Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/097A/01

Anunț de concursuri generale – Administratori în domeniul sănătății publice (AD 6): EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare – EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

OJ C 97A , 15.3.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 97/1


ANUNȚ DE CONCURSURI GENERALE

ADMINISTRATORI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE (AD 6):

EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare

EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

(2018/C 097 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 17 aprilie 2018, ora 12.00 (după-amiaza), ora Europei Centrale

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concursuri generale care constau într-o selecție pe bază de calificări și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unei liste de rezervă cuprinzând candidați din rândul cărora Comisia Europeană poate recruta noi funcționari publici în calitate de „ administratori ” (grupa de funcții AD).

Laureații concursului EPSO/AD/340/18 vor fi, în principiu, angajați în cadrul Direcției F (Audituri și analize în materie de sănătate și alimentație) a Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene, care își are sediul în Grange (Irlanda).

Prezentul anunț de concurs, împreună cu anexele, constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru aceste proceduri de selecție.

A se vedea ANEXA III pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă:

EPSO/AD/340/18 –

20

EPSO/AD/341/18 –

35

Prezentul anunț se referă la două concursuri. Nu vă puteți înscrie decât la unul dintre acestea . Alegerea trebuie făcută în momentul înscrierii online și nu va putea fi modificată după ce v-ați validat actul de candidatură electronică.

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare

Domeniile vizate includ toate domeniile acoperite de Direcția F (Audituri și analize în materie de sănătate și alimentație) a DG SANTE. Printre acestea se numără în prezent siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea animală, bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, precum și domeniile de protecție a sănătății [studii clinice pentru medicamente de uz uman, dispozitive medicale (inclusiv dispozitive de diagnosticare in vitro) de uz uman și medicamente (inclusiv ingrediente farmaceutice active)].

Candidații recrutați vor trebui să îndeplinească toate sarcinile referitoare la audituri, inspecții, analize și prezentări generale ale sistemelor oficiale de control și să se aștepte la deplasări frecvente. Este posibil ca, de-a lungul carierei lor, aceștia să lucreze în domenii din afara sferei lor de competență imediată.

EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

Domeniile vizate sunt siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor. Candidații recrutați vor trebui să elaboreze politici și legislație, să pună în aplicare și să gestioneze legislația existentă, să efectueze sarcini de reglementare, inclusiv evaluarea riscului, să monitorizeze acordurile comerciale și să fie implicați în negocierile care se vor derula în domeniile sus-menționate.

A se vedea ANEXA I pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice care trebuie îndeplinite.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

La data-limită stabilită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile generale și specifice enumerate mai jos:

1.    Condiții generale:

să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.    Condiții specifice – limbi:

Trebuie să cunoașteți cel puțin 2 limbi oficiale ale UE , dintre care una cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată), iar cealaltă cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare).

Vă atragem atenția asupra faptului că limitele minime prevăzute mai sus trebuie să se aplice fiecărei competențe lingvistice (vorbire, scriere, citire și ascultare) solicitate în actul de candidatură. Aceste aptitudini le reflectă pe cele din Cadrul european comun de referință pentru limbi ( https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

În prezentul anunț de concurs, vom face referire la limbi în modul următor:

limba 1: limba utilizată pentru testele cu variante multiple de răspuns pe calculator;

limba 2: limba utilizată pentru actul de candidatură, în etapa „centru de evaluare” și pentru comunicarea dintre EPSO și candidații care au depus un act de candidatură valabil; aceasta trebuie să fie diferită de limba 1.

Limba 2 trebuie să fie engleza, franceza, germana sau italiana.

Articolul 28 litera (f) din Statutul funcționarilor prevede că un funcționar poate fi numit numai cu condiția de a face dovada cunoașterii aprofundate a uneia dintre limbile Uniunii și a cunoașterii satisfăcătoare a unei alte limbi. Instituțiile dispun de o amplă marjă de apreciere în ceea ce privește mijloacele utilizate pentru a evalua capacitatea candidaților de a lucra într-o a doua limbă.

