Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_036_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 36

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 036

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 127

16

 

 

32002D0359

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 mai 2002 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în contact cu apa destinată consumului uman, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 1417] (1)

3

2002

L 128

45

 

 

32002L0040

 

 

 

Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002 de aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic (1)

7

2002

L 131

17

 

 

32002D0364

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 mai 2002 privind specificațiile tehnice comune ale dispozitivelor medicale pentru diagnosticare in vitro [notificată cu numărul C(2002) 1344] (1)

19

2002

L 133

17

 

 

32002L0041

 

 

 

Directiva 2002/41/CE a Comisiei din 17 mai 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 95/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind viteza maximă constructivă, cuplul maxim și puterea maximă netă a autovehiculelor cu două sau trei roți

33

2002

L 177

21

 

 

32002L0045

 

 

 

Directiva 2002/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 de efectuare a celei de-a douăzecea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (parafine clorurate cu catenă scurtă)

37

2002

L 183

51

 

 

32002L0046

 

 

 

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (1)

39

2002

L 183

58

 

 

32002L0062

 

 

 

Directiva 2002/62/CE a Comisiei din 9 iulie 2002 de efectuare a celei de-a noua adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (compuși organostanici) (1)

47

2002

L 192

57

 

 

32002D0592

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 iulie 2002 de modificare a Deciziilor 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE și 98/598/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele de gips, sistemele fixe de stingere a incendiilor, instalațiile sanitare și, respectiv, agregatele [notificată cu numărul C(2002) 2586] (1)

50

2002

L 198

49

 

 

32002D0622

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (1)

53

2002

L 200

1

 

 

32002D1376

 

 

 

Decizia nr. 1376/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 de modificare a Deciziei nr. 1336/97/CE privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene

56

2002

L 200

38

 

 

32002D0627

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităților europene de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (1)

60

2002

L 201

37

 

 

32002L0058

 

 

 

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)

63

2002

L 209

5

 

 

32002L0069

 

 

 

Directiva 2002/69/CE a Comisiei din 30 iulie 2002 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al dioxinelor și determinarea PCB de tipul dioxinei din produsele alimentare (1)

74

2002

L 220

18

 

 

32002L0072

 

 

 

Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 privind materialele și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (1)

84

2002

L 243

1

 

 

32002R1606

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate

125

2002

L 243

15

 

 

32002L0061

 

 

 

Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 de efectuare a celei de-a nouăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (coloranți azoici)

129

2002

L 244

7

 

 

32002R1614

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind evoluțiile economice și tehnice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2700/98, (CE) nr. 2701/98 și (CE) nr. 2702/98 ale Comisiei

133

2002

L 245

280

 

 

32002D0733

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 mai 2002 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul energie al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză menționat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE [notificată cu numărul C(2002) 1949] (1)

152

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top