EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 17a1e9a5-07b7-11ed-acce-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/325 al Comisiei din 24 februarie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

02017R0325 — RO — 25.06.2022 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/325 AL COMISIEI

din 24 februarie 2017

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 049 25.2.2017, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1159 AL COMISIEI din 29 iunie 2017

  L 167

31

30.6.2017

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2368 AL COMISIEI din 18 decembrie 2017

  L 337

24

19.12.2017

 M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1706 AL COMISIEI din 10 octombrie 2019

  L 260

42

11.10.2019

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1820 AL COMISIEI din 18 octombrie 2021

  L 369

3

19.10.2021

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/977 AL COMISIEI din 22 iunie 2022

  L 167

55

24.6.2022


Rectificat prin:

 C1

Rectificare, JO L 289, 8.11.2019, p.  60 (2019/1706)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/325 AL COMISIEI

din 24 februarie 2017

de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al ConsiliuluiArticolul 1

▼M1

(1)  
Se instituie o taxă definitivă antidumping asupra importurilor de fire de mare rezistență din poliester, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, inclusiv monofilamente având sub 67 decitex (excluzând ața de cusut și firele răsucite sau cablate în formă de „Z”, destinate producției de ață de cusut, gata de colorare și finisare, înfășurate lejer în jurul unui tub din plastic perforat), încadrate în prezent la codul NC ex 5402 20 00 (cod TARIC 5402200010 ) și originare din Republica Populară Chineză.

▼B

(2)  

Se stabilește după cum urmează nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net franco la frontiera Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsele descrise la alineatul (1) și fabricate de următoarele societăți:Societatea

Taxă (%)

Codul adițional TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd

5,5

A975

Societățile enumerate în anexă

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd

0

A989

Oriental Industies (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Toate celelalte societăți

9,8

A999

(3)  
Aplicarea nivelului individual al taxei stabilit pentru societatea menționată la alineatul (2) este condiționată de prezentarea către autoritățile vamale din statele membre a unei facturi comerciale valabile, pe care trebuie să figureze o declarație datată și semnată de un reprezentant al entității care a emis factura în cauză, identificat prin numele și funcția sa, redactată după cum urmează: „Subsemnatul, certific faptul că [volumul] de fire de mare rezistență din poliester, vândute la export către Uniunea Europeană și făcând obiectul prezentei facturi, au fost fabricate de către (numele și adresa societății) (cod adițional TARIC) din Republica Populară Chineză. Declar că informațiile furnizate în această factură sunt complete și corecte.” În cazul în care nu se prezintă o astfel de factură, se aplică nivelul taxei aplicabil „tuturor celorlalte societăți”.
(4)  
În lipsa unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

▼M2

(5)  

În cazul în care orice parte din Republica Populară Chineză prezintă probe suficiente Comisiei că:

(a) 

nu a exportat mărfurile descrise la alineatul (1), originare din Republica Populară Chineză, în cursul perioadei de anchetă inițiale (1 iulie 2008-30 iunie 2009);

(b) 

nu este afiliată niciunui exportator sau producător care face obiectul măsurilor instituite prin prezentul regulament; și

(c) 

fie a exportat efectiv mărfurile descrise la alineatul (1), fie îi incumbă o obligație contractuală irevocabilă de export al unei cantități semnificative în Uniune după încheierea perioadei de anchetă inițiale,

Comisia poate modifica anexa I pentru a atribui părții respective taxa aplicabilă producătorilor cooperanți neincluși în eșantion, și anume 5,3 %.

▼B

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Producători-exportatori chinezi cooperanți care nu au fost incluși în eșantion (Cod suplimentar TARIC A977 ):Denumirea societății

Orașul

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

▼M4

Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.

Yixing City

▼B

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City

▼M5Societate

Cod adițional TARIC

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

A977

Top