EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:296:FULL

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 296, 22 noiembrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 296

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
22 noiembrie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR din 1975)

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1798 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2019 ( 1 )

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2  ( 1 )

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1800 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 de stabilire a volumelor de declanșare pentru anii 2019 și 2020 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1801 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda

31

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1802 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

33

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1803 a Comisiei din 20 noiembrie 2018 prin care Franța este autorizată să încheie un acord cu Saint-Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franța și aceste teritorii să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franței în temeiul Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 7434]

35

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 244/2016 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1804]

37

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze ( JO L 293, 20.11.2018 )

40

 

*

Rectificare la Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului ( JO L 294, 21.11.2018 )

40

 

*

Rectificare la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listelor de persoane care doresc să acționeze în calitate de membri ai grupurilor de experți în conformitate cu capitolul douăzeci și trei și capitolul douăzeci și patru din acord ( JO L 245, 1.10.2018 )

41

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/1


Modificări ale Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR din 1975)

Conform notificării depozitarului ONU C.N.557.2018.TREATIES – XI.A.16, următoarele amendamente la Convenția TIR intră în vigoare la 3 februarie 2019 pentru toate părțile contractante

 

Articolul 1 litera (q)

După „autoritățile vamale”, se adaugă „sau de alte autorități competente”.

 

Articolul 3 litera (b)

În loc de „agreată”, se va citi „autorizată”.

 

Articolul 6 alineatul (2)

În loc de „agreată”, se va citi „autorizată”.

 

Articolul 11 alineatul (3)

În loc de „trei luni”, se va citi „o lună”.

 

Articolul 38 alineatul (1)

În locul textului actual, se citește:

„(1)   Fiecare parte contractantă are dreptul de a exclude, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei convenții, orice persoană vinovată de abateri grave sau repetate de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internaționale de mărfuri. Condițiile în care abaterea de la legile sau reglementările vamale este considerată gravă sunt decise de partea contractantă în cauză.”


REGULAMENTE

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/2


REGULAMENTUL (UE) 2018/1798 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2018

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2019

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor europene referitoare la societatea informațională.

(2)

Sunt necesare măsuri de punere în aplicare pentru stabilirea datelor care trebuie să fie furnizate pentru pregătirea statisticilor din cadrul modulului 1: „Întreprinderile și societatea informațională” și al modulului 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională”, precum și a termenelor de transmitere a acestor date.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Datele care trebuie să fie transmise pentru producerea statisticilor europene referitoare la societatea informațională, menționate la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 în modulul 1: „Întreprinderile și societatea informațională” și în modulul 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională”, sunt cele specificate în anexele I și II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 143, 30.4.2004, p. 49.


ANEXA I

Modulul 1: Întreprinderile și societatea informațională

A.   Subiectele și caracteristicile lor

(1)

Subiectele care trebuie să fie acoperite pentru anul de referință 2019, extrase din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt următoarele:

(a)

sistemele TIC și folosirea lor în întreprinderi;

(b)

folosirea internetului și a altor rețele electronice în întreprinderi;

(c)

comerțul electronic (e-commerce);

(d)

procesele din sfera activităților economice electronice (e-business) și aspectele organizaționale;

(e)

competența în domeniul TIC în întreprinderi și necesarul de expertiză în domeniul TIC;

(f)

obstacole în calea utilizării TIC, a internetului și a altor rețele electronice, a comerțului electronic (e-commerce) și a activităților economice electronice (e-business);

(g)

securitatea TIC.

(2)

Se colectează următoarele caracteristici ale întreprinderilor:

(a)   sistemele TIC și folosirea lor în întreprinderi

(i)

pentru toate întreprinderile:

utilizarea computerelor;

(ii)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere în interes de serviciu;

(b)   folosirea internetului și a altor rețele electronice în întreprinderi

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

accesul la internet;

(ii)

pentru întreprinderile care au acces la internet:

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere cu acces la internet în interes de serviciu;

(opțional) utilizarea aplicațiilor de apeluri voce sau video prin intermediul internetului în interes de serviciu;

conexiunea la internet: orice tip de conexiune fixă;

conexiunea la internet: punerea la dispoziție a unor dispozitive portabile care permit conectarea mobilă prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă, în interes de serviciu;

(opțional) deținerea unui site web;

utilizarea rețelelor de socializare, nu doar pentru reclame plătite;

utilizarea blogurilor sau a microblogurilor întreprinderii, nu doar pentru reclame plătite;

utilizarea site-urilor web de partajare a conținuturilor multimedia, nu doar pentru reclame plătite;

utilizarea instrumentelor de tip wiki de partajare a cunoștințelor, nu doar pentru reclame plătite;

(iii)

pentru întreprinderile care dispun de orice tip de conexiune fixă la internet:

viteza maximă de descărcare contractată a celei mai rapide conexiuni fixe la internet în Mbit/s în intervalele: [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [>= 100];

(iv)

pentru întreprinderile care pun la dispoziția angajaților lor dispozitive portabile care permit conectarea mobilă prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă, în interes de serviciu:

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează un dispozitiv portabil pus la dispoziție de întreprindere, care permite conectarea la internet prin rețele de telefonie mobilă, în interes de serviciu;

(v)

pentru întreprinderile care dispun de un site web, informații despre punerea la dispoziție a următoarelor facilități:

(opțional) descrierea bunurilor sau a serviciilor, listele de prețuri;

(opțional) efectuarea online a unei comenzi sau a unei rezervări;

(opțional) posibilitatea vizitatorilor de a personaliza sau de a crea online bunuri sau servicii;

(opțional) urmărirea comenzilor efectuate sau stadiul de expediere a acestora;

(opțional) conținut personalizat pe site-ul web pentru vizitatorii obișnuiți/frecvenți;

(opțional) linkuri sau trimiteri la profilurile întreprinderii de pe platformele de comunicare socială;

(opțional) utilizarea informațiilor cu privire la comportamentul vizitatorilor pe site-ul web al întreprinderii, precum clicuri, obiecte vizionate, de exemplu în scopuri publicitare sau pentru îmbunătățirea satisfacției clienților;

(vi)

pentru întreprinderile care utilizează platformele de comunicare socială (nu doar pentru reclame plătite), în special rețelele de socializare, blogurile sau microblogurile întreprinderii, site-urile web de partajare a conținuturilor multimedia sau instrumentele de tip wiki de partajare a cunoștințelor:

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru dezvoltarea imaginii întreprinderii sau pentru comercializarea de produse, cum ar fi reclamele sau lansarea produselor;

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru a obține sau a răspunde la observațiile, recenziile sau întrebările clienților;

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru implicarea clienților în dezvoltarea sau inovarea de bunuri sau servicii;

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru a colabora cu partenerii de afaceri (precum furnizorii) sau cu alte organizații (cum ar fi autoritățile publice sau organizațiile neguvernamentale);

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru recrutarea angajaților;

utilizarea platformelor de comunicare socială pentru schimbul de opinii sau de cunoștințe în cadrul întreprinderii.

(c)   comerțul electronic

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

primirea de comenzi pentru bunuri sau servicii plasate prin intermediul unui site web sau al unor aplicații (vânzări prin internet), în anul calendaristic precedent;

primirea de comenzi pentru bunuri sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI (vânzări de tip EDI), în anul calendaristic precedent;

(ii)

pentru întreprinderile care au primit comenzi pentru bunuri sau servicii plasate prin intermediul unui site web sau al unor aplicații în anul calendaristic precedent:

valoarea cifrei de afaceri, exprimată în cifre absolute sau ca procent din cifra de afaceri totală, a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi primite prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, în anul calendaristic precedent;

procentul din cifra de afaceri rezultat din comenzi primite prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, defalcate în funcție de vânzările către consumatori privați (întreprindere către consumatori – Business to Consumers: B2C) și de vânzările către alte întreprinderi (întreprindere către întreprindere – Business to Business: B2B) și către autorități publice (întreprindere către guvern – Business to Government: B2G), în anul calendaristic precedent;

primirea de comenzi pentru bunuri sau servicii prin intermediul site-ului web sau al aplicațiilor întreprinderii (inclusiv cele ale întreprinderii-mamă sau ale întreprinderilor afiliate, extraneturi), în anul calendaristic precedent;

primirea de comenzi pentru bunuri sau servicii prin intermediul unui site web de comerț electronic sau al aplicațiilor utilizate pentru comercializarea produselor de mai multe întreprinderi, în anul calendaristic precedent;

procentul din cifra de afaceri rezultat din comenzi primite prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, defalcate în funcție de comenzile primite prin intermediul site-ului web sau al aplicațiilor întreprinderii (inclusiv cele ale întreprinderii-mamă sau ale întreprinderii afiliate, extraneturi) și de comenzile primite prin intermediul unui site web de comerț electronic sau al unor aplicații utilizate pentru comercializarea produselor de mai multe întreprinderi, în anul calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, în funcție de origine: propria țară, în cursul anului calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, în funcție de origine: alte state membre, în cursul anului calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unui site web sau al unor aplicații, în funcție de origine: restul lumii, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din cifra de afaceri rezultat din comenzi primite prin intermediul unui site web sau al unor aplicații în anul calendaristic precedent, defalcate în funcție de origine: propria țară, alte state membre și restul lumii;

(iii)

pentru întreprinderile care au primit comenzi pentru bunuri sau servicii prin intermediul mesajelor de tip EDI în anul calendaristic precedent:

valoarea cifrei de afaceri, exprimată în cifre absolute sau ca procent din cifra de afaceri totală, a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi primite prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în anul calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în funcție de origine: propria țară, în cursul anului calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în funcție de origine: alte state membre, în cursul anului calendaristic precedent;

primirea de comenzi care au fost plasate de către clienți prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în funcție de origine: restul lumii, în cursul anului calendaristic precedent;

(d)   procesele din sfera activităților economice electronice și aspectele organizaționale

