EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
02.Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor
Volumul 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1970

L 013

29

 

 

31970L0050

 

 

 

Directiva Comisiei din 22 decembrie 1969 în temeiul articolului 33 alineatul (7) privind eliminarea măsurilor cu efect echivalent cu cel al restricțiilor cantitative la import care nu sunt reglementate de alte dispoziții adoptate în temeiul Tratatului CEE

3

1971

L 166

39

 

 

31971R1592

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1592/71 al Comisiei din 23 iulie 1971 privind clasificarea anumitor mărfuri la poziția 68.08 din Tariful Vamal Comun

6

1972

L 081

1

 

 

31972R0679

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 679/72 al Comisiei din 29 martie 1972 privind clasificarea anumitor mărfuri la pozițiile sau subpozițiile 69.09 A, 69.11, 69.13 B și 69.14 A din Tariful Vamal Comun

7

1972

L 301

1

 

 

31972R2842

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2842/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda și adoptarea dispozițiilor de aplicare a acestuia

12

1973

L 361

8

 

 

31973R3539

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3539/73 al Consiliului din 18 decembrie 1973 privind ratele de impozitare percepute la importul de produse agricole și de mărfuri prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1059/69 în transporturi mici fără caracter comercial

13

1974

L 180

15

 

 

31974R1709

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1709/74 al Comisiei din 2 iulie 1974 privind clasificarea anumitor mărfuri la subpoziția 20.06 B I din Tariful Vamal Comun

14

1974

L 354

55

 

 

31974R3301

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3301/74 al Consiliului din 19 decembrie 1974 privind importul în regim de scutire de drepturi vamale al mărfurilor care fac obiectul unor mici transporturi fără caracter comercial în cadrul Comunității

15

1975

L 100

1

 

 

31975D0199

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 martie 1975 de încheiere a Convenției internaționale privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale și de acceptare a anexei la aceasta privind antrepozitele vamaleConvenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

17

1975

L 106

16

 

 

31975R0900

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 900/75 al Consiliului din 18 martie 1975 privind încheierea protocolului suplimentar la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

26

1975

L 106

19

 

 

31975R0901

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 901/75 al Consiliului din 18 martie 1975 privind încheierea protocolului suplimentar la acordul adițional privind valabilitatea Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană pentru Principatul Liechtenstein

27

1975

L 321

27

 

 

31975D0767

 

 

 

Decizia Consiliului din 9 decembrie 1975 de acceptare a recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din 1 ianuarie 1975 destinată să permită ca datele statistice de comerț internațional adunate pe baza Nomenclaturii de la Bruxelles să fie exprimate în termenii celei de-a doua revizuiri a Clasificării Standard de Comerț Internațional

28

1976

L 020

23

 

 

31976R0102

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 102/76 al Consiliului din 19 ianuarie 1976 privind regimul vamal care se aplică unor produse pescărești originare din Norvegia

29

1976

L 073

18

 

 

31976L0308

 

 

 

Directiva Consiliului din 15 martie 1976 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în sistemul de finanțare al Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, precum și a prelevărilor agricole și drepturilor vamale

35

1976

L 217

1

 

 

31976R1976

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1976/76 al Consiliului din 20 iulie 1976 privind aprobarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori de modificare a Protocolului nr. 6 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

41

1976

L 298

15

 

 

31976R2562

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2562/76 al Consiliului din 20 iulie 1976 privind aprobarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori de modificare a tabelului I anexat la Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda

46

1976

L 298

22

 

 

31976R2563

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2563/76 al Consiliului din 20 iulie 1976 privind aprobarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori de modificare a tabelelor I și II anexate la protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

47

1976

L 298

43

 

 

31976R2566

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2566/76 al Consiliului din 20 iulie 1976 privind aprobarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori de modificare a tabelelor I și II anexate la protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

48

1976

L 368

1

 

 