Candidații trebuie să completeze actul de candidatură în limba 2.

Metoda de selecție pe bază de calificări utilizată în anunțul de concurs de către autoritatea împuternicită să facă numiri (și anume „Talent Screener”) prevede obligația de a efectua o examinare comparativă a cunoștințelor și a competențelor candidaților pentru a selecta candidații cei mai potriviți în raport cu natura atribuțiilor (astfel cum se detaliază în anexa I din anunțul de concurs).

Cerința de a completa actul de candidatură în limba 2 va contribui la evaluarea capacității candidaților de a demonstra că posedă cunoștințe satisfăcătoare și aptitudinile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specificate în detaliu în anexa I din anunțul de concurs.

Candidații înscriși pe lista de rezervă care vor fi recrutați pentru aceste domenii specifice trebuie să cunoască în mod satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză, limba franceză, limba italiană sau limba germană. Deși cunoașterea altor limbi poate reprezenta un avantaj, în domeniul respectiv (serviciile Comisiei și agențiile specializate cu sediul în Bruxelles, Irlanda și Italia), candidații admiși vor recurge la engleză, franceză, italiană sau germană pentru a-și desfășura activitatea, pentru comunicarea internă, pentru comunicarea cu părțile interesate externe sau pentru publicații și rapoarte; prin urmare, în privința acestor servicii, o cunoaștere satisfăcătoare a uneia dintre aceste patru limbi este esențială. Această alegere este dictată de interesul serviciului și, prin urmare, un candidat înscris pe lista de rezervă care nu cunoaște în mod satisfăcător una dintre aceste patru limbi nu ar fi imediat operațional.

3.    Condiții specifice – calificări și experiență profesională:

EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvite cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 4 ani , direct relevantă pentru natura atribuțiilor.

EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvite cu o diplomă într-unul din următoarele domenii: medicină veterinară, agricultură, chimie, legislația alimentară și legislația în domeniul nutriției, biologie, științe alimentare (inclusiv, de exemplu, chimie alimentară, biochimie, tehnologii alimentare, microbiologie), științe politice, economie în industria agroalimentară sau cu o diplomă într-un alt domeniu direct relevant pentru natura atribuțiilor. Diploma dumneavoastră trebuie să fie urmată de o experiență profesională de cel puțin 4 ani , direct relevantă pentru natura atribuțiilor.

A se vedea ANEXA IV pentru exemple de calificări minime.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.    Procedura de depunere a candidaturilor

Trebuie să completați actul de candidatură doar în limba pe care ați ales-o drept limba 2 (a se vedea secțiunea „Condiții specifice – limbi”).

La completarea actului de candidatură, vi se va cere să vă confirmați eligibilitatea pentru concurs și să furnizați informații suplimentare relevante pentru concursul ales [de exemplu: diplome, experiență profesională și răspunsuri la întrebări specifice domeniului („Talent Screener”)]. Va trebui, de asemenea, să selectați limba 1 (oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE) și limba 2.

Prin validarea actului dumneavoastră de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”. Odată ce v-ați validat actul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați completat și validat actul de candidatură în termenul-limită prevăzut .

2.    Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care numărul de candidați depășește un anumit prag , stabilit pentru fiecare concurs de directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, toți candidații care și-au validat actul de candidatură în termenul-limită prevăzut vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, trebuie să vă faceți o programare la testele cu variante multiple de răspuns urmând instrucțiunile pe care le-ați primit de la EPSO. În principiu, vi se vor propune mai multe date la care puteți susține testele, în diferite locuri. Perioada în care puteți face o programare și perioada în care puteți susține testele sunt limitate.

În cazul în care numărul candidaților se situează sub pragul prevăzut , testele vor fi susținute în etapa „centru de evaluare” (punctul 5).

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Notare

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

maximum 20 de puncte

10/20

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

maximum 10 puncte

Raționament numeric + abstract luate împreună: 10/20

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

maximum 10 puncte

Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu este luat în considerare pentru celelalte teste care au loc în etapa „centru de evaluare”.

