Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/162/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 162, 14.7.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/16


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 162/08)

1.

La data de 6 iulie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea 3i Group Plc („3i”, Regatul Unit) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul exclusiv asupra întreprinderii Eltel Group Corporation („Eltel”, Finlanda), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii 3i: investiții în capitalul privat,

în cazul întreprinderii Eltel: construirea și întreținerea infrastructurii pentru telecomunicații și energie electrică.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4773 — 3i/Eltel, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


Top