EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
01.Probleme generale, financiare și instituționale
Volumul 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

01.   Probleme generale, financiare și instituționale

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1997

L 075

44

 

 

31997D0178

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 februarie 1997 de definire a unei metodologii pentru tranziția între Sistemul European de Conturi naționale și regionale în Comunitate (SEC 95) și Sistemul European de Conturi economice integrate (SEC, a doua ediție) (1)

3

1997

L 097

12

 

 

31997D0245

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 martie 1997 de stabilire a modalităților de comunicare a informațiilor către Comisie de către statele membre cu privire la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

35

1997

L 112

56

 

 

31997D0281

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 aprilie 1997 privind rolul Eurostat în privința elaborării statisticilor comunitare

50

1997

L 151

1

 

 

31997R1035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înființare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe

52

1997

L 351

70

 

 

31997D0165(01)

 

 

 

Decizia Comitetului Regiunilor din 17 septembrie 1997 privind accesul publicului la documentele Comitetului Regiunilor

59

1998

L 171

33

 

 

31998D0382

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 iunie 1998 privind datele statistice utilizate la stabilirea cheii de subscriere a capitalului Băncii Centrale Europene

61

1998

L 189

42

 

 

31998D0415

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare

63

1998

L 191

53

 

 

31998Q0430

 

 

 

Regulamentul financiar din 16 iunie 1998 aplicabil cooperării în vederea finanțării dezvoltării în temeiul celei de-a patra Convenții ACP-CE

65

1998

L 206

1

 

 

31998R1572

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1572/98 al Consiliului din 17 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 privind instituirea Fundației Europene de Formare

83

1998

L 290

57

 

 

31998D0610

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 octombrie 1998 de constituire a unor grupuri de experți care să asiste Comisia cu privire la conținutul și orientarea acțiunilor cheie din domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice [notificată cu numărul C(1998) 3120] (1)

87

1998

L 318

1

 

 

31998R2531

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană

91

1998

L 318

4

 

 

31998R2532

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

94

1998

L 318

8

 

 

31998R2533

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

98

1998

L 337

8

 

 

31998R2679

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind funcționarea pieței interne în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre

110

1999

C 073

1

 

 

31999Y0317(01)

 

 

 

Acord interinstituțional din 22 decembrie 1998 privind orientările comune pentru calitatea redactării legislației comunitare (1999/C 73/01)

112

1999

L 021

26

 

 

31999D0128(02)

 

 

 

Decizia Consiliului guvernatorilor din 5 iunie 1998 privind majorarea capitalului Băncii și definiția unității de cont

115

1999

L 022

69

 

 

31999D0070

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale

117

1999

L 044

33

 

 

31999D0132

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 1998 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Consiliul Europei în scopul stabilirii, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de instituire a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, a unei cooperări strânse între Observator și Consiliul Europei

119

1999

L 044

34

 

 

21999A0218(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Consiliul Europei în vederea instituirii, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înființare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, a unei cooperări strânse între observator și Consiliul Europei

120

1999

L 080

22

 

 

31999D0218

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 februarie 1999 privind procedurile prin care funcționarilor și angajaților Comisiei Europene li se permite accesul la informațiile clasificate deținute de Comisie [notificată cu numărul C(1999) 423]

123

1999

L 126

1

 

 

31999R1026

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1026/1999 al Consiliului din 10 mai 1999 de stabilire a atribuțiilor și obligațiilor agenților autorizați de Comisie să efectueze controale și inspecții ale resurselor proprii ale Comunităților

126

1999

L 136

1

 

 

31999R1073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF)

129

1999

L 136

8

 

 

31999R1074

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

136

1999

L 136

15

 

 

31999Q0531

 

 

 

Acord interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF)

143

1999

L 136

20

 

 

31999D0352

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) [notificată cu numărul SEC(1999) 802]

148

1999

L 139

1

 

 

31999R1149

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1149/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2728/94 de constituire a Fondului de garantare pentru acțiuni externe

151

1999

L 149

36

 

 

31999D0394

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 mai 1999 privind condițiile și modalitățile de efectuare a investigațiilor interne privind prevenirea fraudei, corupției și a oricăror activități ilegale care prejudiciază interesele Comunităților

153

1999

L 149

57

 

 

31999D0396

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 iunie 1999 privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități ilegale care afectează interesele Comunităților [notificată cu numărul SEC(1999) 802]

156

1999

L 184

23

 

 

31999D0468

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei

159

1999

L 187

70

 

 

31999D0478

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de reînnoire a Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură [notificată cu numărul C(1999) 2042]

163

1999

L 194

65

 

 

31999D0506

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 1999 de modificare a Deciziei 98/610/CE, Euratom de constituire a unor grupuri de experți care să asiste Comisia cu privire la conținutul și orientarea acțiunilor cheie din domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice [notificată cu numărul C(1999) 2359] (1)

167

2000

L 009

24

 

 

32000D0024

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 1999 privind acordarea garanției comunitare Băncii Europene de Investiții împotriva pierderilor în cadrul unor împrumuturi pentru proiecte din afara Comunității (Europa Centrală și de Est, țări mediteraneene, America Latină și Asia și Republica Africa de Sud)

168

2000

L 085

12

 

 

32000D0265

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 martie 2000 de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea Sisnet, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen

171

2000

L 115

1

 

 

32000R1009

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1009/2000 al Consiliului din 8 mai 2000 privind majorările capitalului Băncii Centrale Europene

180

2000

L 115

2

 

 

32000R1010

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1010/2000 al Consiliului din 8 mai 2000 privind solicitări suplimentare de active de rezervă de schimb ale Băncii Centrale Europene

181

2000

L 127

1

 

 

32000D0354

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 mai 2000 de constituire a Comitetului pentru aspectele civile ale gestionării crizelor

183

2000

L 130

1

 

 

32000R1150

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților

184

2000

L 183

12

 

 

32000D0459

 

 

 

Decizia Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor din 20 iulie 2000 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene

196

2000

L 244

27

 

 

32000R2040

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2040/2000 al Consiliului din 26 septembrie 2000 privind disciplina bugetară

200

2000

L 253

42

 

 

32000D0597

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

206

2000

L 256

19

 

 

32000Q1010(01)

 

 

 

Acord între Parlamentul European și Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei

211

2000

L 278

24

 

 

32000D0664

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 octombrie 2000 de modificare a Deciziei 2000/265/CE de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea Sisnet, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen

213

2000

L 285

24

 

 

32000D0690

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 noiembrie 2000 de constituire a Grupului pentru politica privind întreprinderile [notificată cu numărul C(2000) 3089]

214

2000

L 308

26

 

 

32000Q3614

 

 

 

Regulament de procedură al Comisiei [C(2000) 3614]

216

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top