EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
01.Probleme generale, financiare și instituționale
Volumul 03

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

01.   Probleme generale, financiare și instituționale

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

C 225

2

 

 

32001X0810(01)

 

 

 

Statutul Fondului European de Investiții aprobat la 14 iunie 1994 și modificat la 19 iunie 2000 de către adunarea generală (2001/C 225/02)

3

2001

L 101

1

 

 

32001D0264

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului

10

2001

L 145

43

 

 

32001R1049

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

76

2001

L 192

21

 

 

32001D0531

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iunie 2001 privind înființarea Comitetului consultativ european pentru cercetare [notificată cu numărul C(2001) 1656]

82

2001

L 195

58

 

 

32001D0546

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 iulie 2001 privind crearea comitetului consultativ denumit Forumul european pentru energie și transporturi [notificată cu numărul C(2001) 1843]

85

2001

L 246

28

 

 

32001D0692

 

 

 

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 3 mai 2001 privind adaptarea perspectivei financiare pentru a se ține seama de condițiile de implementare

88

2001

L 317

1

 

 

32001D0844

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură [notificată cu numărul C(2001) 3031]

93

2001

L 345

94

 

 

32001D0937

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură [notificată cu numărul C(2001) 3714]

148

2002

C 077

1

 

 

32002Q0328

 

 

 

Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative (2002/C 77/01)

153

2002

L 021

23

 

 

32002D0047

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 ianuarie 2002 de modificare a regulamentului de procedură [notificată cu numărul C(2002) 99]

156

2002

L 024

1

 

 

32002R0134

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 134/2002 al Consiliului din 22 ianuarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2531/98 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană

161

2002

L 039

17

 

 

32002D0105

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2002 privind ordinea exercitării președinției Consiliului

162

2002

L 058

1

 

 

32002R0359

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind utilizarea SEC 95 pentru determinarea contribuțiilor financiare ale statelor membre la resursa proprie bazată pe TVA

163

2002

L 079

42

 

 

42002D0234

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu din 27 februarie 2002 cu privire la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

165

2002

L 079

61

 

 

32002D0235

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 martie 2002 de modificare a Deciziei 97/245/CE, Euratom de stabilire a procedurii de transmitere a anumitor informații Comisiei de către statele membre în cadrul sistemului de resurse proprii ale Comunităților [notificată cu numărul C(2002) 416]

184

2002

L 092

13

 

 

32002D0262

 

 

 

Decizia Parlamentului European din 14 martie 2002 de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului

189

2002

L 133

7

 

 

32002R0831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (1)

191

2002

L 183

1

 

 

32002D1247

 

 

 

Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor

194

2002

L 194

35

 

 

42002D0595

 

 

 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu din 19 iulie 2002 privind consecințele expirării Tratatului privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului asupra acordurilor internaționale încheiate de CECO

196

2002

L 218

1

 

 

32002D0653

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 iulie 2002 de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene

197

2002

L 248

1

 

 

32002R1605

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

198

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top