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

utilizarea unui pachet software ERP (Enterprise Resource Planning – planificarea resurselor întreprinderii) pentru partajarea informațiilor între diferitele servicii;

utilizarea oricărui software pentru gestionarea informațiilor referitoare la clienți (software CRM – Customer Relationship Management) care permite culegerea, stocarea și punerea informațiilor privind clienții întreprinderii la dispoziția altor servicii ale întreprinderii;

utilizarea oricăror software-uri pentru gestionarea informațiilor despre clienți (software-uri CRM – Customer Relationship Management) care permite analizarea acestor informații în scopuri de marketing;

(e)   competențe în domeniul TIC existente în întreprindere și necesarul de expertiză în domeniul TIC

(i)

pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) angajarea de specialiști TIC;

(opțional) furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru specialiștii TIC, în anul calendaristic precedent;

(opțional) furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru alte persoane angajate, în anul calendaristic precedent;

(opțional) recrutarea sau încercarea de recrutare a unor specialiști TIC, în anul calendaristic precedent;

(opțional) îndeplinirea unor funcții TIC (cum ar fi întreținerea infrastructurii TIC, sprijin pentru programe informatice birotice, dezvoltarea sau sprijinirea programelor informatice/sistemelor de administrare a întreprinderilor și/sau a soluțiilor web, securitatea și protecția datelor) de angajații proprii (inclusiv angajații din întreprinderi-mamă sau afiliate) în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) îndeplinirea unor funcții TIC (cum ar fi întreținerea infrastructurii TIC, sprijin pentru programe informatice birotice, dezvoltarea sau sprijinirea programelor informatice/sistemelor de administrare a întreprinderilor și/sau a soluțiilor web, securitatea și protecția datelor) de prestatori externi în cursul anului calendaristic precedent;

(ii)

pentru întreprinderile care utilizează computere și care au recrutat sau au încercat să recruteze specialiști TIC în anul calendaristic precedent:

(opțional) posturile vacante pentru specialiști TIC care au fost dificil de ocupat;

(f)   obstacole în calea utilizării TIC, a internetului și a altor rețele electronice, a comerțului electronic (e-commerce) și a activităților economice electronice (e-business)

(i)

pentru întreprinderile care au primit comenzi plasate de clienți în alte state membre, prin intermediul unui site web sau al unor aplicații în cursul anului calendaristic precedent: informații despre următoarele dificultăți la vânzarea către alte state membre:

costuri ridicate de livrare sau de returnare a produselor;

dificultăți legate de rezolvarea reclamațiilor și a litigiilor;

adaptarea etichetării produselor pentru vânzările către alte state membre;

necunoașterea unor limbi străine pentru a comunica cu clienți din alte state membre;

restricții impuse de partenerii de afaceri ai întreprinderii la vânzările către anumite state membre;

(g)   securitatea TIC

(i)

pentru întreprinderile care dețin computere:

utilizare ca o măsură de securitate TIC: autentificare cu ajutorul unei parole puternice;

utilizare ca o măsură de securitate TIC: menținerea software-ului actualizat (inclusiv sistemele de operare);

utilizare ca o măsură de securitate TIC: identificarea și autentificarea utilizatorului prin metode biometrice implementate de întreprinderi;

utilizare ca o măsură de securitate TIC: tehnicile de criptare pentru date, documente sau mesaje electronice;

utilizare ca o măsură de securitate TIC: crearea unor copii de rezervă ale datelor într-o locație separată (inclusiv copie de rezervă în cloud);

utilizare ca o măsură de securitate TIC: controlul accesului la rețea (gestionarea accesului la rețeaua întreprinderii de către dispozitive și utilizatori);

utilizare ca o măsură de securitate TIC: VPN (rețea virtuală privată, care extinde rețeaua privată printr-o rețea publică pentru a permite schimbul securizat de date prin rețeaua publică);

utilizare ca o măsură de securitate TIC: păstrarea fișierelor-jurnal log pentru analiză după incidente de securitate;

utilizare ca o măsură de securitate TIC: evaluarea riscurilor asociate TIC, și anume evaluarea periodică a probabilității și a consecințelor incidentelor de securitate TIC;

utilizare ca o măsură de securitate TIC: teste de securitate TIC, precum realizarea de teste de penetrare, testarea sistemelor de alertă de securitate, revizuirea măsurilor de securitate, testarea sistemelor de creare a unor copii de rezervă;

informarea angajaților cu privire la obligațiile care le revin relativ la problemele de securitate TIC prin formare facultativă sau prin informațiile disponibile pe plan intern (de exemplu, informațiile disponibile pe intranet);

informarea angajaților cu privire la obligațiile care le revin relativ la problemele de securitate TIC prin formare obligatorie sau prin vizionarea materialului obligatoriu;

informarea angajaților cu privire la obligațiile care le revin relativ la problemele de securitate TIC printr-un contract (cum ar fi contractul de muncă);

activități legate de securitatea TIC, precum testarea securității, formarea în domeniul TIC în materie de securitate, soluționarea incidentelor de securitate TIC (cu excepția actualizării software-ului preambalat) efectuate de angajații proprii ai întreprinderii (inclusiv de angajații din întreprinderea-mamă sau din întreprinderi afiliate);

activități legate de securitatea TIC, precum testarea securității, formarea în domeniul TIC în materie de securitate, soluționarea incidentelor de securitate TIC (cu excepția actualizării software-ului preambalat) efectuate de prestatori externi;

disponibilitatea unui document/unor documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC;

probleme întâlnite cel puțin o dată în cursul anului calendaristic precedent ca urmare a incidentelor în materie de TIC: indisponibilitatea serviciilor TIC, de exemplu atacurile vizând blocarea accesului, atacuri de tip ransomware, erori la sistemul hardware sau software, cu excepția defecțiunilor mecanice, furtul;

probleme întâlnite cel puțin o dată în cursul anului calendaristic precedent ca urmare a incidentelor în materie de TIC: distrugerea sau coruperea datelor, de exemplu din cauza unor infecții cu programe malware sau a unor intruziuni neautorizate, erori la sistemul hardware sau software;

probleme întâlnite cel puțin o dată în cursul anului calendaristic precedent ca urmare a incidentelor în materie de TIC: divulgarea unor date confidențiale, de exemplu ca urmare a unei intruziuni, pharming, atac phishing, acțiuni ale propriilor angajați ai întreprinderii (intenționată sau involuntară);

disponibilitatea unei asigurări împotriva incidentelor în materie de securitate TIC;

(ii)

pentru întreprinderi care dețin un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC:

(opțional) un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC în întreprinderi, care vizează: administrarea drepturilor de acces pentru utilizarea TIC, precum computerele, rețeaua;

(opțional) un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC în întreprinderi, care vizează: stocarea, protejarea, accesarea sau prelucrarea de date;

(opțional) un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC în întreprinderi, care vizează: proceduri sau reguli pentru a preveni sau a reacționa la incidentele în materie de securitate, cum ar fi pharming, atacuri phishing, ransomware;

(opțional) un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC în întreprinderi, care vizează: responsabilitățile, drepturile și îndatoririle persoanelor angajate în domeniul TIC, precum utilizarea mesajelor electronice, dispozitivelor mobile, platformelor de comunicare socială;

(opțional) un document/documente privind măsurile, practicile sau procedurile în materie de securitate TIC în întreprinderi, care vizează: formarea angajaților în ceea ce privește utilizarea TIC în condiții de siguranță;

cea mai recentă definiție sau revizuire a documentului/documentelor întreprinderii cu privire la măsurile, practicile sau procedurile referitoare la securitatea TIC (precum evaluarea riscurilor, evaluarea incidentelor de securitate TCI): în precedentele douăsprezece luni; în urmă cu mai mult de douăsprezece luni și cu până la douăzeci și patru de luni; în urmă cu mai mult de douăzeci și patru de luni.

(3)

Următoarele informații generale se colectează de la toate întreprinderile sau se obțin din surse alternative:

principala activitate economică a întreprinderii în anul calendaristic precedent;

numărul mediu de persoane angajate în anul calendaristic precedent;

cifra de afaceri totală, excluzând TVA, în anul calendaristic precedent.

B.   Domeniu de aplicare

Caracteristicile specificate la rubricile (2) și (3) din partea A se colectează pentru următoarele categorii de întreprinderi:

(1)

Activitate economică: întreprinderi clasificate în următoarele categorii NACE Rev. 2:

Categoria NACE Rev. 2

Descriere

Secțiunea C

Industria prelucrătoare

Secțiunile D, E

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

Secțiunea F

Construcții

Secțiunea G

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

Secțiunea H

Transport și depozitare

Secțiunea I

Hoteluri și restaurante

Secțiunea J

Informații și comunicații

Secțiunea L

Tranzacții imobiliare

Diviziunile 69-74

Activități profesionale, științifice și tehnice

Secțiunea N

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

Grupa 95.1

Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;

(2)

Mărimea întreprinderii: întreprinderi cu 10 sau mai mulți angajați. întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați sunt vizate în mod opțional;

(3)

Acoperire geografică: întreprinderile situate în orice parte a teritoriului statului membru.

C.   Perioadele de referință

Perioada de referință este anul 2018 pentru caracteristicile referitoare la anul calendaristic precedent. Perioada de referință pentru celelalte caracteristici este anul 2019.

D.   Defalcări de date

Următoarele caracteristici generale se furnizează cu privire la subiectele și caracteristicile acestora enumerate la rubrica (2) din partea A:

(1)

Defalcare în funcție de activitatea economică: în conformitate cu următoarele agregate NACE Rev. 2:

Agregare NACE Rev. 2

pentru eventuala calculare a agregatelor naționale

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26,1 + 26,2 + 26,3 + 26,4 + 26,8 + 46,5 + 58,2 + 61 + 62 + 63,1 + 95,1

Agregare NACE Rev. 2

pentru eventuala calculare a agregatelor europene

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95,1

(2)

Defalcare pe clase de mărime: datele se defalchează pe următoarele clase de mărime în funcție de numărul de persoane angajate:

Clasa de mărime

10 sau mai mulți angajați

10-49 de angajați

50-249 de angajați

250 sau mai mulți angajați

Dacă sunt incluse, se pune la dispoziție o defalcare a datelor conform următorului tabel:

Clasa de mărime

0-9 angajați (opțional)

2-9 angajați (opțional)

0-1 angajați (opțional)

E.   Periodicitate

Datele prevăzute în prezenta anexă se transmit o singură dată pentru 2019.

