EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

Cerere de propuneri 2021 – EAC/A01/2021 Programul Erasmus+ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/12


Cerere de propuneri 2021 – EAC/A01/2021

Programul Erasmus+

(2021/C 103/11)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri este condiționată de:

adoptarea fără modificări semnificative de către autoritatea legislativă a propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al programului Erasmus+, de instituire a programului Erasmus+ și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013;

avizul pozitiv al comitetului instituit prin actul de bază privind programul anual de lucru pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ în 2021;

adoptarea de către Comisie a programului de lucru anual pentru 2021, după sesizarea comitetului programului;

disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2021, după adoptarea bugetului pentru 2021 de către autoritatea bugetară sau, în cazul în care bugetul nu este adoptat, astfel cum se prevede în sistemul doisprezecimilor provizorii;

desemnarea agenției naționale de către autoritatea națională și acceptarea de către Comisie, precum și semnarea acordurilor de contribuție.

Prin urmare, prezenta notificare nu obligă din punct de vedere juridic Comisia (autoritatea contractantă). În cazul în care cel puțin una dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a renunța la prezenta cerere de propuneri sau de a o anula și de a lansa alte cereri cu conținut diferit și termene de depunere adecvate.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului Erasmus+:

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului

Activitățile la care participă tinerii

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții

Parteneriate pentru cooperare:

Parteneriate de cooperare

Parteneriate la scară mică

Parteneriate pentru excelență:

Centre de excelență profesională

Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice

Acțiunea Erasmus Mundus

Parteneriate pentru inovare:

Alianțe pentru inovare

Evenimente sportive fără scop lucrativ

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

Tineretul european împreună

Acțiunile Jean Monnet:

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior

Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

3.   Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrătorii tineri, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Următoarele țări participante la program pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+ (1):

cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și țările și teritoriile de peste mări,

țări terțe asociate la program:

țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia (2),

țările candidate pentru aderarea la UE: Republica Turcia, Republica Macedonia de Nord și Republica Serbia (3).

În plus, anumite acțiuni ale programului Erasmus+ sunt deschise organizațiilor din țări terțe care nu sunt asociate la program.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+ 2021.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 2 453,5 milioane EUR:

Educație și formare:

EUR

2 153,1 milioane

Tineret:

EUR

244,7 milioane

Sport:

EUR

41,7 milioane

Jean Monnet:

EUR

14 milioane

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative și sunt condiționate de adoptarea programului anual de lucru 2021 Erasmus+ și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programelor de lucru anuale Erasmus+. Potențialii candidați sunt invitați să consulte periodic programele de lucru anuale Erasmus+ și modificările acestora, publicate la adresa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.

Beneficiarii pot declara costurile pentru activitatea desfășurată de voluntari în cadrul unei acțiuni sau al unui program de lucru pe baza costurilor unitare autorizate și definite într-o Decizie a Comisiei (2019)2646. Pentru instrucțiuni detaliate privind eligibilitatea costurilor pentru voluntari, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior

11 mai ora 12.00

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți

11 mai ora 12.00

Acreditările Erasmus în EFP, învățământul școlar și educația adulților

19 octombrie ora 12.00

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

11 mai ora 12.00

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

5 octombrie ora 12.00


Acțiunea-cheie 2

Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene

20 mai ora 12.00

Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene

20 mai ora 17.00

Parteneriate de cooperare în domeniul sportului

20 mai ora 17.00

Parteneriate la scară mică în domeniile educației, formării și tineretului

20 mai ora 12.00

Parteneriate la scară mică în domeniile educației, formării și tineretului

3 noiembrie ora 12.00

Parteneriate la scară mică în domeniul sportului

20 mai ora 17.00

Centre de excelență profesională

7 septembrie ora 17.00

Academii Erasmus pentru cadrele didactice

7 septembrie ora 17:00

Acțiunea Erasmus Mundus

26 mai ora 17.00

Alianțe pentru inovare

7 septembrie ora 17.00

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

1 iulie ora 17.00

Evenimente sportive fără scop lucrativ

20 mai ora 17.00


Acțiunea-cheie 3

Tineretul european împreună

24 iunie ora 17.00


Acțiunile și rețelele Jean Monnet

2 iunie ora 17.00

 

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+ 2021, la următoarea adresă de internet:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro

Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  Activitățile Jean Monnet sunt deschise organizațiilor din întreaga lume.

(2)  Sub rezerva deciziei Comitetului mixt al SEE de a participa la program.

(3)  Sub rezerva semnării acordurilor bilaterale de asociere.


Top