31976R3237

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3237/76 al Consiliului din 21 decembrie 1976 de punere în aplicare anticipată a anexelor tehnice, precum și de utilizare anticipată a modelului de carnet TIR al Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR), 14 noiembrie 1975, Geneva

49

1977

L 061

1

 

 

31977R0425

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 425/77 al Consiliului din 14 februarie 1977 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 805/68 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat și de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 827/68, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 950/68 privind Tariful Vamal Comun

95

1977

L 166

1

 

 

31977D0415

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 iunie 1977 privind acceptarea, în numele Comunității, a mai multor anexe ale Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

109

1977

L 295

7

 

 

31977D0715

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 octombrie 1977 privind încheierea Acordului european privind schimbul de reactivi pentru determinarea tipurilor de țesuturi, precum și a protocolului adițional la respectivul acord

149

1977

L 295

8

 

 

21974A0917(01)

 

 

 

Acord european privind schimbul de reactivi de determinare a grupelor tisulare

150

1977

L 295

15

 

 

21976A0624(01)

 

 

 

Protocol adițional la Acordul european privind schimbul de reactivi pentru determinarea tipurilor de țesut

158

1977

L 303

1

 

 

31977R2560

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2560/77 al Consiliului din 7 noiembrie 1977 de modificare a nomenclaturii pentru unele produse agricole, a unor regulamente privind aceste produse și a Tarifului Vamal Comun

159

1977

L 361

1

 

 

31977R3026

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3026/77 al Consiliului din 28 noiembrie 1977 privind încheierea Protocolului suplimentar la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia în urma aderării unor noi state membre la Comunitate

181

1978

L 116

1

 

 

31978R0850

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 850/78 al Consiliului din 24 aprilie 1978 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori de modificare a anexei A la Protocolul nr. 1 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

182

1978

L 160

13

 

 

31978D0528

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 iunie 1978 de acceptare în numele Comunității a trei anexe la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

185

1978

L 252

1

 

 

31978R2112

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2112/78 al Consiliului din 25 iulie 1978 privind semnarea Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri, sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR) din 14 noiembrie 1975 de la Geneva

197

1978

L 252

2

 

 

21975A1114(01)

 

 

 

Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR)

198

1978

L 303

1

 

 

31978R2454

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2454/78 al Consiliului din 19 septembrie 1978 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre de modificare a Acordului Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, în scopul ajustării anumitor specificații tarifare

259

1978

L 303

25

 

 

31978R2456

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2456/78 al Consiliului din 19 septembrie 1978 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, în scopul ajustării anumitor specificații tarifare

260

1979

L 006

23

 

 

31979D0006

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 decembrie 1978 de acceptare a recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din 13 iunie 1978 cu privire la modificarea articolului XIV litera (a) și a articolului XVI litera (d) din Convenția privind nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale

261

1979

L 006

26

 

 

41979D0008

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre ale Comunității Economice Europene, reuniți în Consiliu, din 18 decembrie 1978 privind eliminarea anumitor taxe poștale pentru prezentarea în vamă

262

1979

L 064

47

 

 

31979R0484

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 484/79 al Comisiei din 13 martie 1979 privind clasificarea anumitor mărfuri la subpoziția 39.07 E IV din Tariful Vamal Comun

263

1979

L 080

44

 

 

31979R0561

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 561/79 al Consiliului din 5 martie 1979 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 3/78 a Consiliului de cooperare CEE-Tunisia de modificare a protocolului referitor la definirea noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă din Acordul de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Tunisiană

265

1979

L 117

19

 

 

31979R0936

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 936/79 al Comisiei din 11 mai 1979 privind clasificarea cărnii de vită și mânzat la subpoziția 02.01 A II a) 4 aa) din Tariful Vamal Comun

266

1979

L 134

13

 

 

31979D0505

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 mai 1979 privind încheierea Protocolului la Acordul privind importul de obiecte cu caracter educativ, științific sau culturalProtocol la Acordul privind importul de obiecte cu caracter educativ, științific sau cultural

267

Top