EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document fa8e499a-07b4-11ed-acce-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2021/2283 al Consiliului din 20 decembrie 2021 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013

02021R2283 — RO — 01.07.2022 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2021/2283 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2021

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013

(JO L 458 22.12.2021, p. 33)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2022/972 AL CONSILIULUI din 17 iunie 2022

  L 167

10

24.6.2022
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2021/2283 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 2021

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013Articolul 1

(1)  
Pentru produsele agricole și industriale enumerate în anexă, se deschid contingente tarifare autonome ale Uniunii (denumite în continuare „contingente”).
(2)  
În cadrul contingentelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, taxele din Tariful vamal comun, menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), se suspendă pentru perioadele contingentare, la nivelurile taxelor vamale contingentare și în limita volumelor contingentare indicate în anexa la prezentul regulament.
(3)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică niciunui amestec, preparat sau produs constituit din diverse componente care conțin produse enumerate în anexă.

Articolul 2

Contingentele menționate la articolul 1 din prezentul regulament sunt administrate de Comisie în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 3

În cazul în care se depune o declarație de punere în liberă circulație referitoare la produsele pentru care s-au prevăzut unități suplimentare în anexă, cantitatea exactă a produselor importate se menționează în declarația respectivă, indicându-se unitatea suplimentară prevăzută în anexă.

Articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXĂNumăr de ordine

Cod NC

TARIC

Descriere

Perioadă contingentară

Volumul contingentului

Nivelul taxei vamale contingentare

09.2849

ex 0710 80 69

10

Ciuperci din specia Auricularia polytricha (nepreparate termic sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate (1) (2)

1.1.-31.12.

700 de tone

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cireșe care conțin alcool adăugat, cu un conținut de zahăr în proporție de maximum 9 %, în greutate, având un diametru de maximum 19,9 mm, cu sâmbure, utilizate la fabricarea produselor din ciocolată (1)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

10  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tutun brut neprelucrat, tăiat sau nu la dimensiune normală, având o valoare în vamă de minimum 450 EUR per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca liant sau ca înveliș la fabricarea produselor clasificate la subpoziția tarifară 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Ceară de parafină care are un conținut de ulei mai mic de 0,75 %, în greutate

1.1.-31.12.

100 000 de tone

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Gaci de parafină (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 de tone

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acid sulfamidic (CAS RN 5329-14-6) cu o puritate de minimum 95 %, în greutate, cu sau fără maximum 5 % adaos de dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8) ca agent antiaglomerant

1.1.-31.12.

27 000 de tone

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Material de umplutură din dioxid de siliciu sub formă de granule, cu o puritate de minimum 97 %

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (CAS RN 1314-35-8 sau CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 de tone

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Sulfat hidroxid de cupru [Cu4(OH)6(SO4)], hidrat (CAS RN 12527-76-3) cu o puritate de minimum 98 %, în greutate

1.7.-31.12.

120 000 de kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat de cesiu (CAS RN 10294-54-9) în stare solidă sau ca soluție apoasă conținând, în greutate, minimum 48 %, dar maximum 52 % sulfat de cesiu

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6), cu o puritate de minimum 99 % în greutate

1.1.-31.12.

11 885 000 de kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromclormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diclorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 de tone

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 de tone

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crezol (CAS RN 95-48-7), cu o puritate mai mare de 98,5 %, în greutate

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 de tone

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonat de calciu (CAS RN 19372-44-2) cu o puritate de minimum 95 %, în greutate

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropil metil cetonă (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 de tone

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acid acetic (CAS RN 64-19-7) cu puritatea de minimum 99 %, în greutate

1.1.-31.12.

1 000 000 de tone

0  %

09.2702

2915 32 00

 

Acetat de vinil (CAS RN 108-05-4)

1.7.-31.12.

225 000 de tone

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoracetat de etil (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 de tone

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 de tone

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalat de dietil (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 de tone

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acid dodecandioic (CAS RN 693-23-2), cu o puritate de minimum 98,5 %, în greutate

1.1.-31.12.

8 000 de tone

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acid o-acetilsalicilic (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 de tone

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil (CAS RN 2082-79-3) cu:

— un grad de trecere de peste 99 %, în greutate, prin sita cu orificii de 500 μm și

— un punct de topire de minimum 49 °C, dar de maximum 54 °C,

pentru utilizare la fabricarea de stabilizatori de PVC de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule presate) (1)

1.1.-31.12.

