EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
01.Probleme generale, financiare și instituționale
Volumul 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

01.   Probleme generale, financiare și instituționale

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

C 321

1

 

 

32003Q1231(01)

 

 

 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (2003/C 321/01)

3

2006

L 329

1

 

 

32006R1738

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1738/2006 al Consiliului din 23 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 930/2004 privind măsuri derogatorii temporare referitoare la redactarea în limba malteză a actelor instituțiilor Uniunii Europene

9

2006

L 331

19

 

 

32006D0852

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, cu privire la auditorul extern al Banka Slovenije

11

2006

L 351

19

 

 

32006D0921

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 decembrie 2006 privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

13

2006

L 363

1

 

 

32006R1791

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

15

2006

L 363

409

 

 

32006L0106

 

 

 

Directiva 2006/106/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivei 94/80/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

95

2006

L 363

411

 

 

32006L0107

 

 

 

Directiva 2006/107/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivei 89/108/CEE referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman și a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

97

2006

L 363

418

 

 

32006L0110

 

 

 

Directiva 2006/110/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivelor 95/57/CE și 2001/109/CE din domeniul statistic, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

100

2006

L 376

1

 

 

32006R1920

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (reformare)

104

2006

L 378

32

 

 

32006D1904

 

 

 

Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului Europa pentru cetățeni pentru promovarea cetățeniei europene active

117

2006

L 386

1

 

 

32006R1889

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială

126

2006

L 390

1

 

 

32006R1995

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

137

2006

L 403

9

 

 

32006R1922

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

163

2006

L 403

61

 

 

42006D0996

 

 

 

Decizia adoptată de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre din 11 decembrie 2006 privind stabilirea sediului Institutului European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

172

2006

L 409

86

 

 

32006R1968

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1968/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)

173

2006

L 414

95

 

 

32006D1016

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind acordarea unei garanții comunitare Băncii Europene de Investiții în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunității

176

2007

L 032

88

 

 

32007D0060

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 octombrie 2006 de înființare a Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

185

2007

L 032

144

 

 

32007D0065

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2006 de instituire a măsurilor de securitate standard și a nivelurilor de alertă ale Comisiei și de modificare a regulamentului său de procedură în ceea ce privește procedurile operaționale de gestionare a situațiilor de criză

188

2007

L 032

189

 

 

32007D0075

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a unui grup de experți privind prețurile de transfer

205

Top