Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/224/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 224, 15.7.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 224/34


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2014/C 224/08

1.

La data de 7 iulie 2014, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care Triton Managers IV Limited și TFF IV Limited, în calitatea lor de administratori ai Triton Fund IV, care face parte din grupul Triton („Triton”, Jersey), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii activități a GEA Group Aktiengesellschaft (Germania) legate de schimbătoarele de căldură, prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Triton: investiții în întreprinderi mijlocii care își au sediul în Europa de Nord, în special în Austria, Germania, Elveția și țările nordice;

—   în cazul activității GEA Group Aktiengesellschaft legate de schimbătoarele de căldură: producția unei game largi de schimbătoare de căldură.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (nr. +32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top