3.    Verificarea eligibilității

Se va verifica dacă, potrivit informațiilor furnizate de candidați în actele lor de candidatură online, aceștia îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” de mai sus. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate generale, în timp ce comisia de evaluare va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate specifice.

Există 2 scenarii posibile:

în cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator sunt organizate în prealabil , eligibilitatea dosarelor candidaților se va verifica în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la aceste teste, până când numărul de candidați eligibili atinge un anumit prag stabilit pentru fiecare concurs înaintea testelor de către directorul EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri. Celelalte dosare nu vor fi verificate;

în cazul în care nu se organizează în prealabil teste cu variante multiple de răspuns pe calculator, se va verifica eligibilitatea dosarelor tuturor candidaților care și-au validat actul de candidatură în termenul-limită stabilit.

4.    Selecție pe bază de calificări („Talent Screener”)

Pentru a permite comisiei de evaluare să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților într-un mod structurat, toți candidații din cadrul aceluiași concurs trebuie să răspundă la același set de întrebări din rubrica „Talent Screener” a actului de candidatură. Selecția pe bază de calificări va fi efectuată numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 3, utilizând exclusiv informațiile furnizate în prezenta rubrică „Talent Screener”. Prin urmare, ar trebui să includeți toate informațiile relevante în răspunsurile date la rubrica „Talent Screener”, chiar dacă unele informații sunt deja menționate în alte secțiuni ale actului dumneavoastră de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție incluse în prezentul anunț.

A se vedea ANEXA II pentru lista criteriilor.

Pentru efectuarea selecției pe bază de calificări, comisia de evaluare va atribui mai întâi fiecărui criteriu de selecție o pondere (de la 1 la 3) care reflectă importanța sa relativă, iar pentru fiecare răspuns al candidatului se vor acorda de la 0 la 4 puncte. Punctele sunt înmulțite cu ponderea pentru fiecare criteriu și sunt însumate pentru a-i identifica pe acei candidați ale căror profiluri corespund cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări vor trece în etapa următoare.

5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă, pentru fiecare concurs. Dacă, potrivit informațiilor furnizate în actul dumneavoastră de candidatură online, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați pentru o zi sau două la un centru de evaluare, cel mai probabil la Bruxelles , unde veți susține testele desfășurate în limba 2 pe care ați ales-o .

Dacă nu s-au organizat în prealabil testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2, veți susține aceste teste în etapa „centru de evaluare”. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu va fi adunat cu punctajul obținut la celelalte teste din etapa „centru de evaluare” la calcularea punctajului dumneavoastră total.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să aduceți în etapa „centru de evaluare” documentele dumneavoastră justificative (originale sau copii certificate). EPSO le va scana în perioada în care susțineți testele din etapa „centru de evaluare” și vi le va înapoia în aceeași zi.

În etapa „centru de evaluare” se vor testa opt competențe generale și competențele specifice cerute pentru fiecare concurs prin intermediul a patru teste (interviuri ce vizează testarea competențelor generale, respectiv a competențelor specifice, un exercițiu de grup și un studiu de caz), conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Exercițiu de grup

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Exercițiu de grup

Studiu de caz

6.

Rezistență

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

Punctaje minime obligatorii: 3/10 pentru fiecare competență și 40/80 în total

Competențe

Test

Competențe specifice domeniului

Interviu ce vizează testarea competențelor specifice

Punctaj minim obligatoriu: 50/100

6.    Lista de rezervă

După verificarea eligibilității candidaților pe baza documentelor justificative ale acestora, comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă pentru fiecare concurs, pe care va înscrie candidații eligibili care au obținut toate punctajele minime prevăzute și, totodată, cele mai mari punctaje totale în urma etapei „centru de evaluare”, până când se atinge numărul de candidați prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Listele de rezervă și pașapoartele de competențe, ce conțin aprecierile calitative oferite de comisia de evaluare, ale candidaților înscriși pe lista de rezervă vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru dezvoltarea viitoare a carierei. Faptul că numele dumneavoastră este inclus pe o listă de rezervă nu conferă dreptul la recrutare și nici nu constituie o garanție a recrutării .

