16 iulie 1991 de înlocuire în unele regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

245

1991

L 193

16

 

 

31991R2084

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2084/91 al Comisiei din 12 iulie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

249

1991

L 220

5

 

 

31991R2399

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2399/91 al Comisiei din 6 august 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

251

1991

L 233

9

 

 

31991R2507

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2507/91 al Comisiei din 20 august 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

253

1991

L 241

43

 

 

31991D0453

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 1991 privind crearea unui Comitet consultativ în domeniul vamal și al impozitării indirecte

256

1991

L 291

12

 

 

31991R3085

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3085/91 al Comisiei din 21 octombrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2275/88 al Comisiei din 25 iulie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

259

1991

L 318

1

 

 

31991R3356

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3356/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4060/89 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

260

1991

L 318

3

 

 

31991R3357

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3357/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

262

1991

L 321

1

 

 

31991R3402

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3402/91 al Consiliului din 19 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 2915/79 de stabilire a grupelor de produse și a dispozițiilor speciale privind calculul taxelor în sectorul laptelui și produselor lactate

266

1991

L 321

23

 

 

31991R3411

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3411/91 al Comisiei din 21 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 964/91 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

269

1991

L 325

6

 

 

31991R3425

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3425/91 al Comisiei din 25 noiembrie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

270

1991

L 344

62

 

 

31991R3640

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3640/91 al Comisiei din 13 decembrie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

272

1991

L 345

1

 

 

31991R3579

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3579/91 al Consiliului din 25 noiembrie 1991 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 3/91 a Consiliului de cooperare CEE-Iordania de modificare, ca urmare a introducerii Sistemului Armonizat, a Protocolului nr. 2 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

274

1991

L 345

49

 

 

31991R3580

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3580/91 al Consiliului din 25 noiembrie 1991 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 4/91 a Consiliului de cooperare CEE-Iordania de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a Protocolului privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

275

1991

L 348

1

 

 

31991R3648

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3648/91 al Consiliului din 11 decembrie 1991 de stabilire a modalităților de utilizare a formularului 302 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3690/86 privind eliminarea formalităților vamale în cadrul Convenției TIR la ieșirea dintr-un stat membru cu ocazia trecerii unei frontiere comune pentru două state membre și a Regulamentului (CEE) nr. 4283/88 privind eliminarea anumitor formalități la ieșire cu ocazia trecerii frontierelor interne ale Comunității – introducerea punctelor de frontieră comune

276

Top