F.   Termenele pentru transmiterea rezultatelor

(1)

Datele agregate menționate la articolul 6 și în anexa I punctul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004, dacă este necesar marcate pentru confidențialitate sau lipsa de fiabilitate, se transmit la Eurostat înainte de 5 octombrie 2019. Până la acea dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

(2)

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2019.

(3)

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2019.

(4)

Datele și metadatele se transmit la Eurostat utilizând serviciile ghișeului unic, în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.

ANEXA II

Modulul 2: Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională

A.   Subiectele și caracteristicile lor

(1)

Subiectele care trebuie să fie acoperite pentru anul de referință 2019, extrase din lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt următoarele:

(a)

accesul la TIC și folosirea lor de către persoane fizice și/sau gospodării;

(b)

utilizarea în diverse scopuri a internetului și a altor rețele electronice de către persoane fizice și/sau gospodării;

(c)

securitatea TIC și încrederea în TIC;

(d)

competența și calificările în domeniul TIC;

(e)

obstacole în calea utilizării TIC și a internetului;

(f)

utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimbul de informații și servicii cu instituțiile guvernamentale și administrațiile publice (e-guvernare);

(g)

accesarea și utilizarea tehnologiilor care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuă).

(2)

Se colectează următoarele caracteristici:

(a)   accesul la TIC și folosirea lor de către persoane fizice și/sau gospodării

(i)

pentru toate gospodăriile populației:

acces la internet la domiciliu (prin orice dispozitiv);

(ii)

pentru gospodăriile care au acces la internet:

conexiunea la internet: conexiune fixă în bandă largă;

conexiunea la internet: conexiune mobilă în bandă largă (prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă de tip cel puțin 3G);

(opțional) conexiune la internet: acces printr-o linie uzuală de telefonie fixă (dial-up) sau ISDN;

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă îngustă (prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă de tip sub 3G);

(b)   utilizarea internetului în diverse scopuri de către persoane fizice și/sau în gospodării ale populației

(i)

pentru toate persoanele fizice:

utilizarea cea mai recentă a internetului, în orice loc, prin orice dispozitiv utilizat: în precedentele trei luni, între cu trei luni și un an în urmă, cu mai mult de un an în urmă, nu a utilizat niciodată internetul;

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

frecvența medie de utilizare a internetului în precedentele trei luni: zilnic sau aproape zilnic, cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic), mai puțin de o dată pe săptămână;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru trimiterea și primirea de mesaje electronice;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru apeluri (inclusiv apeluri video) prin intermediul internetului;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a activa în rețelele de socializare (crearea unui profil de utilizator, plasarea de mesaje sau alte contribuții);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a transmite mesaje instantanee (schimbul de mesaje);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a citi online site-uri de știri, de ziare sau de reviste;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea de informații legate de sănătate (despre aspecte precum accidentări, boli, nutriție, ameliorarea sănătății);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a găsi informații despre bunuri sau servicii;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a plasa opinii privind aspecte civice sau politice prin intermediul site-urilor de internet (de exemplu, bloguri, rețele de socializare);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a lua parte la consultări online sau pentru a vota online în ceea ce privește aspecte civice sau politice (despre aspecte precum urbanistică, semnarea unei petiții);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru trimiterea unei cereri de angajare;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a încărca conținut de creație proprie (text, fotografii, muzică, materiale video, software-uri etc.) în scop de partajare pe un site web;

(opțional) utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a asculta muzică (de exemplu, radio pe internet, muzică online);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a vinde bunuri sau servicii (de exemplu, prin intermediul licitațiilor);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru operațiuni bancare prin internet;

(opțional) interacțiunea prin internet în precedentele trei luni cu echipamente sau aparate de uz casnic (cum ar fi termostate, becuri, aspiratoare-robot sau sisteme de securitate);

folosirea spațiului de stocare pe internet (cloud computing) în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a salva documente, imagini, muzică, video sau alte fișiere;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin urmarea unui curs online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin utilizarea unui material online altul decât un curs online complet;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin comunicarea cu instructori sau cu studenți utilizând site-uri de internet sau portaluri de învățământ;

(opțional) utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de alte activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal;

utilizarea oricărui site web sau a oricărei aplicații în precedentele douăsprezece luni pentru a obține cazare (de exemplu, o cameră, un apartament, o casă, o casă de vacanță) oferită de o altă persoană fizică: utilizând site-uri web sau aplicații de intermediere dedicate, alte site-uri web sau alte aplicații (inclusiv rețele de socializare), nu s-au utilizat site-uri web sau aplicații;

utilizarea oricărui site web sau a oricărei aplicații în precedentele douăsprezece luni pentru a obține servicii de transport (precum automobile) oferite de o altă persoană fizică: utilizând site-uri web sau aplicații de intermediere dedicate, alte site-uri web sau alte aplicații (inclusiv rețele de socializare), nu s-au utilizat site-uri web sau aplicații;

utilizarea unor site-uri web intermediare sau a unor aplicații dedicate pentru obținerea unui loc de muncă remunerat (cu excepția site-urile agențiilor de recrutare) în precedentele douăsprezece luni: ca principală sursă de venit, ca sursă suplimentară de venit, nu s-au utilizat site-uri web sau aplicații;

utilizarea internetului (cu excepția mesajelor electronice) în precedentele trei luni pentru a cumpăra sau a reînnoi polițe de asigurare existente, inclusiv cele oferite la pachet împreună cu un alt serviciu în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului (cu excepția mesajelor electronice) în precedentele trei luni pentru a obține un împrumut sau un credit ipotecar sau pentru a facilita obținerea unui credit de la bănci sau de la alți furnizori financiari, în scopuri personale, în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului (cu excepția mesajelor electronice) în precedentele trei luni pentru a cumpăra sau a vinde acțiuni, obligațiuni, fonduri sau alte servicii financiare în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni;

(iii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în fiecare zi sau aproape în fiecare zi în precedentele trei luni:

utilizarea internetului de mai multe ori pe zi;

(iv)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

cea mai recentă achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii prin intermediul internetului (utilizând site-uri web sau aplicații; cu excepția comenzilor transmise prin mesaje electronice redactate manual, prin serviciul de mesaje scurte sau prin servicii de mesagerie multimedia) pentru uzul personal prin intermediul oricărui dispozitiv: în precedentele trei luni, între cu trei luni și un an în urmă, cu mai mult de un an în urmă, nu a achiziționat sau comandat niciodată ceva prin intermediul internetului;

(v)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru comerț electronic (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii) în precedentele trei luni:

de câte ori bunurile sau serviciile au fost achiziționate sau comandate prin internet în precedentele trei luni pentru uzul personal: numărul de ori sau pe clase: de 1-2 ori, între 3 și 5 ori, între 6 și 10 ori, de peste 10 ori;

valoarea totală a bunurilor sau serviciilor (excluzând acțiunile sau alte servicii financiare) achiziționate sau comandate prin internet în precedentele trei luni pentru uzul personal: suma în euro sau pe clase: mai mică de 50 EUR, de la 50 EUR până la mai mică de 100 EUR, de la 100 EUR până la mai mică de 500 EUR, de la 500 EUR până la mai mică de 1 000 EUR, 1 000 EUR sau mai mult, necunoscută;

(vi)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru comerț (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii) în precedentele douăsprezece luni:

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda alimente sau articole de uz casnic pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a cumpăra sau a comanda bunuri de uz casnic (de exemplu, mobilă, jucării, dar cu excepția produselor electronice de larg consum) pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda medicamente pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda produse vestimentare sau articole sportive pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda echipamente hardware pentru computere pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda echipamente electronice (inclusiv aparate foto) pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda servicii de telecomunicații (de exemplu TV, abonamente la servicii în bandă largă, abonamente de telefonie fixă sau mobilă, alimentarea cartelelor telefonice preplătite) pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda servicii de cazare pentru perioada concediului (în hoteluri, etc.) pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda alte servicii de călătorie (bilete de transport, închirierea unui autovehicul) pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda bilete pentru diverse evenimente pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda filme sau muzică pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda cărți, reviste sau ziare pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda materiale de studiu în format electronic pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda software-uri reprezentând jocuri video, alte software-uri pentru computere și actualizări pentru software-uri, pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda alte bunuri sau servicii pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda bunuri sau servicii pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni, în funcție de origine: comercianți naționali;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda bunuri sau servicii pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni, în funcție de origine: vânzători din alte state membre;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda bunuri sau servicii pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni, în funcție de origine: comercianți din restul lumii;

utilizarea internetului pentru a achiziționa sau a comanda bunuri sau servicii pentru uzul personal în precedentele douăsprezece luni, în funcție de origine: țara de origine a vânzătorilor este necunoscută;

(vii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru comerț (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii) în precedentele douăsprezece luni, pentru a achiziționa sau comanda filme, muzică, cărți, reviste, ziare, software-uri reprezentând jocuri video, alte software-uri pentru computere și actualizări pentru software-uri:

filme sau muzică descărcate sau accesate de pe site-uri web sau din aplicații în precedentele douăsprezece luni, pentru uzul personal;

cărți electronice descărcate sau accesate de pe site-uri web sau din aplicații în precedentele douăsprezece luni, pentru uzul personal;

reviste electronice sau ziare electronice descărcate sau accesate de pe site-uri web sau din aplicații în precedentele douăsprezece luni, pentru uzul personal;

software-uri pentru computere (inclusiv jocuri pe calculator și jocuri video și actualizări pentru software-uri) descărcate sau accesate de pe site-uri web sau din aplicații în precedentele douăsprezece luni, pentru uzul personal;

(opțional) filme, muzică, cărți electronice, ziare electronice, reviste electronice sau software-uri pentru computere care nu sunt descărcate sau accesate online în precedentele douăsprezece luni, pentru uzul personal;

(c)   securitatea TIC și încrederea în TIC

(i)

pentru gospodăriile fără acces la internet la domiciliu, motivul pentru care nu au acces la internet la domiciliu:

preocupări legate de confidențialitate sau securitate;

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: utilizarea frauduloasă a unui card de credit sau de debit;