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI MĂSURI SPECIALE

EPSO depune eforturi pentru ca tuturor candidaților să li se aplice egalitatea de șanse, de tratament și de acces.

În cazul în care un handicap sau starea dumneavoastră de sănătate v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în actul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie.

Descoperiți mai multe detalii despre politica noastră în domeniul egalității de șanse și despre procedura prin care puteți solicita măsuri speciale pe site-ul nostru web (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ro) și în cadrul dispozițiilor generale anexate la prezentul anunț (la punctul 1.3. Egalitatea de șanse și măsuri speciale).

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a vă depune candidatura, va trebui mai întâi să vă creați un cont EPSO. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să vă creați un singur cont pentru toate candidaturile EPSO.

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul EPSO la adresa http://jobs.eu-careers.eu, până la:

17 aprilie 2018, ora 12.00 (după-amiaza), ora Europei Centrale.


ANEXA I

NATURA ATRIBUȚIILOR

EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare

Funcționarii recrutați vor trebui să îndeplinească sarcini precum cele descrise în cele ce urmează:

efectuarea și conducerea de audituri, inspecții și evaluări ale performanței autorităților naționale, a altor entități oficiale și a organismelor de control responsabile, printre altele, de supravegherea și controlul în materie de reglementare în domeniile siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, sănătății animale, bunăstării animalelor, sănătății plantelor (organisme dăunătoare, produse de protecție a plantelor și reziduuri de pesticide), organismelor modificate genetic, hranei pentru animale și alimentației animalelor, protecției sănătății [studii clinice pentru medicamente de uz uman, dispozitive medicale (inclusiv dispozitive de diagnosticare in vitro) de uz uman și medicamente (inclusiv ingrediente farmaceutice active)], precum și în domenii conexe;

atribuții administrative în domeniile menționate mai sus, inclusiv pregătirea planurilor de audit și de evaluare, elaborarea rapoartelor de audit și comunicarea rezultatelor acestor audituri, asigurarea consecvenței și a calității rapoartelor, realizarea legăturii cu unitățile de politică relevante din cadrul Comisiei Europene și al agențiilor executive ale Comisiei, precum și participarea la dezvoltarea și perfecționarea politicilor din perspectiva rezultatelor activităților de audit și de inspecție legate de domeniile menționate mai sus;

menținerea cunoștințelor și a expertizei profesionale și științifice relevante pentru domeniile tehnice incluse la primul paragraf de mai sus;

pregătirea contribuțiilor scrise și a rapoartelor în intervale scurte de timp și asigurând calitatea stabilită de către Direcție;

pregătirea chestiunilor tehnice și participarea la reuniuni cu alți angajați ai Comisiei și/sau participanți externi;

colectarea, analizarea și sintetizarea datelor și a informațiilor provenind din surse diferite;

elaborarea și susținerea de prezentări, utilizând materialele corespunzătoare, cu privire la domenii tehnice specifice și la aspecte generale legate de muncă;

dobândirea, când este necesar, de cunoștințe cu privire la noi domenii tehnice pentru a permite realizarea activității de audit în aceste domenii, așa cum s-a decis în procesul de stabilire a priorităților al Direcției Generale.

N.B.

Atribuțiile pot include deplasări frecvente în statele membre și în țările din afara UE, precum și reprezentarea serviciilor Comisiei Europene în contactele cu funcționarii publici naționali la nivel înalt.

EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

Funcționarii recrutați vor trebui să îndeplinească sarcini precum cele descrise în cele ce urmează:

elaborarea de politici și de legislație și gestionarea legislației existente în domeniile siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, sănătății animale și bunăstării animalelor, precum și în domeniul sănătății plantelor;

implementarea tuturor aspectelor legate de legislația în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, al sănătății animale și bunăstării animalelor, precum și în cel al sănătății plantelor, efectuarea de studii socioeconomice pregătitoare și consultarea părților interesate și a statelor membre;

efectuarea de sarcini de reglementare în diferitele domenii ale siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, sănătății animale și bunăstării animalelor, precum și sănătății plantelor (inclusiv evaluarea riscurilor și gestionarea crizelor) și urmărirea progreselor științifice în aceste domenii;

pregătirea și participarea la negocieri (grupuri de lucru ale Comisiei, comitete ale UE, instituții ale UE, organizații internaționale), inclusiv analizele și evaluarea propunerilor în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale;

monitorizarea și realizarea de acțiuni subsecvente în urma semnării acordurilor comerciale și a acordurilor bilaterale și multilaterale în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale;

monitorizarea și participarea la activitățile de reglementare la nivel internațional ale UE (CODEX, SPS, OMS, FAO) și la politicile comerciale în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale (OMC-BTC);

monitorizarea și utilizarea consilierii științifice formulate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de alte agenții relevante ale UE;

dezvoltarea, monitorizarea și participarea la politicile UE în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale și la politica industrială a UE privind produsele alimentare și hrana pentru animale.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

CRITERII DE SELECȚIE

Comisia de evaluare ia în considerare următoarele criterii pentru selecția pe bază de calificări:

EPSO/AD/340/18 – Sănătate și siguranță alimentară – audit, inspecție și evaluare

1.

Experiență profesională în efectuarea de audituri, inspecții și evaluări în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea animală, bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, precum și domeniile de protecție a sănătății [studii clinice pentru medicamente de uz uman, dispozitive medicale (inclusiv dispozitive de diagnosticare in vitro) de uz uman și medicamente (inclusiv ingrediente farmaceutice active)].

2.

Experiență profesională, obținută în sectorul public, în ceea ce privește sistemele de control sau punerea în aplicare a legislației UE în domeniile menționate la criteriul 1.

3.

Experiență profesională, obținută în sectorul privat, în ceea ce privește sistemele de control sau punerea în aplicare a legislației UE în domeniile menționate la criteriul 1.

4.

Experiență profesională de cel puțin doi ani în sistemele de gestionare a calității în ceea ce privește domeniile menționate la criteriul 1.

5.

Experiență profesională obținută în diferite țări în domeniile menționate la criteriul 1.

6.

Experiență profesională în redactarea de rapoarte sau de alte documente de comunicare scrisă care să fie relevantă pentru natura atribuțiilor în domeniile menționate la criteriul 1.

7.

Experiență profesională în domeniul fitosanitar.

8.

Experiență profesională ca inspector al bunelor practici clinice în ceea ce privește studiile pentru medicamentele de uz uman.

9.

Experiență profesională în evaluarea și monitorizarea organismelor notificate în domeniul dispozitivelor medicale (inclusiv dispozitive de diagnosticare in vitro) sau în evaluările privind conformitatea dispozitivelor respective.

10.

Experiență profesională ca inspector farmacist în domeniul bunelor practici de fabricație a medicamentelor (inclusiv a ingredientelor farmaceutice active).

EPSO/AD/341/18 – Siguranță alimentară – politică și legislație

1.

Experiență profesională de cel puțin doi ani în dezvoltarea de politici și de legislație în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor.

2.

Experiență profesională de cel puțin doi ani în dezvoltarea de studii științifice, socioeconomice sau politice legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale și în integrarea rezultatelor acestora în politicile menționate la criteriul 1.

3.

Experiență profesională de cel puțin doi ani în punerea în aplicare a legislației existente – sau în gestionarea acestei legislații și a evoluției acesteia – în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor.

4.

Experiență profesională în tratarea unor aspecte sensibile din punct de vedere politic, care implică, în special, activități legate de consultări publice, cereri de acces la documente, comunicarea în situații de criză sau pregătirea unei poziții de adoptat în scopuri de comunicare în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor.

