EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document dad8f69c-47c7-11ee-bbdc-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/809 al Comisiei din 13 aprilie 2023 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză și Taiwan în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

02023R0809 — RO — 14.04.2023 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/809 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2023

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză și Taiwan în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 101 14.4.2023, p. 22)


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 195, 3.8.2023, p.  57 ((UE) 2023/809)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/809 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2023

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză și Taiwan în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al ConsiliuluiArticolul 1

(1)  
Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din tipuri de oțel inoxidabil austenitic de diferite calități, care corespund tipurilor AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 și 321H și echivalentelor acestora în celelalte norme, cu un diametru exterior de maximum 406,4 mm și cu o grosime a peretelui care nu depășește 16 mm, cu o valoare medie a rugozității (Ra) suprafeței interioare de cel puțin 0,8 micrometri, fără flanșe, chiar finisate, încadrate în prezent la codurile NC ex 7307 23 10 și ex 7307 23 90 (codurile TARIC 7307231050 , 7307231055 , 7307239050 și 7307239055 ), originare din Republica Populară Chineză și Taiwan.
(2)  

Nivelurile taxei antidumping definitive aplicabile prețului net franco-frontiera Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsul descris la alineatul (1) și fabricat de societățile menționate mai jos, se stabilesc după cum urmează:Societate

Nivelul taxei antidumping definitive (%)

Codul adițional TARIC

Taiwan

 

 

 

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.

5,1

C176

Toate celelalte societăți

12,1

C999

Republica Populară Chineză

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.

55,3

C177

▼C1

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.

48,9

C178

▼B

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.

30,7

C179

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.

30,7

C180

Toate celelalte societăți cooperante (neincluse în eșantion):

Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.

41,9

C182

Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.

41,9

C184

Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.

41,9

C186

Yada Piping Solutions Co., Ltd.

41,9

C187

Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.

41,9

C188

Toate celelalte societăți

64,9

C999

(3)  
Taxele antidumping nu se aplică producătorului-exportator taiwanez King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (cod adițional TARIC C175).
(4)  

Taxa antidumping definitivă de 64,9 % aplicabilă la importurile originare din Republica Populară Chineză, astfel cum se indică la alineatul (2), se extinde la importurile de accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din tipuri de oțel inoxidabil austenitic de diferite calități, corespunzătoare tipurilor AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 și 321H și echivalentelor acestora din celelalte norme, având diametrul exterior de maximum 406,4 mm și grosimea peretelui de 16 mm sau mai mică, cu o rugozitate medie (Ra) a suprafeței interne de cel puțin 0,8 microni, fără flanșe, chiar finisate, încadrate în prezent la codurile NC ex 7307 23 10 și ex 7307 23 90 expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia (codurile TARIC 7307231035 , 7307231040 , 7307239035 , 7307239040 ), cu excepția celor produse de societățile enumerate mai jos:Țara

Societate

Codul adițional TARIC

Malaysia

Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd.

A021

Malaysia

SP United Industry Sdn. Bhd.

A022

(5)  
Aplicarea nivelurilor individuale ale taxelor specificate pentru societățile menționate la alineatul (2) și scutirile de la taxa extinsă menționate la alineatul (4) sunt condiționate de prezentarea la autoritățile vamale ale statelor membre a unei facturi comerciale valabile, pe care trebuie să figureze o declarație datată și semnată de un reprezentant oficial al entității care emite respectiva factură, identificat prin numele și funcția acestuia, redactată după cum urmează: „Subsemnatul (Subsemnata) certific faptul că [volumul] de [produsul care face obiectul reexaminării] vândut pentru export în Uniunea Europeană, vizat de prezenta factură, a fost produs de către [denumirea și adresa societății] [cod adițional TARIC] în [țara în cauză]. Declar că informațiile din prezenta factură sunt complete și corecte”. În cazul în care nu se prezintă o astfel de factură, se aplică taxa stabilită pentru „toate celelalte societăți”.
(6)  

Articolul 1 alineatul (2) poate fi modificat pentru a se adăuga noi producători-exportatori din Republica Populară Chineză și pentru a-i supune la nivelul taxei antidumping medii ponderate corespunzător aferent societăților cooperante neincluse în eșantion. Un producător-exportator nou trebuie să pună la dispoziție dovezi din care să reiasă că:

(a) 

nu a exportat mărfurile descrise la articolul 1 alineatul (1), originare din Republica Populară Chineză, în cursul perioadei cuprinse între 1 octombrie 2014 și 30 septembrie 2015 („perioada investigației inițiale”);

(b) 

nu este afiliat unui exportator sau producător care face obiectul măsurilor instituite prin prezentul regulament și care a cooperat la investigația inițială care a condus la instituirea taxei sau ar fi putut coopera la aceasta; și

(c) 

fie a exportat efectiv produsul care face obiectul reexaminării originar din Republica Populară Chineză, fie și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate semnificativă în Uniune după încheierea perioadei investigației inițiale.

Articolul 2

În cazul în care nu se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Top