Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Cerere de propuneri 2018 – EAC/A05/2017 – Programul Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 361/32


Cerere de propuneri 2018 – EAC/A05/2017

Programul Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, precum și pe programele de lucru anuale Erasmus+ 2017 și 2018. Programul Erasmus+ se referă la perioada 2014-2020. Obiectivele generale și specifice ale programului Erasmus+ sunt prevăzute la articolele 4, 5, 11 și 16 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului Erasmus+:

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului

Alianțele cunoașterii

Alianțele competențelor sectoriale

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor

Dialog structurat: Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului

Activitățile Jean Monnet

Catedrele Jean Monnet

Modulele Jean Monnet

Centrele de excelență Jean Monnet

Sprijin Jean Monnet pentru asociații

Rețelele Jean Monnet

Proiectele Jean Monnet

Sport

Parteneriate de colaborare

Parteneriate de colaborare mici

Evenimente sportive europene nonprofit

3.   Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Următoarele țări participante la program pot lua parte la toate acțiunile programului Erasmus+ (2):

statele membre ale Uniunii Europene;

țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;

țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

În plus, anumite acțiuni ale programului Erasmus+ sunt deschise organizațiilor din țări partenere.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

Pentru solicitanții din Regatul Unit: Vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. Dacă Regatul Unit se retrage din UE în perioada în care este acordat grantul fără a încheia cu UE un acord care să garanteze în special că solicitanții britanici sunt în continuare eligibili, veți înceta să mai primiți finanțare din partea UE (continuând, în măsura posibilului, să participați la proiect) sau vi se va cere să părăsiți proiectul.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Punerea în aplicare a prezentei cereri de propuneri este supusă următoarelor condiții:

Disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2018, după adoptarea bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară sau, în cazul în care bugetul nu este adoptat, astfel cum se propune în sistemul doisprezecimilor provizorii.

Adoptarea de către autoritatea legislativă europeană a programelor indicative multianuale (PIM) 2018-2020, fără nicio modificare semnificativă.

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 2 490,9 milioane EUR:

Educație și formare:

2 253,2 milioane

EUR (3)

Tineret:

188,2 milioane

EUR

Jean Monnet:

12,1 milioane

EUR

Sport:

37,4 milioane

EUR

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programelor de lucru anuale Erasmus+. Potențialii candidați sunt invitați să consulte periodic programele de lucru anuale Erasmus+ și modificările acestora, publicate la adresa:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

1 februarie 2018

Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior

1 februarie 2018

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți

1 februarie 2018

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

26 aprilie 2018

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

4 octombrie 2018

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

15 februarie 2018


Acțiunea-cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

1 februarie 2018

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

21 martie 2018

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

26 aprilie 2018

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

4 octombrie 2018

Alianțele cunoașterii

28 februarie 2018

Alianțele competențelor sectoriale

28 februarie 2018

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

8 februarie 2018

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

8 martie 2018


Acțiunea-cheie 3

Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului

1 februarie 2018

26 aprilie 2018

4 octombrie 2018


Acțiunile Jean Monnet

Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat asociațiilor, rețele, proiecte

22 februarie 2018


Acțiuni privind sportul

Parteneriate de colaborare

5 aprilie 2018

Parteneriate de colaborare mici

5 aprilie 2018

Evenimente sportive europene nonprofit

5 aprilie 2018

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+ la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro

Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 50.

(2)  Activitățile Jean Monnet sunt deschise organizațiilor din întreaga lume.

(3)  Această sumă include fondurile pentru dimensiunea internațională a învățământului superior (328 de milioane EUR în total).


Top