EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:250:FULL

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 250, 17 iulie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 250

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
17 iulie 2018


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 250/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive) ( 1)

1

2018/C 250/02

Nonopoziție la o concentrare notificată [Cazul M.8968 – HIG Capital/INEOS (Baleycourt business & ICT business)] ( 1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

2018/C 250/03

Decizia Biroului Parlamentului European din 11 iunie și 2 iulie 2018 de modificare a Normelor de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European

2

 

Consiliu

2018/C 250/04

Aviz în atenția persoanei care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1000 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

4

2018/C 250/05

Aviz în atenția persoanei vizate care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

5

 

Comisia Europeană

2018/C 250/06

Rata de schimb a monedei euro

6

2018/C 250/07

Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont pentru cele 28 de state membre aplicabile de la 1 august 2018[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 ( JO L 140, 30.4.2004, p. 1 )]

7


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2018/C 250/08

Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

8


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems/Reydel Automotive)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 250/01)

La 11 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8911. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

[Cazul M.8968 – HIG Capital/INEOS (Baleycourt business & ICT business)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 250/02)

La 11 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8968. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/2


DECIZIA BIROULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 11 iunie și 2 iulie 2018

de modificare a Normelor de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European

(2018/C 250/03)

BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 223 alineatul (2),

având în vedere Statutul deputaților în Parlamentul European (1),

având în vedere articolul 25 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În conformitate cu versiunea actuală a articolului 12 alineatul (1) din Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European (2) („Normele de aplicare”), nu este posibilă atestarea prezenței deputaților prin mijloace electronice. În plus, registrul central de prezență necesită resurse umane substanțiale și implică o prelucrare manuală costisitoare, care generează adesea erori.

(2)

O etapă de testare voluntară în cursul căreia, pe lângă registrul central de prezență, va funcționa și un sistem informatizat care utilizează tehnologia biometrică ar trebui să fie introdus în vederea permiterii verificării garanțiilor de fiabilitate și confidențialitate care sunt necesare pentru a oferi asigurări rezonabile cu privire la prezența membrilor.

(3)

Ar trebui introdus un nou articol în Normele de aplicare pentru a oferi un temei juridic care să permită Parlamentului să asigure faptul că, atunci când se recunoaște că un asistent parlamentar acreditat a fost victimă a hărțuirii de către un deputat, obligațiile financiare cu privire la asistentul respectiv vor continua să fie îndeplinite din cheltuielile de asistență parlamentară ale deputatului în cauză, chiar dacă acesta nu are dreptul să beneficieze de servicii din partea asistentului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Normele de aplicare se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezența deputaților se atestă prin semnătura personală în foaia de prezență disponibilă în hemiciclu sau în sala de reuniune sau prin semnătura personală în registrul central de prezență în timpul programului în care acesta este accesibil, stabilit de Birou. Un atestat electronic al prezenței deputatului poate fi folosit în locul semnăturii personale.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 34a

Consecințele financiare ale unui caz dovedit de hărțuire a unui asistent parlamentar acreditat

Dacă, în urma unei proceduri interne în materie de hărțuire în care ambele părți au fost audiate, Președintele stabilește că un deputat este vinovat de hărțuirea morală sau sexuală a unui asistent parlamentar acreditat, toate obligațiile pecuniare datorate de către deputat asistentului acreditat în cauză care decurg din contractul asistentului, în special remunerația acestuia, se deduc de către Parlament, prin derogare de la articolul 33, din cheltuielile de asistență parlamentară ale respectivului deputat, fără ca deputatul să mai aibă dreptul la prestarea de servicii din partea respectivului asistent.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 1 septembrie 2018.


(1)  Decizia 2005/684/CE, Euratom a Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European (JO L 262, 7.10.2005, p. 1).

(2)  Decizia Biroului Parlamentului European din 19 mai și 9 iulie 2008 privind normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European (JO C 159, 13.7.2009, p. 1).


Consiliu

17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/4


Aviz în atenția persoanei care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1000 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

(2018/C 250/04)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința domnului Rabah TAHARI, persoană inclusă pe lista din anexa la Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1000 (2) a Consiliului, și din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului (3), astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 (4) al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit că această persoană care figurează în anexele menționate anterior ar trebui să fie inclusă pe lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în Decizia 2016/1693 și în Regulamentul (UE) 2016/1686.

Se atrage atenția persoanei în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), astfel cum figurează în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1686, pentru a obține o autorizație de a utiliza fondurile înghețate pentru nevoi esențiale sau pentru plăți specifice, în conformitate cu articolul 5 din regulamentul menționat.

