EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/232/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 232, 16.7.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/16


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 232/11)

1.

La data de 26 iunie 2015, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care Fonds Professionnel de Capital Investissement – Sociétés de Projets Industriels („SPI”, Franța), fond administrat de societatea de administrare Bpifrance Investissement, filială deținută integral de Bpifrance Participations, care este la rândul său deținută integral de societatea pe acțiuni BPI Groupe („BPI Groupe SA”, Franța), și societatea pe acțiuni Constructions Industrielles De La Mediterranee („CNIM”, Franța) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii SUNCNIM (Franța), prin achiziționare de acțiuni într-o întreprindere nou înființată care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii BPI Groupe SA: deținerea unui rol determinant în revitalizarea teritoriilor franceze și efectuarea de investiții în dezvoltarea sectoarelor de viitor, precum ecotehnologiile, biotehnologiile și mediul digital, dar și în toate sectoarele industriale și ale serviciilor;

—   în cazul întreprinderii SPI: fond comun de investiții cu capital de risc, având misiunea de a investi, în calitate de investitor avizat, în întreprinderi care desfășoară proiecte structurale dedicate industriei franceze;

—   în cazul întreprinderii CNIM: dezvoltarea și producerea de echipamente și de instalații industriale la cheie cu un puternic conținut tehnologic și acordarea de servicii de specialitate, de servicii de cercetare și de dezvoltare, precum și de servicii și activități de exploatare în domeniul mediului, al energiei, al apărării și al industriei;

—   în cazul întreprinderii SUNCNIM: construcția de centrale solare termodinamice cu concentrare.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top