EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c0dfd114-cdff-11eb-ac72-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1202 a Comisiei din 12 iulie 2019 privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

02019D1202 — RO — 27.05.2021 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1202 A COMISIEI

din 12 iulie 2019

privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 189 15.7.2019, p. 71)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/260 A COMISIEI din 25 februarie 2020

  L 54

31

26.2.2020

►M2

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/845 A COMISIEI din 26 mai 2021

  L 186

28

27.5.2021
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1202 A COMISIEI

din 12 iulie 2019

privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului▼M1

Articolul 1

Referințele standardelor armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive și elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE, enumerate în anexa I la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Referințele standardelor armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive și elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE, enumerate în anexa II la prezenta decizie, se retrag din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu datele stabilite în anexa respectivă.

▼B

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1
ANEXA INr.

Referința standardului

1.

EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2017)

2.

EN 1127-1:2019, Prevenirea și protecția la explozii – Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

▼M2

3.

EN 15188:2020

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

▼M1
ANEXA IINr.

Referința standardului

Data retragerii

1.

EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2011 modificat + IS1:2013)

6 iulie 2021

2.

EN 1127-1:2011, Atmosfere explozive – Prevenirea și protecția la explozii – Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

1 februarie 2022

▼M2

3.

EN 15188:2007

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

27 noiembrie 2022

Top