380 de tone

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat] (CAS RN 6683-19-8) cu:

— un grad de trecere de cel puțin 75 %, în greutate, prin sită cu orificii de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 %, în greutate, prin sită cu orificii de 500 μm și

— un punct de topire de minimum 110 °C, dar de maximum 125 °C,

pentru utilizare la fabricarea de stabilizatori de PVC de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule presate) (1)

1.1.-31.12.

140 de tone

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhidrida benzfenon-3,3’,4,4’-tetracarboxilică (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Fosfit de tris(2,4-di-terț-butilfenil) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadecilamină (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilină (CAS RN 62-53-3) cu o puritate de minimum 99 %, în greutate

1.1.-31.12.

150 000 de tone

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzenamină (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 de tone

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilendiamină (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 de tone

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

Clorhidrat de L-lizină (CAS RN 657-27-2) sau o soluție apoasă de L-lizină (CAS RN 56-87-1), cu un conținut de L-lizină de minimum 50 %, în greutate

1.7.-31.12.

122 500 de tone

0  %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonină (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 de tone

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu (CAS RN 3327-22-8), sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu de minimum 65 %, dar de maximum 71 %, în greutate

1.1.-31.12.

19 000 de tone

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodprop-2-in-1-il butilcarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitril (CAS RN 107-13-1), utilizat la fabricarea mărfurilor din capitolul 55 și de la poziția 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 de tone

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrilonitril (CAS RN 107-13-1), utilizat la fabricarea mărfurilor de la pozițiile 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 și 4002  (1)

1.7.-31.12.

20 000 de tone

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 de tone

0  %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazină (CAS RN 60-34-4) sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de monometilhidrazină de 40 (± 5) %, în greutate

1.1.-31.12.

900 de tone

0  %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diizocianat de 1,5-naftilenă (CAS RN 3173-72-6), cu o puritate de minimum 90 %, în greutate

1.1.-31.12.

300 de tone

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidină (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 de tone

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Disulfură de bis[3-(trietoxisilil)propil] (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acid 2-clor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoxi)metil]benzoic (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 de tone

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadeciltrimetoxisilan (CAS RN 16415-12-6), cu o puritate de minimum 95 %, în greutate, utilizat la fabricarea polietilenei (1)

1.1.-31.12.

165 de tone

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 de kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 de kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olidă (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 de tone

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 de tone

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) cu o puritate de minimum 99 %, în greutate

1.7.-31.12.

350 de tone

0  %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 de tone

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS NR 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecan (CAS RN 294-90-6) cu o puritate de minimum 96 %, în greutate

1.1.-31.12.

60 de tone

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS NR 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acid 5-clortiofen-2-carboxilic (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 de kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Clorură de 4-{[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil}benzoil (CAS NR 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-aminium(3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4-fluorfenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 de kg

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xiloză (CAS NR 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 de tone

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS NR 7576-65-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 54 este mai mare sau egal cu 99 %, în greutate

1.1.-31.12.

250 de tone

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de astfel de colorant de minimum 60 %, dar de maximum 85 %, în greutate

1.1.-31.12.

50 de tone

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 4 este mai mare sau egal cu 60 %, în greutate

1.1.-31.12.

150 de tone

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomit calcinat cu flux de sodă

1.1.-31.12.

35 000 de tone

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonat de sodiu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 de tone

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Terebentină sulfat

1.1.-31.12.

25 000 de tone

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofoniu și acizi rezinici obținut din oleorășini proaspete

1.1.-31.12.

280 000 de tone

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat care conține minimum 38 %, dar maximum 50 %, în greutate, zinc piritionă (DCI) (CAS NR 13463-41-7) în dispersie apoasă

1.1.-31.12.

500 de tone

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având:

— minimum 20 %, dar maximum 50 %, în greutate, 4-monononildifenilamină și

— minimum 50 %, dar maximum 80 %, în greutate, 4,4’-dinonildifenilamină,

— un procentaj total de 2,4-dinonildifenilamină și 2,4′-dinonildifenilamină de maximum 15 %, în greutate,

utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)

1.1.-31.12.

900 de tone

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizator compus din dioxid de titan și trioxid de wolfram

1.1.-31.12.

