EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 2b84e8c8-4727-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decizia Consiliului din 20 octombrie 2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2009/790/CE)

02009D0790 — RO — 11.10.2021 — 005.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA CONSILIULUI

din 20 octombrie 2009

de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2009/790/CE)

(JO L 283 30.10.2009, p. 53)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI din 4 decembrie 2012

  L 338

27

12.12.2012

 M2

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1173 A CONSILIULUI din 14 iulie 2015

  L 189

36

17.7.2015

►M3

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2090 A CONSILIULUI din 21 noiembrie 2016

  L 324

7

30.11.2016

 M4

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1919 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2018

  L 311

32

7.12.2018

►M5

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1780 A CONSILIULUI din 5 octombrie 2021

  L 360

122

11.10.2021
▼B

DECIZIA CONSILIULUI

din 20 octombrie 2009

de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2009/790/CE)▼M3

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE, Republica Polonă este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală este de cel mult echivalentul în monedă națională a 40 000  EUR, la cursul de schimb din ziua aderării ei.

▼M5

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2024.

▼B

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Polone.

Top