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: pierderea unor documente, fotografii sau a altor date din cauza unui virus sau a unei alte „infecții” (de exemplu un vierme sau un troian);

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: utilizarea abuzivă a informațiilor cu caracter personal disponibile pe internet, soldate cu, de exemplu, acțiuni de discriminare, hărțuire, comportament agresiv;

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: propria rețea socială sau propriul cont de mesaje electronice fiind piratat, iar conținutul său fiind plasat sau transmis online fără cunoștința proprietarului;

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: furtul identității online (cineva fură datele cu caracter personal ale respondentului și îi utilizează identitatea, de exemplu, cumpără utilizând numele respondentului);

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: primirea unor mesaje frauduloase („phishing”);

probleme de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: redirecționarea către site-uri web false care solicită informații cu caracter personal („pharming”);

(opțional) probleme în materie de securitate întâlnite prin utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni: copii care au accesat site-uri de internet necorespunzătoare;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat comandarea sau achiziționarea de bunuri sau servicii în scopuri personale prin intermediul internetului în precedentele douăsprezece luni;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat serviciile bancare prin internet în scopuri personale în precedentele douăsprezece luni;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat oferirea de informații personale serviciilor de networking social sau profesional în scopuri personale, prin intermediul internetului, în precedentele douăsprezece luni;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat comunicarea cu servicii sau administrații publice în scopuri private prin intermediul internetului în precedentele douăsprezece luni;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat descărcarea de software sau aplicații, muzică, fișiere video, jocuri sau alte fișiere de date, în scopuri personale, prin intermediul internetului, în precedentele douăsprezece luni;

preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat utilizarea internetului prin rețeaua publică de WiFi în scopuri private, prin intermediul internetului, în precedentele douăsprezece luni;

(opțional) preocupări privind securitatea care au limitat sau împiedicat alte activități în scopuri personale, prin intermediul internetului, în precedentele douăsprezece luni;

crearea unor copii de rezervă ale dosarelor proprii (precum documente, fotografii) pe orice dispozitiv de stocare extern sau într-un spațiu de stocare pe internet (cloud services) în scopuri private: copii de rezervă ale fișierelor, create automat sau manual; nu au fost create copii de rezervă ale fișierelor; respondentul nu are cunoștințe în acest sens;

(iii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul, dar nu pentru activități comerciale prin internet (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii) în cursul precedentelor douăsprezece luni, obstacole în calea comerțului electronic:

preocupări privind securitatea sau confidențialitatea plăților (cum ar fi transmiterea datelor cărții de credit sau a celor personale prin internet);

(iv)

în cazul persoanelor fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni și care s-au confruntat cu furtul de identitate online, primirea unor mesaje frauduloase sau redirecționarea către site-uri web false care solicită informații cu caracter personal prin utilizarea internetului în scopuri private în precedentele douăsprezece luni:

pierderi financiare înregistrate în cursul precedentelor douăsprezece luni rezultate din furtul identității, primirea unor mesaje frauduloase sau redirecționarea către site-uri web false;

(v)

pentru persoanele fizice care, deși era necesar să transmită formulare oficiale, nu au transmis, în scopuri personale, formulare completate online prin intermediul site-urilor de internet sau al aplicațiilor autorităților publice în precedentele douăsprezece luni din următoarele motive:

preocupări legate de protecția și securitatea datelor cu caracter personal în precedentele douăsprezece luni;

(d)   competența și calificările în domeniul TIC

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni, competențe în ceea ce privește:

transferarea de fișiere de la computere la alte dispozitive;

instalarea de software-uri sau aplicații („apps”);

modificarea configurărilor oricărui software, inclusiv ale sistemelor de operare sau ale programelor de securitate;

copierea sau transferarea fișierelor sau a dosarelor;

utilizarea software-urilor de prelucrare a textelor;

crearea de prezentări sau documente care integrează text, fotografii, tabele sau grafice;

utilizarea software-urilor care conțin foi de calcul;

editarea fotografiilor, a fișierelor video sau audio;

scrierea unor coduri într-un limbaj de programare;

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul și software-uri care conțin foi de calcul în precedentele douăsprezece luni, competențe în ceea ce privește:

utilizarea funcțiilor avansate ale software-urilor care conțin foi de calcul concepute pentru a organiza și a analiza date, cum ar fi sortarea, filtrarea, utilizarea unor formule, crearea de grafice;

(e)   obstacole în calea utilizării TIC și a internetului

(i)

pentru gospodăriile fără acces la internet la domiciliu, motivul pentru care nu au acces la internet la domiciliu:

au acces la internet în altă parte;

nu au nevoie de internet, de exemplu pentru că nu este util sau interesant;

costul echipamentului este prea mare;

costul accesului este prea mare (de exemplu, abonament prin telefon sau DSL);

lipsă de competențe;

internetul în bandă largă nu este disponibil în zona respectivă;

alt motiv sau alte motive;

(ii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru comerțul electronic (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii) în cursul precedentelor douăsprezece luni, problemele întâmpinate în ceea ce privește comerțul electronic:

deficiențe tehnice ale site-ului de internet în cursul efectuării comenzii sau a plății;

dificultate de a găsi informații privind garanții și alte drepturi legale;

viteza livrării mai mică decât cea indicată;

costuri finale mai mari decât cele indicate (de exemplu, costuri de livrare mai mari, comisioane de tranzacție neașteptate);

bunurile livrate nu sunt cele comandate sau sunt deteriorate;

confruntarea cu probleme de fraudă (de exemplu, bunuri nelivrate sau servicii neprestate, utilizarea abuzivă a datelor de pe cartea de credit);

reclamații și despăgubiri dificile sau lipsa unui răspuns satisfăcător după o reclamație;

un comerciant cu amănuntul străin care nu vinde în țara respondentului;

alte probleme apărute;

nu au fost probleme;

(iii)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul, dar nu pentru activități comerciale prin internet (achiziționare sau comandă de bunuri sau servicii pentru uzul privat) în cursul precedentelor douăsprezece luni, obstacole în calea comerțului electronic:

preferință pentru a face cumpărături în persoană și/sau pentru a vedea nemijlocit produsul, loialitate față de magazinele fizice, puterea obișnuinței;

lipsa de competențe sau de cunoștințe (de exemplu, nu știu cum să se utilizeze un site web, utilizarea a fost prea complicată);

probleme cu livrarea bunurilor comandate pe internet (de exemplu, durează prea mult, este dificilă din punct de vedere logistic);

preocupări privind primirea sau returnarea bunurilor, preocupări privind reclamațiile sau despăgubirile;

absența unui card de plată care să poată fi folosit pentru efectuarea plății prin internet;

(opțional) un comerciant cu amănuntul străin care nu vinde în țara respondentului;

(opțional) alte persoane au cumpărat sau au comandat bunuri sau servicii în numele respondentului;

alte obstacole în calea comerțului prin internet;

(f)   utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimbul de informații și servicii cu instituțiile guvernamentale și administrațiile publice (e-guvernare)

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele douăsprezece luni:

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru a obține informații de pe site-urile web sau aplicațiile autorităților publice sau ale serviciilor publice (se exclud mesajele electronice redactate manual);

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru a descărca/imprima formulare oficiale de pe site-urile web ale autorităților publice sau ale serviciilor publice (se exclud mesajele electronice redactate manual);

utilizarea internetului în precedentele douăsprezece luni în scopuri personale pentru a transmite formulare completate online la autorități publice sau la serviciile publice (se exclud mesajele electronice redactate manual);

(ii)

pentru persoanele fizice care nu au transmis formulare completate online prin intermediul site-urilor de internet sau al aplicațiilor autorităților publice, în scopuri personale, în precedentele douăsprezece luni:

nu au transmis formulare completate deoarece nu a fost necesar să transmită formulare oficiale, în scopuri personale, în precedentele douăsprezece luni;

(iii)

pentru persoanele fizice care, deși era necesar să transmită formulare oficiale, nu au transmis, în scopuri personale, formulare completate online prin intermediul site-urilor de internet sau al aplicațiilor autorităților publice în precedentele douăsprezece luni din următoarele motive:

nu a fost disponibil un astfel de serviciu online;

lipsa de competențe sau de cunoștințe (de exemplu, nu au știut cum să utilizeze site-ul web sau utilizarea a fost prea complicată);

o altă persoană fizică a transmis formulare completate online în numele respondentului (cum ar fi un consultant, un consilier fiscal, o rudă sau un membru al familiei);

alt motiv pentru care persoana nu a transmis formulare completate online la autoritățile publice;

(g)   accesarea și utilizarea tehnologiilor care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate ubicuă)

(i)

pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

utilizarea unui telefon mobil sau a unui telefon inteligent pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unui laptop pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea unei tablete pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

utilizarea altor dispozitive mobile (cum ar fi dispozitive de redare media sau pentru jocuri electronice, de citit cărți, ceasuri inteligente) pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni;

nu s-au utilizat dispozitive mobile pentru a accesa internetul în afara domiciliului sau a locului de muncă în precedentele trei luni.

B.   Domeniu de aplicare

(1)

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la rubrica A(2) din prezenta anexă referitoare la gospodăriile populației sunt gospodăriile cu cel puțin un membru în grupa de vârstă 16-74 de ani.

(2)

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la rubrica A(2) din prezenta anexă referitoare la persoanele fizice sunt persoanele din grupa de vârstă 16-74 de ani.

(3)

Acoperirea geografică cuprinde gospodăriile populației sau persoanele fizice sau ambele, situate în orice parte a teritoriului statului membru în cauză.

C.   Perioada de referință

Principala perioadă de referință pentru colectarea statisticilor este primul trimestru al anului 2019.