3 000 de tone

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat conținând, în greutate:

— minimum 55 %, dar maximum 78 % glutarat de dimetil (CAS RN 1119-40-0),

— minimum 10 %, dar maximum 30 % adipat de dimetil (CAS RN 627-93-0) și

— maximum 35 % succinat de dimetil (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Amestec de sulfuri de bis[3-(trietoxisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 de tone

0  %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenonă (CAS RN 98-86-2), cu o puritate de minimum 60 %, dar de maximum 90 %, în greutate

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0  %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extract solid al reziduului, insolubil în solvenți alifatici, obținut în timpul extracției colofoniului din lemn, având următoarele caracteristici:

— un conținut, în greutate, de acizi rezinici de maximum 30 %,

— un indice de aciditate de maximum 110 și

— un punct de topire de minimum 100 oC

1.1.-31.12.

1 600 de tone

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Amestec de fitosteroli, sub formă de pulbere, conținând, în greutate:

— minimum 75 % steroli,

— maximum 25 % stanoli,

utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 de tone

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Amestec, sub formă de pelete, conținând, în greutate:

— minimum 49 %, dar maximum 50 % polisulfuri de bis[3-(trietoxisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6) și

— negru de fum în proporție de minimum 50 %, dar de maximum 51 % (CAS RN 1333-86-4)

din care minimum 75 %, în greutate, trec printr-o sită cu orificii de 0,60 mm, dar maximum 10 %, în greutate, trec printr-o sită cu orificii de 0,25 mm (astfel cum este determinat prin metoda ASTMĂ D1511)

1.1.-31.12.

1 500 de tone

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Amestecuri care conțin, în greutate:

— minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-clorpropenă (CAS RN 557-98-2),

— minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-clorpropenă (CAS RN 16136-84-8),

— minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-clorpropan (CAS RN 75-29-6),

— maximum 6 % 3-clorpropenă (CAS RN 107-05-1) și

— maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil butiral) (CAS NR 63148-65-2):

— conținând, în greutate, minimum 17,5 %, dar maximum 20 % grupări hidroxil și

— cu o dimensiune mediană a particulelor (D50) de minimum 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 de tone

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Amestec de polimeri de policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 %, în greutate, sub formă de pelete sau de granule, având o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimer de poli(etilenă tereftalat) și ciclohexan dimetanol, cu un conținut de ciclohexan dimetanol de minimum 10 %, în greutate

1.1.-31.12.

60 000 de tone

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli(metilhidrosiloxan) lichid cu grupuri trimetilsilil terminale (CAS RN 63148-57-2) cu o puritate de minimum 99,9 %, în greutate

1.7.-31.12.

250 de tone

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4’-bifenilenă)

1.1.-31.12.

5 000 de tone

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fulgi de acetat de celuloză

1.1.-31.12.

75 000 de tone

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginat de sodiu, extras din alge brune (CAS RN 9005-38-3), cu

— o pierdere prin uscare de maximum 15 %, în greutate (4 ore la 105 °C),

— o fracțiune insolubilă în apă de maximum 2 %, în greutate, calculată pe baza greutății produsului uscat

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronat de sodiu, nesteril, cu:

— o masă moleculară medie (Mw) de maximum 900 000 ,

— un nivel de endotoxine care nu depășește 0,008 unități de endotoxină (UE)/mg;

— un conținut de etanol care nu depășește 1 %, în greutate,

— un conținut de izopropanol care nu depășește 0,5 %, în greutate

1.1.-31.12.

300 de kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) și DTD5592A sau

— EN 4365 (MIL-P-8184) și DTD5592A

1.1.-31.12.

100 de tone

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc celular din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conține clorură de magneziu și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Fir brut alb simplu din bumbac

— din fibre pieptănate

— cu o lungime medie a fibrei de minimum 36,5 mm,

— produs prin procesul de filare compactă cu inele cu compresie pneumatică

— cu o rezistență la rupere de minimum 26,5 cN/tex (conform ISO 2062:2009, la o viteză de 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0  %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Țesături nealbite cu legătură pânză, cu:

— o lățime de maximum 145 cm,

— o greutate de minimum 120 g/m2, dar de maximum 130 g/m2,

— minimum 30, dar maximum 45 de bătături per cm,

— un tiv festonat pe ambele părți,

dinspre interior spre exterior, un tiv cu margini întoarse, lat de 15 mm (± 2 mm) constă dintr-o întăritură din pânză de minimum 6 mm, dar de maximum 9 mm lățime, și o întăritură tip panama de minimum 6 mm, dar de maximum 9 mm lățime

1.1.-31.12.

