EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2023-01729-AC

Aviz - Comitetul Economic şi Social European - Statisticile europene privind populația șilocuințele

EESC-2023-01729-AC

AVIZ

Comitetul Economic și Social European

Statisticile europene privind populația și locuințele

_____________

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene privind populația și locuințele, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013

[COM(2023) 31 final – 2023/0008 (COD)]

ECO/618

RO

Sesizare

Consiliul Uniunii Europene, 15/02/2023

Temei juridic

Articolul 338 alineatul (1) și articolul 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Secțiunea competentă

Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială

Data adoptării în sesiunea plenară

27/04/2023

Sesiunea plenară nr.

578

Rezultatul votului (voturi pentru/
voturi împotrivă/abțineri)

142/0/1

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene privind populația și locuințele, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 este satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 578-a sesiune plenară din 26 și 27 aprilie 2023 (ședința din 27 aprilie 2023), Comitetul a hotărât să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus, cu 142 de voturi pentru și 1 abținere.

Bruxelles, 27 aprilie 2023

Oliver RÖPKE

Președintele Comitetului Economic și Social European

_____________

Top