D.   Caracteristici generale socioeconomice

(1)

Pentru subiectele și caracteristicile lor enumerate la rubrica A punctul (2) din prezenta anexă care se referă la gospodăriile populației, se colectează următoarele caracteristici generale:

(a)

regiunea de reședință, specificată conform clasificării NUTS1 a regiunilor;

(b)

(opțional) regiunea de reședință specificată conform clasificării NUTS2;

(c)

poziția geografică, și anume dacă se află într-o regiune mai puțin dezvoltată, într-o regiune în tranziție sau într-o regiune mai dezvoltată;

(d)

gradul de urbanizare, și anume dacă se află într-o zonă dens populată, într-o zonă cu densitate intermediară sau într-o zonă slab populată;

(e)

tipul de gospodărie, precizând numărul membrilor gospodăriei: (opțional) numărul de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, (opțional) numărul de elevi și studenți cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, (opțional) numărul de persoane cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, (opțional) numărul de persoane în vârstă de 65 de ani sau peste și, de colectat separat, numărul de copii cu vârste sub 16 ani, (opțional) numărul de copii cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani, (opțional) numărul de copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani, (opțional) numărul de copii în vârstă de cel mult 4 ani;

(f)

(opțional) venitul lunar net al gospodăriei, care se colectează valoric sau în intervale de valori compatibile cu cuartilele de venit;

(g)

(opțional) venitul lunar net total echivalat al gospodăriei, transmis sub formă de cuintile.

(2)

Pentru subiectele și caracteristicile lor enumerate la rubrica A punctul (2) din prezenta anexă care se referă la persoane fizice, se colectează următoarele caracteristici generale:

(a)

sexul;

(b)

țara nașterii, precizând dacă persoana este născută în țară sau dacă este născută în străinătate; în cazul persoanelor născute în străinătate, trebuie precizat, în plus, dacă persoana s-a născut într-un alt stat membru sau într-o țară din afara Uniunii;

(c)

țara de cetățenie, precizând dacă persoana deține cetățenie națională sau cetățenie străină; în cazul persoanelor care dețin cetățenie străină, trebuie precizat, în plus, dacă persoana deține cetățenia unui alt stat membru sau a unei țări din afara Uniunii;

(d)

vârsta, în număr de ani împliniți; (opțional) sub 16 ani sau peste 74 de ani sau ambele;

(e)

nivelul de studii absolvit, specificând cel mai înalt nivel de educație finalizat cu succes conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED 2011) indiferent dacă este cel mult învățământ secundar inferior (ISCED 0, 1 sau 2), învățământ secundar superior și învățământ postsecundar neterțiar (ISCED 3 sau 4) sau învățământ terțiar (ISCED 5, 6, 7 sau 8) sau nivel mai mic decât învățământul primar (ISCED 0) sau învățământ primar (ISCED 1), învățământ secundar inferior (ISCED 2), învățământ liceal (ISCED 3), învățământ postliceal (ISCED 4), învățământ terțiar de scurtă durată (ISCED 5), diplomă de licență sau nivel echivalent (ISCED 6), master sau nivel echivalent (ISCED 7) ori doctorat sau nivel echivalent (ISCED 8);

(f)

statutul ocupațional, specificând dacă persoana este angajată sau dacă desfășoară o activitate independentă, inclusiv lucrătorii familiali (opțional: angajat cu normă întreagă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu normă întreagă, angajat cu fracțiune de normă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu fracțiune de normă, angajat cu loc de muncă permanent sau cu un contract de muncă cu durată nedeterminată, angajat cu loc de muncă temporar sau cu contract de muncă cu durată determinată, lucrător care desfășoară o activitate independentă, inclusiv lucrători familiali);

(g)

(opțional) se specifică sectorul economic al locului de muncă:

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

B, C, D și E

Industria manufacturieră, minieră și extractivă și alte industrii

F

Construcții

G, H și I

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, transport, hoteluri și restaurante

J

Informații și comunicații

K

Activități financiare și de asigurări

L

Tranzacții imobiliare

M și N

Servicii pentru întreprinderi

O, P și Q

Administrație publică, apărare, învățământ, sănătate și asistență socială

R, S, T și U

Alte activități de servicii

(h)

statutul ocupațional, precizând dacă persoana este în șomaj sau studiază nefăcând parte din forța de muncă sau dacă se află în afara forței de muncă în orice alt mod, precizând în mod opțional dacă persoana este la pensie sau este pensionată anticipat sau dacă a renunțat să mai lucreze, cu invaliditate permanentă, în serviciu militar sau civil obligatoriu, efectuează activități casnice sau este inactivă din orice alt motiv;

(i)

ocupația, în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO-08), precizând dacă persoana este clasificată ca lucrător manual, lucrător nemanual, lucrător TIC, lucrător ne-TIC și, opțional, toate ocupațiile în conformitate cu ISCO-08 codificate la nivel de 2 cifre.

E.   Periodicitate

Datele prevăzute în prezenta anexă se transmit o singură dată pentru 2019.

F.   Termenele pentru transmiterea rezultatelor

(1)

Înregistrările datelor individuale, care nu permit identificarea directă a unităților statistice în cauză menționate la articolul 6, precum și la punctul 6 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, se transmit la Eurostat înainte de 5 octombrie 2019. Până la acea dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

(2)

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2019.

(3)

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2019.

(4)

Datele și metadatele se transmit la Eurostat utilizând serviciile ghișeului unic, în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1799 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2018

privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (1), în special articolul 14 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Diseminarea unor tematici de recensământ armonizate la nivelul Uniunii la nivelul unor griduri de suprafață constantă, și anume de 1 km2, constituie un element-cheie al producției statistice europene pentru elaborarea viitoare a politicilor și a strategiilor de recensământ de către statele membre.

(2)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, Comisia poate să decidă, în cazuri specifice și temeinic justificate, pentru a satisface nevoi neprevăzute, asupra unei acțiuni statistice directe temporare care să respecte condițiile stabilite la articolul 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(3)

Prezenta acțiune statistică directă temporară ar trebui să prevadă o colectare de date pe o perioadă de referință de un an. Toate statele membre ar trebui să fie în măsură să producă date de recensământ univariate, geocodate conform unui set de griduri de 1 km2, la data de referință pentru recensământul populației și al locuințelor din 2021; de asemenea, Uniunea ar trebui să acorde institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale contribuții financiare menite să acopere costurile suplimentare suportate de acestea. Prezenta acțiune este sprijinită de o analiză a raportului cost-eficacitate și de o estimare a costurilor totale de producție suplimentare furnizate de Comisie.

(4)

Prezenta acțiune este justificată de o nevoie comună, la nivelul întregii Uniuni, de informații fiabile, precise și comparabile cu privire la distribuția populației, cu o rezoluție spațială suficientă, fondate pe cerințe de producție armonizate și destinate, în special, elaborării de politici regionale paneuropene.

(5)

În întreaga Uniune sunt disponibile informații demografice armonizate și cu rezoluție spațială, iar obiectivul este de a disemina un set de date pentru fiecare stat membru, care să conțină tematici selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate conform unor griduri de 1 km2. Nu există nicio sarcină suplimentară pentru respondenți, întrucât toate informațiile necesare vor fi obținute din datele recensământului din 2021.

(6)

În mod concret, pentru a se obține rezultate armonizate comparabile în întreaga Uniune, trebuie determinat un set de griduri de suprafață constantă la nivelul Uniunii, alcătuit din celule de 1 km2. În plus, trebuie stabilite tematicile specifice și defalcările lor, precum și programul detaliat de diseminare pe acest set de griduri de 1 km2. În cele din urmă, este necesar să se specifice metadatele spațiale și statistice necesare pentru un astfel de set de date.

(7)

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și regulamentele de punere în aplicare corespunzătoare ale Comisiei stabilesc metadatele (3), formatul datelor (4) și serviciile de rețea (5) necesare pentru difuzarea datelor spațiale. În special, punctul 1 din anexa III vizează sistemele statistice de griduri posibile pentru diseminarea datelor spațiale și, în conformitate cu punctul 10 din anexa III, se aplică în cazul seturilor de date spațiale din cadrul tematicii „Distribuția populației – demografie”.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și regulamentele de punere în aplicare corespunzătoare ale Comisiei stabilesc norme comune pentru transmiterea datelor obținute la recensământul din 2021, în special în ceea ce privește anul de referință și metadatele necesare (7), specificațiile tehnice pentru tematicile de recensământ și defalcările lor (8), precum și formatul tehnic (9).

(9)

Statele membre ar trebui să transmită datele și metadatele lor validate în format electronic, folosind formatul tehnic adecvat care urmează să fie furnizat de către Comisie. Inițiativa privind schimbul de date și metadate statistice (SDMX) referitoare la standardele statistice și tehnice pentru schimbul și punerea în comun a datelor și metadatelor, pe care se bazează proiectul Census Hub, a fost lansată de Banca Reglementelor Internaționale, Banca Centrală Europeană, Comisie (Eurostat), Fondul Monetar Internațional, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Națiunilor Unite și Banca Mondială. Pentru schimbul de statistici oficiale, SDMX și Census Hub oferă standarde statistice, tehnice și pentru transmiterea datelor. Prin urmare, ar trebui să se introducă un format tehnic în conformitate cu standardele respective.

(10)

Comisia (Eurostat) a găzduit un proiect privind protecția armonizată a datelor de recensământ în Sistemul Statistic European (SSE), care a stabilit bune practici și recomandări de punere în aplicare pentru protecția armonizată împotriva divulgării datelor diseminate la nivel de griduri de 1 km2.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Se stabilește o acțiune statistică directă temporară în vederea dezvoltării, a producerii și a diseminării tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate conform unui set de griduri de 1 km2 (denumite în continuare „date la nivel de griduri de 1 km2”).

În acest scop, se determină un grid de referință geospațial armonizat și constant, unic pentru Europa, alcătuit din celule cu o suprafață de 1 km2. Se stabilesc, de asemenea, tematicile specifice și defalcările lor, precum și programul detaliat și metadatele pentru diseminarea datelor recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate conform gridurilor de referință de 1 km2.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 763/2008.

Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„grid”, „celulă de grid” și „punct de grid” înseamnă un grid, o celulă de grid și un punct de grid astfel cum sunt definite în anexa II punctul 2.1 din Regulamentul (UE) nr. 1089/2010;

2.

„populație totală” înseamnă ansamblul persoanelor dintr-o celulă de grid a căror reședință obișnuită este situată în respectiva celulă de grid;

3.

„element” înseamnă o singură măsurătoare cuprinsă în tabelul definit în anexa II la prezentul regulament;

4.