5.

Experiență profesională (alta decât activitățile de audit) în monitorizarea și participarea la activitățile internaționale în materie de reglementare (de exemplu, elaborarea unor standarde internaționale și a unor acorduri comerciale în sectorul produselor alimentare și al hranei pentru animale).

6.

Experiență profesională în monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor, de exemplu prin elaborarea unor instrumente, criterii, indicatori de performanță, statistici, sisteme de raportare etc.

7.

Experiență profesională în redactarea de rapoarte, întrebări parlamentare, petiții, note de informare sau alte documente de comunicare scrisă în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor.

8.

Experiență profesională în ceea ce privește activitatea relațională cu instituțiile UE și cu părțile interesate, pregătirea și participarea la reuniuni și negocieri la nivelul UE în domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, nutriției, sănătății animale, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor.

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA III

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.   Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”.

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba de un curs de zi, cu frecvență redusă sau un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu; și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu; și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate; de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.   Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a candidaturii dumneavoastră (la termenul-limită de validare a primei părți a candidaturii dumneavoastră, în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau fotocopii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului (angajatorilor) actual(i) care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul (contractele) de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu, profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință, în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile, precum și limbile sursă și țintă de interpretare, având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și în ce moment.

1.3.   Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în actul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după ce ați validat actul de candidatură, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți la EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Dacă întâmpinați probleme legate de accesibilitate sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO-accessibility” prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

fax (+32 22998081); sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva cerințelor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce au cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz în mod individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și poate antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.   Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână. Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt și doar prin intermediul site-ului EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele, așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

EPSO aplică principiile Codului de bună conduită administrativă https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ro (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial). În consecință, EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.   Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența comisiei de evaluare și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât cele menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

După fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs, veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică notele dumneavoastră globale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul concursurilor viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților; și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul concursurilor viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la exercițiile „e-tray” și la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate.

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.   Aspecte tehnice

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

Dacă problema apare la un centru de testare, vă rugăm:

să o semnalați imediat supraveghetorilor, astfel încât să se poată căuta o soluție în cadrul centrului. În orice caz, cereți supraveghetorilor să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO în cel mult 3 zile calendaristice de la data susținerii testelor prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

În ceea ce privește problemele survenite în afara centrelor de testare (de exemplu, în principal în ceea ce privește procesul de programare a testelor), vă rugăm să urmați instrucțiunile din contul dumneavoastră EPSO și de pe site-ul web al EPSO sau să contactați imediat EPSO prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

Pentru problemele legate de candidatura dumneavoastră, trebuie să contactați EPSO imediat și, în orice caz, înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro). S-ar putea ca la întrebările transmise cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor să nu primiți un răspuns înainte de expirarea termenului.

4.2.   Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe din întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării (întrebărilor) respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării (întrebărilor) în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestată (contestate) și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, plângerile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

Aceeași procedură de reexaminare se aplică în cazul erorilor din cadrul exercițiului „e-tray”.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

o neregulă materială în procesul concursului; și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor sale și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut, experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus, indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.   Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de depunere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor.

Vă atragem atenția că recursurile împotriva deciziilor adoptate de EPSO, și nu de comisia de evaluare nu pot fi admise în fața Tribunalului decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (a se vedea secțiunea 4.3.1). Acesta este cazul, în special, al deciziilor privind criteriile generale de eligibilitate, care sunt adoptate de EPSO, nu de comisia de evaluare.

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai multe conturi EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu v-ați programat la teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în actul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbilor cerute în prezentul anunț de concurs ori nu ați declarat nivelul (nivelurile) minim(e) cerut(e) pentru limbile respective;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus actul de candidatură într-o altă limbă decât cea (cele) menționată (menționate) în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor); și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA IV

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PE ȚĂRI ȘI PE GRADE, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CELOR CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple

 

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

ȚARA

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Sfârșitul ANEXEI IV, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


Top