EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Cerere de Propuneri GR/002/21 Sprijin pentru activitățile de sensibilizare cu privire la valoarea proprietății intelectuale și la daunele provocate de contrafacere și piraterie 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 150/7


CERERE DE PROPUNERI

GR/002/21

Sprijin pentru activitățile de sensibilizare cu privire la valoarea proprietății intelectuale și la daunele provocate de contrafacere și piraterie

(2021/C 150/04)

1.   Obiective și descriere

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este de a mări gradul de sensibilizare a tinerilor europeni cu privire la beneficiile protejării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și la daunele provocate de încălcarea acestor drepturi, subliniind importanța proprietății intelectuale (PI) în sprijinirea creativității, a inovării și a spiritului antreprenorial. Aceasta intenționează să sporească cunoștințele și să implice publicul prioritar în scopul de a promova respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru a schimba, în cele din urmă, comportamentul persoanelor, reducând achiziția de produse contrafăcute și accesul la conținut digital din surse ilegale.

Obiectivele specifice ale cererii sunt următoarele:

sporirea cunoștințelor cu privire la valoarea proprietății intelectuale, ca instrument de protejare a creativității și a inovării, prin furnizarea de informații concrete și obiective despre PI în acest context și prin mărirea gradului de conștientizare cu privire la daunele provocate de încălcarea DPI;

implicarea publicului prioritar cu privire la aceste probleme, ținând cont de posibilitățile relevante de mobilizare și, în special, de modul în care publicul se așteaptă să fie abordat cu privire la aceste aspecte (fără superioritate, obiectiv și neutru) în vederea schimbării comportamentului, reducând atracția exercitată de contrafacere și de piraterie.

Rezultatele preconizate sunt următoarele:

implicarea, în mod corespunzător și la un cost acceptabil, inclusiv prin optimizarea utilizării soluțiilor digitale, a cetățenilor UE și, în special, a grupelor-țintă prioritare, cum ar fi copiii și tinerii din școli și din instituții de învățământ superior, în activități educative școlare și/sau extrașcolare. Se preconizează, de asemenea, implicarea cadrelor didactice/experților din mediul academic/tinerilor educatori actuali sau viitori, precum și a consumatorilor, acordându-se o atenție deosebită tinerilor consumatori (cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani);

facilitarea angajării partenerilor și a diseminatorilor de informație relevanți, cum ar fi asociațiile de consumatori, influențatorii (de exemplu, bloggerii și artiștii) și a altor diseminatori de informație relevanți care pot implica publicul țintă printr-un proces bine definit;

asigurarea sustenabilității și a scalabilității rezultatelor proiectului.

Cererea de propuneri din 2021 este structurată pe două componente:

Componenta 1: implicarea copiilor, a tinerilor și/sau a cadrelor didactice/viitoarelor cadre didactice, prin activități educative în mediile de învățare academice și neacademice.

Componenta 1 urmărește să completeze și să creeze sinergii cu proiectul „Proprietatea intelectuală în educație”, care este în curs de elaborare pentru următorii 5 ani.

(Buget disponibil: 400 000 EUR. Valoarea maximă pe proiect: 60 000 EUR.)

Specificații:

Domeniul de aplicare: acțiuni educative atât în cadrul, cât și în afara școlii, care vizează copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, dar și tinerii din învățământul superior și/sau actualii sau viitorii profesioniști din domeniul educației care interacționează sau urmează să interacționeze direct cu copiii și tinerii (formarea formatorilor);

Activitățile propuse trebuie să fie în concordanță cu noul Cadru european pentru competențele-cheie, aprobat de Consiliul Educației la 22 mai 2018, și cu noul Plan de acțiune privind educația digitală (2021-2027), publicat de Comisia Europeană în septembrie 2020 și, în special, cu importanța proprietății intelectuale în sprijinirea creativității, a inovării și a spiritului antreprenorial;

Implicarea oficială a actorilor instituționali, cum ar fi un minister al educației sau alți factori de decizie/părți interesate relevante, în vederea aprobării și diseminării programului;

Implicarea cadrelor didactice și/sau a experților din mediul academic în elaborarea de materiale sau de activități educative;

Istoric care să demonstreze elaborarea de către solicitant a unor programe sau materiale educative pentru școli sau universități.

Componenta 2: Implicarea consumatorilor și, în special, a tinerilor consumatori.

(Buget disponibil: 600 000 EUR. Valoarea maximă pe proiect: 100 000 EUR.)

Specificații:

Domeniul de aplicare: activități de sensibilizare care vizează consumatorii, în special tinerii consumatori;

Activitățile trebuie să fie transfrontaliere și să implice mai multe state membre ale UE (să fie puse în aplicare în cel puțin trei state membre);

Implicarea partenerilor relevanți de influență pentru diseminare către public și atragerea acestuia (influențatori, precum bloggeri sau artiști, și diseminatori de informație, precum mass-media relevantă, autorități publice, organizații ale consumatorilor etc.);

Originalitatea și abordările moderne/creative vor fi privilegiate, mai ales în domeniul digital.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați capitolul I din Ghidul solicitantului.