„valoare” înseamnă informația furnizată de un element. O valoare poate fi o „valoare numerică” sau o „valoare specială”;

5.

„valoare numerică” înseamnă un număr întreg mai mare sau egal cu „0”, care furnizează informații statistice referitoare la observarea respectivului element;

6.

„date validate” înseamnă date verificate de statele membre în conformitate cu normele de validare convenite;

7.

„valoare observată” înseamnă o valoare numerică ce reprezintă informații observate sau imputate conform celor mai bune cunoștințe disponibile, pe baza tuturor informațiilor disponibile în urma recensământului din 2021, în special înainte de aplicarea oricărei măsuri de control privind divulgarea datelor statistice;

8.

„valoare confidențială” înseamnă o valoare numerică ce nu trebuie să fie divulgată, cu scopul de a proteja confidențialitatea statistică a datelor, în conformitate cu măsurile de protecție ale statelor membre împotriva divulgării datelor statistice;

9.

„valoare specială” înseamnă un simbol transmis într-un element în locul unei valori numerice;

10.

„marcaj” înseamnă un cod care poate însoți un anumit element pentru a descrie o caracteristică specifică a valorii sale.

Articolul 3

Specificații tehnice pentru gridul de referință de 1 km2

(1)   În conformitate cu secțiunea 1.5 din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010, setul de griduri statistic de referință de 1 km2 pentru utilizare paneuropeană este setul de griduri cu celule de suprafață egală „Grid_ETRS89-LAEA1000”. Întinderea spațială a setului de griduri de referință în sistemul de coordonate specificat pentru acest set de griduri în secțiunea 2.2.1 din anexa II a aceluiași regulament se limitează, în sensul prezentului regulament, la valori ale coordonatelor est cuprinse între 900 000 și 7 400 000 de metri și la valori ale coordonatelor nord cuprinse între 900 000 și 5 500 000 de metri.

(2)   În conformitate cu secțiunea 1.4.1.1 din anexa IV a aceluiași regulament, fiecare celulă individuală de grid de referință de 1 km2 este identificată printr-un cod de celulă de grid unic, compus din caracterele „CRS3035RES1000mN”. Acesta este urmat de valoarea în metri a coordonatei nord a punctului de grid situat în colțul stâng inferior al celulei de grid, apoi de litera „E”, urmată de valoarea în metri a coordonatei est a punctului de grid situat în colțul stâng inferior al celulei de grid.

(3)   Codul de țară al statului membru care efectuează transmisia, astfel cum este definit în Ghidul de redactare interinstituțional publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, urmat de caracterul „_”, precedă codul fiecărei celule de grid transmise de statul membru respectiv.

Articolul 4

Specificații tehnice pentru tematicile datelor la nivel de griduri de 1 km2 și pentru defalcările acestora

Se aplică specificațiile tehnice ale tematicilor stabilite în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 pentru datele recensământului din 2021. Defalcările tematicilor în sensul prezentului regulament sunt specificate în anexa I la acesta.

Articolul 5

Programul datelor la nivel de griduri de 1 km2

(1)   Programul datelor la nivel de griduri de 1 km2 care trebuie transmis Comisiei (Eurostat) de fiecare stat membru pentru anul de referință 2021 este specificat în anexa II.

(2)   Statele membre înlocuiesc orice valoare confidențială cu valoarea specială „nedisponibil”.

Articolul 6

Armonizarea rezultatelor

(1)   Pentru a facilita comparabilitatea la nivelul Uniunii, valorile care urmează să fie diseminate sunt armonizate. În acest scop, în măsura în care este posibil, se acordă prioritate valorilor numerice față de valorile speciale.

(2)   Pentru a asigura informații suficient de precise și de fiabile cu privire la distribuția spațială a populației totale, statele membre respectă următoarele cerințe:

(a)

elementele referitoare la populația totală nu sunt declarate ca fiind confidențiale;

(b)

elementele referitoare la populația totală cu o valoare observată diferită de „0” sunt semnalate prin marcajul „populat”; și

(c)

elementele referitoare la populația totală cu o valoare observată „0” nu sunt semnalate prin marcajul „populat”.

Articolul 7

Metadate

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) metadatele referitoare la datele la nivel de griduri de 1 km2 în conformitate cu anexa III.

Articolul 8

Data de referință

Data de referință a datelor la nivel de griduri de 1 km2 transmise de fiecare stat membru trebuie să fie identică cu data de referință declarată de statul membru respectiv în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2017/712.

Articolul 9

Data transmiterii datelor și a metadatelor

(1)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) datele validate și agregate și metadatele referitoare la populația totală până la 31 decembrie 2022.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) datele validate și agregate și metadatele până la 31 martie 2024.

Articolul 10

Formatul tehnic pentru transmiterea datelor și a metadatelor

Formatul tehnic care trebuie să fie utilizat pentru transmiterea datelor și a metadatelor este formatul SDMX, astfel cum este pus în aplicare prin Census Hub. Statele membre transmit datele și metadatele solicitate în conformitate cu definițiile structurii datelor și cu specificațiile tehnice aferente furnizate de către Comisie (Eurostat). Ele stochează datele și metadatele solicitate până la 31 decembrie 2034, în vederea oricărei transmiteri ulterioare solicitate de către Comisie (Eurostat).

Articolul 11

Cerințe privind calitatea

(1)   Statele membre asigură calitatea datelor transmise.

(2)   În sensul prezentului regulament, criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se aplică datelor de transmis.

(3)   La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre îi furnizează informații suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

Articolul 12

Diseminarea

(1)   Comisia (Eurostat) diseminează seturile de date la nivel de griduri de 1 km2 menționate la articolul 5, precum și metadatele corespunzătoare menționate la articolul 7.

(2)   În sensul prezentului regulament, programul de date la nivel de griduri de 1 km2 și de metadate, care trebuie să fie transmis de statele membre și diseminat de Eurostat, corespunde datelor pe care statele membre le diseminează la nivel național în conformitate cu Directiva 2007/2/CE și cu Regulamentele sale de punere în aplicare (CE) nr. 1205/2008, (CE) nr. 976/2009 și (UE) nr. 1089/2010.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele (JO L 326, 4.12.2008, p. 12).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, p. 11).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește serviciile de rețea (JO L 274, 20.10.2009, p. 9).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor (JO L 218, 13.8.2008, p. 14).

(7)  Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 105, 21.4.2017, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor (JO L 78, 23.3.2017, p. 13).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010 (JO L 135, 24.5.2017, p. 6).


ANEXA I

Specificații tehnice pentru defalcările tematicilor de recensământ menționate la articolul 4

În sensul prezentului regulament, specificațiile tehnice pentru defalcările tematicilor de recensământ menționate în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 sunt prezentate după cum urmează:

Fiecare tematică selectată pentru diseminarea la nivel de griduri de referință de 1 km2 este indicată cu titlul său din anexa la Regulamentul (UE) 2017/543.

Se aplică specificațiile tehnice stabilite în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543, referitoare la tematica respectivă în general.

Apoi se specifică defalcarea pentru tematica respectivă.

Toate defalcările servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal referitor la persoane.

Tematică: Locul de reședință obișnuită

Categoriile de defalcare ale acestei tematici care trebuie să fie declarate de un stat membru sunt toate celulele setului de griduri de referință de 1 km2 specificat la articolul 3 alineatul (1), a căror suprafață include o parte din teritoriul statului membru respectiv, completate de o singură celulă de grid virtuală pentru fiecare stat membru pentru a comensura persoanele care nu sunt alocate altor griduri.

Zona geografică bazată pe griduri de referință de 1 km2  (1)

GEO.G.

x.

Toate celulele de grid care aparțin, integral sau parțial, teritoriului statului membru

x.

y.

O celulă de grid virtuală per stat membru

y.

Dacă locul de reședință obișnuită al unei persoane pe teritoriul statului membru de raportare acoperit de griduri de referință nu este cunoscut, pot fi utilizate metode de estimare statistică suplimentare bazate pe metode științifice, bine documentate și disponibile în mod public, pentru a încadra persoana respectivă într-o anumită celulă de grid. Persoanele care nu sunt încadrate în nicio celulă a gridurilor de referință sunt încadrate în celula de grid virtuală GEO.G.y. a statului membru respectiv.

Tematică: Sex

Defalcarea SEX., specificată în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 pentru această tematică, se aplică în sensul prezentului regulament.

Tematică: Vârstă

Se declară următoarele categorii de defalcare:

Vârstă

AGE.G.

1.

Sub 15 ani

1.

2.

Între 15 și 64 de ani

2.

3.

65 de ani și peste

3.

După cum se specifică în anexa la Regulamentul (UE) 2017/543, se declară vârsta împlinită, în ani împliniți, la data de referință.

Tematică: Statutul activității curente (numărul de persoane ocupate)

Se declară următoarea categorie de defalcare, inclusă în defalcarea CAS.L. specificată în Regulamentul (UE) 2017/543:

Statutul activității curente

CAS.L.

1.

Persoane ocupate

1.1.

Specificația pentru persoanele „ocupate” din anexa la Regulamentul (UE) 2017/543 se aplică în cazul acestei categorii.

Tematică: Țara/locul nașterii

Se declară următoarele categorii de defalcare, incluse în defalcarea POB.L. specificată în Regulamentul (UE) 2017/543:

Țara/locul nașterii

POB.L.

1.

Locul nașterii în țara de raportare

1.

2.

Locul nașterii în alt stat membru al UE

2.1.

3.

Locul nașterii în altă țară

2.2.

Tematică: Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ

Se declară următoarele categorii de defalcare, incluse în defalcarea ROY. specificată în Regulamentul (UE) 2017/543:

Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ

ROY.

1.

Reședință obișnuită neschimbată

1.

2.

Mutare în interiorul țării de raportare

2.1.

3.

Mutare din exteriorul țării de raportare

2.2.

O mutare în interiorul aceleiași celule de grid este declarată fie ca „Mutare în interiorul țării de raportare” (ROY.2.1.), fie ca „Mutare din exteriorul țării de raportare” (ROY.2.2.), după caz.


(1)  Codurile „x.” sunt codurile de identificare a celulelor de grid, astfel cum sunt specificate la articolul 3. Codul „y”. este alcătuit din șirul de caractere „unallocated”, precedat de codul de țară al statului membru de raportare, astfel cum este specificat la articolul 3 alineatul (3).