Persoana în cauză poate adresa o cerere pentru a obține expunerea de motive a Consiliului privind includerea sa pe lista sus-menționată. Cererea respectivă se trimite la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene [în atenția Desemnări ISIL (Da'esh)]

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Persoana în cauză poate adresa Consiliului, în orice moment, la adresa sus-menționată, o cerere pentru reanalizarea deciziei de includere a sa pe listă, însoțită de orice tip de documente justificative. În acest sens, se atrage atenția persoanei în cauză asupra efectuării de revizuiri periodice ale listei de către Consiliu, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2016/1693 și cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1686. Pentru ca cererile să fie analizate la următoarea revizuire, acestea ar trebui prezentate până la 20 august 2018.

Se atrage, de asemenea, atenția persoanei în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 255, 21.9.2016, p. 25.

(2)  JO L 178 I, 16.7.2018, p. 3.

(3)  JO L 255, 21.9.2016, p. 1.

(4)  JO L 178 I, 16.7.2018, p. 1.


17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/5


Aviz în atenția persoanei vizate care face obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

(2018/C 250/05)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanei vizate asupra următoarelor informații:

Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului (2).

Operatorul pentru această operațiune de prelucrare este Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de directorul general al DG C (Afaceri externe, extindere și protecție civilă) a Secretariatului General al Consiliului, iar departamentul însărcinat cu operațiunea de prelucrare este Unitatea 1C din cadrul DG C, care poate fi contactată la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare este stabilirea și actualizarea listei persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1686.

Persoana vizată este persoana fizică care îndeplinește criteriile de includere pe listă, conform prevederilor regulamentului respectiv.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și orice alte date conexe.

Datele cu caracter personal colectate pot fi partajate, dacă este necesar, cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia.

Fără a aduce atingere restricțiilor prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, se va răspunde la cererile de acces, precum și la cererile de rectificare sau la obiecții în conformitate cu secțiunea 5 din Decizia 2004/644/CE a Consiliului (3).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor care fac obiectul înghețării activelor sau din momentul în care măsura a expirat, sau pe durata procedurilor judiciare, în cazul în care acestea au demarat.

Persoana vizată poate sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.


(1)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 255, 21.9.2016, p. 1.

(3)  JO L 296, 21.9.2004, p. 16.


Comisia Europeană

17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

16 iulie 2018

(2018/C 250/06)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1720

JPY

yen japonez

131,65

DKK

coroana daneză

7,4549

GBP

lira sterlină

0,88270

SEK

coroana suedeză

10,3333

CHF

franc elvețian

1,1696

ISK

coroana islandeză

125,20

NOK

coroana norvegiană

9,4790

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,883

HUF

forint maghiar

322,14

PLN

zlot polonez

4,3013

RON

leu românesc nou

4,6558

TRY

lira turcească

5,6893

AUD

dolar australian

1,5773

CAD

dolar canadian

1,5399

HKD

dolar Hong Kong

9,1989

NZD

dolar neozeelandez

1,7262

SGD

dolar Singapore

1,5954

KRW

won sud-coreean

1 320,93

ZAR

rand sud-african

15,4493

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,8273

HRK

kuna croată

7,3945

IDR

rupia indoneziană

16 847,50

MYR

ringgit Malaiezia

4,7382

PHP

peso Filipine

62,691

RUB

rubla rusească

72,9220

THB

baht thailandez

38,981

BRL

real brazilian

4,5090

MXN

peso mexican

22,0340

INR

rupie indiană

80,3515


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/7


Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont pentru cele 28 de state membre aplicabile de la 1 august 2018

[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)]

(2018/C 250/07)

Ratele de bază calculate în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6). În funcție de utilizarea ratei de referință, marjele corespunzătoare trebuie adăugate conform comunicării. Aceasta înseamnă că pentru rata de scont trebuie să se adauge marja de 100 de puncte de bază. Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 prevede că, sub rezerva unei decizii specifice, rata de recuperare se calculează, de asemenea, prin adăugarea a 100 de puncte de bază la rata de bază.

Ratele modificate sunt prezentate în bold.

Tabelul anterior a fost publicat în JO C 203, 13.6.2018, p. 15.

De la

La

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.8.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,21

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.7.2018

31.7.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.6.2018

30.6.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.5.2018

31.5.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.4.2018

30.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

17.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 250/8


Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2018/C 250/08)

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), Comisia anunță că, în cazul în care nu se va iniția o reexaminare în conformitate cu procedura prezentată în continuare, măsurile antidumping menționate mai jos vor expira la data menționată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină dovezi suficiente din care să rezulte că este posibil ca expirarea măsurilor să determine continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, a respinge sau a comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termen

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot transmite o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgia (2), oricând după data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Biomotorină

Argentina

Indonezia

Taxă antidumping

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1194/2013 al Consiliului de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina și Indonezia (JO L 315, 26.11.2013, p. 2).

27.11.2018


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Măsura expiră la miezul nopții la data menționată în această coloană.


Top