1 500 000  m2

0  %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Țesături nealbite cu legătură pânză, cu:

— o lățime de maximum 145 cm,

— o greutate de minimum 130 g/m2, dar de maximum 145 g/m2

— minimum 30, dar maximum 45 de bătături per cm,

— un tiv festonat pe ambele părți,

dinspre interior spre exterior, un tiv cu margini întoarse, lat de 15 mm (± 2 mm) constă dintr-o întăritură din pânză de minimum 6 mm, dar de maximum 9 mm lățime, și o întăritură tip panama de minimum 6 mm, dar de maximum 9 mm lățime

1.1.-31.12.

2 300 000  m2

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Deșeuri de fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau alte poliamide (PA6 și PA66)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici:

— cu trei straturi,

— un strat exterior este alcătuit din material acrilic,

— celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric,

— stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic,

— stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m2, dar de maximum 569 g/m2,

— materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m2, dar de maximum 1 159  g/m2 și

— materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm, dar de maximum 4 mm,

utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0  %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Semitorturi (rovings) din sticlă S:

— compuse din filamente de sticlă continue de 9 μm (± 0,5 μm),

— având minimum 200 tex, dar maximum 680 tex,

— fără oxid de calciu și

— cu o rezistență la rupere de peste 3 550 Mpa determinată prin ASTMĂ D2343-09,

pentru utilizarea la fabricarea de produse aeronautice (1)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Plasă din sticlă, țesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m2 (± 10 g/m2), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor cu rame fixe

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0  %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferocrom cu un conținut, în greutate, de carbon de minimum 1,5 %, dar maximum 4 %, iar de crom de maximum 70 %

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folii și benzi subțiri din cupru rafinat, fabricate electrolitic, cu o grosime de minimum 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 de tone

0  %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plăci sau foi alcătuite:

— dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de minimum 0,32 mm (± 0,1 mm), dar de maximum 1,0 mm (± 0,1 mm),

— acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o grosime de 0,8 mm (± 0,1 mm) și

— pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint

1.1.-31.12.

7 000 000 de bucăți

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plăci:

— alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică,

— placate pe una sau pe ambele părți cu foiță de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm,

— cu o constantă dielectrică mai mică de 5,4 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

— cu o tangentă a unghiului de pierderi mai mică de 0,035 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

— cu un indice CTI de minimum 600

1.1.-31.12.

80 000  m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de minimum 300,1 mm, dar de maximum 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu:

— dintr-un aliaj conform standardelor 5182-H19 sau 5052-H19,

— în rulouri cu un diametru exterior de minimum 1 250 , dar maximum 1 350  mm,

— cu o grosime (toleranță - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm sau 0,20 mm,

— cu o lățime (toleranță ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm,

— cu o toleranță a curburii de maximum 0,4 mm/750 mm,

— cu o măsură a planeității: unitatea I = ± 4,

— cu o rezistență la tracțiune de minimum 365 MPa (5182-H19) sau de minimum 320 MPa (5052-H19) și

— cu o alungire A50 de minimum 3 % (5182-H19) sau de minimum 2,5 % (5052-H19)

destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri (1)

1.1.-31.12.

600 de tone

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Magneziu neprelucrat, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 %, în greutate

1.1.-31.12.

120 000 de tone

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Pulbere de magneziu:

— cu o puritate, în greutate, de minimum 98 %, dar de maximum 99,5 % și

— având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm, dar de maximum 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 de bucăți

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Cap de pompă pentru pompă de înaltă presiune cu doi cilindri, fabricat din oțel forjat, cu:

— accesorii filetate prin frezare, cu un diametru de minimum 10 mm, dar maximum 36,8 mm și

— canale de combustibil obținute prin găurire cu un diametru de minimum 3,5 mm, dar maximum 10 mm,

de tipul celor utilizate în sistemele de injecție diesel

1.1.-31.12.

65 000 de bucăți

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Carcasă de roată de turbocompresor din aluminiu turnat sau din fontă:

— cu o rezistență termică de până la 400 °C,

— cu un orificiu de minimum 30 mm, dar de maximum 300 mm pentru introducerea roții de compresor,

pentru utilizare în industria autovehiculelor (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 de bucăți

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Role cu profil logaritmic și diametru de minimum 25 mm, dar de maximum 70 mm sau bile cu diametrul de minimum 30 mm, dar de maximum 100 mm,

— fabricate din oțel 100Cr6 sau oțel 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

— cu o deviație de maximum 0,5 mm, determinată prin metoda FBH

pentru utilizare în industria turbinelor eoliene (1)

1.1.-31.12.