ANEXA II

Programul datelor de recensământ statistic geocodate la nivel de griduri de referință de 1 km2, menționat la articolul 5

Programul datelor la nivel de griduri de 1 km2 care trebuie transmis pentru anul de referință 2021 este alcătuit dintr-un tabel bidimensional ce încrucișează ansamblul celulelor de grid GEO.G., definit în anexa I, cu următoarea selecție de categorii rezultate în urma defalcărilor tematicilor de recensământ specificate în anexa I:

Categorii de tematici de recensământ care trebuie defalcate la nivel de griduri de referință de 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Populație totală

0.

1.

SEX.1.: Bărbați

1.

2.

SEX.2.: Femei

2.

3.

AGE.G.1.: Sub 15 ani

3.

4.

AGE.G.2.: Între 15 și 64 de ani

4.

5.

AGE.G.3.: 65 de ani și peste

5.

6.

CAS.L.1.1.: Persoane ocupate (1)

6.

7.

POB.L.1.: Locul nașterii în țara de raportare

7.

8.

POB.L.2.1.: Locul nașterii în alt stat membru al UE

8.

9.

POB.L.2.2.: Locul nașterii în altă țară

9.

10.

ROY.1.: Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ neschimbat

10.

11.

ROY.2.1.: Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ: mutare în interiorul țării de raportare

11.

12.

ROY.2.2.: Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ: mutare din exteriorul țării de raportare

12.


(1)  Datele referitoare la categoria „persoane ocupate” se transmit în măsura în care este posibil, în funcție de disponibilitatea lor în statul membru care efectuează transmisia.


ANEXA III

Metadatele necesare pentru datele la nivel de griduri de 1 km2 menționate la articolul 7

Metadate referitoare la elemente

1.

Dacă este cazul, statele membre adaugă următoarele marcaje la un element:

(a)

„provizoriu”;

(b)

„populat”;

(c)

„revizuit”;

(d)

„a se vedea informațiile anexate”;

(e)

„confidențial” (1).

2.

Numai valorile referitoare la „populația totală” declarate în temeiul articolului 9 alineatul (1) și care, la momentul declarării, nu sunt considerate de către statul membru ca fiind definitive sunt însoțite de marcajul „provizoriu”.

3.

Marcajul „populat” se aplică doar elementelor referitoare la „populația totală”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2).

4.

Pentru fiecare valoare însoțită de cel puțin unul dintre marcajele „revizuit” sau „a se vedea informațiile anexate”, se furnizează un text explicativ.

5.

Fiecare element a cărui valoare confidențială a fost înlocuită cu valoarea specială „nedisponibil” este semnalat prin marcajul „confidențial”.

Metadate referitoare la tematici

Pe lângă metadatele referitoare la tematici transmise Comisiei (Eurostat) în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2017/712, statele membre furnizează, pentru fiecare tematică inclusă în anexa I, metadate care oferă informații privind metodologia și sursele de date utilizate în vederea obținerii valorilor pentru tematica respectivă la nivel de griduri de referință de 1 km2. Metadatele conțin, în special:

informații privind fiabilitatea și exactitatea valorilor declarate;

o descriere a oricărei metodologii utilizate pentru estimarea valorilor la nivel de griduri de referință de 1 km2, inclusiv în ceea ce privește fiabilitatea și exactitatea valorilor rezultate;

o descriere a oricărei metodologii utilizate pentru încadrarea persoanelor în celule de grid specifice la tematica „locul de reședință obișnuită”, inclusiv informații privind caracteristicile persoanelor care fac parte din categoria GEO.G.y.

Metadate de referință

Informațiile și structura metadatelor stabilite în anexa la Regulamentul (UE) 2017/881 sunt completate, în sensul prezentului regulament, de următoarele elemente care se raportează în mod specific la datele la nivel de griduri de 1 km2:

Elementul 3.3 „Prelucrarea și evaluarea” este completat cu subelementul suplimentar 3.3.3 „Informații suplimentare privind metodologia generică (nelegată de tematici) aplicată pentru producerea setului de date la nivel de griduri de 1 km2”.

Elementul 3.4 „Diseminarea” este completat cu informații specifice cu privire la măsurile de control privind divulgarea datelor statistice referitoare la setul de date la nivel de griduri de 1 km2. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informații privind măsurile referitoare la protecția armonizată a datelor la nivel de griduri de 1 km2, indicând în special dacă au utilizat bunele practici și orientările SSE pentru punerea în aplicare a respectivei protecții.

Elementul 4.2 „Actualitate și punctualitate” este completat cu data sau datele calendaristice specifice pentru transmisia și eventualele revizuiri ale datelor la nivel de griduri de 1 km2 și ale metadatelor.

Elementul 4 „Evaluarea calității datelor” este completat cu subelementul suplimentar 4.7 „Informații geografice – calitatea datelor” referitor la principiile calității geografice, în special în ceea ce privește acoperirea teritorială și comparabilitatea, precizia de poziționare, precum și coerența temporală și exhaustivitatea datelor geografice utilizate pentru geocodare.


(1)  Acest marcaj nu se aplică elementelor referitoare la populația totală, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (2) litera (a).


22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1800 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2018

de stabilire a volumelor de declanșare pentru anii 2019 și 2020 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 (1) ale Consiliului, în special articolul 183 primul paragraf litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei (2) prevede că o taxă la import suplimentară, astfel cum este menționată la articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, poate fi aplicată produselor și în cursul perioadelor indicate în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892. Respectiva taxă la import suplimentară trebuie aplicată în cazul în care cantitatea oricăruia dintre produsele puse în liberă circulație pentru oricare dintre perioadele de aplicare prevăzute în anexa menționată depășește volumul de declanșare pentru importurile de produs respectiv într-un an. Nu se impun taxe la import suplimentare dacă importurile nu riscă să perturbe piața Uniunii sau dacă efectele ar fi disproporționate în raport cu obiectivul vizat.

(2)

În conformitate cu articolul 182 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, volumele de declanșare pentru eventuala aplicare a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume se bazează pe datele privind importurile și pe datele privind consumul intern aferente celor trei ani anteriori. Pe baza datelor notificate de către statele membre pentru anii 2015, 2016 și 2017, ar trebui stabilite volumele de declanșare pentru anumite fructe și legume pentru anii 2019 și 2020.

(3)

Având în vedere că perioada de aplicare a eventualelor taxe la import suplimentare, astfel cum se prevede în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, începe, pentru o serie de produse, la 1 ianuarie, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2019 și, prin urmare, ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru anii 2019 și 2020, volumele de declanșare menționate la articolul 182 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, stabilite pentru produsele enumerate în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, sunt indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Expiră la 30 iunie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, p. 57).


ANEXĂ

Volume de declanșare pentru produsele și perioadele stabilite în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, în vederea eventualei aplicări a taxelor la import suplimentare

Fără a se aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că descrierea produselor are doar o valoare orientativă. În scopul prezentei anexe, domeniul de aplicare al taxelor la import suplimentare este determinat de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea produselor

Perioada de aplicare

Volumul de declanșare (tone)

2019

2020

78.0020

0702 00 00

Tomate

De la 1 iunie la 30 septembrie

 

326 943

78.0015

De la 1 octombrie

la 31 mai

811 333

78.0065

0707 00 05

Castraveți

De la 1 mai la 31 octombrie

 

76 688

78.0075

De la 1 noiembrie

la 30 aprilie

46 494

78.0085

0709 91 00

Anghinare

De la 1 noiembrie

la 30 iunie

55 581

78.0100

0709 93 10

Dovlecei

De la 1 ianuarie la 31 decembrie

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Portocale

De la 1 decembrie

la 31 mai

678 007

78.0120

0805 22 00

Clementine

De la 1 noiembrie

la sfârșitul lunii februarie

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (inclusiv tangerine și satsume); wilkings și alți hibrizi similari de citrice

De la 1 noiembrie

la sfârșitul lunii februarie

164 563

78.0160

0805 50 10

Lămâi

De la 1 ianuarie la 31 mai

 

36 456

78.0155

De la 1 iunie la 31 decembrie

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

De la 16 iulie la 16 noiembrie

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Mere

De la 1 ianuarie la 31 august

 

399 660

78.0180

De la 1 septembrie la 31 decembrie

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Pere

De la 1 ianuarie la 30 aprilie

 

144 570

78.0235

De la 1 iulie la 31 decembrie

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Caise

De la 1 iunie la 31 iulie

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Cireșe, altele decât vișinele

De la 16 mai la 15 august

 

36 289

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine

De la 16 iunie la 30 septembrie

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Prune

De la 16 iunie la 30 septembrie

 

28 092


DECIZII

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1801 A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2018

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în dreptul intern aplicabil pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției menționate la considerentul (1) în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

Irlanda a informat Secretariatul General al Consiliului cu privire la fișierele naționale de analiză ADN cărora li se aplică articolele 2-6 din Decizia 2008/615/JAI și la condițiile pentru căutarea automatizată astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) din respectiva decizie, în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din respectiva decizie.

(4)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date relevantă.

(5)

Irlanda a completat chestionarul referitor la protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date ADN.

(6)

Irlanda a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Austria.

(7)

S-a efectuat o vizită de evaluare în Irlanda și echipa de evaluare austriacă a elaborat un raport privind vizita de evaluare și l-a transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(8)

Consiliului i-a fost prezentat un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot cu privire la schimbul de date ADN.

(9)

La 16 iulie 2018, Consiliul, luând act de acordul tuturor statelor membre cărora le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, a ajuns la concluzia că Irlanda a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor ADN, Irlanda ar trebui să aibă dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI.

(11)

Articolul 33 din Decizia 2008/615/JAI conferă Consiliului competențe de executare pentru a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective, în special în ceea ce privește primirea și transmiterea datelor cu caracter personal reglementate de respectiva decizie.

(12)

Întrucât condițiile pentru începerea exercitării acestor competențe de executare au fost întrunite și procedura în acest sens a fost respectată, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda, pentru a permite respectivului stat membru să primească și să furnizeze date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI.