2.   Eligibilitate

2.1   Solicitanți eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie organisme publice sau private, înregistrate într-unul din cele 27 de state membre pe o perioadă de mai mult de 2 ani. Entitățile publice care primesc fonduri sau sprijin din partea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prin alte măsuri de finanțare, cum ar fi programele pentru cooperare, care urmăresc aceleași obiective ca această cerere de propuneri, nu sunt eligibile (de exemplu, oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală, organizațiile internaționale).

2.2   Activități eligibile

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

Tipurile de activități eligibile finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri, atât pentru componenta 1, cât și pentru componenta 2, acoperă activități de sensibilizare în conformitate cu capitolul 1 secțiunile 3 și 4 din Ghidul solicitantului, inclusiv următoarele exemple neexhaustive:

activitățile în domeniul mass-media și al platformelor de comunicare socială;

producerea și diseminarea de materiale audiovizuale sau publicații;

organizarea de evenimente, târguri, expoziții sau activități de formare care fac parte din proiectul respectiv;

furnizarea de informații și divertisment (dezbateri, programe destinate educării tinerilor, concursuri de tip „cine știe câștigă”, jocuri video sau programe de muzică etc.);

instrumente, activități, soluții online etc.

Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să respecte următoarele condiții de finanțare:

Componenta 1: un buget cuprins între 20 000 și 60 000 EUR.

Componenta 2: un buget cuprins între 40 000 și 100 000 EUR.

În plus, în cazul componentei 2, o propunere ar trebui să propună activități care să aibă loc în cel puțin trei state membre ale UE.

Următoarele activități/proiecte sunt neeligibile:

proiectele care constau în totalitate sau în mare parte din sponsorizări individuale ale activităților de participare sau de prezentare în cadrul atelierelor, seminarelor, conferințelor și congreselor sau din orice alte evenimente;

proiectele care constau în totalitate sau în mare parte din burse individuale de studiu sau pentru cursuri de formare;

Solicitanții pot depune cereri pentru ambele componente, dar numai o singură propunere pe componentă. Prin urmare, acestora li se poate acorda un grant într-una sau în ambele componente.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați capitolul II din Ghidul solicitatului.

3.   Criterii de excludere și de selecție

Solicitanții nu trebuie să se afle într-o situație care să ducă la excluderea lor de la participarea la program și/sau de la acordarea unui grant, conform definiției din regulamentul financiar Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (1).

Solicitanții trebuie să dețină capacitatea financiară și operațională de a realiza activitățile propuse.

Vă rugăm să consultați capitolul II din Ghidul solicitantului pentru mai multe detalii privind documentele justificative care trebuie furnizate.

4.   Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire pentru evaluarea propunerilor eligibile sunt alocate dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarei distribuții:

Criterii

Pragul minim

Punctajul maxim

1-

Relevanța și gradul de interes general al proiectului

18

35

2-

Publicul vizat

25

50

3-

Metodologia și sustenabilitatea

8

15

Total

51

100

Pentru a fi avute în vedere la finanțare, propunerile trebuie să acumuleze:

cel puțin 51 de puncte în total și

cel puțin numărul minim de puncte la fiecare criteriu.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați capitolul II din Ghidul solicitatului.

5.   Buget

Bugetul total disponibil pentru finanțarea proiectelor în baza prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 000 000 EUR (componenta 1: 400 000 EUR și componenta 2: 600 000 EUR). Această sumă va acoperi două exerciții bugetare, iar disponibilitatea fondurilor corespunzătoare bugetului pe 2022 va face obiectul adoptării bugetului de către autoritatea bugetară a oficiului.

Valoarea minimă și maximă a grantului va fi:

 

Componenta 1: între 20 000 și 60 000 EUR

 

Componenta 2: între 40 000 și 100 000 EUR

Oficiul își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termenul de depunere a cererilor

Dosarul de cerere este disponibil pe internet la următoarea adresă: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Cererile trebuie transmise către EUIPO utilizând formularul de cerere online (formular electronic) până la data de 8 iunie 2021 la ora 13.00 (ora locală).

Nu se acceptă altă metodă de depunere a cererilor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularul electronic.

Formularele de cerere care nu conțin toate anexele specificate și care nu sunt depuse online până la termenul prevăzut nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați capitolul IV din Ghidul solicitatului.

7.   Informații complete

Condițiile detaliate ale acestei cereri de propuneri pot fi găsite în Ghidul solicitatului la următoarea adresă de internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Cererile trebuie să respecte toate cerințele ghidului și să fie depuse completând formularele puse la dispoziție.

8.   Persoană de contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să scrieți la următoarea adresă: grants@euipo.europa.eu


(1)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


Top