600 000 de bucăți

0  %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Colivii din alamă cu următoarele caracteristici:

— turnate continuu sau prin centrifugare,

— strunjite,

— conținând, în greutate, minimum 35 %, dar maximum 38 % zinc;

— conținând, în greutate, minimum 0,75 %, dar maximum 1,25 % plumb;

— conținând, în greutate, minimum 1,0 %, dar maximum 1,4 % aluminiu și

— cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 Pa,

de tipul celor utilizate pentru fabricarea rulmenților cu bile

1.1.-31.12.

50 000 de bucăți

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Inele interioare și exterioare confecționate din oțel, nerectificate, inelul exterior având o cale de rulare interioară, inelul interior având o cale de rulare externă, cu diametre exterioare de:

— minimum 14 mm, dar de maximum 77 mm pentru inelul interior și

— minimum 26 mm, dar de maximum 101 mm pentru inelul exterior

1.7.-31.12.

10 000 000 de kg

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motor electric cu curent alternativ, cu colector, monofazat, cu o putere utilă mai mare sau egală cu 250 W, o putere absorbită mai mare sau egală cu 700 W, dar mai mică de 2 700  W, cu un diametru extern de minimum 120 mm (± 0,2 mm), dar de maximum 135 mm (± 0,2 mm), cu o viteză nominală de minimum 30 000 rpm, dar de maximum 50 000 rpm, echipat cu un ventilator cu inducție de aer, destinat fabricării de aspiratoare (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 de bucăți

0  %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Placă de circuit imprimat echipată cu diode electroluminiscente (LED):

— prevăzută sau nu cu prisme/lentile și

— echipată sau nu cu conector(i),

pentru fabricarea unităților de retroiluminare pentru mărfurile de la poziția 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 de bucăți

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispozitiv multifuncțional (tablou de bord) cu:

— ecran TFT-LCD curbat (cu raza de 750 mm) cu suprafețe tactil reactive,

— microprocesoare și cipuri de memorie,

— modul acustic și difuzor,

— conexiuni pentru CAN, 3 × LIN bus, LVDS și Ethernet,

— pentru a opera diverse funcții (de exemplu, șasiu, iluminare) și

— pentru afișarea datelor situației vehiculului și a datelor de navigație (de exemplu, viteza, odometrul, nivelul de încărcare al bateriei de tracțiune),

destinat utilizării la fabricarea de autoturisme acționate exclusiv de un motor electric, clasificate la subpoziția SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 de bucăți

0  %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator de frecvență cu comanda prin tensiune, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de maximum 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 de bucăți

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Suport din aliaj de aluminiu, cu găuri de montaj, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea indirectă a cutiei de viteze la caroseria automobilului, pentru utilizare la fabricarea mărfurilor din capitolul 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 de bucăți

0  %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Bride pentru osii, carcase, poduri de furcă și piese de strângere, din aliaj de aluminiu de tipul celui utilizat pentru motociclete

1.1.-31.12.

1 000 000 de bucăți

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și din rășină artificială, utilizat la fabricarea bicicletelor (inclusiv a bicicletelor electrice) (1)

1.1.-31.12.

600 000 de bucăți

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Cadru, fabricat din aluminiu sau din aluminiu și fibre de carbon și rășini artificiale, pentru utilizare la fabricarea de biciclete (inclusiv biciclete electrice) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 de bucăți

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Bloc de instrumente pentru tabloul de bord cu:

— motoare pas cu pas,

— indicatoare și cadrane analogice,

— sau fără placă de control cu microprocesor,

— sau fără indicatori LED sau ecran LCD,

— care afișează cel puțin:

— viteza,

— turația motorului,

— temperatura motorului,

— nivelul de combustibil,

— care comunică prin protocoale CAN-BUS și/sau K-LINE,

pentru utilizare la fabricarea produselor din capitolul 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 de bucăți

0  %

(1)   

Suspendarea taxelor vamale face obiectul supravegherii vamale vizând destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(2)   

Totuși, suspendarea taxelor tarifare nu se aplică în cazul în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau de catering.( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

Top