(13)

Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării și comparării automatizate a datelor ADN, Irlanda are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 23 noiembrie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KÖSTINGER


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 24 octombrie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1802 A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2018

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute la capitolul 6 din decizia menționată au fost puse în aplicare în dreptul intern aplicabil pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției menționate în considerentul (1) în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date relevantă.

(4)

Croația a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(5)

Croația a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Lituania și cu Slovacia.

(6)

A fost efectuată o vizită de evaluare în Croația, iar echipa de evaluare lituaniană/slovacă a elaborat un raport privind vizita de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(7)

A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(8)

La16 iulie 2018, Consiliul, luând act de acordul tuturor statelor membre cărora le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, a ajuns la concluzia că Croația a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute la capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI.

(9)

Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Croația ar trebui să aibă dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Articolul 33 din Decizia 2008/615/JAI conferă Consiliului competențe de executare pentru a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective, în special în ceea ce privește primirea și transmiterea datelor cu caracter personal reglementate de respectiva decizie.

(11)

Întrucât condițiile și procedura pentru începerea exercitării acestor competențe de executare au fost întrunite, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația, pentru a permite respectivului stat membru să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI.

(12)

Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor dactiloscopice, Croația are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 23 noiembrie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KÖSTINGER


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 24 octombrie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/35


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1803 A COMISIEI

din 20 noiembrie 2018

prin care Franța este autorizată să încheie un acord cu Saint-Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franța și aceste teritorii să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franței în temeiul Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 7434]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (1), în special articolul 24,

având în vedere cererea depusă de Franța în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2015/847,

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2009/853/CE a Comisiei (2), Franței i s-a acordat o derogare în ceea ce privește transferurile de fonduri dintre Saint Pierre și Miquelon, Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și, respectiv, Wallis și Futuna pe de o parte, și Franța, pe de altă parte.

(2)

La 24 martie 2017, Franța a cerut o derogare în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2015/847 pentru transferurile de fonduri dintre Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și, respectiv, Wallis și Futuna, pe de o parte, și Franța, pe de altă parte.

(3)

Teritoriile franceze de peste mări incluse în Decizia 2009/853/CE diferă de cele pentru care se solicită reînnoirea derogării. Prin urmare, solicitarea Franței intră în domeniul de aplicare al articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/847.

(4)

În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/847, începând cu 24 martie 2017, transferurile de fonduri dintre Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și, respectiv, Wallis și Futuna, pe de o parte, și Franța, pe de altă parte, sunt considerate în mod provizoriu drept transferuri în interiorul Franței.

(5)

Comisia a considerat că i s-au transmis informațiile necesare pentru evaluarea cererii depuse de Franța și a adus acest lucru la cunoștința statelor membre, cu ocazia reuniunii Comitetului pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului din 25 mai 2018.

(6)

Statutul Saint-Barthélemy în raport cu Uniunea s-a schimbat, aceasta fiind inclusă, prin Decizia nr. 528/2012/UE a Consiliului (3), printre țările și teritoriile de peste mări asociate la Uniune. În conformitate cu Acordul monetar din 12 iulie 2011 între Uniunea Europeană și Republica Franceză (4), Saint Barthélemy face parte din zona monetară a Franței și moneda euro are statut de mijloc legal de plată în acest teritoriu.

(7)

Statutul Mayotte în raport cu Uniunea s-a schimbat, de asemenea, aceasta fiind devenind, prin Decizia 2014/162/UE a Consiliului (5), un departament francez de peste mări și o regiune ultraperiferică a Uniunii. Mayotte nu ar trebui, prin urmare, să fie vizată de prezenta decizie.

(8)

Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna nu fac parte din teritoriul Uniunii, astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 349 din Tratat. Cu toate acestea, Saint Pierre și Miquelon, în conformitate cu Decizia 1999/95/CE a Consiliului (6), precum și Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna, în conformitate cu Protocolul nr. 18 privind Franța anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fac parte din zona monetară a Franței și moneda euro are statut de mijloc legal de plată în toate teritoriile respective.

(9)

Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna respectă, prin urmare, criteriul prevăzut la articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/847.

(10)

Prestatorii de servicii de plată din Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna participă direct la sistemele de plată și compensare ale Franței, mai precis CORE sau TARGET2-Banque de France. Prin urmare, acești prestatori respectă criteriul menționat la articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/847.

(11)

Pentru ca reglementările Uniunii să se aplice în cazul Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna, Franța trebuie să adopte o legislație specifică în acest sens. Adoptarea de către Franța a Ordonanței nr. 2016-1635 din 1 decembrie 2016, în special articolele 18 și 19, asigură integrarea în sistemul juridic al acestor teritorii a unor dispoziții care corespund celor din Regulamentul (UE) 2015/847.

(12)

Prin urmare, Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna au adoptat dispoziții identice cu cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2015/847 și impun aplicarea acestora de către prestatorii lor de servicii de plată, respectând astfel criteriul stabilit la articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf litera (c) din regulamentul menționat.

(13)

Prin urmare, este oportun să se acorde derogarea solicitată de Franța.

(14)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Franța este autorizată să încheie un acord cu Saint Barthélemy, Saint Pierre și Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și, respectiv, Wallis și Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre aceste teritorii și Franța să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franței în sensul Regulamentului (UE) 2015/847.

Articolul 2

Decizia 2009/853/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Věra JOUROVÁ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 1.

(2)  Decizia 2009/853/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 autorizând Franța să încheie un acord cu Saint Pierre și Miquelon, Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză și Wallis și Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franța și aceste teritorii să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 312, 27.11.2009, p. 71).

(3)  Decizia nr. 528/2012/UE a Consiliului din 24 septembrie 2012 privind modificarea Deciziei 2001/822/CE privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizia de asociere peste mări”) (JO L 264, 29.9.2012, p. 1).

(4)  Acord monetar între Uniunea Europeană și Republica Franceză, în ceea ce privește păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană (JO L 189, 20.7.2011, p. 3).

(5)  Decizia 2014/162/UE a Consiliului din 11 martie 2014 de modificare a Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește aplicarea sa cu privire la Mayotte începând cu 1 ianuarie 2014 (JO L 89, 25.3.2014, p. 3).

(6)  Decizia 1999/95/CE a Consiliului din 31 decembrie 1998 (JO L 30, 4.2.1999, p. 29).


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/37


DECIZIA NR. 244/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 2 decembrie 2016

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1804]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XIII la Acordul privind SEE trebuie modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XIII la Acordul privind SEE, punctul 18a (Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarea liniuță:

„—

32011 L 0076: Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 (JO L 269, 14.10.2011, p. 1).”

2.

Literele (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

La articolul 7i alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

«În cazul sistemelor de taxare rutieră aplicate pe rețeaua rutieră transeuropeană care deservește alte părți ale Norvegiei decât partea de sud-est, nivelul actual al rabaturilor sau al reducerilor taxelor de utilizare pentru utilizatorii frecvenți se poate aplica modalităților de taxare existente la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 129/2012 a Comitetului mixt al SEE din 13 iulie 2012 (2), cu condiția ca ponderea traficului internațional de vehicule grele de marfă pe rețeaua de infrastructură respectivă să fie mai mică de 30 %.

În cazul sistemelor de taxare rutieră instituite după data intrării în vigoare a Deciziei nr. 129/2012 a Comitetului mixt al SEE, nivelul rabaturilor sau al reducerilor taxelor de utilizare pentru utilizatorii frecvenți poate depăși nivelul stabilit la articolul 7i alineatul (2) litera (c) din prezenta directivă, cu condiția ca:

ponderea traficului internațional de vehicule grele de marfă pe rețeaua de infrastructură respectivă să nu depășească 5 %;

nivelul unor astfel de rabaturi sau de reduceri să fie justificat de circumstanțe specifice, în special în cazul în care rețeaua de infrastructură respectivă constă din poduri și/sau tuneluri menite să înlocuiască feribotul.

(2)  JO L 309, 8.11.2012, p. 8.»”"

(2)  JO L 309, 8.11.2012, p. 8.»”"

3.

Litera (f) se renumerotează, devenind litera (d), și sintagma „7 alineatul (9)” se înlocuiește cu sintagma „7 alineatul (1)”.

Articolul 2

Textele Directivei 2011/76/UE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  JO L 269, 14.10.2011, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


Declarația statelor AELS

privind Decizia nr. 244/2016 a Comitetului mixt al SEE de încorporare a Directivei 2011/76/UE în Acordul privind SEE

Încorporarea articolului 2 litera (b), a articolului 7c, a articolului 7f alineatele (4) și (5), a articolului 7g alineatul (1) punctul (iv), a articolului 7h alineatele (3) și (4), a articolului 7i alineatul (1), a articolului 7j alineatele (3) și (4), a articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (d) și a anexelor IIIa și IIIb din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (2), în Acordul privind SEE nu aduce atingere domeniului de aplicare al Acordului privind SEE.


(1)  JO L 187, 20.7.1999, p. 42.

(2)  JO L 269, 14.10.2011, p. 1.


Rectificări

22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/40


Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 293 din 20 noiembrie 2018 )

La pagina 10, formula finală:

în loc de:

„Adoptată la Luxemburg, 19 noiembrie 2018”,

se citește:

„Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2018.”


22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/40


Rectificare la Modificări ale Dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294 din 21 noiembrie 2018 )

La pagina 28, articolul 1 punctul 8, punctul 80:

în loc de:

„80.

Pe prima pagină a fiecărui act de procedură trebuie să figureze următoarele mențiuni:

(a)

numărul cauzei (T-…/0000), dacă a fost deja comunicat de grefă;”,

se citește:

„80.

Pe prima pagină a fiecărui act de procedură trebuie să figureze următoarele mențiuni:

(a)

numărul cauzei (T-…/…), dacă a fost deja comunicat de grefă;”.


22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/41


Rectificare la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listelor de persoane care doresc să acționeze în calitate de membri ai grupurilor de experți în conformitate cu capitolul douăzeci și trei și capitolul douăzeci și patru din acord

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 245 din 1 octombrie 2018 )

La pagina 12, articolul 1:

în loc de:

„… se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă anexat la prezenta decizie.”,

se citește:

„… se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă atașat la prezenta decizie.”


Top