EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/366/06

Cerere deschisă de propuneri – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 – ReferNet – Rețeaua europeană pentru informații privind educația și formarea profesională (EFP) a Cedefop

OJ C 366, 5.11.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 366/8


Cerere deschisă de propuneri – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNet – Rețeaua europeană pentru informații privind educația și formarea profesională (EFP) a Cedefop

(2015/C 366/06)

1.   Obiective și descriere

Având drept obiectiv crearea unei rețele europene pentru informații privind EFP – ReferNet –, prezenta cerere își propune selectarea unui solicitant din Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda și Malta cu care Cedefop va încheia un acord-cadru de parteneriat pe o perioadă de patru ani, și încheierea cu fiecare solicitant selectat a unui acord specific de subvenționare pentru un plan de lucru care va fi pus în aplicare în anul 2016.

Înființat în anul 1975 și având sediul în Grecia din anul 1995, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este o agenție a Uniunii Europene (UE). Recunoscută ca fiind o sursă de referință pentru informațiile referitoare la educație și formare profesională, competențe și aptitudini, misiunea acestei agenții este aceea de a sprijini elaborarea politicii europene în materie de educație și formare profesională (EFP) și de a contribui la punerea în aplicare a acesteia.

ReferNet este rețeaua europeană pentru informații privind EFP a Cedefop. Misiunea ReferNet este aceea de a sprijini Cedefop prin rapoarte cu privire la sistemele și evoluțiile politicii în materie de EFP la nivel național și prin creșterea vizibilității EFP și a produselor Cedefop. Aceasta cuprinde 30 de membri, cunoscuți ca parteneri naționali ai ReferNet din statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Partenerii naționali ai ReferNet sunt instituțiile principale implicate în domeniul EFP sau în cadrul politicilor pieței muncii din țara pe care o reprezintă.

Acordurile-cadru de parteneriat sunt puse în aplicare prin acorduri specifice de subvenționare anuale. Astfel, solicitanții nu depun doar o propunere pentru acordul-cadru de parteneriat cu durata de patru ani (care, dacă este acceptată, va conduce la semnarea unui acord-cadru de parteneriat pentru anii 2016-2019, ci și cererea de subvenționare pentru acțiunile din 2016 (care poate conduce la semnarea unui acord specific de subvenționare pentru anul 2016). Solicitantul trebuie să își demonstreze capacitatea de a desfășura toate activitățile prevăzute pentru perioada de patru ani și de a asigura cofinanțarea adecvată a punerii în aplicare a sarcinilor solicitate.

2.   Bugetul și durata proiectului

Bugetul estimat disponibil pe durata de patru ani a acordurilor-cadru de parteneriat se ridică la 4 000 000 EUR, în funcție de deciziile anuale ale autorității bugetare.

Bugetul total disponibil pentru planul anual de lucru pentru 2016 (durata proiectului: 12 luni) este de 980 000 EUR pentru cei 30 de parteneri (din cele 28 de state membre ale UE, Islanda și Norvegia).

Subvenția variază în funcție de populația țării și se acordă pentru realizarea unui plan anual de lucru. Bugetul total disponibil pentru planul de lucru pentru anul 2016 va fi distribuit în funcție de trei grupuri de țări, pe baza populației acestora:

—   Grupul de țări 1: Croația, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia și Islanda. Suma maximă a subvenției: 23 615 EUR.

—   Grupul de țări 2: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România, Republica Slovacă, Suedia și Norvegia. Suma maximă a subvenției: 33 625 EUR.

—   Grupul de țări 3: Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Regatul Unit. Suma maximă a subvenției: 43 620 EUR.

Subvenția din partea Uniunii este o contribuție financiară la costurile beneficiarului (și/sau ale cobeneficiarilor), care trebuie să fie completată prin propria contribuție financiară și/sau prin contribuții de la bugetul local, regional, național și/sau contribuții private. Contribuția totală din partea Uniunii nu va depăși 70 % din costurile eligibile.

Cedefop își rezervă dreptul de a nu atribui bugetul total disponibil.

3.   Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

să fie o organizație publică sau privată cu statut juridic și personalitate juridică (persoanele fizice nu sunt eligibile);

(b)

să aibă sediul social într-una din țările în care se acordă subvenția, adică într-una din următoarele țări:

Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda și Malta.

4.   Termen

Cererile pentru acordul-cadru de parteneriat ȘI planul de lucru pentru 2016 trebuie depuse cel târziu până la data de 2 decembrie 2015.

5.   Informații suplimentare

Specificațiile detaliate ale cererii de propuneri, formularul de cerere și anexele la acesta vor fi disponibile începând cu data de 4 noiembrie 2015 pe site-ul Cedefop, la următoarea adresă:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement

Cererile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral al cererii de propuneri și trebuie să fie depuse utilizând formularele oficiale puse la dispoziție.

Evaluarea propunerilor se va baza pe principiul transparenței și al egalității de tratament.

Toate cererile depuse vor fi evaluate de o comisie de experți în conformitate cu criteriile de eligibilitate, excludere, selecție și atribuire definite în textul integral al cererii de propuneri.


Top